By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Top 10 Grootste Religies in de Wereld

1. Het christendom
Het christendom is op het ogenblik de godsdienst met het grootste aantal volgelingen: 2,22 miljard. De leer van het christendom is gebaseerd op het leven en de leringen van Jezus Christus, die zo'n 2000 jaar geleden zou hebben geleefd. Christenen geloven dat Jezus de zoon van God was, die aan het kruis ter dood werd gebracht, maar drie dagen later verrees uit de doden. Het christendom is de belangrijkste godsdienst in Europa en heeft een enorme invloed gehad op de Europese geschiedenis en cultuur.

2. De islam
De tweede grootste wereldgodsdienst is de islam, die ruim 1,6 miljard volgelingen telt. De islam ontstond in de stad Mekka in de zevende eeuw na Christus. De belangrijkste figuur in de islam is de profeet Mohammed, die leefde van 570 tot 632 na Christus. Islamitische gelovigen aanbidden één god. De islamitische godsdienst heeft een invloed op vele aspecten van het dagelijkse leven van moslims. De islam kent twee belangrijke stromingen: de soennisme en het sjiisme.

3. Het hindoeïsme

Deze belangrijke wereldgodsdienst, die ca. 1,05 miljard gelovigen telt, vindt vooral aanhangers in India, Nepal en Indonesië. Het hindoeïsme bestaat al meer dan 4000 jaar. In India is zo'n 80% van de bevolking hindoe. De religie is gebaseerd op diverse tradities en is niet ontstaan uit de leringen van één bepaalde stichter. Het hindoeïsme bestaat uit een brede verzameling van wetten en voorschriften van 'dagelijkse moraal'. Ook in het westen zijn bepaalde praktijken van het hindoeïsme doorgedrongen, zoals het beoefenen van yoga.

4. Het boeddhisme
Uit de leringen van Gautama Boeddha ontstond 2500 jaar geleden het boeddhisme. Deze religie kent twee hoofdstromingen, het theravada (een orthodoxe vorm van boeddhisme) en het mahayana. In sommige landen zoals Tibet en Japan komen nog andere vormen van boeddhisme voor. De belangrijkste principes van het boeddhisme zijn het afwijzen van geweld, het zuiver zijn van geest en het volgen van ethische gedragsregels. De bekendste boeddhistische figuur is ongetwijfeld de verbannen spirituele leider van Tibet: Tenzin Gyatso, de 14de Dalai Lama.

5. Het shintoïsme
Het shintoïsme is de oorspronkelijke Japanse godsdienst en kent ca. 108 miljoen volgelingen. Het shintoïsme dateert uit de 8ste eeuw na Christus. Deze religie kent heel wat goden, of beter natuurgeesten die 'kami' genoemd worden. Zo'n 80% van de Japanse bevolking zou volgeling zijn van het shintoïsme. Een grote eerbied voor de natuur staat centraal in het shintoïsme. De natuurgeesten of 'kami' worden aanbeden in talrijke openbare of privéheiligdommen. Op het Japanse grondgebied zouden er ongeveer 80000 tot 100000 shintoheiligdommen te vinden zijn.

6. Het taoïsme
Deze Chinese religieuze stroming is al meer dan tweeduizend jaar oud. Tegenwoordig telt het taoïsme 93 miljoen gelovigen, vooral in China, Japan, Zuid-Korea en Vietnam. Het was Laozi die volgens de overlevering het belangrijkste boek van het taoïsme schreef, de 'Daodejing'. Centraal in het taoïsme staat de leer dat alles in evenwicht en harmonie is. Dit evenwicht is echter niet statisch, maar wisselt voortdurend. Ook het streven naar onsterfelijkheid en leven in eenheid met de natuur vormen belangrijke idealen in het taoïsme. Politiek gezien zijn taoïsten voorstanders van liberale regeringen, die zo weinig mogelijk regeltjes en beperkingen opleggen.

7. Het sikhisme
In vergelijking met andere wereldgodsdiensten is het sikhisme als religie nog niet zo oud: 'slechts' zo'n 500 jaar. Deze godsdienst telt momenteel ongeveer 28 miljoen volgelingen. De eerste leermeester van het sikhisme was Goeroe Nanak, die leefde in het noorden van India in het begin van de 16de eeuw. De inhoud van het sikhisme bestaat uit de leringen van Goeroe Nanak en de 9 goeroes die hem opvolgden. Sikhs hebben steeds een belangrijke rol gespeeld in de regionale Indiase politiek. Zij hadden ook een grote invloed op de onafhankelijkheidsstrijd in India in 1947.

8. Het jodendom
Het jodendom kent ongeveer 13,9 miljoen gelovigen. Deze oude godsdienst ontstond in het Midden-Oosten in de 8ste eeuw voor Christus, toen aartsvader Abraham opriep om slechts één god te aanbidden in plaats van verschillende afgoden. Er bestaan drie grote stromingen in het jodendom: het orthodoxe jodendom, het conservatieve jodendom en het gereformeerde jodendom. Orthodoxe joden volgen heel strikt de leer van hun godsdienst, terwijl er bij conservatieve en gereformeerde joden ruimte is voor een moderne interpretatie van de joodse leer. Joden komen samen in een synagoge voor religieuze vieringen en gebedsdiensten onder leiding van een rabbijn.

9. Het Koreaans sjamanisme of muïsme
Het Koreaans sjamanisme, ook wel muïsme genoemd, is de oudste godsdienst van Korea en is sterk verbonden met de Koreaanse cultuur. Deze religie stamt uit de prehistorie. Het Koreaans sjamanisme is opnieuw aan een opmars bezig, voornamelijk in Zuid-Korea. Ook in het totalitaire Noord-Korea bezit het muïsme nog heel wat aanhangers. Tegenwoordig kent het Koreaans sjamanisme zo'n 10 miljoen volgelingen. Goden en geesten staan centraal in deze religie. Deze manifesteren zich in verschillende gedaanten en vormen, onder meer als de zielen van overleden familieleden. De spirituele leiders zijn vrouwen, die men 'Mudangs' noemt. Zij spelen de rol van medium tussen de mensenwereld en de geestenwereld.

10. Cao Dai
Cao Dai of het caodaïsme is een erg 'jonge' godsdienst met zo'n 6,7 miljoen volgelingen. Deze godsdienst ontstond officieel in 1926 in Vietnam, met als eerste 'paus' Le Van Trung. De stichter van Cao Dai was een voormalige Vietnamese overheidsbeambte, Ngo Van Chieu, die in 1919 door een 'opperwezen' werd geroepen om een nieuwe spirituele levensstijl te gaan volgen. Hieruit ontstond het caodaïsme. Deze godsdienst bezit een sterk Vietnamees nationalistisch karakter en is een mengelmoes van elementen uit de islam, het boeddhisme, het christendom, het confucianisme en het taoïsme.

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
woensdag 14 april 2021

Videotheek

Vaccin updates

Populair deze week
What's wrong with the world
.