By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

 

10 Al Gore’s klimaatpraatjes na 13 jaar ontmaskerd..!!

x

10 Al Gore’s klimaatpraatjes na 13 jaar ontmaskerd..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

Weet je het nog? De klimaatpionier Al Gore, de man die bijna president was geworden, maar door de familie Bush werd gepiepeld en een ander vak moest gaan vinden. Toen de klimaatpaus in persoon werd..? Weet je het nog..? De volle zalen en de status van half-god die Al Gore bereikte, wereldwijd..? Praatjes, praatjes en plaatjes, dat vooral.. Veel plaatjes. Zoals hierboven de foto van de Kilimanjaro in Kenia. De berg zou nooit meer sneeuw zien, wat er is opwarming van de Aarde.. Bangmakerij van de eerste orde.. Al Gore werd, zo leerden we later, gesponsord vooral door de maniakale George Soros, die de financier blijkt van bijna alles wat in de wereld aan het wankelen dient te worden gebracht..

Een van de meest controversiële klimaat-wetenschappelijke verhalen van het laatste decenium. Al Gore met zijn ‘Inconvenient Truth’.. Al Gore wakkerde met zijn ‘praatjes’  de verhitte discussie aan..

Binnenkort is het de 13e verjaardag van Al Gore’s, inmiddels beruchte film ‘An Inconvenient Truth’, waarin de ‘ernstige’ dreiging van de opwarming van de aarde werd ‘onthuld’. Op 26 januari 2006 verklaarde de Washington Post dat Al Gore onmiskenbaar ‘gelooft dat de mensheid nog maar 10 jaar de tijd heeft om de planeet te redden van een totale koekenpan’. De makers van de film waren lyrisch over de acceptatie ervan wereldwijd en Al Gore’s reputatie steeg ‘sky-high’.. Maar toen kwam de omslag..

Het is oktober 2007 en de beruchte ‘9 fouten’ die de film bevat, worden gepubliceerd. Logisch, want een dergelijke ‘documentaire’, zeker een met de strekking die een ‘Inconvenient Truth’ uitdraagt, dient foutloos te zijn. En dat was de film dus niet.

Op deze 9 punten werd hij eigenlijk volledig onderuit gehaald:

Al Gore beweerde dat ‘in de nabije toekomst’ een zeespiegelstijging tot 6 meter zou worden veroorzaakt, door het smelten van het ijs op West-Antarctica en/of Groenland . De rechter was het ermee eens, dat als Groenland zou smelten, het de genoemde hoeveelheid water zou vrijgeven, maar hij zei: “Dat is duidelijk alarmerend en maakt deel uit van de ‘wake-up call’ die Al Gore wil laten horen. Maar dit treedt pas “na duizenden jaren” verklaarde de rechter. Hij oordeelde dat het door Al Gore voorspelde Armageddon-scenario, voor zover het suggereert dat de zeespiegel in de nabije toekomst met 6 tot 7 meter zou kunnen stijgen, niet in overeenstemming is met de wetenschappelijke consensus.

Deze officiële filmposter laat duidelijk de gefabriceerde manier zien, waarop de angst toegediend gaat worden aan de wereldburger..

De film beweert dat laaggelegen, bewoonde atollen in de Stille Oceaan ‘overstroomd zullen worden, door de antropogene opwarming van de aarde’, maar de rechter oordeelde dat er nog geen bewijs was dat er al evacuaties zouden hebben plaatsgevonden.

De documentaire spreekt over de opwarming van de Aarde, met daarbij ‘het stilleggen van de Oceaantransportband’ – het proces waarmee de Golfstroom over de Noord-Atlantische Oceaan naar West-Europa wordt getransporteerd. Onder verwijzing naar het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zei de rechter dat het “zeer onwaarschijnlijk” was dat de Ocean Conveyor, ook bekend als de Meridional Overturning Circulation, in de toekomst zou worden stilgelegd, hoewel het proces wel vertraagd zou kunnen gaan worden. Al Gore beweerde in de film, dat één grafiek, die een stijging van CO2 en een ándere, die de temperatuurstijging over een periode van 650.000 jaar in kaart brengt, ‘exact kloppen’..! De rechter zei keurig, dat, hoewel er algemene wetenschappelijke overeenstemming is dat er een bepaalde verbinding is tussen temperatuurstijging en CO2 in de atmosfeer, “Beide grafieken niet vaststellen wat de heer Gore beweert”. Al Gore beweerde, dat de verdwijning van sneeuw op Mount Kilimanjaro, direct toe te schrijven zou zijn, aan het globale opwarmen van de Aarde. De rechter besliste echter, dat wetenschappers er vooralsnog niet in zijn geslaagd, de afname van sneeuw op Mt Kilimanjaro vooral toe te schrijven aan menselijk-veroorzaakte klimaatverandering.
x De film poneert dat het opdrogen van Tsjaadmeer een eerste voorbeeld is, van een catastrofaal resultaat van de opwarming van de Aarde. Maar de rechter zei dat hier onvoldoende bewijs voor is. En dat “het blijkbaar veel waarschijnlijker wordt beschouwd als het gevolg van andere factoren, zoals bevolkingsgroei en overbegrazing, en regionale klimaatveranderingen”.
x
Al Gore wijst de orkaan Katrina en de daaruit voortvloeiende verwoestingen in New Orleans aan, als bewijs van de opwarming van de Aarde. Maar ook hier oordeelde de rechter, dat er “onvoldoende bewijs was om dat aan te tonen”..!!
x
In zijn documentaire haalt Al Gore een wetenschappelijke studie aan, die voor het eerst zou aantoont, dat er verdronken ijsberen werden gevonden, nadat deze van ‘lange afstanden -tot wel 100 km- waren gaan zwemmen om ijs te vinden’, De rechter oordeelde op een krachtige manier over deze bewering: “De enige wetenschappelijke studie die beide partijen vinden, is er een die aangeeft dat er onlangs vier ijsberen zijn gevonden die verdronken zijn door een storm”…
x
Tot slot zegt Al Gore dat koraalriffen over de hele wereld werden gebleekt, vanwege de opwarming van de aarde en andere factoren. Opnieuw de IPCC-club aanhalend. De rechter was het ermee eens dat, als de temperaturen met 1-3 graden Celsius zouden toenemen, er verhoogd koraalbleken en mortaliteit zou zijn, tenzij het koraal zich kon aanpassen. Hij besliste dat Al Gore diende rectificeren, omdat het moeilijk is, de gevolgen van stress als gevolg van klimaatverandering te scheiden van andere stressfactoren, zoals overbevissing, en vervuiling van de zeeën.

Al Gore werd ineens de klimaat-Popie-Jopie..!
Na het uitkomen van de film-docu, doorkruiste Al Gore vele landen, waar mensen hem ontvingen en met zijn armen zwaaiden en gepassioneerd verklaarden: “Eindelijk, we konden niet wachten…. We hebben een planetaire noodsituatie…. de toekomst van de menselijke beschaving staat op het spel! …. De opwarming van de aarde is de grootste uitdaging die we ooit zijn tegengekomen!”. Besef, dat de status van geloofwaardigheid van Al Gore wérkelijk zulke idiote vormen aan had genomen..! In een artikel waarin hij zijn onvermoeibare inzet voor de mensheid belichtte, bestempelde The Washington Post hem als “’s werelds meest gerenommeerde kruisvaarder op het gebied van klimaatverandering’.

Uit de dáden van Al Gore valt veel meer op te maken, dan uit zijn woorden.. Deze kapitale villa van de heer Gore in Californië bleek maar liefst 3400% méér stroom te verbruiken, dan de gemiddelde Amerikaan verbruikt.. Toen dit bekend werd, was Al Gore er als de kippen bij om te verklaren, dat het hele dak met zonnepanelen zou worden vol gelegd..

Wow! En vergeet niet dat hij bijna president van de VS was geworden. En dat president Obama vervolgens de ‘climate crisis’ oppakte, waarbij wereldleiders werd verteld, dat “de klimaatverandering (niet het islamitische terrorisme of de explosieve groei van de schuldenlast) de belangrijkste kwestie is waar we vandaag de dag mee te maken hebben”. Op de Global Summit in Parijs zette Obama deze agenda met spoed door. En kijk eens naar de kosten van deze klimaatagenda.. Het VN-verdrag over de opwarming van de Aarde, bedraagt volgens Bloomberg US$ 484 miljoen dollar per jaar.

De eerste klimaat-CO2-miljonair…?
Al’s inspanningen maakten hem tot een ‘milieuheld’, maar ze eisten een tragische tol in de vorm van een huwelijksbreuk. Zijn 40-jaar durende huwelijk met Tipper eindigde in een schokkende scheiding. Vandaag de dag woont de inmiddels 71-jarige Al Gore, afwisselend in twee prachtige, ruime huizen in Nashville en Californië. Vergezeld van zijn jeugdige, rijke vriendin.

Wist je dat Al Gore stinkend rijk is geworden van zijn klimaatverhaal..? De 1 miljoen dollar die hij in de film had gestoken, brengt hem zo’n US$ 50 miljoen in het laatje. Wanneer Al Gore een presentatie houdt, vraagt en krijgt hij een fee van US$ 175.000. Hij is verbonden als ‘groene adviseur’ aan minstens 14 green-tech firma’s en ontving en ontvangt ‘natuurlijk’ de voordelen van toelagen die hem vanaf de regering Obama zijn toegekend, onder andere in miljoenen belastingsvoordelen. Hij is dus, zoals één van de leiders van het congres noemde, hard op weg, ‘onze eerste CO2-miljardair’ te worden.

Al Gore, de verkeerde-spoor-conducteur..
Massa’s mensen worden dagelijks verkeerd geïnformeerd of misleid. Over zaken als legalisatie van marihuana, onbeperkte abortus, grootschalige immigratie, socialisme, een ‘oorlog tegen vrouwen’ en de ‘pandemische’ Wall Street fraude. Op dezelfde manier worden mensen gemanipuleerd en misleid met betrekking tot de verschrikkelijke rapporten over de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Deze hysterie en apocalyptische angstaanjagende geluiden doen veel denken aan de voorspellingen van 1970 die als een rotje in de lucht uitdoofden. Weet je het nog,  o.a. de ‘Club van Rome’-voorspellingen:

Einde van de beschaving in 15-30 jaar 100-200 miljoen sterfgevallen door hongersnood per jaar gedurende 10 jaar… Een nieuwe ijstijd tegen het jaar 2000

Het goede nieuws is dat veel mensen zich bewust zijn van het feit, dat veel mensen verstandig zijn! Vanwege het al lang bestaande gedrag dat op zijn zachtst gezegd verdacht is, worden multi-miljonair-oplichters als onder andere Al Gore, Michael Moore, Bill Gates en de Clintons en anderen, die zeg maar op de goedgelovigen jagen en zich verrijken met goede doelen, in staat gesteld, hun roem bevorderen en een uitbundige levensstijl te leiden, zonder dat nietsvermoedende mensen zich daartegen verzetten.

Een opiniepeiling van Januari YouGov die in 17 landen werd gedaan, vond uit, dat 91% van Amerikanen niet bezorgd is over het ‘probleem’ van de ‘globale warming’. Hun grootste zorg is het wereldwijde terrorisme. Een recente enquête van Fox News wees uit dat vandaag de dag slechts 3% zich zorgen maakt over de opwarming van de aarde! Patrick Moore, de legendarische, voormalige president van Greenpeace, zegt hierover:

“Er is geen definitief wetenschappelijk bewijs dat kooldioxide verantwoordelijk is voor een van de lichte opwarming van het klimaat in de afgelopen 300 jaar.” Hij verwerpt dat de ‘wetenschap hierover duidelijk is’ en roept dat ‘het debat voorbij is’. Veelbetekend is dat zelfs het Hooggerechtshof een buitengewone afkeuring uitsprak over de poging van destijds president Obama om de CO2-uitstoot onder controle te houden. En natuurlijk wil dit allemaal niet zeggen, dat we ons géén zorgen zouden moeten maken of ons niet moeten bezighouden met legitieme milieukwesties..! Besef dit goed.

We dienen als wereldburgers allemaal een kwaliteitsbeslissing te nemen, om redelijk energie te besparen. Hou je thermostaat laag in de winter en zet de kraan uit terwijl je je tanden poetst etc.. We dienen als rentmeesters voor onze kinderen te proberen voor de grondstoffen van de aarde te zorgen en deze te ontwikkelen, terwijl we ze verstandig en onbaatzuchtig vooral de armen en kansarmen zouden moeten helpen.

We hoeven niet te bezwijken voor de angst van doemdenkers en wetenschappers die tot doel lijken te hebben, de mentale stabiliteit van de wereldburgers te ondermijnen. De waarheid over de vermeende opwarming van de Aarde is dat we niet weten hoe en wat die ‘opwarming’ behelst, en in de tweede plaats ABSOLUUT NIET WETEN of de mens verantwoordelijk is voor deze vermeende klimaatverandering. En. zoja, in welke mate hij dat dan is..

We kunnen dus na 13 jaar de balans opmaken.
Al Gore heeft iedere wereldburger een rad voor ogen gedraaid, al was het alleen maar door de MANIER waarop hij zijn BEWUSTE ONNAUWKEURIGHEDEN heeft geponeerd in zijn angst-wekkende film/docu. Dat heeft hij simpel met opzet gedaan, zo kun je niet anders concluderen. 13 Jaar na zijn ‘An Inconvenient Truth’ kunnen we de balans opmaken van zijn daden. Laten we afsluiten door te onderzoeken hoe accuraat zijn ‘wetenschap’ bleek te zijn. Los van de al genoemde 9 juridische claims uit de film, die al na één jaar waren debunked..

Stijgende zeeniveaus – onnauwkeurig en misleidend. Al werd zelfs betrapt op het kopen van een strandhuis! Verhoogde kans op tornado’s.. Wat blijkt, de aantallen tornado’s zijn al decennialang dalend. Er zou een nieuwe ijstijd in Europa aanbreken. We zijn gespaard gebleven; het is nooit gebeurd. South Sahara Drying Up.. De zuidelijke Sahara zou volledig uitdrogen. Waar jungle was, zou de Sahara oprukken en het leefgebied van miljoenen Afrikaanse burgers verwoesten.. Wat blijkt: volledig onwaar..! Massale overstromingen in China en India – opnieuw niet of nauwelijks gebeurd op de schaal die Al Gore voorspelde Het smelten van het Noordpoolgebied – vals – In 2015 werd zelfs het grootste herbevriezen van poolwater in jaren genoteerd. Uitsterven van ijsberen – Onzin, want wat blijkt: hun aantallen nemen toe! Temperatuurstijgingen door CO2-uitstoot Ondanks alle drama-verhalen, blijkt al meer dan 18 jaar geen significante stijging meer waargenomen. Katrina de huricane, die een voorbode van de toekomst was..? Vals, de afgelopen 10 jaar geen F3 orkanen meer; men spreekt van de  ‘langste droogte ooit!’. De aarde zou in een ‘Echte planetaire noodsituatie’ terecht komen binnen een decennium, tenzij er drastische maatregelen zouden worden genomen om broeikasgassen te verminderen. Nooit gebeurd.

Een tijdje terug, verklaarde de Washington Post ‘dat ‘Al Gore goede zaken deed als groene-technologie-investeerder’. Toevallig? Was het ook toevallig dat op de klimaattop in Parijs, er een rode loper debuut was van een dynamische nieuwe film ‘Climate Hustle’? Deze baanbrekende film die de junk science van de opwarming van de aarde blootlegt, zal te zien zijn op Capitol Hill, in theaters, en binnenkort op DVD. Bekijk ook eens ‘Climate Hustle’ uit 2015. Een andere uitstekende en humoristische documentaire over dit onderwerp is ‘An Inconsistent Truth’ van talkshow-gastheer Phil Valentine. Het is fascinerend in de video als Phil naar Al’s gesloten huis gaat! Bekijk het op YouTube voor een stevige lach.

Martin Luther King, Jr. hield ons voor: “Duisternis kan de duisternis niet verdrijven, alleen het licht kan dat wel”. Het zijn films zoals deze, die gezien worden op Bullseye Challenge (samen met het Bullseye boek) die de duisternis verdrijven door de waarheid die alleen ongemakkelijk is voor diegenen die weigeren om te luisteren.

GuidoJ.

© www.wanttoknow.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
maandag 25 januari 2021

Vaccin verhalen

Jouw account

Populair deze week
Nieuwste leden
.

Laatste reacties....

Er zijn 17,4 miljoen verdachte Nederlanders volgens de Staat
25 januari 2021
Deze buitenparlementaire enquête is het mooiste initiatie...
Waarom je kijkt naar een film
24 januari 2021
Goed stuk
Operation lockstep
24 januari 2021
https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-t...

Agenda

Koffie drinken in Haarlem
  1.   25th jan, 2021 19:30
Koffie drinken in Deventer
  1.   25th jan, 2021 19:30
Willekeurige partner