By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Winkel is GEEN publieke ruimte

Vergissing of Ambtsmisdrijf? *

*aankruisen wat van toepassing is

Art 365 Wetboek van strafrecht; De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of dulden, word bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een geld boete van de vierde categorie.

"04-25-1947_01558 Kinderen voor de Waarheid-winkel" by IISG is licensed under CC BY-SA 2.0

Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen.

Op 1 december 2020 is de Ministeriële Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19 van kracht geworden,
(klik hier).
 
"Personen van dertien jaar en ouder dragen een mondkapje in publieke binnenruimten", gelegitimeerd door artikel 58e, eerste lid, en 58j, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet Publieke Gezondheid zoals gewijzigd door de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (de spoedwet):
zie dit document (klik hier).

Een winkel is geen publieke [binnen]ruimte. De voorzieningenrechter in Amsterdam was hier in 2014 duidelijk over:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak.
"de voorzieningenrechter [is] van oordeel dat een winkel geen publieke ruimte is". 

"Anders dan CCCP heeft aangevoerd is de voorzieningenrechter van oordeel dat een winkel geen publieke ruimte is. Dat eenieder in beginsel de winkel binnen kan lopen maakt niet dat sprake is van een openbare ruimte. Een winkeleigenaar heeft het recht voorwaarden te stellen aan het gedrag van klanten die haar winkel betreden. Zeer gebruikelijk is bijvoorbeeld dat er in winkels geen etenswaren of drank mag worden genuttigd en ook komt het regelmatig voor dat grote tassen moeten worden ingeleverd bij de ingang. Ook Media Markt stelt voorwaarden aan het betreden van haar winkels. Zij maakt die voorwaarden (huisregels) bekend door middel van verschillende borden bij de ingang, en door middel van een aantal pictogrammen van verboden die in de winkel gelden."

Mocht u aangesproken worden of bekeurd gaan worden wegens het niet dragen van een mondkapje in een winkel of overdekt winkelcentrum, dan kunt u de betreffende politieagent of BOA tegen het begaan van een ambtsmisdrijf beschermen door het uitspreken van de woorden 'U vergist zich. Een winkel is geen publieke binnenruimte', waarna u het dienstnummer en de naam van diegene vordert. Zij zijn verplicht aan deze vordering te voldoen.

Mocht u, in wat wél een publieke binnenruimte is, aangesproken worden of bekeurd gaan worden wegens het niet dragen van een mondkapje, dan maakt u, wanneer u dat van toepassing acht, aanspraak op de uitzondering op deze verplichting zoals gesteld in Artikel 2a.4 van de Ministeriële Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19:
"1. De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen."
Het uitspreken van de woorden 'Mijn gezondheidstoestand staat het dragen van een mondkapje niet toe' volstaat hiertoe.

Wanneer u dit wilt of u zich daartoe gedwongen voelt, kunt u de betreffende gezagsdrager het onderstaande kaartje tonen:
Uitzonderingkaart (download hier).

Op het kaartje heeft u de naam, het adres en telefoonnummer van uw huisartsenpraktijk in de daarvoor bestemde ruimte opgeschreven.
Er bestaat geen wettelijke verplichting om uw gezondheidstoestand met wie dan ook te (laten) delen wanneer u dat niet wilt. Uw huisarts is gebonden aan het medisch beroepsgeheim.

Uw woord is wet in deze.

Art 3 UVRM: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

(ENG) Whereas it is essential, if man is not be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
(NL) Overwegende dat het essentieel is dat de mensenrechten worden beschermd door de rechtsstaat, om als laatste redmiddel zijn toevlucht te nemen tot rebellie tegen tirannie en onderdrukking.

Met dank aan Eldor Van Feggelen voor het vinden van de jurisprudentie.

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
woensdag 14 april 2021

Videotheek

Vaccin updates

Populair deze week
What's wrong with the world
.