Maar waarom nu pas?

04 mrt 2022 08:16 #1
Zoals velen van jullie wellicht weten, is mijn moeder geboren in de Sovjet-Unie, in Oekraine, waar mijn omvangrijke familie een mix is van Russen en Oekraïners. Ik voel mij hierom geroepen mijn visie  op de ontwikkelingen in Oekraïne te geven.

Met mijn Russisch/Oekraïense roots hou ik zielsveel van beide volkeren, eeuwenlang broedervolkeren die zich vermengden met elkaar. Als je mijn in Oekraïne geboren moeder vroeg of zij zich meer Russisch dan wel Oekraiens voelde, antwoordde zij: ' Dat is een rare vraag waar ik geen antwoord op heb. Er is verschil in onze taal, onze muziek en dansen maar onze harten zijn één...'
En zo ben ik opgevoed en heb 40 jaar lang de mooiste vakanties van mijn leven, in liefde en saamhorigheid, beleefd in Rusland en Oekraïne, in de Sovjet Unie.

Mooi dat iedereen in Nederland zich nu uitspreekt tegen het voeren van oorlog, wie is daar nu voor?
Maar waarom nu pas? Waarom zweeg iedereen toen 8 jaar geleden die oorlog begon?

Waarom zweeg iedereen bij het afslachten van duizenden burgers in Oost Oekraine?

Waarom zweeg iedereen bij het niet naleven van de akkoorden van Minsk door Oekraïne en nu het woord rechtsorde gebruikt.

Waar was iedereen die wegkeek toen 52  mensen in Odessa levend verbrand werden.

Waar was iedereen die het prima vond dat in 2014 een gekozen regering in een groot Europees land werd afgezet en een stel neo nazi's de macht greep.

Waar was iedereen toen het Oekraïense regime de Russische Oekrainers hun basale mensenrechten ontnam: het spreken van Russisch werd verboden,  het recht op pensioen verdween voor Russischtaligen en kinderen die Russisch spraken en Russische namen hadden waren niet meer welkom op school.
Toen er fakkeloptochten werden georganiseerd door neo nazi's met leuzen als 'Russen aan het gas'...

En tot slot: waar was iedereen  die zweeg toen grote delen van dit prachtige land, ooit de graanschuur van Europa, voor een appel en een ei werden verkocht aan banken en investeerders tbv exploitatie voor genetische manipulaties van Monsanto en de wreedste mega bioindustrie van Europa.
Mijn nicht in Oekraïne zag zo'n megastal voor haar huis verschijnen. Het gegil en geschreeuw van die op elkaar gestapelde dieren, en daarna die grote onheilspellende stiltes... Let wel: in Oekraïne was slechts een kleinschalige veeteelt, voordat het land in het bezit kwam van westerse graaiers.

Oekraïne is sinds 8 jaar verworden tot een wingewest van het westen. Een kolonie. En dit alles ten koste van mens, dier, natuur en milieu..

Dus waarom nu pas, die compassie met het volk, die woede tegen de oorlog? De Oekraïense bevolking leeft al 8 jaar in oorlog, er zijn al honderdduizenden Oekraïners gevlucht naar Rusland. Zo ook familieleden van mij, zoals mijn nicht en haar gezin. Natuurlijk weet ik dat de meeste Nederlanders geen idee hebben van deze kant van het verhaal omdat onze nieuwsvoorziening een eenzijdig beeld geeft van de situatie. Ik verschaf nu die informatie van de andere kant. Doe ermee wat je wilt maar zwijgen is voor mij geen optie meer.

Verder kan ik alleen maar hopen dat er snel vrede komt voor ALLE Oekraïners, Russische en Oekraienssprekenden.

