Update mbt Aangifte Hugo De Jonge

05 juni 2022 11:26 #1
Status aangifte tegen Hugo de Jonge.

Petitie is ruim 69.000 keer ondertekend, maar geweigerd aan te nemen, Gideon heeft dit wel gedaan, respect Gideon!

Hierbij een korte update over de aangifte tegen Hugo de Jonge.

Momenteel zijn twee officieren van Justitie bezig met de aangifte. Zij zullen bepalen of de aangifte officieel in behandeling zal worden genomen.

Belangrijk: Wettelijk is er geen termijn waarbinnen het OM een aangifte in behandeling moet nemen. In de praktijk kunnen zij er dus zo lang over doen als zij willen.

Zoals in de vorige e-mail aangegeven heeft de Officier van Justitie inmiddels gevraagd naar het opgestelde verificatierapport. Daarin wordt stap voor stap toegelicht hoe het de 69.019 mede aangevers zijn verzameld.

Vorige week, 28 maart jl. ontving ik nog een e-mail van de Officier van Justitie. Hij vroeg naar de online formulieren die zijn gebruikt bij de verzameling. Dit is een goed teken. Aan de hand hiervan probeert de Officier van Justitie duidelijk te achterhalen of het hier om 69.019 legitieme mede aangevers gaat. Niet vreemd want daarmee is dit de grootste aangifte in de Nederlandse geschiedenis tegen één persoon ooit.

Let op!
Sommige mensen denken dat hier gevraagd werd naar de persoonlijke gegevens van de mede aangevers. Dat is niet het geval. Dat kan je ook zien in het rapport. Het gaat hier om het elektronische proces dat is gebruikt om de aangifte mede te laten ondertekenen.

Inmiddels is het verificatierapport uitgebreid waarbij nu, met een extra rapport, ook een toelichting is gegeven op de online formulieren. Je kan dit extra rapport HIER inkijken en downloaden.

Nu ze duidelijk bezig zijn met de aangifte verwacht ik persoonlijk op relatief korte termijn een reactie van de OvJ.
Hugo de Jonge in verdere problemen

Inmiddels beginnen de hekken zich te sluiten rondom Hugo de Jonge. Waar onze aangifte vooral de nadruk legt op 'haat zaaien' en 'groepsbelediging', bevindt de Jonge zich inmiddels in steeds grotere problemen.

Uit de vrijgegeven overheidsdocumenten onder de Wet Openbaar Bestuur (Wob) blijkt inmiddels hoever Hugo de Jonge is gegaan in het overtreden van de regels. Een paar feiten die inmiddels uit de Wob - stukken naar voren zijn gekomen:

De cijfers in het Corona dashboard zijn gemanipuleerd
Jawel, je leest het goed. De cijfers moesten zo 'alarmerend' mogelijk worden voorgesteld. Dit ging zelfs zo ver dat uiteindelijk het RIVM haar handen van het coronadashboard heeft gehaald. Daarover is niets naar het grote publiek gecommuniceerd.

De Jonge negeerde gerechtelijke uitspraken
De overheid heeft als plicht om binnen 8 weken te reageren op een Wob-verzoek. De Jonge zorgde ervoor dat dit uiteindelijk anderhalf jaar op zich liet wachten hetgeen voor boetes zorgde voor het ministerie.

De Jonge ontloopt e-mail verkeer op zijn VWS-mailaccount
Tot voor kort heeft de Jonge het e-mailverkeer via zijn iCloud-mail laten lopen. Dit is bij wet verboden als het hier gaat om beleidstukken en vertrouwelijke informatie. Ook liet hij zijn ambtenaren weten om nota's geprint in zijn tas te willen ontvangen.

Mondkapjesdeal
Inmiddels blijkt dat de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden tot stand is gekomen door Hugo de Jonge. Daarbij zijn aanbestedingsregels overtreden.

Daarnaast was er nog de 5,1 miljard Euro die niet verantwoord kon worden.

2 juni 2022


Op maandag 30 mei 2022 is er (eindelijk) een reactie gekomen vanuit het Openbaar Ministerie. De officier van justitie reageerde als volgt:

Geachte heer Krispijn,

Uw rappelbericht is in goede orde ontvangen. Het is spijtig dat u op uw bericht van 5 mei jl. geen reactie hebt gekregen. Daarvoor bied ik u mijn excuses aan.

De beoordeling van uw aangifte is tot op heden niet afgerond. Het gaat om een omvangrijke, complexe en gevoelige aangifte. De beoordeling daarvan vereist een grondige en serieuze bestudering van hetgeen u heeft aangevoerd, in relatie tot de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Strafrecht. De definitieve beoordeling zal naar verwachting binnen enkele weken worden afgerond. U zult daarvan dan direct bericht ontvangen. Ik realiseer mij dat u reeds lang moet wachten op een beoordeling, maar vraag uw begrip en geduld.
Ik zie overigens geen noodzaak om de na(a)m(en) van de behandelend officier(en) van justitie kenbaar te maken.

Hoogachtend,
De officier van justitie

Paar opvallendheden:

De aangifte is in ieder geval (nog) niet afgewezen.
De officier biedt zijn/haar excuses aan voor het uitblijven van een reactie op de e-mail van 5 mei jl.
Hij/zij heeft naar verwachting nog enkele weken nodig om tot een definitieve beoordeling te komen.
Zoals je kan zien heb ik verzocht om de naam/namen van de officier/officieren van Justitie bekend te maken. Deze worden niet kenbaar gemaakt.

Intussen zijn er meer dan 10.000 reacties gekomen op de tweede enquete. Hierbij de resultaten.

58,8% is van mening dat wij, bij uitblijven van een reactie, de officier van justitie tien dagen de tijd moeten geven, plus dat er een extra actie moet komen (daarover straks meer).

39,5% is van mening dat wij, bij uitblijven van een reactie, de officier van justitie tien dagen de tijd moeten geven, zonder dat er een extra actie moet komen.

Intussen is er dus wel een reactie gekomen waarover later meer.

Verder is er gestemd over verschillende acties. Hieruit kwam het volgende naar voren. De percentages zijn geplaatst in volgorde van de meeste stemmen.

1. Het OM een termijn van tien dagen geven en daarna een artikel 12 starten (46,7%).
2. Media benaderen (28,5%).
3. Advertenties plaatsen (23,9%).

Overleg met de advocaat
Inmiddels is er ook overleg met onze advocaat geweest. Die stelt voor om, naar aanleiding van de meest recente reactie van het OM, de officier van justitie nog twee weken de tijd te geven. Mocht er dan nog altijd geen beslissing zijn genomen dan zal alsnog een brief worden gestuurd waarin de officier van justitie tien dagen de tijd krijgt om tot een beslissing te komen.

Plan van aanpak
Nu er een reactie met excuses van het OM is gekomen, staan wij gezamenlijk voor de keuze om:

1. Het advies van de advocaat op te volgen en nog twee weken te wachten om daarna (bij het uitblijven van een beslissing) de officier van justitie nog tien dagen de tijd te geven. Daarbij zal dan ook de pers worden geïnformeerd en er zullen advertenties worden geplaatst.

of om

2. Niet langer te wachten en de officier van justitie per omgaande (zo snel mogelijk) nog tien dagen de tijd te geven om tot een beslissing te komen. Daarbij zal ook de pers worden geïnformeerd en er zullen advertenties worden geplaatst.


Notitie van Dune, deel dit bericht. Hoe meer mensen op de hoogte zijn deste lager de kans is dat ze het zullen proberen te negeren. 
Mods: Lexie026RonaldGEERTVB

Favorieten

  • Geen berichten om weer te geven.

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers