30 jaar na dato: Viel de Muur in Berlijn in werkelijkheid de andere kant op?

In Duitsland en West Europa worden media en publieke opinie volledig gevormd en gemanipuleerd door de geest van de Stasi

De Val van de Muur in Berlijn, die het einde van het IJzeren Gordijn en Warschau Pact inluidde, was gisteren precies 30 jaar geleden. De ‘Wiedervereinigung’ wordt sindsdien als een van de heugelijkste momenten in de Duitse geschiedenis gevierd. Maar kan het zo zijn dat de Muur in werkelijkheid ‘de andere kant’ opviel, en Oost Duitsland niet in West opging, maar andersom? Op het eerste gezicht lijkt dat vergezocht, maar als we naar de feiten en ontwikkelingen kijken, dan lijkt het verenigde Duitsland in veel opzichten inmiddels meer op de voormalige DDR dan op de Bondsrepubliek tot 1989.Volgens de rechts-conservatieve Duitse journalist en blogger Michael Mannheimer, die op 9 november 1989 persoonlijk aanwezig was bij de Val van de Muur, is eigenlijk alleen links nog blij met die historische gebeurtenis. ‘Want op zijn laatst sinds de machtsgreep van (ex-Stasi informant) Angela Merkel 14 jaar geleden (in werkelijkheid al lang daarvoor) begon het Duitsland zoals wij West-Duitsers dat kenden te veranderen,’ schrijft hij. ‘Plotseling werd zogenaamd racisme en neonazisme een dagelijks onderwerp van gesprek. Vrijwel niemand kon vermoeden dat toen al, op de eerste dag van de Wiedervereinigung, de toenmalige chef van de opvolger van de SED, de PDS, Gregor Gysi, de ‘strijd tegen rechts’ opende.’‘Wie de DDR niet kent zal er geen benul van hebben dat de Stasi wereldleider was in de politieke ontwrichting van de (klassen)vijand.’ Ze hadden daar zelfs een grote speciale afdeling voor. ‘En de Stasi was net als de SED-politici vanaf de eerste dag actief om hun beste ontwrichtingstactieken te gebruiken om de grote BRD (West Duitsland) in de kleine DDR in te lijven. Alleen fantasten zullen tegenspreken dat hen dat met de geniale coup om Merkel in de CDU te plaatsen uiteindelijk ook is gelukt.’Jonge Duitsers geïndoctrineerd door linkse heropvoedersEen van de ontwrichtende aspecten die de afgelopen 40 jaar bijzonder goed zijn gelukt is de indoctrinatie van jonge Duitsers met het idee dat zij tot een van nature slecht en boosaardig volk horen. Op scholen wordt zo ongeveer de hele Duitse geschiedenis gereduceerd tot de 12 verschrikkelijke jaren waarin Hitlers Nazi’s aan de macht waren.De linksradicale politieke en maatschappelijke activisten uit de jaren ’60 en ’70 zijn net als in Nederland als moderne ‘heropvoeders’ geïnfiltreerd in alle media- en bestuurslagen, waardoor de nieuw verworven ‘burgerlijke vrijheid’ van het ‘Wirtschaftswunder’ na de Tweede Wereldoorlog inmiddels weer stilletjes is verdwenen. De Duitse en West-Europese samenleving is anno 2019 scherp verdeeld in ‘politiek correct’, de zogenaamde ‘echte Democraten’, en een veel kleinere groep ‘dissidenten’ die zich tegen de heersende linksgroenliberale meningenterreur verzet, en om die reden steevast in extreemrechtse, neonazistische of fascistische hoek wordt gezet.Geest van de Stasi controleert de media en publieke opinieIn het verenigde Duitsland is de geest van de Oost Duitse Stasi weer alom tegenwoordig. Wie de ‘verkeerde’ mening uit en kritiek heeft op het (massa immigratie, EU- en klimaat-) beleid van Berlijn wordt met hoge boetes bedreigd en/of met naam, toenaam en adres op het internet gezet en te schande gemaakt. Dat lot treft zowel bloggers als professionele journalisten. Aanslagen op hen worden door de media gebagatelliseerd tot ‘incidenten’ of ‘ruzies’. Docenten en zelfs professoren  die weigeren mee te doen met de media- en overheidspropaganda worden geboycot  of ontslagen, en vaak openlijk aan de schandpaal genageld.Omgekeerd wordt iedere vorm van kritiek en verzet tegen links sterk uitvergroot en overtrokken, en steevast als ‘racistisch’, ‘gewelddadig’ en zelfs ‘moorddadig’ omschreven. De ooit zo geroemde tolerantie en consensus is vervangen door intolerante haat, die de samenleving uit elkaar dreigt te scheuren.‘De huidige internationale socialisten doen zich voor als ‘Gutmenschen’ die het gelukt is om zich te bevrijden van de fascistische erfenis van onze natie,’ vervolgt Mannheimer. ‘Daarmee lijken ze erin geslaagd alle ‘linksen’ als ‘Gutmenschen’ neer te zetten, en alle niet-linksen als de nieuwe fascisten.’‘Tegenwoordig worden de feiten volledig verdraaid, en is alles wat Duitsland als ‘Vaderland’ wil behouden, wat een gezond patriottisme heeft en het Duitse volk, zijn traditionele waarden , zijn etnische identiteit en een sociaal verantwoordelijk economisch beleid wil dienen, ‘rechtsradicaal’.’ Daarom vierde ‘links’ gisteren de herdenking ongegeneerd mee, omdat zij ‘de grootste profiteurs van de Val van de Muur zijn.’De bewakingsstaat floreert weerMannheimer: ‘Vroeger streden de mensen (in de DDR) vooral voor meer vrijheid van meningsuiting, en niet zozeer voor meer geld. Vandaag strijden we eerder voor meer geld –bezittingen in plaats van ideologische waarden- en zien we niet dat onze meningsvorming wordt gemanipuleerd.’Uit de ternauwernood geredde Stasi archieven bleek dat de monstrueus grote geheime dienst ook zeer actief was in West Duitsland. De schrikbarende terreur die uit de dossiers naar voren kwam dwingt ons er volgens de journalist toe om ons voor een staatssysteem in te zetten dat niet uit is op een alomvattend totaal controlesysteem, waarin andersdenkenden op allerlei manieren worden vervolgd. ‘Maar helaas ziet de werkelijkheid er anders uit. De bewakingsstaat floreert, ondersteund met de modernste technologie.’DDR was een meedogenloze onrechtstaatHet lijkt erop dat de herinnering aan de DDR vooral berust op folklore (denk aan de oude Trabantjes, waar er her en der nog een paar van rijden), en mensen amper meer een onderbouwd antwoord kunnen geven als iemand beweert dat het leven in het oude Oost Duitsland zo slecht nog niet was. ‘Maar laten we op zijn minst een duidelijk beeld van de DDR proberen neer te zetten:* Een systeem, dat alleen ogenschijnlijk iedereen met rust liet die zonder te klagen meedeed;* Een systeem, dat meedogenloos optrad tegen de minste geringste tegenspraak;* Een systeem, dat genadeloos was tegen iedereen die openlijk zei wat hen niet beviel aan de staat;* Een systeem dat duidelijke tekenen van achtervolgingswaan vertoonde;* Een systeem dat zijn eigen burgers niet vertrouwde;* Een systeem dat het woord ‘democratisch’ op spottende wijze in zijn naam droeg.’We moeten ons daarom altijd blijven herinneren dat de DDR een ‘onrechtstaat’ was, betuigt Mannheimer. ‘Werkelijk ieder ‘recht’ in dit systeem kon worden verbogen, ontkend, misbruikt, of bestond helemaal niet.’ Iedereen kon op ieder moment zonder opgaaf van redenen slachtoffer van dat onrechtsysteem worden.Als voorbeeld dat in het verenigde Duitsland een vergelijkbaar onrechtsysteem aan het ontstaan is, noemt hij de voorzitter van de (SED) Linke, Katja Kipping, die onlangs opriep tot een ‘opstand der fatsoenlijken’ tegen ‘het demagogische gif’ van de vrijheidspartij AfD, en verder tegen alles wat ‘rechts’ is.Mannheimer: ‘Mevrouw Kipping, de echte ‘opstand der fatsoenlijken’ vond 30 jaar geleden plaats, toen met mensen van uw soort werd afgerekend. Wat geeft u de brutaliteit om nu over ‘fatsoenlijken’ te praten, terwijl velen in uw partij niet één keer de misdaden van het voormalige onderdrukkingsregime wilden erkennen?’Links eist alweer een nieuw Duitsland (en nieuw Europa)’30 jaar na de Val van de Muur, en links eist alweer een nieuw Duitsland.’ Voorbeeld: Die Linke in Nordrhein-Westfalen wil katholieke feestdagen uit de schoolagenda’s schrappen, omdat die ‘discriminerend’ zouden zijn tegen het almaar groter wordende aantal moslim scholieren. ’30 jaar na de Val van de Muur zouden de ontwikkelingen in ons land ons moeten beangstigen. Links verovert het land. De DDR viert vrolijk zijn wederopstanding.’‘De staat gaat alles bepalen, en doodt daarmee ieder individueel initiatief. Opvoeding en onderwijs, ziektekostenverzekering en pensioen – de staat zorgt ervoor. Na 30 jaar is er niets veranderd: ons wordt voorgeschreven wat te doen en wat te laten.’Ondertussen zien we dat het socialisme, de ideologie die wereldwijd –op de islam na- het grootste aantal slachtoffers van genocides op zijn naam heeft staan (130 miljoen doden in één enkele eeuw), in het hele Westen weer ‘salonfähig’ is geworden.Overal waar links –of dat nu linksrood (communistisch), linksgroen, linksliberaal, links-sociaaldemocratisch of links-christendemocratisch is- aan de macht komt, wordt al snel alles losgelaten of verboden waar ze zolang actie voor hebben gevoerd, en waarmee ze de massa achter zich wisten te krijgen. Zo stond links jarenlang aan het voorfront van de rechten voor vrouwen, het feminisme, maar is die strijd inmiddels volkomen omgedraaid in het omarmen van de islam, waardoor dat recht inmiddels het ‘recht’ van vrouwen is geworden om door die religieuze ideologie gediscrimineerd en onderdrukt te worden.‘Overwonnen gewaande dictatuur leeft weer op’‘De dictatuur, waarvan u dacht dat deze was overwonnen, leeft stapsgewijs weer op, en functioneert  volgens dezelfde gezags- en wanbeheerregels in ons land, waarvan velen nog denken dat het democratisch is. Maar links is de facto allang aan de macht. Ze beheersen onbedreigd de publieke opinie (media), en daarmee het denken en stemmen van een groot deel van het volk. Ze hebben daardoor de macht om iedereen, tot aan presidenten, premiers en toppolitici toen, aan de virtuele guillotine op te hangen en te vernietigen.’Zo wordt het volk door het linkse establishment voorgelogen over hun ware doelstellingen. Ze bezitten een absoluut, onbeperkt informatie monopolie. Zij bepalen welke berichten wanneer, waar, hoe en met welke interpretatie u te lezen en te horen krijgt. Met behulp van onvervalste propaganda en regelrechte leugens wordt iedereen in één bepaalde linkse ideologische richting gestuurd.Weinig reden om te feesten: nieuwe DDR is volop in oprichting‘Europa is verre van een eenheid, vrede is er niet, en de ‘sociale markteconomie’ is noch sociaal, noch vrij. De ‘krachten van de markt’ zijn door duizenden voorschriften, verordeningen, en wetten (CO2, stikstof, EU, etc.etc.) zo ingeperkt, dat grote concerns bijna ongecontroleerd het MKB verslinden en verstikken. Innovatieve krachten verlaten het land, omdat ze in andere staten (buiten de EU) vrijer kunnen onderzoeken en ontwikkelen. Taal en onderwijs zakken af en raken in verval.’ Een zorgwekkende samenvatting, die ook naadloos op Nederland van toepassing is.De toekomst ziet er dan ook somber uit, vindt Mannheimer. Door de grenzen te openen voor iedereen die maar komen wil (‘dit land is van ons allemaal’), ook voor degenen die een onze samenleving vijandige ideologie aanhangen, polariseert de samenleving steeds verder. Ook de christelijke kerken verzaken hierin, en buigen voor een religie die het vuur en het zwaard tegen hen en tegen alle ongelovigen predikt, en overal waar het binnenkomt en aan de macht komt grote ellende en onschuldig bloedvergieten veroorzaakt.’30 jaar na de Val van de Muur – en Karl Marx leeft. Dappere DDR burgers hebben tegen de staat gedemonstreerd, keerden zich tegen Karl Marx – en hebben Karl Marx gekregen. Tal van pleinen en straten zijn naar hem vernoemd, en er werden monumenten voor hem opgericht. In het nieuwe, verenigde Duitsland is dat niet gedaan voor zijn critici. Naar hen zijn geen straten vernoemd, voor hen zijn er geen gedenktekens gekomen.’De Val van de Muur was weliswaar ‘een geschenk voor onze natie’, besluit Mannheimer, maar omdat over de echte helden nooit meer gesproken wordt –degenen die hun leven waagden en gaven in hun strijd tegen het DDR regime-, en er juist een nieuwe DDR volop in vorming is –niet alleen in Duitsland, maar in de hele EU-, is er 30 jaar later weinig reden om te feesten. Xandergebaseerd op (1) Michael-Mannheimer
(2) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)
Zie ook o.a.:01-09: Oud DDR activiste over hetze tegen AfD: ‘Met democratie heeft dit niets meer te maken’ (/ ‘Duitsland is door de Wiedervereinigung, die in werkelijkheid een vijandige overname van de West-Duitse Bondsrepubliek door de DDR was, een socialistische bananenrepubliek geworden’)
09-08: Stasi censuur effectief: Twee derde Duitsers zegt bang te zijn om voor eigen mening uit te komen (Slechts 18% antwoordt met ‘ja’ op de vraag of er nog vrijheid van meningsuiting is)
05-12: Oud SPD deelburgemeester Berlijn over migratiepact: Politici hebben niets geleerd van ondergang DDR (‘/ Dit migratiepact is eenzijdig, belooft migranten veel en lokt ze hierheen’)Op oud Xandernieuws.punt.nl:2018:

10-10: Linksgroene Duitse politicus pleit voor concentratiekampen voor rechtsen
22-09: Oud verzetsleider DDR ziet steeds meer overeenkomsten met huidige tijd
18-08: (/ Is de linkse internetcensuur de opmaat voor de uiteindelijke terugkeer van ‘heropvoedingcentra’ voor conservatieven?)
14-02: Westerse staatspropaganda verdringt via media onze vrijheid van meningsuiting 
06-02: ‘Sovjet’ censuur bijna een feit: EU presenteert propaganda richtlijnen voor alle media
22-01: ‘Het Vierde Reich grijpt in: Eerste critici van regime Merkel gearresteerd’2017:
01-05: Welt journalist: Beleid Angela Merkel is late wraak van DDR op West Duitsland2016:
28-07: Angela Merkel laat deze ex-Stasi spion het vrije internet terroriseren (/ Door Berlijn ingeschakelde Amadeu Antonio Stiftung streeft naar blanke ontvolking en totale bezetting Duitsland en Europa door de islam)
28-04: Zo bouwt Angela Merkel Duitsland en Europa om tot een nieuwe DDR*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zaterdag 31 oktober 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Nieuwsbox

Jouw account

Nieuwste leden

Laatste reacties....

De aap in Ankara op de voorpagina van Charlie Hebdo na de aanval op Macron
29 oktober 2020
Erdogan heeft gelijk.en aanslagen.ja daar krijgen de Islam de schuld v...
Sirenes in Compiègne wanneer de avondklok ingaat
27 oktober 2020
Echt er gebeuren enge dingen op de wereld en wij moeten onze bek maar ...
Sirenes in Compiègne wanneer de avondklok ingaat
26 oktober 2020
Als de avondklok in gaat ! Je verwacht elk moment dat de eerste bommen...
Willekeurige partner