Ruttes onmeetbare ‘hogere belang’: Hooguit 0,2% minder uitstoot door verlaging naar 100 km

Inefficiënt, zinloos, onlogisch: Tergend langzaam over brede snelwegen, wat ongetwijfeld als gevolg heeft dat de boete kas van de overheid weer flink wordt gespekt. (Afbeelding: Getty Images (4)).————————————————————————————————————————————–Autohatende regeringspartij D66 kraait victorie, volgende maatregelen tegen vrijheid van vervoer komen eraan————————————————————————————————————————————–We hebben de afgelopen tijd diverse keren de totale onzin van de in werkelijkheid niet bestaande stikstofcrisis belicht, die zoals verwacht heeft geresulteerd in een verlaging van de max. snelheid overdag naar 100 km/ uur. De uitstoot door auto’s zal daarmee hooguit 0,225% verminderen. Als bedacht wordt dat de stikstof depositie in Natura 2000 gebieden gemiddeld tussen de 1500 en 1700 mol bedraagt, wat vrijwel geheel veroorzaakt wordt door de landbouw/veeteelt en het buitenland, bedraagt de maximale theoretische besparing door nu 100 te gaan rijden 0,1 tot 1 mol, oftewel een onmeetbaar klein effect. Ruttes ‘hogere belang’ is in realiteit dan ook volslagen zinloos, en grenst zelfs aan demagogische krankzinnigheid.De genoemde 0,225% is sowieso te hoog, omdat dit is gebaseerd op een algehele 24/7 verlaging naar 100 km/uur. Omdat tussen 19.00 en 06.00 nog wel 130 of 120 mag worden gereden, zal het werkelijke effect nog kleiner zijn.WEL effectief: schonere auto’sLet wel: het wegverkeer is verantwoordelijk voor slechts 6,1% van de totale stikstofuitstoot, waarvan de helft van snelwegen. Er mag echter nu al lang niet overal 130 worden gereden. Een vermindering van 0,225% (andere bron: maximaal 0,34%) van die 6,1% zal daarom geen enkel aantoonbaar effect resulteren (of het moet zijn dat miljoenen weggebruikers nog gefrustreerder raken, en dit juist de opzet is?).Wat wèl aantoonbaar is dat het wagenpark de afgelopen 25 jaar veel schoner is geworden. De stikstof uitstoot van benzine auto’s daalde met maar liefst 94%. Als dat in het zelfde tempo  doorzet, dan heeft dat een 44 x groter effect dan de verlaging van 130 km naar 100 km/uur. (1)‘Langzamer = sneller’In de linksradicale Volkskrant wordt desondanks nog steeds de misleidende propaganda herhaald dat het zo goed zou zijn voor het klimaat, en zelfs dat we door langzamer te gaan rijden sneller thuis zijn. Deze onzinbewering valt in dezelfde categorie als ‘het wordt kouder als gevolg van opwarming’. Regelrecht Orwelliaans dus: COOLING=WARMING, en nu dus ook LANGZAMER=SNELLER.Autohatend D66 kraait victorie, volgende stap komt eraanWe herhalen nogmaals dat de verlaging een grote overwinning voor de traditionele auto-hatende partij D66, die als de proxy partij van GroenLinks inmiddels bijna het complete kabinetsbeleid –in ieder geval op het gebied van klimaat- lijkt te bepalen.Ruttes (=Jettes&Klavers) zoveelste leugenmaatregel is weer een volgende stap in de uitvoering van het grote VN Agenda-21/2030 plan om de welvaart in het Westen af te breken door de rijkste landen te de-industrialiseren en islamiseren door massa immigratie. Volgende stappen: het verbieden van auto’s van 15 jaar en ouder, en uiteindelijk een verbod op alle brandstof auto’s. Zo wordt het vanzelf een stuk leger op de wegen, ook al omdat honderdduizenden Nederlanders door dit beleid straks geen werk meer zullen hebben. Xander(1) Climategate
(2) Rijksoverheid via GeenStijl
(3) RIVM
(4) Afbeelding: