map-pin de wereldeconomie veranderd.

30 juli 2022 10:45 #71
Duitsland, eigenaar van Bosch en Siemens zit samen met het VK tussen de uitwisseling van gasturbines tussen Rusland en Siemens Canada.
Te veel storigen op de lijn, te veel tussenschakels.
Een en ander loopt plots fout aldus Vitaly Markelov, plaatsvervangend hoofd van Gazprom.

tass.ru/ek...ika/15346717

Gazprom meldde dat Siemens niet meer dan een kwart van de storingen aan turbines heeft verholpen

MOSKOU, 29 juli. /TAS/. De levering van een turbine voor de Nord Stream-gasleiding na reparaties van Canada naar Duitsland voldoet niet aan het contract, zei Vitaly Markelov, plaatsvervangend hoofd van Gazprom. "In dit opzicht zijn we genoodzaakt aandacht te besteden aan het feit dat de levering van een gasturbinemotor van Canada naar Duitsland niet voldoet aan de voorwaarden van het contract", zei hij.

"We hebben 10 brieven naar Siemens gestuurd, Siemens heeft niet meer dan een kwart van de fouten verholpen, voor de rest hebben we helaas geen constructieve voorstellen ontvangen om de veiligheid en betrouwbaarheid van motoren te herstellen in overeenstemming met alle vereisten van de wetgeving van de Russische Federatie", voegde Markelov eraan toe.

Het plaatsvervangend hoofd van Gazprom merkte op dat Siemens-specialisten alle gelegenheid hebben om servicewerkzaamheden uit te voeren. "Houd er rekening mee dat Siemens geen beperkingen heeft op de toegang tot Portovaya-compressoren, er zijn alle mogelijkheden om alle servicewerkzaamheden uit te voeren en we kijken uit naar de komst van hun specialisten bij het compressorstation. Deze gang van zaken is een toenemende zorg voor Vandaag hebben we opnieuw een oproep naar Siemens gestuurd en we roepen hen op om alle opgehoopte problemen zo snel mogelijk op te lossen", zei hij.

Gazprom is het ook niet eens met de beschuldigingen van de Europese partners dat het Russische bedrijf zijn contractuele verplichtingen voor gasleveringen niet nakomt. In eerste instantie werden ze geschonden door Siemens, dat zijn verplichtingen om compressorstations te onderhouden niet nakwam, wat vervolgens leidde tot een afname van de voorraden. Als bewijs wil de holding binnenkort een deel van de zakelijke correspondentie met partners publiceren.

"Ik wil stellen dat Europese partners Gazprom ervan beschuldigen de gaslevering aan Europa onredelijk te verminderen. Integendeel. Zij zijn het die hun contractuele verplichtingen om compressorstations te onderhouden niet nakomen. Ik dring er bij partners op aan hun eigen problemen zo snel mogelijk op te lossen, en dan zal de situatie met de gasleveringen aan de Europese markt onmiddellijk normaliseren. Trouwens, een deel van onze correspondentie met partners zal binnenkort worden gepubliceerd", zei Markelov.

Gazprom wacht op opheldering van de EU over de reparatie van turbines
Gazprom acht het noodzakelijk om officiële uitleg te krijgen van de autoriteiten van de Europese Unie (EU) en het VK over de toelaatbaarheid van reparatie en onderhoud van turbines voor de Nord Stream-gaspijpleiding in termen van sanctiebeperkingen, en vreest ook de intrekking van vergunningen door Canada voor de levering en reparatie van motoren, zei een topmanager "Gazprom".

"We hebben 10 brieven naar Siemens gestuurd, Siemens heeft niet meer dan een kwart van de fouten verholpen, voor de rest hebben we helaas geen constructieve voorstellen ontvangen om de veiligheid en betrouwbaarheid van motoren te herstellen in overeenstemming met alle vereisten van de wetgeving van de Russische Federatie", voegde Markelov eraan toe.

Markelov wees op een aantal risico's die samenhangen met westerse sancties. De leverancier onder het contract is dus het Britse bedrijf Industrial Turbine Company Limited, daarom zijn de Britse sanctiebeperkingen daarop van toepassing en is Gazprom gedwongen deze te evalueren, merkte Markelov op. Daarnaast valt de levering, overdracht, verkoop en export van turbinemotoren direct en indirect voor gebruik in Rusland onder de bepalingen van de EU-sanctieverordening.

Volgens hem zou Gazprom, als de turbine rechtstreeks vanuit Canada aan Rusland zou worden geleverd, zoals oorspronkelijk werd verondersteld, geen rekening hoeven te houden met de mogelijke gevolgen van EU-sancties en allerlei risico's op het blokkeren en tegenhouden van apparatuur in de EU en het VK.

"Om de beschreven risico's uit te sluiten, is een officiële verklaring en toestemming van de autoriteiten van de EU en het VK vereist, waardoor alle motoren die in het compressorstation van Portovaya worden gebruikt, kunnen worden gereviseerd en onderhouden", zei hij vrijdag op Rossiya-24 .

Er zijn ook zorgen over de mogelijke intrekking van reeds door Canada afgegeven vergunningen voor het vervoer en de reparatie van motoren voor Nord Stream.

"De vergunningen die door de Canadese autoriteiten worden gepresenteerd, houden geen rekening met de voorwaarden van het huidige contract en worden verleend aan Siemens Energy Canada Limited, waarmee we geen contractuele relatie hebben. Een extra zorg is het risico van het schenden van de voorwaarden van de Canadese vergunning voor de levering van de motor aan Duitsland, en niet aan Rusland. En als Rusland het laatste leveringspunt is, dan denken wij dat de Canadese autoriteiten dit kunnen zien als een schending of omzeiling van hun toestand en op basis hiervan de al eerder afgegeven vergunningen. Dit maakt het ook onmogelijk voor latere reparatie van andere motoren in Canada, "zei het plaatsvervangend hoofd. Gazprom".

Ontbreken van alle documenten
Het plaatsvervangend hoofd van Gazprom vestigde de aandacht op de onvolledigheid van de door Duitsland verstrekte documenten.

"Gisteren hebben we materialen ontvangen van het Federale Bureau voor Economie en Exportcontrole van Duitsland. De ontvanger van de motor is Gazprom Transgaz St. Petersburg, maar als dochteronderneming van PJSC Gazprom Neft. Dit is een duidelijke fout: Gazprom Transgaz St. Petersburg is een dochteronderneming van Gazprom, wees hij erop.

De door de Duitse autoriteiten verstrekte documenten hebben geen enkele invloed op de mogelijkheid van reparatie en onderhoud door Siemens Energy met betrekking tot andere motoren voor de Portovaya CS onder bedrijfsomstandigheden.
In dit opzicht beschikt Gazprom vandaag niet over een compleet pakket documenten dat het transport en de reparatie van motoren voor de Nord Stream mogelijk maakt, concludeerde Markelov.


30 juli 2022 10:51 #72
tass.ru/ek...ika/15346129

De centrale bank modelleert scenario's voor de annulering van dollarhandel met marktdeelnemers

De toezichthouder kondigde de noodzaak aan om de bescherming van klanten en de goede werking van het financiële systeem te waarborgen
MOSKOU, 29 juli. /TAS/. De Bank of Russia voert simulaties uit van verschillende scenario's met marktdeelnemers, vertelde de persdienst van de Centrale Bank aan TASS in antwoord op een verzoek om een ​​mechanisme uit te werken voor het berekenen van de dollarkoers in geval van annulering van haar handel op de beurs .

"Sanctiebeperkingen veranderen voortdurend. Om de bescherming van klanten en de goede werking van het financiële systeem te garanderen, voert de Bank of Russia simulaties uit van verschillende scenario's met marktdeelnemers en infrastructuurorganisaties", aldus de persdienst.

Eerder zei Forbes, onder vermelding van bronnen, dat de Centrale Bank een scenario bespreekt waarin de wisselkoers van de dollar niet meer zal bestaan. Tegelijkertijd zullen de export en import blijven bestaan, dus het is noodzakelijk om te begrijpen tegen welke koers roebels moeten worden uitgewisseld. In dit geval werd volgens bronnen besloten om een ​​Russische analoog van Bloomberg te creëren - een vrij verkrijgbaar platform waarop de grootste banken hun offertes zullen verstrekken. Zoals ze hebben uitgelegd, zal het tarief worden bepaald op basis van de koersen van de 10 grootste banken, maar het algoritme voor het bepalen van het tarief is nog in ontwikkeling, aldus de Forbes-gesprekspartner.
09 nov 2022 09:13 #73
De weigering van Quatar om gas te exporteren naar Europa, en de reden waarom de VS dat absoluut wil doen.

Rusland kan nog 72 jaar aardgas gebruiken, de VS nog 14 jaar en het is op. Daar gaat de strijd over arctic gas over.
De VS staan voorlopig achter het 'klimaat' akkoord want hun gas is in 2035 op, uitverkocht.
Ze exporteren nu nog zo veel als mogelijk.
Rusland heeft een andere agenda en wil nog decennia teren op hun gasreserves.
nl.frwiki....el_en_Russie

Idem voor Quatar.
Ook zij hebben een massa gas, aan het huidige tempo afgestemd op de Russische voorraden, ook zij kunnen 70 jaar verder doen aan het huidige tempo, en dat is goed zo voor dat land.
Daarom hebben zij natuurlijk geweigerd om hun gas naar Europa te exporteren per boot.
Als zij vroegtijdig zonder gas zitten spelen zij Rusland in de kaart.
Zij stemmen hun agenda liever af op elkaar, wat niet meer dan logisch is.

nl.wikiped...g/wiki/Qatar
Het land had in 2020 oliereserves van 25,2 miljard vaten, voldoende om het huidige productieniveau van 1,8 miljoen vaten per dag nog 38 jaar vol te houden.[17] Verder beschikt Qatar over een zeer grote aardgasreserve van 24.700 miljard m³, zo'n 13% van de wereldwijde gasreserves.[17] Na Rusland en Iran heeft Qatar de grootste gasreserves.[18] De productie is sinds het begin van de 21e eeuw sterk gestegen van circa 25 miljard m³ per jaar in 2000 tot 175 miljard m³ in 2020.[17] De export van aardgas, vooral in de vorm van lng, door bedrijven als Qatargas en RasGas, is hierdoor recent sterk toegenomen. In 2009 was de exportwaarde van olie en aardgas nog ongeveer gelijk, maar in 2011 lag de opbrengst van het gas al zo’n 60% boven die van olie.[20]
Mods: Lexie026RonaldGEERTVB

Favorieten

  • Geen berichten om weer te geven.

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Forum updates

  • Geen berichten om weer te geven.

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers