By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

 

Notulen ministerraad

Lees hier de Notulen

 

Reacties 8

MrData op maandag 26 april 2021 21:03

Eerste wat gelijk al opvalt...

"(afwezig zijn
de ministers De Jonge, Dekker, Grapperhaus en
Schouten)"

Bij het eerste punt.

Eerste wat gelijk al opvalt... "(afwezig zijn de ministers De Jonge, Dekker, Grapperhaus en Schouten)" Bij het eerste punt.
MrData op maandag 26 april 2021 21:11

uhm.. waar is de rest?

uhm.. waar is de rest?
MrData op maandag 26 april 2021 21:17

"Minister Grapperhaus biedt aan mee te denken over de wijze waarop staatssecretaris Snel zijn verhaal zal neerzetten in de Tweede Kamer ten aanzien van informatievoorziening, omdat moet worden voorkomen dat openbaar gemaakte stukken steeds tegen staatssecretaris Snel worden gebruikt. Opgemerkt zij dat stukken die tot nog toe over dit onderwerp openbaar zijn gemaakt, steeds leiden tot vragen vanuit de Tweede Kamer. Het is van belang om uit deze vicieuze cirkel te komen.

De minister-president verlaat de vergadering en verzoekt minister De Jonge de vergadering voor te zitten.
Vice-minister-president De Jonge beaamt dat ook andere bewindspersonen, zoals minister Grapperhaus, te maken hebben met gevoelige kwesties waarbij openbaarmaking en artikel 68 Grondwet een rol spelen.

Minister Blok spreekt zijn steun uit voor staatssecretaris Snel.
Opgemerkt zij dat het debat in de Tweede Kamer zich voornamelijk lijkt te richten op het functioneren van de
Belastingdienst en nauwelijks over de politiek zelf, terwijl de politiek zelf verantwoordelijk is voor de opdrachten aan de Belastingdienst."Vieze spelletjes.. Verwijzingen die voor de normale mensen onbegrijpelijk zijn:

https://maxius.nl/grondwet/artikel68
"Artikel 68: De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat."

Normaal veegt hij zijn billen af met onze grondwet.. Maar als het in zijn voordeel is.. Hij kan bij alles zeggen van ja dit is in staatsbelang.. Zelfs het geheim houden van God mag weten wat..

"Minister Grapperhaus biedt aan mee te denken over de wijze waarop staatssecretaris Snel zijn verhaal zal neerzetten in de Tweede Kamer ten aanzien van informatievoorziening, omdat moet worden voorkomen dat openbaar gemaakte stukken steeds tegen staatssecretaris Snel worden gebruikt. Opgemerkt zij dat stukken die tot nog toe over dit onderwerp openbaar zijn gemaakt, steeds leiden tot vragen vanuit de Tweede Kamer. Het is van belang om uit deze vicieuze cirkel te komen. De minister-president verlaat de vergadering en verzoekt minister De Jonge de vergadering voor te zitten. Vice-minister-president De Jonge beaamt dat ook andere bewindspersonen, zoals minister Grapperhaus, te maken hebben met gevoelige kwesties waarbij openbaarmaking en artikel 68 Grondwet een rol spelen. Minister Blok spreekt zijn steun uit voor staatssecretaris Snel. Opgemerkt zij dat het debat in de Tweede Kamer zich voornamelijk lijkt te richten op het functioneren van de Belastingdienst en nauwelijks over de politiek zelf, terwijl de politiek zelf verantwoordelijk is voor de opdrachten aan de Belastingdienst." Vieze spelletjes.. Verwijzingen die voor de normale mensen onbegrijpelijk zijn: https://maxius.nl/grondwet/artikel68 "Artikel 68: De ministers en de staatssecretarissen geven de kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen [b]waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat.[/b]" Normaal veegt hij zijn billen af met onze grondwet.. Maar als het in zijn voordeel is.. Hij kan bij alles zeggen van ja dit is in staatsbelang.. Zelfs het geheim houden van God mag weten wat..
MrData op maandag 26 april 2021 21:22

Men sluit af met deze herhaling:

"Vice-minister-president De Jonge acht het raadzaam dat in de
vergadering is stilgestaan bij het aankomende debat. Het is van
belang dat het kabinet als team optreedt, regie behoudt en sterk
op de inhoud is. In de nabije toekomst zal artikel 68 Grondwet
nog onderwerp van discussie zijn."

Hoe durft hij.. Waarom is hij Vieze mp? Wij willen dat niet eens als volk zijnde!?

Men sluit af met deze herhaling: "Vice-minister-president De Jonge acht het raadzaam dat in de vergadering is stilgestaan bij het aankomende debat. Het is van belang dat het kabinet als team optreedt, regie behoudt en sterk op de inhoud is. In de nabije toekomst zal artikel 68 Grondwet nog onderwerp van discussie zijn." Hoe durft hij.. Waarom is hij Vieze mp? Wij willen dat niet eens als volk zijnde!?
MrData op maandag 26 april 2021 21:26

We missen nog steeds het echte verhaal...

"De minister-president stelt dat de Kamer tegemoet dient te worden gekomen in zijn verzoek om informatie, maar dat dit niet betekent dat conceptversies van ambtelijke stukken aan de Kamer hoeven te worden verstrekt.

Dat zou immers de beleidsvoorbereiding op ambtelijk niveau ernstig belemmeren. Het kabinet dient dit duidelijk uit te dragen, ook indien de Kamer in deze kwestie een offensieve toon, bijvoorbeeld in de richting van betrokken ambtenaren, zou kiezen. Van belang is dat staatssecretaris Snel met deze aspecten rekening houdt in zijn toon bij de beantwoording van de Kamer.

Staatssecretaris Snel wijst erop dat een Kamerlid reeds enkele maanden naar dezelfde stukken vraagt. Voorts zegt spreker toe de gemaakte opmerkingen mee te wegen in zijn toonzetting bij de informatievoorziening richting de Kamer.

De minister-president stelt vervolgens voor de staatssecretaris van Financiën te machtigen handelen conform het besprokene."

Zal wel vriendjes zijn van die andere kerel die fraude en zelfmoord pleegde, je weet wel die accountant was van de overheid.

We missen nog steeds het echte verhaal... "De minister-president stelt dat de Kamer tegemoet dient te worden gekomen in zijn verzoek om informatie, maar dat dit niet betekent dat conceptversies van ambtelijke stukken aan de Kamer hoeven te worden verstrekt. Dat zou immers de beleidsvoorbereiding op ambtelijk niveau ernstig belemmeren. Het kabinet dient dit duidelijk uit te dragen, ook indien de Kamer in deze kwestie een offensieve toon, bijvoorbeeld in de richting van betrokken ambtenaren, zou kiezen. Van belang is dat staatssecretaris Snel met deze aspecten rekening houdt in zijn toon bij de beantwoording van de Kamer. Staatssecretaris Snel wijst erop dat een Kamerlid reeds enkele maanden naar dezelfde stukken vraagt. Voorts zegt spreker toe de gemaakte opmerkingen mee te wegen in zijn toonzetting bij de informatievoorziening richting de Kamer. De minister-president stelt vervolgens voor de staatssecretaris van Financiën te machtigen handelen conform het besprokene." Zal wel vriendjes zijn van die andere kerel die fraude en zelfmoord pleegde, je weet wel die accountant was van de overheid.
De Theorist op maandag 26 april 2021 21:36

Je zou bijna denken dat het een grap is.

Je zou bijna denken dat het een grap is.
Jacko op donderdag 29 april 2021 01:15

Wanneer komt de rest?

Wanneer komt de rest?
MrData op vrijdag 30 april 2021 20:40

Dat was mijn eerste reactie ook gelijk.. Waar is de rest?

Dat was mijn eerste reactie ook gelijk.. Waar is de rest?
Gast
zaterdag 15 mei 2021

Videotheek

Vaccin updates

Populair deze week
What's wrong with the world
.