Tot slot: ik ben 14 jaar lid geweest van de Partij voor de Dieren.
Met pijn in mijn hart en een grote illusie armer, heb ik zojuist mijn lidmaatschap van de partij opgezegd. Ik ben lid geworden vanwege het standpunt dat de belangen van mens, dier, natuur en milieu altijd prevaleren boven winstbejag door exploitatie van mens, dier en natuur.
Helaas heb ik 'mijn' partij de laatste 8 jaar niet of nauwelijks gehoord over de schendingen van de rechten van mensen, dieren en natuur in Oekraine.
Daarom heb ik geen andere keus dan mijzelf terug te trekken, wil ik mijzelf nog recht in de spiegel kunnen aankijken. En wil ik mijn overleden moeder postuum geen onrecht aandoen. Van haar heb ik tenslotte alles geleerd over respect voor elk mens, ongeacht zijn afkomst, en respect en liefde voor dieren en natuur.
04 mrt 2022 12:24 #2
Nu pas omdat er een reële nucleaire dreiging was, en nu nog meer aanwezig is. Wit Rusland is een nieuwe kernmacht geworden. Zelenski wou dat ook, hij zei dit op 19 februari lees ik net in de pravda.
Daarom heeft Putin zijn nucleaire eenheden op de hoogste staat van paraatheid gezet.
Ik zie niet graag bevestigind van de anwezigheid der neo nazi maar ik ben blij dat hier te lezen.
De Joden vinden de term, gebruikt door Poetin ongepast.
Waarom vraag ik me dan af.
Mijn tante, Tanja Kapustina was ook afkomstig uit Oekraïne, ze was getrouwd met een neef van mijn vader, maar wij zijn Belgen en we hadden niet zo veel kontakten.
Ze is al enkele jaren terug op hogere leeftijd overleden, dus haar naam vermelden lijkt me geen probleem. Haar man is al tussen 35 en 40 jaar overleden, stomdronken in een gracht gesukkeld met zijn gezicht in het water.
Maar dat was een andere tijd. een andere wereld.

Hier het artikel:

www.pravda...793-nuclear/

Poetin lanceerde speciale operatie Z vanwege een reële nucleaire dreiging
Vrede
Hoe de speciale operatie van Rusland in februari begon en wat als katalysator diende, zullen historici later analyseren en beschrijven. Ondertussen moet de snelle ontwikkeling van de gebeurtenissen worden gevolgd door journalisten en het leger.
Enkele belangrijke punten zijn echter al duidelijk. Het begon allemaal op de veiligheidsconferentie van München op 19 februari, schrijft Andrey Kortunov , directeur-generaal en lid van het presidium van de RIAC .

Hij herinnerde eraan dat het toen was dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aankondigde dat Oekraïne onder bepaalde omstandigheden zijn kernwapenvrije status zou opgeven.

De meeste experts twijfelden aan deze aanval, aangezien het echt onwaarschijnlijk is dat Kiev in de nabije toekomst een nucleair arsenaal zal kunnen creëren: het land heeft hiervoor noch de nodige ervaring noch voldoende technologisch potentieel. Het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst zei echter: Oekraïne is al begonnen met het maken van kernwapens en de Verenigde Staten wisten ervan.

Daarna beloofde Vladimir Poetin letterlijk onmiddellijk dat zijn land een dergelijke ontwikkeling van gebeurtenissen niet zou toestaan ​​en het hier nooit mee eens zou zijn.

Veel analisten zijn het erover eens dat het de retoriek van de Oekraïense leider was die de reden werd voor de start van de Russische speciale operatie op het grondgebied van Oekraïne.

Sinds 24 februari duikt het onderwerp van een nucleaire aanval met benijdenswaardige regelmaat op in de media en sociale netwerken.

Maar nadat Vladimir Poetin, tijdens een ontmoeting in het Kremlin met minister van Defensie Sergei Shoigu en chef van de Russische generale staf Valery Gerasimov op 27 februari, beval dat de Russische afschrikkingstroepen speciaal moesten worden ingezet, vertraagden de Verenigde Staten merkbaar.

Tegelijkertijd was de hele wereld enigszins gespannen, aangezien de verklaring verband hield met de toename van de levering van moderne dodelijke wapens door westerse landen aan Kiev en het voornemen van de NAVO om een ​​"no-fly zone" boven Oekraïne te creëren. Het Westen vatte alles op als een bedreiging om een ​​nucleaire oorlog te beginnen.

Het is de laatste jaren gebruikelijk om er niet bang voor te zijn - andere problemen komen al lang op de voorgrond: klimaat, ongecontroleerde migratie, internationaal terrorisme en covid. Maar in feite zullen ze allemaal geen betekenis hebben voor de weinigen die zullen overleven in een planetaire catastrofe.

Daarom is een dringende vergadering van de "nucleaire vijf", met inbegrip van de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, nodig. Er is behoefte aan bilaterale Russisch-Amerikaanse gesprekken over het lot van START-3.

Bovendien is het wenselijk om met Europa een moratorium te bespreken op de inzet van kernraketten voor middellange en kortere afstand op het Europese continent. De paniek in de wereld is zo hevig geworden dat de Amerikaanse president Joseph Biden de Amerikanen en Europa probeerde gerust te stellen met verklaringen dat er geen uitwisseling van nucleaire aanvallen zou plaatsvinden.

Van zijn kant voegde de leider van Wit-Rusland, Alexander Loekasjenko, benzine toe aan het vuur door op 27 februari terloops de niet-nucleaire (en ook neutrale) status van Wit-Rusland op te heffen. Nu kunnen, indien nodig, Russische kernwapens worden ingezet op het grondgebied van Wit-Rusland.

Het is merkwaardig dat het hele schandaal over dit onderwerp precies twee maanden na de gezamenlijke verklaring van de vijf machten die kernwapens bezitten (Rusland, VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, China) uitbrak dat "er geen winnaars kunnen zijn in een kernoorlog en het zal nooit losgemaakt mogen worden."

Wat men ook mag zeggen, het was Oekraïne dat met zijn onverantwoordelijkheid het probleem veroorzaakte en op deze manier probeerde veiligheidsgaranties van het Westen te krijgen.

Maar deze kwestie is te belangrijk voor de mensheid om als ruilmiddel te dienen in regionale conflicten en crises. Het is noodzakelijk om de ervaring van vorige generaties te onthouden, eindelijk gezond verstand te realiseren en aan de onderhandelingstafel te gaan zitten, vatte de expert samen.
04 mrt 2022 12:56 #3
Walter, in de krant van Detroit "Detroit (rock city)" zoals in het nummertje van de rockband Kiss las ik dat de VS reeds in 2012 wapens leverde aan Oekraïne, onder de beste Amerikaans president ooit Barrack Obama.
Ook nucleair materieel denk je?
Klopt hier iets van?
06 mrt 2022 10:37 #4
Walter, als het uit Russische media komt word snel gesproken over propaganda en leugens.
Vandaag staat het begin, van maidan tot nu beschreven, ik had graag van u geweten of dit geloofwaardig is.

Hoe Oekraïne's 'Revolutie van Waardigheid' leidde tot oorlog, armoede en de opkomst van extreemrechts
Een bont gezelschap van militante Oekraïense nationalisten en pro-westerse activisten wilde hun democratisch gekozen regering veranderen. Acht jaar later zien de resultaten er teleurstellend uit.

www.rt.com...ory-results/

De gebeurtenissen die plaatsvonden in Oekraïne in 2013-14, ook wel de Euromaidan genoemd, resoneren nog steeds in de herinnering van de mensen. Hoewel elke partij in het conflict ze anders bekijkt, is het voor iedereen duidelijk dat de Oekraïne die ooit voor iedereen bekend was, sindsdien onherkenbaar is veranderd.

Volksrevolutie of staatsgreep?

De aanleiding voor de dramatische gebeurtenissen was het besluit van de toenmalige president van Oekraïne, Viktor Janoekovitsj, om de sluiting van de associatieovereenkomst tussen Oekraïne en de Europese Unie op te schorten en het daaropvolgende verzuim om deze te ondertekenen tijdens de top van het Oostelijk Partnerschap in Vilnius. Volgens de toenmalige premier van Oekraïne, Nikolai Azarov, zou de overgang van Oekraïne naar de Europese industrienormen het land 150-160 miljard euro kosten . De vraag rijst wat de Oekraïense autoriteiten dachten tijdens de lange voorbereiding van de overeenkomst, maar het besluit had het effect van een exploderende bom.

Op 21 november, onmiddellijk na de aankondiging van dit besluit, publiceerde de Oekraïense blogger Mustafa Nayyem een ​​oproep tot actie op sociale netwerken: “We zullen elkaar om 22.30 uur ontmoeten onder het Onafhankelijkheidsmonument. Kleed je warm aan, breng paraplu's, thee, koffie, een goed humeur en vrienden mee." Dit was het begin van de Euromaidan. Echter, zoals latere gebeurtenissen bevestigden, was het protest niet het initiatief van een blogger van de oppositie en een paar studenten. Kort nadat de protesten begonnen, raakten een aantal politieke zwaargewichten erbij betrokken. Op 30 november zei parlementslid Irina Gerashchenko :in een talkshow dat de oproerpolitie geweld had gebruikt tegen de demonstranten en dat een westerse journalist gewond was geraakt. Haar politieke tegenstanders vermoedden dat dit opzettelijke desinformatie was, aangezien de echte botsingen tussen de politie en de activisten op het centrale stadsplein pas de volgende dag begonnen. Gerashchenko's uitspraken hadden een provocatie kunnen zijn die bedoeld was om ze aan te wakkeren. Dat gezegd hebbende, waren radicale nationalisten eigenlijk al veel eerder begonnen met het aanvallen van de politie. Volgens enig bewijs vonden de eerste gewelddadige afleveringen plaats op 23 november.

Met de actieve steun van de Verenigde Staten en de EU-lidstaten begonnen de voorbereidingen voor het lanceren en organiseren van de protesten, evenals het inzetten van de media, lang voordat Viktor Janoekovitsj besloot om de ondertekening van de overeenkomst met de EU uit te stellen. Het meest opvallende nieuws over de Euromaidan was een internetkanaal genaamd Hromadske.tv (Public TV), dat in september 2013 een subsidie ​​van $ 50.000 ontving van de Amerikaanse ambassade. Nog eens $ 95.000 werd toegevoegd door de Nederlandse ambassade. Het voormalige hoofd van de Oekraïense veiligheidsdienst, de SBU, Alexander Yakimenko, meldde later dat het toen was dat de hoeveelheid diplomatieke post toenam en dat er nieuwe dollarbankbiljetten verschenen op het belangrijkste plein van Kiev, de Maidan Nezalezhnosti, die later leningen zouden gaan verstrekken. de revolutie zijn naam.

Het Westen deed geen moeite om zijn interesse te verbergen. Westerse politici spraken openlijk over de Maidan, en EU-diplomaten woonden toespraken bij. Victoria Nuland, een officiële vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, was niet alleen persoonlijk in de Maidan, maar besprak ook de benoeming van de toekomstige heersers van Oekraïne. Later erkende ze dat de VS $ 5 miljard aan Oekraïne hadden toegewezen om 'de democratie te bevorderen'.

Op 20 februari 2014 kwamen de gebeurtenissen in een beslissende fase. In de ochtend begonnen vuurwapens te worden gebruikt op de Maidan, wat leidde tot de dood van zowel demonstranten als politieagenten. Die gebeurtenissen zijn nooit onderzocht. Sommige rapporten beweren dat sluipschutters uit Georgië deelnamen aan het neerschieten van demonstranten. Generaal Tristan Tsitelashvili, de voormalige commandant van de elite Avaza-eenheid van Georgië, heeft verklaard dat een van zijn voormalige ondergeschikten, Koba Nergadze, samen met Alexander Revazishvili aan de operatie heeft deelgenomen. De voormalige twee mannen legden een officiële getuigenis af aan Alexander Goroshinsky en Stefan Reshko, de advocaten die voormalige leden van de Oekraïense Berkut-speciale troepen vertegenwoordigen in de Svyatoshinsky District Court in Kiev. Volgens bronnen in het Georgische leger werden de orders gegevendoor Brian Christopher Boyenger, een officier van de Amerikaanse strijdkrachten. Een van de sluipschutters die bij de schietpartij betrokken zou zijn, vertelde de BBC over de gebeurtenissen, maar de westerse media schonken weinig aandacht aan hun getuigenis.

Op 21 februari ondertekenden president Janoekovitsj, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier, de Poolse minister van Buitenlandse Zaken Radoslaw Sikorski, en Eric Fournier, hoofd van de afdeling Continentaal Europa van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken namens de EU, samen met vertegenwoordigers van de oppositie een overeenstemming bereikt over het oplossen van de crisis in Oekraïne. In het bijzonder stond in het document dat "binnen 48 uur na ondertekening van deze overeenkomst een speciale wet zal worden aangenomen, ondertekend en afgekondigd die het effect van de grondwet van Oekraïne van 2004 zal herstellen."

Vanaf dat moment is de staatsgreep letterlijk van minuut tot minuut te volgen:

21 februari, 16:40 uur: het UNIAN persbureau publiceert informatie over de ondertekening, die Janoekovitsj en de Verchovna Rada, het parlement van Oekraïne, verplicht om hun verplichtingen onder de overeenkomst voor 16:40 uur op 23 februari 2014 na te komen.

Nacht van 21-22 februari: Euromaidan-activisten bezetten regeringsgebouwen en het parlement.

22 februari 2014, 12:29 uur: Het hoofd van de Verchovna Rada, Vladimir Rybak, wordt uit zijn ambt ontheven .

12:34 uur: Alexander Turchinov wordt in zijn plaats tot voorzitter gekozen .

13.08 uur: De Verchovna Rada neemt de politieke verantwoordelijkheid voor de situatie in Oekraïne op zich.

17:11 uur: De resolutie 'Over de zelfverwijdering van de president van Oekraïne uit de uitoefening van constitutionele bevoegdheden' wordt aangenomen .

23 februari 2014, 12:36 uur: Er wordt een resolutie aangenomen om de taken van de president toe te wijzen aan de voorzitter van de Verchovna Rada.

Hoewel de in het akkoord bepaalde termijn voor de wijziging van de grondwet nog niet was bereikt, erkende de EU de benoeming van de voorzitter van de Verchovna Rada tot waarnemend president van Oekraïne als legitiem.

Wie begon de oorlog en de repressie?

Officieel begon de oorlog in de Donbass op 13 april 2014, toen Turchinov de lancering aankondigde van een "antiterroristische operatie", volgend op de onafhankelijkheidsverklaring van de Volksrepubliek Donetsk op 7 april. De Volksrepubliek Lugansk verklaarde op 27 april de onafhankelijkheid, waarmee tijd dat de operatie van Kiev al aan de gang was.

In feite werden in maart 2014 Oekraïense troepen naar de Donbass gestuurd, lang voordat deze regio's hun onafhankelijkheid uitriepen. Het is waar dat de lokale bevolking, die protesteerde tegen het aan de macht komen van de Euromaidan-beweging, overheidsgebouwen in beslag nam . Het waren echter de Maidan-activisten die deze tactiek als eerste gebruikten, in januari 2014.

Ondertussen organiseerden mensen die in de pro-Russische zuidoostelijke regio's van Oekraïne woonden dit weekend gewoon protesten in de hoop dat de nieuwe regering naar hen zou luisteren. In tegenstelling tot hun tegenstanders waren de 30 demonstranten die levend werden verbrand in het vakbondsgebouw in Odessa niet gewapend. Het kwam allemaal aan het licht in 'The Masks of the Revolution', een Franse documentaire van Canal+ waarvan de Oekraïense ambassade een verbod eiste in Europa.

Op 9 mei 2014 kwamen Oekraïense tanks het stadscentrum van Mariupol binnen, waar ongewapende mensen marcheerden ter viering van de dag van de overwinning in de Grote Vaderlandse Oorlog. Later die dag was er een vuurgevecht voor een plaatselijk politiebureau waarbij het extreemrechtse Azov-bataljon betrokken was en waarbij slachtoffers onder politieagenten en burgers vielen.

Hoewel het VN-bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten heeft opgeroepen tot onderzoeken, is er geen uitgevoerd. Bovendien kwam de repressiemachine in een hogere versnelling, waardoor gevangenisstraffen voor anti-Euromaidaanse opmerkingen of likes op sociale media gemeengoed werden. Een recent voorbeeld is wat er gebeurde met een inwoner van de regio Sumy, die werd veroordeeld op grond van artikel 109 van het Wetboek van Strafrecht van Oekraïne omdat hij een keer een bericht leuk vond op het sociale netwerk Odnoklassniky (klasgenoten), dat sprak over eenheid tussen Russen, Oekraïners en Wit-Russen. Een paar dagen geleden zei plaatsvervangend hoofd van de nationale politie, Alexander Fatsevich , dat "enthousiastelingen van de 'Russische wereld' zullen worden vastgehouden en voor het gerecht worden gebracht." En onlangs heeft de SBU de kosten in rekening gebrachtprominente journalist Miroslava Berdnik, die onlangs een ernstige rugoperatie heeft ondergaan, met het ondermijnen van de territoriale integriteit van Oekraïne. De dochter van Oles Berdnik, de mede-oprichter van de Oekraïne Helsinki Group, is een mensenrechtenactiviste die trouw in de voetsporen van haar vader treedt. Miroslava Berdnik sprak zelfs de Israëlische Knesset toe en schetste de kwesties van het nazisme en antisemitisme in Oekraïne.

De regering van Kiev negeert de zorgen van internationale organisaties en verhindert Russische artiesten om in Oekraïne op te treden, en verbiedt Russische boeken en Russische en zelfs Oekraïense tv-zenders. De gedwongen Oekraïnisering gaat door ondanks alle resoluties die zijn aangenomen door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. Matilda Bogner, hoofd van de VN-missie voor toezicht op de mensenrechten in Oekraïne, heeft gewezen op incidenten met online pesten, bedreigingen, intimidatie en het aanzetten tot geweld tegen degenen die tegen Oekraïne zijn of "die positieve opvattingen hebben over de Russische taal of anderszins hun mening hebben geuit gezien als pro-Russisch.”

De beruchte Myrotvorets-website (Peacekeeper) die de persoonlijke gegevens van duizenden mensen heeft verzameld, waaronder EU- en Amerikaanse staatsburgers, blijft operationeel. Onlangs heeft het de president van Kroatië Zoran Milanović en voormalig hoofd van de vice-admiraal Kai-Achim Schönbach van de Duitse marine aan zijn zwarte lijst toegevoegd. Maar terwijl spraakmakende figuren in de Myrotvorets-database de middelen hebben om hun eigen veiligheid te garanderen, kwamen mensen zoals journalist Oles Buzina en hoofd van de Joint Military Union of Ukraine Oleg Kalashnikov om het leven .

Rechtvaardiging en verspreiding van het nazisme

Vanwege de actieve deelname aan de Euromaidan-protesten van radicale extreemrechtse ultranationalisten, die de ideologie van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN) hebben geërfd die teruggaat tot de Tweede Wereldoorlog, keurt het huidige Oekraïne steun voor het nazisme goed. Ondanks het feit dat de OUN door het Europees Parlement werd veroordeeld in zijn resolutie van 25 februari 2010 over de situatie in Oekraïne, heeft Kiev in 2015een wet 'Over de juridische status en het eren van de nagedachtenis van de strijders voor de onafhankelijkheid van Oekraïne in de 20e eeuw'. Deze wet verhief de OUN en het Oekraïense opstandelingenleger (UPA), die aanhangers waren van het Derde Rijk, tot de status van strijders voor de onafhankelijkheid van Oekraïne. Onder de leiders van deze organisaties waren Stepan Bandera, gerekruteerd door Abwehr, de militaire inlichtingendienst van nazi-Duitsland, voor spionage, en Roman Shukhevych, een hoofdman van het Duitse hulpbataljon Shutzmannschaft 201 en een van de commandanten van het Nachtigall-bataljon.

De Akte van herstel van de Oekraïense staat, aangekondigd door de OUN op 30 juni 1941, wordt beschouwd als een belangrijke datum in het huidige Oekraïne. Artikel 3 van deze wet luidt als volgt : “De nieuw gevormde Oekraïense staat zal nauw samenwerken met het nationaal-socialistische Groot-Duitsland, onder leiding van zijn leider, Adolf Hitler, die een nieuwe orde in Europa en de wereld vormt en helpt het Oekraïense volk om zich te bevrijden van de bezetting door Moskovië.”

In een toespraak tot de VN-Veiligheidsraad zei Elena Berezhnaya, hoofd van het Irina Berezhnaya Instituut voor Juridisch Beleid en Sociale Bescherming, dat verheerlijking van de SS Galicië Divisie gemeengoed is geworden in Oekraïne, evenals het oprichten van monumenten om Bandera en zijn aanhangers te herdenken, en overheidsfinanciering van neonazistische groepen onder het mom van patriottische opvoeding van de jeugd.

De neo-OUN van vandaag is diep geïnfiltreerd in zowel de Oekraïense regering als de wetshandhavingsstructuren. Het George Washington Institute of Public Policy heeft een rapport gepubliceerd waarin staat dat de Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, de belangrijkste militaire opleidingsinstelling van Oekraïne, die wordt ondersteund door de Amerikaanse regering, de thuisbasis is van de extreemrechtse groep Centuria.

En de activiteiten van Oekraïense nationalisten zijn niet beperkt tot het grondgebied van Oekraïne - ze promoten actief nazi-ideeën in westerse landen. Volgens de Amerikaanse outlet Politico heeft het Azov-bataljon – dat wordt gecontroleerd door een ex-lid van het Oekraïense parlement, Andriy Biletsky – opgerichteen link met de Nordic Resistance Movement, een neonazistische groep met officiële afdelingen die actief zijn in Zweden, Finland en Noorwegen. Een van de oprichters van de Rise Above Movement, de Amerikaanse blanke supremacist Robert Rundo, was een van de uitgenodigden om een ​​ontmoeting met leden van het bataljon bij te wonen. In hetzelfde artikel staat dat er een verband bestaat tussen dezelfde militie en Brenton Tarrant, een Australische blanke supremacist die 51 moslims doodde bij een aanval op een moskee in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Het meldt ook dat veteraan Craig Lang van het Amerikaanse leger, die wordt gezocht voor de moord op een echtpaar uit Florida in 2018, actief was in de frontlinie in Oost-Oekraïne, waar hij aan de zijde van Kiev had gevochten.

Zoals uiteengezet in een  nieuw rapport  dat is gepubliceerd door het in de VS gevestigde Soufan Center, dat zich richt op mondiale veiligheidsuitdagingen en buitenlandse beleidskwesties: “Oekraïne is naar voren gekomen als een knooppunt in het bredere netwerk van transnationaal blank suprematie-extremisme, dat buitenlandse strijders van over de hele wereld aantrekt. wereld. Waar jihadisten reizen om te vechten in plaatsen als Syrië, hebben blanke supremacisten nu hun eigen theater om te leren vechten - Oekraïne, waar het conflict tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen al sinds 2014 woedt en strijders van over de hele wereld aantrekt die vechten aan beide kanten. Uit recent onderzoek blijkt dat ongeveer 17.000 buitenlanders uit 50 landen, waaronder de Verenigde Staten, in dat conflict zijn gaan vechten.”

Er is echter niet voldaan aan de eis van het Amerikaanse Congres om het Azov-bataljon – dat in november 2014 werd opgenomen in de Nationale Garde van Oekraïne – officieel op de Amerikaanse lijst van buitenlandse terroristische organisaties te plaatsen, en evenmin is er gevolg gegeven aan het verbod op financiering it en andere Oekraïense neonazistische milities geïmplementeerd.

Economisch falen te midden van militarisering

De militaire uitgaven van Oekraïne zijn nu meer dan acht keer hoger dan in 2013, maar de economie bevindt zich over het algemeen in een steeds dieper wordende recessie. In 2021 stond het Oekraïense bbp op een record van $ 195 miljard (vergeleken met $ 182 miljard in 2013), maar dat werd teniet gedaan door inflatie. Wat bepaalde goederen betreft, bereikte de consumenteninflatie 11% en bereikte een recordhoogte in de afgelopen drie en een half jaar. De CEO van de denktank CASE Oekraïne, Dmitry Boyarchuk, wijst erop dat deze groei op een aantal gebieden alleen in naam is: de prijzen van onze export waren gewoon hoger dan de prijzen van onze importen. Maar qua volume is onze export aan het krimpen. We produceren precies zoveel als voorheen, zo niet minder, maar we verdienden meer vanwege de prijzen op de wereldmarkten."

Tegelijkertijd groeit de schuld. In 2013 bedroeg de buitenlandse schuld van Oekraïne $ 27,9 miljard, maar tegen het einde van 2021 was dit $ 47,7 miljard.

Oekraïne transformeert geleidelijk van een industrieel en agrarisch land naar een leverancier van grondstoffen. In 2013 was de export van machinebouw goed voor 18,9% ($ 12,9 miljard), terwijl deze in 2017 daalde tot 9,9% ($ 4,3 miljard). De buitenlandse handelsstructuur voor 2021 bevestigt deze trend. De belangrijkste exportproducten van Oekraïne vorig jaar waren ferrometalen ($13,95 miljard, een stijging van 81,4% vergeleken met 2020), granen ($12,34 miljard; +31,2%) en dierlijke en plantaardige vetten en oliën ($7,04 miljard; + 22,5%). Wat de invoer betreft, heeft Kiev behalve energiebronnen ook machines en uitrusting nodig (14,2 miljard dollar; +22,9%), evenals producten van de chemische en aanverwante industrieën ($ 9,74 miljard; +32,8%). Het is ironisch dat de Amerikaanse ambassadeur zei dat Oekraïne moet wordeneen agrarische grootmacht. De 'graanschuur van de USSR', zoals Oekraïne ooit heette, importeert nu steeds meer voedsel. In 2021 importeerde het voor 8 miljard dollar aan voedingsproducten (+19% vergeleken met 2020).

Tegelijkertijd zien we deïndustrialisatie. In 2014 werd de Lvov-busfabriek gesloten en in 2018 werd een faillissementsprocedure gestart over de Zaporozhskiy Automobile Building Plant. In 2016-2019 produceerde vliegtuigbouwer Antonov geen enkel vliegtuig. In juli 2021 werd de Nikolayev-scheepswerf - ooit een belangrijk onderdeel van de Sovjet-scheepsbouwindustrie - officieel gesloten. Yuzhmash, een grote lucht- en ruimtevaart- en raketfabriek, is sinds 2014 nauwelijks overeind gebleven. In 2013 werden 50.449 auto 's geproduceerd in Oekraïne, maar in 2021 was het aantal gedaald tot 7002.

Ook de levensstandaard daalt. De tarieven voor nutsvoorzieningen blijven stijgen en vanaf nu heeft de schuld van de nutsbedrijven $ 3 miljard bereikt , als gevolg van vereisten van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De Oekraïense politiek analist Vladimir Chemeris legt uit dat “de tarieven zullen blijven stijgen. In de zomer van 2020 ondertekende onze regering een memorandum met het IMF, waarin ze ermee instemde dat de gasprijzen volledig door de markt bepaald moesten worden. Marktprijs betekent hogere prijs. Het IMF onderstreepte deze vereiste ook keer op keer, en onze regering stemde daarmee in, in de hoop op meer en meer leningen om de vorige in ieder geval af te betalen.”

Na het beëindigen van zijn gasleveringscontracten met Rusland, heeft Oekraïne te maken gehad met een energiecrisis. Bovendien moet Kiev meer voor gas betalen dan zelfs de EU-landen. In oktober varieerden de gasprijzen in de EU van € 300 tot € 700, terwijl ze in Oekraïne opliepen tot € 1.100.

En dus verlaten Oekraïners massaal het land. In 2020 hebben 601.200 EU-verblijfsvergunningen gekregen . Volgens het Ptoukha Institute of Demography and Social Studies bedroeg het aantal migrerende werknemers in 2021 2,5 tot 3 miljoen mensen, terwijl 1.068.000 Oekraïners in 2014-2021 het Russische staatsburgerschap verkregen . In de eerste 10 maanden van 2021 lag de bevolkingsuitstroom boven de 600.000, een record in de afgelopen 11 jaar.

Uit een onderzoek van het Kiev International Institute of Sociology blijkt dat 64,7% van de Oekraïense burgers gelooft dat het de verkeerde kant op gaat. Een op de vier Oekraïners en een op de drie jongeren wil verhuizen naar een ander land. Al met al is dit nauwelijks een overwinning voor de Euromaidan te noemen.

Door Olga Sukharevskaya, een in Oekraïne geboren ex-diplomaat, jurist en auteur uit Moskou
Mods: Lexie026RonaldGEERTVB

Favorieten

  • Geen berichten om weer te geven.

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers