file Is propaganda uitgevonden in het Oosten, of in het westen?

19 mrt 2022 22:07 #1
De Russische staatstv zend Russische propaganda uit.
Bij al jazera lees ik dit:

Rusland-Oekraïne live nieuws: Oekraïne dringt er bij China op aan Rusland te veroordelenwww.aljaze...ine-liveblog


Het antwoord van China vind je in hun kranten.
Hier is de visie van het verre oosten over de westerse wereld.
Wat is er in Canada gebeurd is, dat moet ik nog opzoeken maar het schijnt niet netjes geweest te zijn.
Stil gehouden tot begin 2O21 lees ik.
Het westen heeft het Oosten, wat China betreft niet de les te spellen, zo veel is duidelijk wanneer je hun kranten leest.

De VS, Canada en Australië wordt aangeraden serieus na te denken over hun wandaden in de geschiedenis, onmiddellijk wetten aan te passen en beleid te wijzigen dat de rechten van inheemse volkeren schenden, de misdaden te onderzoeken en de daders ter verantwoording te roepen, Jiang Duan, minister van de Chinese missie bij de VN in Genève, zei vrijdag tijdens een side-event tijdens de 49e zitting van de Mensenrechtenraad. 

De Permanente Vertegenwoordiging van Venezuela en de Permanente Vertegenwoordiging van China waren op vrijdag mede-gastheer van het nevenevenement met het thema "Systemische schendingen van de rechten van inheemse volkeren door de VS, Canada en Australië". Meer dan 150 mensen, waaronder buitenlandse diplomaten in Genève, wetenschappers, vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties en media woonden het evenement bij. 

"De VS hebben de Amerikaanse Indianen systematisch hun basisrechten ontnomen, waaronder het recht op leven, politieke, economische en culturele rechten, in een poging om de hele gemeenschap fysiek en cultureel uit te roeien", zei minister Jiang tijdens het evenement. 

De inheemse Amerikaanse bevolking kelderde van 5 miljoen aan het einde van de 15e eeuw tot 237.000 aan het begin van de 20e eeuw, en veel stammen stierven volledig uit.

De Chinese gezant merkte op dat er sinds begin vorig jaar een schokkende en verontrustende ontdekking is gedaan van een groot aantal niet nader genoemde graven en overblijfselen van inheemse kinderen in Canada. In een groot deel van zijn geschiedenis heeft Australië de beruchte 'White Australia Policy' gevolgd, waarbij zo'n 100.000 inheemse kinderen met geweld van hun families werden weggehaald, waardoor de 'gestolen generatie' levenslange schade en trauma's veroorzaakte.

"Ernstige schendingen van de rechten van inheemse volkeren door de VS, Canada en Australië zijn niet alleen iets uit het verleden, maar een kwestie van chronisch en systemisch racisme dat tot op de dag van vandaag voortduurt", zei Jiang, erop wijzend dat "vandaag de dag nog steeds inheemse volkeren zijn. onderworpen aan wijdverbreide en systemische discriminatie en ongelijkheid in deze landen, en worden gemarginaliseerd en politiek, economisch en cultureel aan de onderkant van de samenleving achtergelaten."

De Chinese diplomaat zei dat de VS, Canada en Australië wordt aangeraden serieus na te denken over hun wandaden in de geschiedenis. De diplomaat voegde eraan toe dat multilaterale mensenrechtenorganen zoals de Mensenrechtenraad en OHCHR actie moeten ondernemen tegen ernstige schendingen van de rechten van inheemse volkeren in deze landen.

Héctor Constant Rosales, de permanente vertegenwoordiger van Venezuela bij het kantoor van de Verenigde Naties in Genève, zei tijdens het nevenevenement dat de VS, Canada en Australië andere landen altijd de les hebben gelezen over mensenrechten, maar hun eigen mensenrechtensituatie is schokkend. 

Geconfronteerd met de systematische discriminatie en onderdrukking van inheemse volkeren in deze landen, kiezen de media in deze landen ervoor om de problemen te negeren. De VS, Canada en Australië uiten ook flagrante beschuldigingen aan het adres van andere landen en leggen unilaterale sancties op die wereldwijd rampen hebben veroorzaakt, zei ambassadeur Rosales, en riep de internationale gemeenschap op aandacht te besteden aan de schendingen van de mensenrechten in deze landen en de daders ter verantwoording te roepen. 

Gezanten uit Noord-Korea en Rusland woonden het evenement ook bij en bekritiseerden de discriminatie van inheemse volkeren en uitten hun bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in de VS, Canada en Australië. 

Tian Li, een research fellow van de Shandong University die het evenement bijwoonde, zei dat de Amerikaanse regering altijd met twee maten meet als het gaat om genocide - andere landen schaamteloos en ongegrond belast met het plegen van "genocide", maar weigert haar misdaden tegen de autochtone Amerikaan toe te geven. mensen. 

De VS weigerden de verdragen over mensenrechten te ondertekenen en hun binnenlandse wetten beramen de genocide van Amerikanen in het buitenland en het is moeilijk voor de inheemse bevolking om gerechtigheid te krijgen door middel van wetten, zei Tian, ​​en merkte op dat experts ook de Amerikaanse media bekritiseerden voor het stigmatiseren van inheemse mensen en het verfraaien van de genocide-misdaden. 


Mods: Lexie026RonaldGEERTVB

Favorieten

  • Geen berichten om weer te geven.

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers