Laden cover.. Sleep cover naar gewijzigde positie

Uit het archief

Evenement informatie
Evenement titel:
Evenement datum / tijd:
Evenement omschrijving:
All members of the United Nations are committed to the Universal Declaration of Human Rights.
Human rights are the foundation of freedom, justice and peace.
Contempt for human rights has led to barbaric acts.
If people are not protected, rebellion against oppression is the last resort.
 
🇳🇱🇧🇪Alle leden van de Verenigde Naties hebben zich gebonden aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede.
Minachting voor de mensenrechten heeft geleid tot barbaarse handelingen.
Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen onderdrukking het laatste toevlucht.
©️ All members of the United Nations are committed to the Universal Declaration of Human Rights.
Human rights are the foundation of freedom, justice and peace.
Contempt for human rights has led to barbaric acts.
If people are not protected, rebellion against oppression is the last resort.
Locatie:
Unable to load tooltip content.

Jouw account

New World Order
Nieuwste leden
.