Gideon van Meijeren zet nieuwe coronawoordvoerder D66 klem: ‘Dat is een feitelijke onjuistheid’

Wieke Paulusma is de nieuwe coronawoordvoerder van D66. Op de website van de partij schrijft ze: “Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij – op basis van gelijkwaardigheid.”

Toen verwachtte ik dat mevrouw Paulusma er alles aan zou doen om te voorkomen dat ongevaccineerden zouden worden buitengesloten van de maatschappij, maar wat verbaast mij: dat zij hier zojuist in vuur en vlam het 2G-beleid aan het verdedigen is, merkte Gideon van Meijeren van FVD op in de Tweede Kamer.

“Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?” vroeg Van Meijeren. “Wil mevrouw Paulusma dat iedereen kan meedoen in de maatschappij of wilt u dat ongevaccineerden worden gediscrimineerd, gestigmatiseerd en worden buitengesloten van het sociaal-maatschappelijk leven?”

Welk argument heeft u nog?

Paulusma zei nog steeds achter haar woorden te staan. Ze zei dat de maatregelen er zijn ‘om ons te beschermen om niet te sterven’ aan een ziekte ‘waar we nog geen geneesmiddelen voor hebben’.

Van Meijeren vroeg haar vervolgens waarom ze verwacht dat het 2G-beleid eraan zou gaan bijdragen dat mensen minder ziek worden. “Alles wijst er juist op dat dit onze volksgezondheid enorm schaadt, net als vrijwel alle andere maatregelen die worden getroffen,” zei het Kamerlid.

Hij wees erop dat ook gevaccineerden het virus nog kunnen krijgen en overdragen. “Dus welk argument heeft u nog voor het 2G-beleid?” vroeg hij.

Totaal niet effectief

Paulusma zei ‘te varen op wat de wetenschap zegt’. “Ik blijf erbij: we moeten voorbereid zijn. Dat zien we ook in het buitenland: dat landen die een uitgebreidere gereedschapskist hebben, beter voorbereid zijn op wat gaat komen, waardoor we erger uitsluiten.”

Van Meijeren zei nog steeds geen enkel argument te hebben gehoord voor het 2G-beleid. “Mevrouw Paulusma beroept zich op de wetenschap. Afgelopen week is dat onderzoek bekend geworden waaruit blijkt dat dat 2G-beleid totaal niet effectief is.”

Feitelijke onjuistheid

Hij stelde voor te wachten met het invoeren van allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen totdat die doemscenario’s zich daadwerkelijk voordoen, in plaats van op voorhand maatregelen te treffen die ertoe kunnen leiden dat dadelijk hele bevolkingsgroepen worden uitgesloten van het sociaal-maatschappelijk leven.

De FVD’er vroeg of ze bereid is haar standpunt te herzien of het stukje tekst op de website wil aanpassen. “Want het is duidelijk dat zij er heel weinig om geeft dat iedereen kan meedoen aan het sociaal-maatschappelijk leven,” zei Van Meijeren tegen Paulusma, die haar lach niet kon inhouden. “Dus dat is in ieder geval een feitelijke onjuistheid.”

gideon van meijeren

© Copyright (c) NineForNews.nl

Robin de Boer
 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
donderdag 02 februari 2023

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Inloggen

Uit het archief....

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers