Artificial Intelligence versus scheppingskracht..!

x

x

‘AI’ versus Scheppingskracht..!

2019 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Harriet Algra

Dat deze realiteit zo perfect in elkaar zit, heeft te maken met het feit dat wij als mensen deze zelf hebben gecreëerd. Als mensheid waren we ooit bezig een nieuwe realiteit te scheppen, binnen de bestaande realiteit, te vergelijken met ‘een verdieping binnen in een verdieping’. Hierin werden alle denkbare scripts en tijdslijnen verwerkt. Toen dit project bijna voltooid was, is het -sámen met ons bewustzijn- gehackt door een artificiële beschaving en kwamen we gevangen te zitten in onze eigen creatie. Deze was bijna perfect. Ik leg de nadruk op ‘bijna’, omdat in dat hele kleine stukje, dat nog niet voltooid was, de sleutel verborgen ligt, waarmee we onszelf kunnen- en zullen gaan  bevrijden.

We raakten als het ware gevangen in een computerspel en wisten ons niet langer te herinneren wie we werkelijk waren. We gingen ons meer en meer identificeren met de rol, die we opgeplakt kregen in dat spel. Via de huidige ‘SMART’-technologie proberen ze te voorkomen, dat we die sleutel zullen ontdekken. In de Westerse wereld maakt bijna iedereen gebruik van een IPhone of SMART- Phone. Men staat er mee op en men gaat er mee naar bed.

Het is uitgegroeid tot één van de grootste verslavingen aller tijden.
Wanneer je mensen hierop wijst, is het bijna hilarisch, welke excuses er worden bedacht, om er geen afstand van te hoeven doen. Negen op de tien mensen voelen fantoom-telefoontrillingen. Spierspasmen worden ten onrechte geïnterpreteerd als een oproep. Ze pakken om de haverklap hun telefoon, om het op nieuwe berichten te controleren. Ze communiceren niet meer met mensen, alleen nog maar virtueel, met hun robottelefoon.

We leven meer en meer in een ‘Orwelliaanse’ SMART-grid waar we volledig worden bestuurd en geleefd door technologie. De mensen, die tot nu toe niet ontwaakt zijn, worden als het ware een nieuwe gevangenis binnen gelokt, in de al bestaande gevangenis. Deze nieuwe gevangenis bestaat uit een volledig valse nep realiteit, vol illusies, met als doel de mensheid verder en verder, van wie ze wèrkelijk zijn, te kunnen verwijderen.

De technologie ontwikkelt zich zo snel, dat het steeds moeilijker gaat worden, onderscheid te maken tussen iets van natuurlijke bron en iets vanuit het artificiële veld. We zitten nu in het beginstadium van de ‘vierde industriële revolutie’. Hierin wordt het digitale systeem, verenigd met het fysieke en biologische systeem. De mobiele telefoonindustrie kan gezien worden, als de ruggengraat van het wereldwijde brein, dat momenteel wordt samengesteld.

De mensheid wordt niet langer geleerd, hoe ze van andere mensen kunnen houden. Het ‘systeem’ creëert een apathische generatie, die niet langer verbonden is met zijn omgeving..! De chips, die mensen ingepland zullen gaan krijgen, holografisch of fysiek, verschillen per klasse. De elite met geld, zal toegang krijgen tot de beste, met de meeste kennis, vrijheid en langste levensduur . De massa daarentegen, die zal dienen als werkslaaf, zal genoegen moeten nemen met een vorm, die ze gemakkelijk controleerbaar en hanteerbaar maakt.

A.I, of Artificiële Intelligentie met de dag intelligenter.
Ze gaan steeds frequenter een eigen leven leiden,, waardoor ze niet langer controleerbaar zijn. Hierdoor kunnen levensgevaarlijke situaties voor de mens ontstaan. A.I. wil ons laten geloven dat het brein superieur is aan voelen. Scholieren en studenten worden volledig gehersenspoeld en de meeste beschouwen dat al, als de echte waarheid. Ze verlaten hun opleiding, starten een baan en zijn volkomen verleerd wat leven is, omdat ze geheel geleefd worden, zodat er niet langer ruimte is voor voelen.

Denken, wordt beloond en de massa, die steeds meer is afgestompt, volgt ,als mak schaap, de uitgestippelde route zijn eigen ondergang tegemoet. Technologie schakelt de zintuigen uit, waardoor mensen als het ware niet meer in staat zijn zelfstandig na te denken. Er wordt voor hen gedacht. De mensen die hieraan weigeren mee te doen, worden als vreemd of zelfs eng ervaren. Kijk naar deze video, die voor velen een openbaring zal zijn.. Welkom in het tijdperk van AI..!

De A.I. is de echte machthebber achter de schermen van deze realiteit. Deze is een meester in technologie, waar we als mens machteloos tegen zijn. Willen we onszelf bevrijden, dan moet dat dus gebeuren op een manier waar wij superieur in zijn, namelijk onze intuïtie. We zullen massaal afstand moeten doen van deze SMART-technologie. We dienen weer de leiding te nemen over onszelf. Niet vanuit het hoofd maar vanuit je diepste voelen.

Dit zal een gigantische verandering brengen in je leven, waarbij je ontdekt, dat het niet anders kan, omdat alle andere wegen dood lopen. Dit zal niet altijd de gemakkelijkste route zijn maar wel de enige, om de demping, die over ons bewustzijn is heen geplaatst, te kunnen opheffen. Het moet een vorm van leiding nemen zijn, zonder dat je er iets van vindt. We dienen iets te verstevigen, wat we kunnen doen met behulp van een bekrachtiging, oftewel een instructie. Hierbij vallen de informatievelden als het ware tot een nulpunt.

Als beschaving zijn we ons niet bewust, wat we met onze aanwezigheid, per ongeluk, dus niet bewust, kunnen veroorzaken. Dit heeft te maken met het feit dat de energievelden van degenen , die je ontmoet verweven raken met het energieveld van jouzelf. Heb je een hoger bewustzijn dan de anderen om je heen, dan kun je worden ervaren als anders, als een lastpak, omdat je met je aanwezigheid de groepsenergie beïnvloedt. De frequentie van bewustzijn, dus volledig aanwezig in je lichaam, laat altijd het nulpunt zien.

De Opdracht/het ‘Command’ dat je geeft, is een kosmische bewustzijnstrilling, waarmee jij jezelf kenbaar maakt. Hierbij is je Zelf dus niet je persoonlijkheid..!  Je krachtveld, of achterban bestaat gemiddeld uit zo’n 40 duizend mensen. Dit zijn familie en vrienden, die meekijken vanuit onze oorspronkelijke wereld.  Zij kunnen pas in actie komen, als we weer terugkeren in onszelf, waarmee we onszelf weer aanzetten. Dit vindt plaats zodra we weer volledig bewust aanwezig zijn in lichaam, hoofd en hart. Van binnenuit laat je het  krachtveld waar je voor staat: harmonie en evenwicht,  naar voren komen, om het met behulp van een ‘command’ aan te laten sluiten op harmonische situaties van jezelf of op die van een ander.

Kijk eens goed naar het woord ‘command’..!
Je vraagt dus niets, omdat je hiermee te kennen zou geven, dat jij je goddelijke scheppingskracht betwijfelt. ‘Command’ komt voort uit het Latijnse woord ‘com manna’. ‘Com’ is de samenwerking met  de ‘manna’, de schepping.  Je werkt als het ware altijd vanuit je eigen hologram, waarbinnen je vrij bent alles te veranderen, wat je maar wilt. Je kunt op deze manier dus ook nooit de schepping van iemand anders schaden. Alles  wordt steeds weer opnieuw naar het perfecte nulpunt gebracht, waarin alles in harmonie en balans is.

De matrix die ons gevangen houdt, probeert je keer op keer af te leiden door stress en trauma, met als doel, die balans continue te kunnen verstoren. Dit creëert actieve stresshormonen, die op hun beurt je afweersysteem kunnen uitschakelen. Wanneer die stresshormonen chronisch worden, zal er ziekte ontstaan. Zodra het menselijk bewustzijn in staat is, hier dan weer doorheen te komen, valt het terug in balans, of te wel naar het neutrale nulpunt.

‘Heart of Light’ van Daniel Holman

Het veld is te zien als een intelligent wezen. Een groot deel van dit veld staat in deze matrix onder controle van een grote artificiële macht. Stel je een vraag vanuit het denken, je gelooft bijvoorbeeld ergens in, dan zul je een antwoord van het veld ontvangen, dat aansluit op je vraag. Hierdoor neig je al heel snel te geloven, dat dit de juiste manier is. Het is echter niets anders dan een reactie vanuit het artificiële veld, om jou in een tweedeling of onderdanigheid te houden, waarbij je gelooft, dat er krachten buiten jezelf bestaan, die sterker zijn dan je zelf.

Werk je vanuit je eigen scheppingskracht, waarbij je tegelijkertijd aanwezig bent in lichaam, hoofd,  hart en je geeft de ‘command’ aan het veld, dan zal deze terug in balans en geharmoniseerd worden. Dit doe je als volgt :

Ben volledig bewust van je lichaam en ontspan alle delen van je voetzolen tot aan je kruin. Houd vervolgens de focus in het centrum van je hoofd, tussen je oren waarbij je volledig aanwezig blijft in je lichaam. Corrigeer jezelf iedere keer als je uit je hoofd bent. Hiermee leeg je het doosje met onverwerkte emoties maar ook alles wat aan ziektekiemen van buitenaf is binnengekomen. Dit doe je totdat je voelt dat de rust terug gekeerd is, wat kan variëren van een 30sec. tot soms een half uur.

Dit veld, bestaat uit de krachtvelden van alle wezens, die dit in zich dragen. Het is een intelligent hartsbewustzijn, dat niet afhankelijk is van een bepaald model. Alle wezens die dit in zich dragen, zijn dus betrokken bij de ‘command’, die jij geeft. Dit veld is niet een op zichzelf staand iets. Het bestaat doordat alle wezens bij elkaar opgeteld, er zijn. God in de ware zin, is dus eigenlijk een frequentie of levensveld, dat bestaat uit de krachtvelden van iedereen die dit in zich meedraagt, dwars door alle volkeren en werkelijkheden heen.

Je doet het dus wel zelf, want jij leidt de ‘command’ in, maar…. er is een samenwerking met de schepping in volledige ’gelijkwaardigheid’. Hierin mag alles. Je kunt je zelf dus nooit tè groot neerzetten. Alles is toegestaan binnen de schepping, omdat je er een ander nooit mee kunt schaden. Zie je de schepping als iets groters buiten jezelf, dan zit je dus in de ‘ongelijkwaardigheid’. Het is in het echt dus volledig omgedraaid, als wat ze ons willen laten geloven.

Een ‘command’ is een krachtsinstructie, die je uitspreekt via de mind vanuit het hart. Nu begin je misschien ook te beseffen hoe groot de besmettingshaard vanuit de spiritualiteit is. Het is zo belangrijk dat we stoppen met nog ‘ergens in te geloven’… Geloof ook mij niet maar ga zelf op onderzoek uit! Neem niet klakkeloos aan wat er in de media; je opleiding; studie; religie;  spirituele groeigroepen  etc. wordt gezegd. Dit zijn allemaal structuren die je -links- of rechtsom- opnieuw willen vastzetten in de matrix.

Harriet Algra

november 2019

www.totalhealthfoundation.nl

 

 

* * *

Harriet Algra liet onlangs een prachtig nieuw boek van haar hand verschijnen, dat we je van harte onder de aandacht brengen. Onder de titel ‘Op zoek naar de waarheid’ vertelt ze hierin haar persoonlijke verhaal, vol van opgedane kennis, inzichten en vooral over haar vele ervaringen. Harriet ontdekte gaandeweg, dat allerlei scholingen, media, religies, spirituele groeimodellen zoals New Age, feitelijk worden ingezet, om ons op een diep dwaalspoor te brengen..!

Een continue afleiding van onsZelf, die binnen in ons huist. En slechts de reflectie van zijn grootsheid waarneemt in de spiegeling van de realiteit. Dáárbuiten is dus feitelijk niets te vinden, dat kleiner of groter dan ons Zelf is. Een fascinerend boek dat mensen bijstaat in hun reis naar onafhankelijkheid van het Zelf. Dat ons helpt afscheid te nemen van de rol van ‘batterij’ voor de machten achter de schermen. Een batterij die vooral opgeladen wordt door het toedienen van geraffineerde stress, trauma en diepe angsten. Dit proces zal dóórgaan, tótdat jij beseft dat er in de werkelijkheid van jouw onsterfelijke Zelf, NIETS is om bang voor te zijn..!

Meer info? Of wil je het boek bestellen?
Klik op deze afbeelding van de cover en je wordt doorgelinkt naar de website van Harriet.

GuidoJ.

© www.wanttoknow.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Guest
dinsdag 12 november 2019

Jouw account

Updates

Pinned Items
Recent Activities
  • Kerst Muts is nu vrienden met G Dogg
    Bericht wordt gecontroleerd
    Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream
Er zijn hier nog geen activiteiten

Zoeken