Nederlandse overheid betrapt op Mind Control

Het ‘kwaad’ komt in verschillende vormen, maar doorsnee burgers denken niet dat dit komt van mensen die zij hebben gekozen.

Totdat je ontdekt hoe deze mensen het vertrouwen van de bevolking op een misselijkmakende manier beschamen.

Nog steeds zijn er mensen die uitgaan van de goede bedoelingen van de overheid. Die denken dat daar in Den Haag politici zetelen die hun stinkende best doen om de burgers terwille te zijn.

Dat zijn dezelfde mensen die iedere avond televisiekijken, kranten als de Telegraaf lezen en braaf hun coronaspuit gaan halen als ze een oproep in de bus krijgen.

Stel dat we inderdaad in een wereld zouden leven waar de overheid alles zou doen om het leven van hun onderdanen zo mooi en comfortabel mogelijk te maken.

Nederlandse overheid hersenspoelt bevolking

Wanneer in een dergelijke situatie iets gebeurt zoals een onverwachte pandemie, dan zou die overheid alles in het werk stellen om die ramp het hoofd te bieden.

 

De knapste koppen in het land zouden onverwijld aan het werk gaan en iedere hulp zou meer dan welkom zijn. Omdat het een totaal nieuwe en nog niet eerder voorgekomen gebeurtenis was zou de overheid iedereen uitnodigen om mee te denken en laten weten wat zij eventueel zouden ontdekken.

Er zou een speciaal team komen van wetenschappers en overheidsmedewerkers die alle door de burgers ingestuurde informatie of ideeën zouden beoordelen.

Uiteindelijk zou er dan dankzij de gezamenlijke inspanning van overheid en burgers een plan van aanpak komen waar iedereen enthousiast aan zou meewerken. Naarmate de tijd vordert komt er meer informatie beschikbaar, ook van burgers, en worden waar nodig de plannen bijgesteld.

Nu de werkelijkheid. Een werkelijk die eigenlijk te afgrijselijk is voor woorden en een werkelijkheid die steeds duidelijker wordt omdat een aantal mensen zich intensief beziggehouden met het doorworstelen van duizenden documenten die beschikbaar zijn gekomen in het kader van de WOB.

Het is een klein clubje bestaande uit  AukemaVan der VegtVan den Bos en Van der Tuin dat dit onderzoek uitvoert.

Uit dat onderzoek komt een beeld naar voren waaruit blijkt dat de overheid geen enkele intentie had om met de komst van de corona nep pandemie een probleem op te lossen, maar dat de overheid een bepaalde agenda had.

Wat die agenda ook verder inhield, één ding was zeker: men moest in het kader van de nep coronapandemie iedere afwijkende mening de mond snoeren.

Als je erop uit bent om iedereen rücksichtslos de mond te snoeren, dan heb je geen zuivere intenties. Dan ben je als overheid niet bezig met het zoeken naar een oplossing, maar met het uitvoeren van een bepaalde grotere agenda.

Zo schrijven de onderzoekers onder andere het volgende:

Kort na het uitroepen van de pandemie heeft een interdepartementale werkgroep de basis gelegd voor het tegengaan van ongewenste meningen over het regeringsbeleid, ook wel het bestrijden van desinformatie genoemd. Hierbij spelen de multilaterale verbanden NAVO en Europese Unie een centrale rol. In Nederland is inmiddels een groot aantal overheidsinstanties betrokken bij zogenaamde mind-control van burgers. Zij trekken met techbedrijven en invloedrijke personen ten strijde tegen ongewenste opvattingen. Dit beeld ontstaat uit onderzoek in Wob-documenten.

Laat even goed inzinken wat daar staat.

Onder aanvoering van de EU en de NAVO voert onze overheid bepaalde taken uit in het bestrijden van andersluidende meningen als een soort militaire operatie.

Een andersluidende mening noemen ze desinformatie. In de meeste gevallen bestaat de door hen gedefinieerde desinformatie uit waarheid en zoals we ondertussen weten is de waarheid levensgevaarlijk.

Uit eerdere publicaties naar aanleiding van de WOB documenten bleek al dat de overheid zich bezighield met gedragsbeïnvloeding en illegale spionagepraktijken door militaire eenheden op de Nederlandse bevolking.

Nu wordt dat beeld steeds duidelijker en blijkt ook hoe ontzettend veel instanties hebben meegewerkt om de Nederlandse burger te hersenspoelen. Maar, wat het onderzoek bovenal ook laat zien is dat er grotere agenda’s spelen op een heel hoog niveau.

De uitvoering van de vijfentwintig Nederlandse actielijnen tegen desinformatie ligt bij alle ministeries, met aftakkingen naar aan duizelingwekkend aantal instituten, militaire eenheden, inlichtingendiensten, universiteiten, onderzoeksbureaus, politie, gezondheidsdiensten en techbedrijven. Ook voor “Hilversum” is een rol weggelegd, met een tentoonstelling over desinformatie bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Aan alle kanten wordt de Nederlandse burger gebombardeerd met overheidspropaganda. Dit, zodanig dat er voor een gemiddelde burger geen ontsnappen mogelijk is.

Iemand die televisie kijkt en ‘de krant’ leest moet wel heel erg sterk in de schoenen staan om weerstand te kunnen bieden aan de niet aflatende propaganda.

We raden iedereen aan om het volledige verslag te lezen en te beseffen dat dit allemaal wordt gedaan door mensen die zijn "gekozen" om het volk te vertegenwoordigen.

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
donderdag 02 februari 2023

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Inloggen

Uit het archief....

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers