Reiner Fuellmich: Neurenberg 2.0, de eerste 21 video’s – Nederlands ondertiteld

Met grote dankbaarheid en diep respect voor deze “monsterklus” plaatsen wij graag, en mede op zijn eigen verzoek, de vertaalde video’s van het Grand Jury proces door Reiner Fuellmich. Deze “monsterklus’ is geklaard door Erick van Dijk. De video’s zijn van zeer groot belang om een ander stuk van de waarheid te ontrafelen. De beschrijving die Erick zelf aan zijn video’s geeft steunen wij volledig: “Video’s met informatie die iedereen zou moeten weten voor een optimaal begrip van de wereld waarin we leven”.” Onwetendheid is het virus”. ”Het veroorzaakt de ziekte falen van het voorstellingsvermogen”. ”Het geneesmiddel is gewogen informatie en een kritische geest”.

Dit is de eerste post van maar liefst eenentwintig video’s! Vanzelfsprekend plaatsen wij ook graag de nieuwe video’s van Erick.

U kunt Erick volgen via zijn eigen Bitchute kanaal: https://www.bitchute.com/channel/Dn2nOjrl76U1/

Ook is Erick te volgen via het censuurvrije Vriendenplek: https://vriendenplek.nl/ErickvanDijk

Video 01 – Grand Jury – Het COVID-proces: Openingsverklaring Reiner Fuellmich

Onlangs is het proces begonnen waar al lange tijd naar uit wordt gekeken en wat al Neurenberg 2.0 als naam in de volksmond heeft gekregen. Een groot aantal experts en getuigen zullen worden gehoord. Aan bod komen het historisch perspectief en de geopolitieke achtergrond, de PCR-test (die geen test is), de injecties, de geplande instorting van het financiële stelsel (waar een digitale wereldmunt al staat te popelen om zijn intrede te doen) en eugenetica (plannen tot een enorme inperking van de wereldbevolking en het aanpassen van het DNA van de resterenden richting Transhumanisme). Vandaag de openingsverklaring van een drijvende kracht achter de organisatie,
De Duits Amerikaanse advocaat Reiner Fuellmich

Video 02 – Grand Jury – Het COVID-proces: Openingsverklaring Ana Garner

In haar openingsverklaring geeft de Amerikaanse advocate Ana Garner een korte uitleg
over de beweegredenen van de deelnemers in deze procedure en het model van de Amerikaanse
Grand Jury waar gekeken wordt of strafvervolging tegen verdachten gerechtvaardigd is.

Video 03 – Grand Jury – Het COVID-proces: Verklaring Rui Fonseca E Castro

De Portugees Rui Fonseca E Castro is de rechter die de procedures van het Hof voor Publieke Mening overziet. In deze video legt hij de noodzaak voor het proces uit en hoe Natuurlijk Recht hiervoor de legitimiteit verschaft.

Video 04 – Grand Jury – Het COVID-proces: Verklaring Deana Pollard Sachs

De Amerikaanse professor in Recht Deana Pollard Sachs heeft in die hoedanigheid een ervaring van 22 jaar. Ze plaatst in deze video de vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers in een historisch perspectief aan de hand van een aantal relevante voorbeelden.

Video 05 – Grand Jury – Het COVID-proces: Inleiding PCR-test Ana Garner

Hier geeft advocate Ana Garner een korte inleidende uitleg over de behandeling van de PCR-test
tijdens de procedure.

Video 06 – Grand Jury – Het COVID-proces: Alternatieve behandeling – Dipali Ojha

Wat over de afgelopen twee jaar opvalt is hoe eensluidend situaties blijken te zijn, ongeacht welk land je bekijkt. Dipali Ojha is een Indiase advocate. In haar inleidende verklaring vertelt ze over hoe eeuwenlange geneeskundige praktijken en ruime klinische ervaringen van artsen met afwijkend gebruik van bestaande (en goedkope…) medicijnen ook in India moesten wijken voor de prik. Herinner je je Rob Elens nog, de Venlose arts die kwam met een protocol van Hydroxychloroquine en zink? En wat hem overkwam? In India was het niet anders. En ook daar werd het “vaccin” verklaard tot 100% “veilig en effectief,” vond dezelfde drang tot vaccineren plaats, onder bedreiging van uitsluiting. In volgende zittingen zal tot in detail worden ingegaan op vroege behandeling met alternatieve medicijnen.

Video 07 – Grand Jury – Het COVID-proces: Openingsverklaring Dexter Ryneveldt

Advocaat Dexter Ryneveldt uit Zuid Afrika geeft in zijn openingsverklaring zijn kijk op verplichte experimentele vaccinaties, economische gevolgen en de rol van de mainstream media.

Video 08 – Grand Jury – Het COVID-proces: Slotverklaring dag 1

Dag 1 van deze historische procedure zit erop. Nu kan het echte werk beginnen. Vertalen en ondertitelen is monnikenwerk. Het zal mogelijk een aantal maanden vergen om alle getuigenissen en verklaringen te publiceren.

Video 09 – Grand Jury – Het COVID-proces: Verklaring Alex Thompson deel 1

Na de openingsverklaringen kan nu het echte werk beginnen. Dag 2 van deze procedure zal zijn gericht op het geven van een historische context.

Het grote belang hiervan is te kunnen begrijpen hoe nagenoeg de gehele wereldbevolking werd gevormd en gekneed tot onjuist geïnformeerde en volgzame burgers die alles geloven wat hun regering hen vertelt. Wie zijn die lieden in de schaduw? Welke methoden hanteerden zij?

Eerste spreker is journalist voor de excellente Bitse nieuwsdienst UK Column, Alex Thompson (gevestigd in Nederland, vandaar de molen op de achtergrond). Met een bevoorrechte komaf en opleiding werkte Alex jarenlang voor de Britse afluisterdienst GCHQ, vergelijkbaar met het Amerikaanse NSA. Dit plaatste hem in een unieke positie, met een blik achter de schermen die weinigen is gegund.

Alex geeft een historisch overzicht van de periode tussen 1870 en 1945. Centraal in zijn bijdrage staat de City of London, een vierkant mijl in het hart van Londen, maar met een unieke eigen status. Dit zou het financiële machtscentrum van de wereld zijn. Alex bespreekt de karakters en hoe psychologische operatie hun meest machtige wapen is.

Alex maakt duidelijk dat de wereld wordt bestuurd door het grote geld, verenigd in geheime genootschappen die de macht hebben altijd hun mensen geïnstalleerd te krijgen , op het cruciale moment, op de juiste plek. Hun niet te onderschatten loyaliteit ligt daar, gebonden door een eed van geheimhouding, niet bij het volk dat ze ogenschijnlijk vertegenwoordigen.

Ik kan niet voldoende benadrukken hoe belangrijk het is om je verdiepen in de aanloop van waar we nu zijn, om het ongeloof van “dat zouden ze toch nooit met ons doen” te kunnen overwinnen en de werkelijkheid te kunnen zien voor wat deze is.

Deel 2

Video 10 – Grand Jury – Het COVID-proces: Verklaring Matthew Ehret

Na nog wat aanvullende en inleidende informatie pakt journalist en spreker Matt Ehret het stokje over van Alex Thompson met het verschaffen van de historische context van onze huidige, wereldwijde stand van zaken. Zijn invalshoek is het Canadese perspectief, onderdeel van het Britse Gemenebest. We maken kennis met de vreemde situatie waar de premier van een ogenschijnlijk onafhankelijk land trouw zweert, niet aan het volk maar aan de koningin van Engeland, de strategische rol van Canada, wie beide wereldoorlogen financierden en waarom, en nog veel meer.

Zoals hij in zijn verklaring zegt is het niet mogelijk om de huidige gang van zaken te begrijpen zonder zich te verdiepen in de voorgeschiedenis. Dat ben ik hartgrondig met hem eens.

Deel 1

Deel 2

Video 11 –  Grand Jury – Het COVID-proces: Vraag en antwoord Matthew Ehret

Video 12 – Grand Jury – Het COVID-proces: Verklaring Brian Gerrish, Nederlands

Oud marineofficier Brian Gerrish, nu journalist bij het uitstekende Britse nieuwsplatform UK Column,
deed binnen het militaire apparaat veel ervaring op tijdens de Koude Oorlog. Door het onderzoeken van politieke fraude en corruptie in Britse steden kwam hij na zijn dienst in contact met anderen die hetzelfde deden, waaruit UK Column voortvloeide.

Gedurende de “corona-pandemie” was dit platform één van mijn beste bronnen, want ook uit Brians verklaring wordt opnieuw duidelijk hoe universeel (lees centraal aangestuurd) regeringsbeleid wereldwijd was. Met onderzoek naar “liefdadigheidsinstelling” Common Purpose zien we opnieuw de invloed van het grote geld. Wat zij doen is vergelijkbaar met het Youn Leaders programma van het WEF. Ofwel, psychopaten worden uitgezocht en opgeleid om later machtsposities te bekleden en de agenda’s uit te voeren van de onzichtbare hand.

Brian vertelt ook over het gebruik van toegepaste gedragspsychologie, hoe de wereldbevolking met angst werd overspoeld om hen te dwingen tot het volgen van de maatregelen, ook al universeel.

Het blijft me tijdens onderzoek verbazen hoe eensluidend en universeel alles in de afgelopen 2 jaar plaatsvond. Een zeer sterke vingerwijzing naar centrale aansturing. Van wie? Met welk doel?

Video 13 – Grand Jury – Het COVID-proces: Verklaring Debbie Evans, Nederlands

In haar verklaring vertelt gepensioneerd verpleegkundige en onderzoekster Debbie Evans over de
zogenaamde Gouden Driehoek, tussen Londen, Oxford en Cambridge.

Ook hier wordt weer duidelijk dat er voortdurend dezelfde spelers bezig zijn invloed te kopen. Met regelmaat duikt dan ook de naam op van gulle gevers Bill en Melinda Gates.

Video 14 – Grand Jury – Het COVID-proces: Vraag en antwoord Gerrish/Evans

Wie de ogen heeft om het te zien, naarmate je steeds meer informatie verzamelt over een onderwerp
begin je de mechanismen en patronen te leren kennen en herkennen die steeds worden aangewend om met een relatief kleine kliek de heerschappij te behouden over de massa’s.

Ook in de bijdragen van Brian Gerrish en Debbie Evans zien we dit terug in de vorm van niet gouvernementele organisaties die achter de schermen bezig zijn met het selecteren van mensen met de (voor hen) juiste inborst en hen klaar stomen om te worden geplaatst op machtsposities waar zij het verlengstuk worden van deze kliek.

Het andere is de cruciale rol die psychologie speelt in dit proces. De organisaoren zijn meesters van het menselijke gedrag en weten precies, en hebben daar ook de middelen voor, om het volk te bespelen en te dwingen in de door hen gewenste richting, zonder dat het gros dit in de gaten heeft.

Het is een thema dat voortdurend opduikt en wordt geduid in de uitzendingen van UK Column.
En mijns inziens de sleutel tot het losbreken van deze vorm van werelddominantie.

Zoals Brian het stelt: “Maar wat nu gebeurt is een subliminale aanval
op onze geest. Tot we dit in het volle licht brengen zal het
erg moeilijk zijn te ontmaskeren wat deze lieden doen middels hun aanval op het publiek
met corona en vaccinaties.”

Video 15 – Grand Jury – Het COVID-proces: Verklaring Whitney Webb

We zijn allemaal geconditioneerd ons netjes en naar de wet te gedragen. En geconditioneerd te geloven dat onze leiders op alle gebied, het bestuur, het leger, de wetenschap, eerbare lieden zijn die het allerbeste met het volk voor hebben, dat zij op elk vlak het beste zijn dat een land te bieden heeft.

De bittere werkelijkheid is echter dat zich, buiten de blik van het algemeen publiek, zo vele zaken afspelen die allerminst in het belang zijn van het volk, dat de torenhoge rekeningen betaalt voor allerlei onderzoek en ontwikkelingen, vaak op gebied van oorlogsvoering. En blijkt dat deze “eerbare lieden” allesbehalve eerbaar zijn.

In de getuigenis van Whitney Webb, erkend en gewaardeerd journaliste en onderzoekster, komt dit verschijnsel voortdurend bovendrijven. Samenwerkingsverbanden tussen leger en private sector, voorkeursbehandelingen bij aanbestedingen (corruptie, da’s niet netjes…), de geniepige rol van inlichtingendiensten, CIA, MI6, en verbanden tussen COVID-19 en de antrax-aanvallen in het kielzog van de gebeurtenissen van 11 september 2001.

En pogingen om een dodelijke bacterie nog dodelijker te maken, natuurlijk in het belang van de mensheid. Wat kan er in hemelsnaam fout gaan…?

Met elke getuigenis wordt duidelijker hoe het er in de wereld werkelijk aan toe gaat en blijkt dat we inderdaad leven in een gemaakte schijnwerkelijkheid, een gevangenis zonder tralies, waar ons leven grotendeels wordt bepaald, op elk terrein, door een kleine kliek in de schaduw.

Video 16 – Grand Jury – Het COVID-proces: Getuigenissen van de gevolgen

In de woorden van Reiner Fuellmich: “We hebben het vanavond gehad over de aanloop naar wat nu gebeurt. Hier zien we de gevolgen.

Video 17 – Grand Jury – Het COVID-proces: Verklaring James Bush

Na een carrière van 20 jaar bij de Amerikaanse marine werkte James Bush lange tijd als leidinggevende bij laboratoria waar werd gewerkt met allerlei virussen en bacteriën en waar vaccins werden ontwikkeld. Vanuit die ervaring weet hij dat de ontwikkeling van een nieuw vaccin minimaal zo’n zes jaar in beslag neemt.

Hij werd in 2001 uitgenodigd voor het deelnemen aan een simulatie, hoe te handelen wanneer de Verenigde Staten grootschalig zou worden aangevallen met antrax.

Hij bewaarde de dia’s van die oefening, ze vormen de achtergrond van zijn presentatie die, het moet gezegd, ook tot verwarring leidt. Er worden documenten aangehaald waarvan niet altijd duidelijk is wat de herkomst is of wat de verbanden zijn.

De video wordt onderbroken met een korte verduidelijking, in vraag en antwoord wordt het uiteindelijk verhelderd.

Verder vertelt hij over twee andere oefeningen, Lockstep en het inmiddels welbekende Event 201, waar we weer de gebruikelijke verdachten als Gates en Rockefeller zien opduiken.

Video 18 – Grand Jury – Het COVID-proces: Astrid Stuckelberger, Silvia Behrendt

Iets wat maar weinigen zullen weten, afgezien van degenen die zich meer in de materie hebben verdiept, is dat er internationale afspraken bestaan in geval van een zogenaamde “zorgwekkende internationale gezondheidscrisis,” waar een heel wereldwijd mechanisme in werking treedt waaraan aangesloten landen (dat zijn dus nagenoeg alle landen in de wereld) gebonden zijn zich te houden.

Zo kon het dus bestaan dat rond 16 maart 2020 de hele wereld op slot ging.
Op basis van internationale verspreiding, een voorwaarde voor het uitroepen van een “zorgwekkende internationale gezondheidscrisis,” met alle gevolgen van dien.
Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat geen van de lieden die deze drastische besluiten nemen democratisch zijn gekozen.

De aantallen gevallen, nodig voor het uitroepen van een dergelijke crisis, waren echter weer gebaseerd op de dubieuze rt-PCR-test.
Hier komt één van de weinig geziene hoofdrolspelers in beeld, Christian Drosden.

Voormalig medewerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie Silvia Behrendt en Astrid Stuckelberger geven uitgebreid een beter inzicht hoe deze mechanismen ontstonden en werken die zo’n enorme en alomvattende schade hebben aangericht op mondiaal niveau.

Video 19 – Grand Jury – Het COVID-proces: Samenvatting dag 2

Voor aanvang van dag 3, waar het thema de PCR-test zal zijn, geeft rechter Rui E Castro nog een kort overzicht van de verklaringen van dag 2, de historische en geopolitieke achtergrond.

vidthmb734fg

Het Andere Nieuws
 

Reacties 1

Diederik op dinsdag 12 april 2022 21:59

Interessante video's. Moet er nog heel wat kijken. ?

Interessante video's. Moet er nog heel wat kijken. ?
Gast
donderdag 21 september 2023

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers