file Correlatie tussen oversterfte en vaccin nu vastgesteld en op papier gezet.

22 nov 2021 20:25 #1
Kan de bearer token (consumer) niet vinden

www.uteber...pfstatus-ab/
'De waarde van een persoon hangt niet af van hun vaccinatiestatus.'
Persbericht„Der Wert eines Menschen hängt nicht von seinem Impfstatus ab.“ Pressemitteilung [Persbericht]Dr. [Dr.] Ute Bergner, MdL übergibt Studie zur Übersterblichkeit an Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner [Ute Bergner, lid van het staatsparlement, overhandigt studie over oversterfte aan Thüringer minister van Volksgezondheid Heike Werner] Erfurt. [Erfurt.] Im Anschluss an die Aktuelle Stunde im Thüringer Landtag hat die Landtagsabgeordnete Dr. [In navolging van het huidige uur in het Thüringer deelstaatparlement, heeft het deelstaatparlementslid Dr.] Ute Bergner der Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner gestern Abend, 17. [Ute Bergner aan de Thüringer minister van Volksgezondheid Heike Werner gisteravond 17.] November 2021 eine Studie zur Übersterblichkeit in Deutschland überreicht. [November 2021 presenteerde een onderzoek naar oversterfte in Duitsland.] Die darin analysierten Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 6. [De daarin geanalyseerde gegevens hebben betrekking op de periode vanaf 6.] September 2021 bis 10. [September 2021 tot 10.] Oktober 2021. [Oktober 2021.] Sie basieren auf Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes und des Robert-Koch-Instituts. [Ze zijn gebaseerd op publicaties van het Federaal Bureau voor de Statistiek en het Robert Koch Instituut.] Darin kommen die Wissenschaftler Prof. [Wetenschappers prof.] Dr. [Dr.] Rolf Steyer und Dr. [Rolf Steyer en dr.] Gregor Kappler zudem Schluss, dass die Übersterblichkeit in Deutschland in enger Korrelation zur Impfquote steht. [Ook Gregor Kappler concludeerde dat de oversterfte in Duitsland nauw samenhangt met de vaccinatiegraad.]In der Studie heißt es: [De studie stelt:]„Die Korrelation beträgt + .31, ist erstaunlich hoch und vor allem in einer unerwarteten Richtung. [“De correlatie is + .31, is verbazingwekkend hoog en vooral in een onverwachte richting.] Eigentlich sollte sie negativ sein, so dass man sagen könnte: Je höher die Impfquote, desto niedriger die Übersterblichkeit. [Die zou eigenlijk negatief moeten zijn, zodat je zou kunnen zeggen: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe lager de oversterfte.] Das Gegenteil ist aber der Fall und dies bedarf dringend der Klärung. [Het tegenovergestelde is echter het geval en dit behoeft dringend opheldering.] Eine Über­sterblichkeit ist in allen 16 Ländern festzustellen. [Oversterfte komt voor in alle 16 landen.] Die Anzahl der vom RKI berichteten Covid-Sterbefälle in dem betrachteten Zeitraum stellt durchweg nur einen relativ kleinen Teil der Über­sterb­lichkeit dar und kann vor allem den kritischen Sachverhalt nicht erklären: Je höher die Impfquote, desto höher die Übersterblichkeit.“ [Het aantal door het RKI gemelde Covid-sterfgevallen in de verslagperiode vertegenwoordigt slechts een relatief klein deel van de oversterfte en kan vooral het kritieke probleem niet verklaren: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte.']Die Thüringer Landtagsabgeordnete Dr. [Het Thüringer deelstaatparlementslid Dr.] Ute Bergner äußert sich dazu wie folgt: [Ute Bergner merkt het volgende op:]„Die Gesundheit der Thüringer liegt uns allen am Herzen. [“De gezondheid van de Thüringers is belangrijk voor ons allemaal.] Allerdings haben wir alle einen anderen Blick auf die Wege, die es gibt, Gesundheit zu erhalten. [We hebben echter allemaal een andere kijk op de manieren om gezond te blijven.] Thüringen ist nach Sachsen mit einer Übersterblichkeit von 4% das Land im Analysezeitraum mit der niedrigsten Übersterblichkeit. [Na Saksen, met een oversterfte van 4%, is Thüringen de staat met de laagste oversterfte in de analyseperiode.] Lassen Sie uns stolz darauf sein, dass Sie bisher eine Politik gefahren haben, die Thüringen mit einer minimalen Übersterblichkeit leben lässt! [Laat ons trots zijn op het feit dat u tot nu toe een beleid heeft gevolgd waardoor Thüringen met een minimale oversterfte kan leven!] Mein eindringlicher Appell an Sie, hören Sie auf, auf ungeimpfte Druck auszuüben! [Mijn dringende oproep aan u, stop met het onder druk zetten van niet-gevaccineerde mensen!] Überlassen Sie den mündigen Bürgern von Thüringen die Entscheidung, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. [Laat de verantwoordelijke burgers van Thüringen beslissen of ze zich willen laten vaccineren of niet.] 2G ist ausgrenzend und diskriminierend – und ich bitte Sie, nehmen sie die von mir dargelegte Korrelation ernst und revidieren Sie Ihren 2G-Beschluss für Thüringen. [2G is exclusief en discriminerend - en ik vraag u de correlatie die ik heb gepresenteerd serieus te nemen en uw 2G-beslissing voor Thüringen te herzien.] Der Wert eines Menschen hängt nicht vom Impfstatus ab.“ [De waarde van een persoon hangt niet af van zijn vaccinatiestatus.']Für den Download der Studie klicken Sie bitte auf untenstehenden Link: [Klik op de onderstaande link om het onderzoek te downloaden:]

www.uteber...2021-003.pdf

 

Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte
Prof.dr. Rolf Steyer en dr. Gregor Kappler,

16 november 2021
Contact:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Samenvatting
De correlatie tussen oversterfte in de deelstaten en hun vaccinatiegraad op
Weging met het relatieve aantal inwoners van de staat is 0,31. Dat nummer is geweldig
Hoog en zou negatief worden verwacht als vaccinatie de mortaliteit zou verminderen. Voor de
In de onderzochte periode (week 36 t/m week 40 2021) geldt: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de
Overmatige sterfte. Met het oog op de komende politieke maatregelen voor de beoogde inperking
In de nasleep van het virus is dit cijfer zorgwekkend en vereist het uitleg bij het overwegen van verdere politieke kwesties
Wil maatregelen nemen met als doel de vaccinatiegraad te verhogen.
 
Starten
1. Het algemene overzicht van de huidige oversterfte in Duitsland als geheel vindt u
Hier:
www.destat...iv/woechnahm
E-death-numbers-years.html?nn = 209016
2. En ook hier geldt dat de afwijking van de mediaan voor de jaren 2016-2020 direct is
Kan worden gelezen:
www.destat...informatione
N-society.html
Deze twee grafieken zijn interactief, d.w.z. de cijfers worden direct weergegeven zodra u de gaat gebruiken
De muisaanwijzer beweegt eroverheen. Als je naar week 36 t/m 43 kijkt, kun je vergelijken tussen
2021 en de mediaan 2016 t/m 2020 de oversterfte in deze KWn direct in absolute cijfers
Aflezen. In sommige van deze weken zijn er zelfs ongeveer 2000 meer doden dan de mediaan van
2016 tot 2020.
Bijzonder betrouwbaar worden sterftecijfers en vaccinatiegraad geregistreerd. Of iemand twee keer is ingeënt
Is even onbetwistbaar als de vraag of iemand is overleden. Als je meer complexe formaten hebt, zoals:
Gezien de doodsoorzaak is dit niet het geval: het vaststellen van doodsoorzaken zoals 'overleden'
Van Covid-19-infectie 'relatief sterk afhankelijk zijn van interpretaties. Een positieve test is geenszins
Bewijs van deze doodsoorzaak.

 Sterftecijfers en vaccinatiepercentages zijn daarentegen alleen gebaseerd op:
Weinig interpretaties.
 
Onze gegevensbronnen
De gegevens die we gebruiken zijn afkomstig uit:
1. Federaal Bureau voor de Statistiek (www.destat...esellschaft-
Milieu / bevolking / sterfgevallen-levensverwachting / tabellen / speciale evaluatie-
Sterbefaelle.html?nn = 209016)

2. Robert Koch Instituut
(www.rki.de.../Impfquoten-
Tabblad.html)
(De betreffende link, waaronder u de betreffende cijfers als Excel-bestand kunt downloaden, zijn
Tussen haakjes vermeld.)
 
 
Wat hebben we gedaan?
1. Berekening oversterfte
Voor elk van de 16 deelstaten hebben we het aantal doden in de
KWn 36 tot 40 in totaal. (Tot vandaag, 16 november 2021, zijn nieuwere nog niet beschikbaar voor het individu
Federale staten beschikbaar.) Dit geeft het aantal sterfgevallen in elke staat en elk jaar weer
Periode van week 36 tot week 40. Voor een vergelijkingswaarde voor het aantal overlijdens in week 36 tot week 40 in
In het jaar 2021 hebben we het gemiddelde genomen van de sterfgevallen in week 36 t/m week 40 voor de jaren 2016 t/m 2020. Per
Federale staat vormen deze gemiddelde waarden van de afgelopen jaren de basis voor vergelijkingen met het jaar 2021.
Ter vergelijking hebben we de verhouding van het aantal doden in 2021 in de periode KW
36 t/m week 40 gevormd door de zojuist genoemde gemiddelde waarden en vervolgens vermenigvuldigd met 100. De
De ratio 100 betekent dat er geen over- of ondersterfte is, de ratio
110 stelt dat in de verslagperiode in 2021 precies 10% meer mensen stierven dan in
Gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. De werkelijke aantallen variëren tussen de 16 landen tussen
102.2 (Saksen) en 115.7 (Mecklenburg-Vorpommern). Hoe groter de afwijking (van 100) na
Hierboven, hoe groter de oversterfte in de betrokken deelstaat.
 
2. Vaccinatiegraad
De vaccinatiegraad hebben we direct kunnen halen uit de tabel genoemd onder gegevensbronnen (punt 2).
Het quotum van degenen die tweemaal zijn gevaccineerd, hebben gekozen.
 
3. Berekening van de correlatie tussen vaccinatiegraad en oversterfte
De 16 landen hebben zeer verschillende populaties. De Hanzestad Bremen heeft
Slechts ca. 0,68 miljoen inwoners, de deelstaat Noordrijn-Westfalen echter ca. 17,92 miljoen. (Deze
Cijfers zijn ook te vinden bij het Federaal Bureau voor de Statistiek.) Bij het berekenen van de correlatie
Tussen vaccinatiegraad en oversterfte hebben we de relatieve bevolkingsomvang als gewichten
Gebruikt (evenals met middelen en afwijkingen). Op deze manier zal er vervalsing zijn
Vermeden ten gunste van de omstandigheden in de kleine landen.
De volgende afbeelding toont een spreidingsdiagram van de 16 datapunten (van de deelstaten). De inenting
Quote staat op de horizontale as en de verhouding staat op de verticale as, waarbij:
De grootte van het gebied van de punten vertegenwoordigt de relatieve populatie.

 Volgens deze figuur snijden Saksen (SN) en Thüringen (TH) het beste in termen van:
Huidige oversterfte. Ze hebben ook de laagste vaccinatiegraad.
 
4. Interpretatie van het resultaat
De correlatie is + .31, is verbazingwekkend hoog en vooral in een onverwachte richting.
Het zou eigenlijk negatief moeten zijn, zodat je zou kunnen zeggen: hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe lager deze
Overmatige sterfte. Het tegenovergestelde is echter het geval en dit behoeft dringend opheldering. Een over-
Sterfte wordt gevonden in alle 16 landen. Het aantal Covid-sterfgevallen gemeld door de RKI
Over de gehele verslagperiode vertegenwoordigt slechts een relatief klein deel van de oversterfte
En vooral het kritieke probleem niet kan verklaren:
Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe hoger de oversterfte.
De meest directe verklaring is:
1. Volledige vaccinatie verhoogt de kans op overlijden.
Natuurlijk zijn er meer indirecte verklaringen mogelijk:
2. Hoe hoger het aandeel ouderen, hoe hoger de vaccinatiegraad en de oversterfte. Daarom
Correleren ook vaccinatiegraad en oversterfte. (Deze verklaring is echter niet erg plausibel)
Sibel, aangezien het aandeel ouderen dan zal variëren tussen 2016-2020 enerzijds en 2021 anderzijds
Zou aanzienlijk veranderd moeten zijn.)
3. Hogere vaccinatiegraad wordt bereikt door verhoogde stress en angst in het betreffende land
En de laatste leiden tot een verhoogd aantal sterfgevallen.
Verdere uitleg is geenszins uitgesloten. Sommigen van hen kunnen ook werken
Onderbouwen met cijfers en moet verder worden onderzocht. Wij zijn voor dit soort suggesties
Zeer dankbaar.


Bijlagen
26 dec 2021 21:22 #2
Dit effect van vaccinatie vs oversterfte is blijkbaar ook in Nederland vastgesteld.
www.artsen...comment-1859
27 dec 2021 23:41 #3
En dan binnenkort nog Januari, en als klap op de vuurpijl... FEBRUARI! Succes met je vaccinaties en je gesloopte immuunsysteem! Even kijken of men het hierna nog steeds heeft over "correlatie" of spreekt men dan eindelijk uit wat er aan de hand is: ....oversterfte is "het gevolg van" al die troep wat men heeft laten injecteren... Is niet leuk, weet ik! Maar zo werkt dit "eindspel" nu eenmaal... en 1 ding ga ik verklappen...: Alles komt goed! So hold on people!!
van: GEERTVB
Mods: Lexie026RonaldGEERTVB

Favorieten

  • Geen berichten om weer te geven.

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers