5G-torens in brand; óók in Nederland..!?5G-torens in brand; óók in Nederland..!?

Gisteren maakten we dit artikel (HIER), over het bannen door YouTube van filmpjes die het oorzakelijke verband bespreken tussen het 5G-netwerk en ziekten, zoals het Corona-virus.  Ook het in brand steken van een 3-tal 5G-masten in Engeland, kan mensen kennelijk op ideeën brengen, zo moeten ze bij YouTube hebben gedacht. Niet zo gek natuurlijk dat mensen op het idee gevracht worden, als je weet wat er voor WETENSCHAPPELIJK basis onder de negatieve relatie ligt van 5G en gezondheidsklachten bij mensen. Het volledig binnendringen van bijv. virussen, door ons immuunsysteem héén, is een van de meest serieuze zaken daarbij.

YouTube besloot op eigen kracht, berichtgeving over het in brand steken van %g-masten te bannen; censureren dus. Dus pas op, want je mag niets posten wat een verband zou aantonen, tussen 5G-uitrol en gezondheidsklachten..!! (klik voor link)

En bijna terwijl we het stuk aan het plaatsen waren, was er sprake van een brand in een 5G mast in Nederland. De eerste…? Mensen lijken het méér dan zat, dat onze overheid NIET LUISTERT, sterker nog: volstrekt alle onderzoeken die negatief zijn over 5G, links laat liggen. En zich dus alleen baseert op onderzoek dat deze negatieve effecten bagatelliseert of de invloed van 5G op de gezondheid van de mens zelfs helemaal niet aan zou tonen.

Maar het grote publiek pikt het niet meer. Veel en grote initiatiefgroepen zijn actief geworden en zorgen voor dátgene wat de overheid, met name in de persoon van staatssecreataris Mona Keijzer verdomt te doen: INFORMATIE AANREIKEN..!

De standpunten van beide zijden verharden.
Nu Mona Keijzer (CDA) dit volledig nalaat, lijkt de vastberadenheid van de tegenstanders van klakkeloze invoering van 5G alleen maar te groeien. Zódanig zelfs, dat -zoals in Engeland- nu ook in Nederland de eerste aanslag op een 5G-station valt te noteren. Het gaat om een brand in een 5G-station in het Brabantse Deurne, van het netwerkbedrijf Cellnex Telecom. Het bedrijf gaat aangifte doen van deze brand in het station en de bijbehorende zendmast omdat het bedrijf vermoedt dat er van brandstichting sprake is.

Dus het gaat om complotdenken? Van en door mensen die niet weten waar ze over praten..??
Hoe dom ben je dan eigenlijk om mensen van ‘complotdenken’ te beschuldigen..? Niemand kan overigens preciés zeggen wat dat überhaupt is; complotdenken..! Wellicht het verhaaltje, om te camoufleren dat je zélf heel dom bent..? Er nog geen uur aan besteed hebt, om je degelijk en fundamenteel te informeren? Kennelijk, wij kunnen geen ándere conclusies trekken!

De brand brak uit in de nacht van zaterdag op zondag. Deze mast in Deurne werd ook gebruikt door andere providers, voor 2G-, 3G- en 4G-verbindingen. En volgens KPN en T-Mobile zou het ‘te gek voor woorden’ zijn, als er inderdaad sprake is van brandstichting. Zij en andere providers benadrukken dat mobiele communicatie juist nu essentieel is. Door het wegvallen van mobiele telecommunicatie, zou er bijvoorbeeld niet meer gebeld kunnen worden met noodnummer 112…  Volgens verslaggeving van reguliere media dienen de daders te worden gezocht, onder de mensen die in complottheorieën geloven..

Complottheorieën..?
Jazeker, de MSM doet keurig wat er van hen verwacht wordt. Meelopen met de autoriteiten en géén eigen onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar de WETENSCHAPPELIJK BEWIJZEN voor de SCHADE die 5G aandoet in relatie tot het menselijk lichaam en haar immuunsysteem.! Maar volgens één van de manieren van het meten van de schadelijkheid van de 5G-straling zou er niet voldoende energie worden gegenereerd, om impact op het menselijk lichaam te kunnen hebben. Dat daarbij 2 andere wetenschappelijke meetmethoden WEL DEGELIJK SCHADE en schadelijke invloed aantonen, laat de MSM maar even buiten beschouwing. Tja, ook die journalisten/reporters moeten kennelijk marcheren binnen het gevestigde kader..?

Op de elektriciteitskast van deze toren werd de tekst ‘Fuck 5G’ aangetroffen. En ja, daar kun je niet écht omheen lijkt ons. Volgens een manager bij Cellnex Telecom is de brand van buitenaf ontstaan, wat zou betekenen dat er geen sprake kan zijn van kortsluiting van binnenuit. De politie wil niks over deze zaak kwijt, behalve dat er ’n onderzoek gestart zal worden, nadat er aangifte is gedaan. Volgens de Nederlandse autoriteit op dit gebied, worden er in Nederland op dit moment alleen nog 5G-proefopstellingen gedaan en is er nog geen sprake van een 5G-netwerk. Eind juni moet de afronding zijn van de frequentie-veilingen onder de telecom-providers. In Engeland is men wel begonnen met de uitrol van het 5G-netwerk.

Facebook en YouTube in de maat met censuur van de overheid..?
Zelfs de secretaris van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden, dat o.a. 5G-voorlichting geeft, was perplex, toen ze hoorde van deze -naar haar zeggen- ‘complottheorie’.. Monique Beerlage is haar naam en dit is haar commentaar: “Ik kreeg een vraag waarbij 5G in China werd gekoppeld aan het coronavirus. Ik stond toen even met mijn mond vol tanden. Ik ben geschrokken van welke complottheorieën er allemaal rondgaan, met de meest waanzinnige veronderstellingen. Het slaat werkelijk helemaal nergens op.”

Door deze brandstichtingen, wil de Britse overheid al met telecom-platforms in gesprek, aldus de Engelse krant ‘The Guardian’. Volgens Facebook gaat het door met censuur op haar platform. Mensen die berichten plaatsen over ‘onjuiste beweringen die covid-19 koppelen aan 5G-technologie en die kunnen leiden tot lichamelijk letsel’ zullen worden verwijderd. En zoals gemeld in ons eerder artikel, gaat YouTube video’s, waarin deze theorie wordt besproken minder zichtbaar te maken op het YT-platform.

De feiten, niet onbelangrijk toch?
Door de komst van supersnel 5G mobiel internet zal het huidige aantal van 18.000 mobiele antennes komende jaren met minstens 10 procent toenemen. Die stijging leidt op veel plekken tot verzet. Hoewel er wordt gezegd, dat er ‘geen sluitend wetenschappelijk bewijs is’ voor gezondheidsschade én de straling onder de limiet zou blijven, vrezen veel gerenommeerde critici fundamentele gezondheidsschade.

Deze zorgen over straling bestaan in grote groepen wereldwijd. En toch, ondanks bijvoorbeeld de aanwezigheid van gerenommeerde wetenschappers op dit gebied, moet en zál het 5G-netwerk worden uitgerold.. Hoe kan dat dan? De toezichthouder Agentschap Telecom en het RIVM hebben een eerste onderzoek gedaan naar die straling, nota bene nadat alles al eigenlijk belsoten door metingen te doen bij proefopstellingen in Nederland.

Daaruit bleek dat de straling onder de Europese limieten blijft. Volgens de toezichthouder is er dus geen reden tot zorg, maar zo wordt er dan weer gewauweld: ‘Het blijft wel een punt van aandacht.’… Er zijn in Nederland 15 vergunningen te vergeven voor proeflocaties met 5G. Het genoemde Agentschap Telecom is voor het onderzoek, op vijf locaties gaan meten. Twee in Den Haag en in Maastricht, Groningen en Rotterdam.

Het uiterst WAZIGE en dus onbetrouwbare RIVM..
“Op basis van de gegevens die er nu zijn, is er geen reden tot zorg”, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat meeschreef aan het onderzoeksrapport. Voor de goede orde, het RIVM is het bedrijf/organisatie die ook de kunstgrasvelden goedkeurde met kankerverwekkende rubberkorrels van oude autobanden. En het bedrijf dat het kankerverwekkende glyfosaat geen strobreed in de weg heeft gelegd.. WAAR BLIJFT HET VOORZORGSPRINCIPE, mensen van het RIVM..??!!

Je zou zeggen, dat door de controverse rondom de 5G-veiligheid, dit facet eerst goed dient te worden onderzocht, want die Europese limieten zijn GEEN VAST FUNDAMENT onder het hele 5G-verhaal. Want er zijn ook ándere limieten. En zoals we met de vergunning van glyfosaat hebben kunnen zien, zijn bedrijven als Monsanto in staat, vele tientallen miljoenen te besteden aan lobby-werk binnen de Europese besluitvormingsprocessen. Met vals onderzoek en met heel veel smerig lobbywerk (en steekpenningen?) is de glyfosaat-wetgeving door de Europese Commissie aangenomen. Kijk in het geval van de Telecom-wetgeving eens naar de ANDERE LIMIETEN, die NIET tot stand zijn gekomen, met financiering van het onderzoek door de industrie..!

DE FEITEN DUS, OOK VOOR ALLE COMPLEET-DENKERS...

‘De uitrol van 5G is compleet krankzining!’ Dat is niet zómaar een tekst, maar de alarmerende en letterlijke mening van Martin L. Pall (PhD, emertitus professor ‘Biochemistry & Basic Medical Sciences’ aan de Washington State University) Met deze -Nederlands ondertitelde- video, maak je kennis met hem, mocht je hem nog niet kennen. Over de zegeningen van 5G..!

Naast deze Martin Pall zijn er duizenden wetenschappers en experts die hun zorgen uiten. (HIER) Zo ook de Amerikaanse senator Patrick Colbeck. In dit filmpje legt hij kraakhelder uit waarom wij ons zorgen moeten maken over de komst van 5G. Alleen dit filmpje zou al aanleiding moeten zijn, 5G verder te onderzoeken. Er zijn meer dan 30.000 onderzoeken naar de effecten van straling. Er is een indrukwekkende verzamelstudie van het BioInitiative.

Wist je dat het Europees parlement en de Raad van Europa al jaren voor fors lagere stralingsnormlimieten strijden? Het Europees Milieuagentschap is voor toepassing van het hierboven besproken voorzorgsprincipe. En wist je dat maar liefsst 265 wetenschappers oproepen tot het genoemde moratorium op 5G..?!? En wellicht is het ook veelzeggend, dat er wereldwijd niet één verzekeraar is, die schade-door-Elektromagnetische-straling dekt.. Maar nee, het gaat om complotdenken en mensen die niet weten waar ze over praten..?? Hoe dom ben je eigenlijk om mensen van complotdenken te beschuldigen..? Is dat het omgekeerde verhaall, om te camoufleren dat je zélf heel dom bent..? Kennelijk, wij kunnen niet veel ándere conclusies trekken.

Sinds kort is het mogelijk , met speciale foto-apparatuur, WiFi-straling en andere elektro-magnetische straling in beeld te brengen. Het ziet er allemaal uit alsof je in de slingers zit, als feestvarken, maar waarschijnlijk zit je er als proefkonijn.. Mee te doen in een wereldwijd experiment..!!

Hoe komt het dat hier geen gehoor aan wordt gegeven?
1. Na wat deskresearch stuit men al gauw op de zogeheten stralingsnorm van ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Deze norm wordt grotendeels bepaald door thermisch onderzoek en korte termijn effecten. Samengevat: ‘Een plastic hoofd gevuld met water mag niet meer dan 1 graad opwarmen in korte tijd’. Dit betekent dat er amper wordt gekeken naar effecten op genetisch (DNA) en biologisch niveau.
Terwijl heel veel onderzoek aantoont dat er wel degelijk effecten zijn. De norm van ICNIRP is vastgelegd in hun richtlijnen uit 1998 en is sindsdien niet aangepast. En deze wordt vrijwel door heel Europa blind gehanteerd.

2. In de VS wordt eenzelfde soort norm gehanteerd, maar op basis van een andere controlerende instantie, genaamd de FCC. De reputatie van de FCC is niet bepaald om over naar huis te schrijven. Onlangs heeft een onderzoek van de Universiteit van Harvard deze instantie nog betiteld tot een van de meest corrupte organisaties.
Weer een typisch gevalletje ‘de slager keurt zijn eigen vlees’. De FCC wordt door het onderzoek van Harvard zo neergezet, omdat een aantal telecom lobbyisten nu een baan hebben bij de FCC en dit de onafhankelijkheid dus wel erg discutabel maakt. Ook in de ICNIRP is de telecom industrie goed vertegenwoordigd. Een goeie documentaire over de belangenverstrengeling is MICROWAVES SCIENCE AND LIES. HIER een trailer.

3. Naast de ICNIRP en FCC norm zijn er ook Russische normen; deze worden in maar liefst 21 landen gehanteerd; dáár kan het dus wel..! Deze normen zijn honderd maal strenger dan de ICNIRP-normen en ze bestaan al meer dan veertig jaar en zijn gebaseerd op schadelijke effecten van straling die al voor 1976 bekend waren uit Russische epidemiologische studies.

4. En dan is er ook een norm uit 2012 van de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie, OAK, die SBM-normen gebruiken (= Standard der Baubiologische Messtechnik). Die normen zijn opgesteld door bouwbiologen, artsen en wetenschappers, en zijn een miljoen maal strenger dan de ICNIRPnormen. Hoe kan dat? Ze zijn gebaseerd op de duizenden wetenschappelijke publicaties waarin schadelijke effecten zijn aangetoond en ook ervaringen van slachtoffers zijn meegenomen.

 

GuidoJ.

© www.wanttoknow.nl

 

Reacties 1

Morgan Sanders op dinsdag 07 april 2020 15:21

netjes netjes

netjes netjes
Gast
maandag 26 oktober 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Nieuwsbox

Jouw account

Nieuwste leden

Protest agenda

Laatste reacties....

Rusland: Poetin verklaart de oorlog aan de Rothschild-maffia
25 oktober 2020
Btw China heeft er drie één in Beijing, Shanghai en Hong Kong
Rusland: Poetin verklaart de oorlog aan de Rothschild-maffia
25 oktober 2020
Wat raar dan dat er een rothschilds office om de "hoek" bij het Kremli...
Een gewaarschuwd mens telt voor twee
22 oktober 2020
Goed geschreven
Een gewaarschuwd mens telt voor twee
22 oktober 2020
Precies dit
Willekeurige partner