Benoem de verschillen: wat is het onderscheid tussen een bende en een regering?

Na het laatste debat in de Tweede Kamer met een minister die zich niet houdt aan de spelregels die voor een regering gelden, herinner ik me ineens de schokkende vraag die Larken Rose aan ons stelt in zijn boek ‘Wat is het verschil tussen een bende en een regering? Aan de hand van zijn boek heb ik overeenkomsten verzameld tussen een misdadigersbende en een regering. Een schokkende reeks termen die hetzelfde betekenen maar omdat ze in het ene rijtje staan ‘goed’ zijn terwijl de acties in het verkeerde rijtje misdadig zijn. Dankzij het sausje van gezag zien misdadige handelingen er ineens veel beter uit. Kijk zelf maar.

Als een Bende het doet, dan heet het: Als een Regering het doet, dan noemen we het: Aanvoeren Regeren In beslag nemen van geld Boete Geweld Straf Geld eisen onder bedreiging van geweld Belastingheffing Beroving, afpersing Belastingheffing Moord Straf of het doden van de vijand Gehoorzaamheid op straffe van geweld Gehoorzaamheid op basis van het geloof in de macht van de regering Relatie lid – club
(beperkte tijd) Relatie burger – overheid, (levenslang vanaf geboorte tot aan dood) Mensen commanderen, intimideren Regelgeving/ rechtshandhaving Bedreiging Wetgeving Gebied waarover een bende het recht claimt te heersen Land of natie Door op zondag in deze buurt een auto te besturen ga je akkoord dat ik jouw auto afpak Door in dit land te wonen, stem je automatisch in met de wetten van dit land (anders verhuis je maar) Liegen De zaken onjuist voorstellen In beslag nemen van (on)roerende zaken Onteigening

Let op! De acties in de eerste kolom kunnen niet door de beugel en wijzen we af. De handelingen uit de tweede kolom keuren we goed, omdat de overheid de uitvoerder is en deze hebben we, zoals ons geleerd is, democratisch gekozen. Met andere woorden zij voeren uit wat wij willen. Dat geloven we nog steeds, anders zouden we al lang voor een andere vorm van regeren hebben gekozen.

Toch zijn het exact dezelfde acties in de eerste en tweede kolom, waarbij alleen de naam van de actie afwijkt.

Het is een vaak gehoord argument van mensen die zeggen dat we niet zonder overheid kunnen. Terwijl we voor dezelfde acties dus ook een bende zouden kunnen inschakelen. Deze bende vertrouwen we niet, de regering geven we wel het vertrouwen, terwijl deze zoals deze week weer bleek in de Tweede Kamer, de bevolking keer op keer een loer draait.

Het gezag is volgens Rose in zijn boek ‘Het meest gevaarlijke bijgeloof’. Daarmee geeft hij feitelijk blijk van een hele optimistische kijk op de zaak. Want als je enkel op basis van geloof een bepaalde samenleving (lees regeringsvorm) in stand houdt, kan je deze dus net zo gemakkelijk weer veranderen.

Het enige dat je daarvoor moet doen is je ervan bewust worden waarom je alle acties van de overheid accepteert. Daarna kan je er bewust toe overgaan samen met anderen te kiezen voor een nieuwe samenleving met een meer rechtvaardige manier van samenleven.

Dit optimisme verwoordt Larken Rose op de volgende manier:

“..noch bendes, noch coöperaties worden ooit ‘regering’, tenzij de mensen geloven dat ze het recht hebben om te regeren. En wanneer het volk als geheel zich weet te bevrijden van de mythe van ‘gezag’, is er geen revolutie nodig om vrij te zijn; ‘regering’ zal gewoon ophouden te bestaan, omdat de enige plek waar het ooit bestaan heeft, is in de verbeelding van hen die het bijgeloof van ‘gezag’ aanhangen.”

Volgens Rose kunnen mensen rechten die ze niet hebben, ook niet delegeren, dus kan nooit iemand het recht krijgen om te ‘regeren’. Het enige recht dat een mens heeft is te leven op zijn eigen manier. Alle overige rechten zijn slechts kunstmatig en bedoeld om anderen te overheersen.

Vervolgens ligt er een gigantische uitdaging. En daar zullen veel mensen het Spaans benauwd van krijgen, zo gewend als ze zijn dat er slechts 1 plan is waarnaar ze nu leven. Voor een alternatief zullen miljarden individuele plannen nodig zijn. Er zal dus geen enkele leidende gedachte meer zijn (maar nog wel leiders, alleen dan op een andere basis). Ieder persoon zal zijn eigen vrije wil en zijn verantwoordelijkheid moeten volgen.

Hij kan natuurlijk alleen dan handelen als hij over voldoende zelfvertrouwen beschikt, met andere woorden genoeg durf heeft. Larken Rose gaat uitvoerig hierop in. Een mens bezit uitsluitend zichzelf en er is geen ‘rechtmatige’ meester.

Kortom hij stelt ons voor een uitdaging, vrij van allerlei kunstmatige barrières die zijn ontstaan door het geloof in gezag. Ik raad je aan jezelf uit te dagen, en voor jezelf te bedenken op welke manier jij in de nieuwe situatie je leven zou inrichten.

Het meest gevaarlijke bijgeloof

Dit boek is verkrijgbaar bij de sponsor van DLM Plus, namelijk Academy of Happiness.

 

Rob Vellekoop, 2 april 2018 en 10 april 2022

 

robvellekoop
 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
vrijdag 03 februari 2023

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Inloggen

Uit het archief....

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers