De toekomst van het Europese vasteland?

Terwijl zelfs de New York Times wakker begint te worden ten aanzien van de vernietigingsdrang van de Stasi Merkel, zal dit voor de landen die gevangen zitten in de EU niet veel uitmaken. Ten eerste is er de vraag of de krankzinnige Machiavellist zich iets zal aantrekken van wat in die krant over haar staat geschreven of dat zij zich nog verder in haar krankzinnigheid zal storten en verliezen.

Het laatste is te verwachten, aangezien Merkel straks niets meer te verliezen heeft. Ze zal met nog meer terreurmaatregelen komen om zichzelf in het zadel te houden, precies wat iedere dictator in eerste instantie doet als deze op het punt staat te vallen. Nog meer inzet van haar nieuwe SS in de vorm van haar Antifa-fascisten zal wel eens de werkelijkheid kunnen worden, met het massaal oppakken van haar tegenstanders in Duitsland zelf en in haar satellietlanden als Nederland.

Screenshot_29

(Door: “bozeoudeman”)

Via haar EU-klonen als Timmermans en Verhofstadt kan zij nog heel wat ellende gaan aanrichten in ons Europa. Zeker ook zolang de Soros-kloon Macron in Parijs aan de macht blijft. En voor hem gaat bijna eenzelfde verhaal op als voor Merkel. Ook zullen wij ons niet snel bevrijd zien van de terreur van het zogenaamd links en de ‘zegeningen’ van deze warhoofden en hun aan hebzucht lijdende leiders. Onderdrukking als in de Tweede Wereldoorlog en in de Sovjet-tijd ligt in het verlengde van dit alles.

Terwijl het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid heeft zich te herstellen van het kwaad dat vooral de dwaas Blair heeft aangericht en start om het land weer tot een normaal en eerlijk land om te vormen door vele miljoenen parasiterende gelukzoekers, avonturiers en criminelen, veelal van Afrikaanse afkomst of islamitisch, het land uit te zetten, zal de druk navenant bij ons toenemen. Onze ‘leiders’ zullen onder aanvoering van Merkel, Macron en de mongoloïde EU- lapzwansen hun afschuw hierover uitspreken en de meutes veelal zware misdadigers en terroristen met gezang en liefdesbetuigingen in de EU opnemen.

En zo komen voorlopig de voorspellingen van Nostradamus uit. Deels is dit aan al de gang. Wie had in de jaren zeventig voorzien dat Engeland de Europese eenwording  de rug zou toedraaien? Het Engeland, vooral onder Thatcher, deed wel moeilijk, maar dat was meer om zoveel mogelijk financiële steun aan het toen bijna failliete land binnen te halen. De tegenstanders van het Verenigd Europa waren dik in de minderheid, iets wat ook bewezen werd met de aanleg van de tunnel.

Tegenstanders waarschuwden dat de veiligheid van Engeland hiermee in het geding kon komen, dat de in het verleden aangetoonde veilige ligging als eiland door de aanleg van de tunnel teniet kon worden gedaan. Maar de tunnel kwam er, de tegenstanders verloren de strijd. Dit omdat, zoals werd gesuggereerd, indien noodzakelijk de tunnel snel genoeg opgeblazen kon worden waardoor de strategische ligging van Engeland werd hersteld en gehandhaafd.

Het was de tijd dat de angst bij de politiek overheerste dat de Russen zouden komen, of de Chinezen. Dat men zelf met het binnenhalen van de vele miljoenen islamieten een invasie aan het veroorzaken was, drong door arrogantie en zelfoverschatting van de westerse ‘leiders’ niet door. Hoe nu deze invasie ongedaan maken? Om te beginnen moet de ernst van de situatie doordringen tot de massa, iets wat nog steeds niet het geval is. Pas als dit zover is, zal en kan de politieke wil ontstaan om er iets tegen te ondernemen op grotere schaal.

Ik als pessimist zie dit nog altijd niet gebeuren. Zeker niet in een land dat wordt bestuurd door hebzuchtige gekken die dwepen met de misdadiger Soros en die via de aan hen gelieerde media het publiek aan één stuk door voorliegt, veelal door de massa gewoon het echte nieuws te onthouden. Dit is een zeer doeltreffende manier om ‘het volk’ dom en dus, hieruit voortvloeiend, rustig te houden. Het zal vermoedelijk nog vele jaren kunnen duren voordat de terreur en dictatuur van Merkel en haar handlangers  is overwonnen en verjaagd, veel verzetsstrijders zullen opnieuw in speciale geheime kampen zijn vermoord voordat opnieuw de Angelsaksische landen voor een derde maal het Europese vasteland van terreur zullen ontdoen.

Dit alles klinkt niet prettig en ik hoop echt heel hard dat het onzin is, maar ik vrees van niet. In Engeland mag nu wellicht een andere politiek worden gevormd, wellicht straks voorlopig blijvend ook in Amerika, maar zullen wij onszelf zien te bevrijden van de machtswellustelingen Merkel en Macron en hun bijna satanische aanhang van leeghoofdige en moordlustige Antifa sadisten, het misdadige gedrocht Soros en zijn club en de door hem gekochte hebzuchtige meute EU-dwepers? Ik vrees van niet en vrees dan ook de toekomst die in dat geval opnieuw duister en gewelddadig kan zijn. Net als eerder onder de Nazi- en Sovjet- overheersing.

Door:
“bozeoudeman”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

E.J. Bron

© E.J. Bron

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
Vrijdag 24 januari 2020