Artsen protesteren tegen 5G.. Wat ’n dommies..???

Hoog tijd voor actie in Nederland!

Artsen protesteren tegen 5G in Stuttgart

2020 © Sylvia Belgraver – deze versie WantToKnow.nl/be

Uit een bericht in de Stuttgarter Nachrichten (HIER) valt te lezen dat een groep Duitse artsen, eind vorig jaar bij het Ministerie in Stuttgart heeft gedemonstreerd tegen de uitrol van 5G. Ze eisen preventie-strategieën om de bevolking te beschermen, verder onderzoek en een moratorium op de uitrol van 5G. Zoals je weet is een ‘moratorium’ een tijdelijke stilstand, een ‘pas-op-de-plaats’.  Deze groep artsen geeft aan dat zij steeds vaker patiënten in hun praktijk krijgen die overgevoelig reageren op elektrosmog, met klachten zoals hoofdpijn, tinnitus, concentratieproblemen en hartritmestoornissen.

Er zijn ook al vele wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat straling een kankerbevorderend effect heeft. De artsen eisen dan ook dat 5G niet wordt uitgerold totdat de onschadelijkheid ervan is bewezen. Een uitermate goed plan, getuige de vele, vele (o.a. medische) wetenschappers die hiertoe oproepen.

Medisch Duitsland komt in opstand tegen 5G
Brief Duitse artsen en psychotherapeuten aan Angela Merkel om 5G te stoppen. Op 6 april jl. heeft een groep Duitse artsen en psychotherapeuten een open brief gestuurd aan bondskanselier Angela Merkel (HIER), Hierin roepen zij, te stoppen met 5G..! HIER de link naar Stralingsbewust.info, waar je de vertaalde tekst kunt lezen. De literatuur­verwijzingen staan onderaan deze brief. Hopelijk durven er binnenkort ook meer Nederlandse artsen in het openbaar de gezondheidsrisico’s van het gebruik van elektromagnetische straling voor draadloze communicatie bespreekbaar te maken..!

Struisvogelgedrag in Nederland
Wat een moedige en wijze artsen, hulde! Maar waar blijven de Nederlandse artsen? Met stijgende verbazing kijken we naar het struisvogelgedrag van onze overheid. Diverse landen om ons heen nemen de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling wel serieus. Zij zorgen keurig voor voorlichting aan burgers en passen het voorzorgsprincipe toe. Zo viel onlangs bijvoorbeeld op Bruzz.be (HIER) ook weer te lezen dat Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron, net als zijn voorganger Céline Fremault (HIER), eerst zekerheid wil over de impact van 5G-golven op de gezondheid van de Brusselaars. Voorlopig wordt daar geen 5G uitgerold.

Kijk naar het verhaal van één van de vele, vele wetenschappers die ERNSTIG WAARSCHUWEN voor 5G..!! ‘De uitrol van 5G is krankzinnig’! Dit klinkt gwellicht alarmerend en zelfs misschien overdreven, maar het is in dit geval letterlijk de uitspraak van professor Martin L. Pall (PhD en hoogleraar Biochemistry & Basic Medical Sciences at Washington State University).

Maar hier in Nederland zien we alleen maar een herhaling van zetten; gedraai rondom de pot..! Er zijn genoeg Nederlandse burgers die aangeven, dat ze wel degelijk (ernstige) gezondheidsklachten ervaren door straling. En een overheid die alleen maar blijft wijzen naar de Gezondheidsraad, die blind de blootstellingsnormen van de ICNIRP blijft volgen. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de heer Eric van Rongen zowel voorzitter is van de ICNIRP (HIER), als ook secretaris bij de commissie EMV (HIER) van de Gezondheidsraad..!

En deze ICNIRP-raad ontkent stelselmatig dat elektro-magnetische straling, naast opwarmingseffecten, ook biologische effecten op mens en dier zou kunnen hebben. De duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken waaruit het tegendeel allang is gebleken worden voor het gemak afgeserveerd als niet betrouwbaar. En dan ben je weer uitgepraat; maar zo gaan we natuurlijk niet met elkaar om.

Ook bijna alle mediaberichten zijn vergelijkbaar en met elkaar inwisselbaar. Eerst wordt er iemand geschetst die gezondheidsklachten ervaart door straling. Bij voorkeur in beeld gebracht met een aluminium hoedje, als totale gekkie of als bange dan wel verwarde persoon. En daarna wordt het bericht steevast afgesloten met de geruststellende bewering dat alle straling binnen de normen valt en dat er dus eigenlijk niets aan de hand is. Slaapt u dus maar rustig verder.

Naar burgers wordt simpelweg niet geluisterd..!
Al jarenlang schrijven we brieven naar de overheid, bieden we petities (HIER) aan, vullen we internetconsultaties (HIER) in; we organiseren demonstraties (HIER), waar de verantwoordelijke ministers niet eens het fatsoen hadden om op te komen dagen! We maken als burgers onze zorgen regelmatig en duidelijk kenbaar, maar de stralingsproblematiek wordt stelselmatig ontkent en genegeerd. Dit is blijkbaar niet een weg die naar een oplossing gaat leiden.

Opstand als enige weg…?
Als je het wereldnieuws volgt, dan zie je dat er tegenwoordig in allerlei landen burgers in opstand komen tegen overheden, omdat er gewoon niet naar hen wordt geluisterd en dat is duidelijk een trend aan het worden. Maar is het er een om blij van te worden..? Ook in Nederland worden – in dit geval – ernstige gezondheidsrisico’s niet serieus genomen door onze overheid. In plaats van het toepassen van het juridische voorzorgsprincipe ter bescherming van burgers, worden er juist bevoegdheden weggenomen bij gemeenten (HIER). Hierdoor kunnen deze gemeenten dus ook niet meer ingrijpen..!

En let op.. Om er zeker van te zijn dat gemeenten niet te veel naar bezorgde burgers gaan luisteren, worden ze nu ook via gerichte cursussen ‘bijgeschoold’ en worden mensen die uren en uren hebben gestudeerd op de onderzoeken naar 5G en de invloeden van ElektroMagnetische Straling, afgeschilderd als complotdenkers..! En ergens is het nog wel voor te stellen, dat dit een lastige kwestie is voor de overheid. Als ze namelijk erkennen dat er wél een gezondheidsprobleem kan zijn, dan komen daarna, de schadeclaims binnenrollen van telecomproviders, die miljarden betaald hebben voor het gebruik van de frequenties. EN schadeclaims van burgers die gezondheidsschade hebben door de straling..!

Wat dan wel?
Het is niet voor niets dat alle grote verzekeraars gezondheidsschade door elektromagnetische straling hebben uitgesloten in hun verzekeringsvoorwaarden. Maar aan de andere kant is de overheid er toch juist voor burgers? Het is toch ook hun taak om te zorgen dat burgers niet onnodig gezondheidsrisico’s lopen? Het gaat toch ook om de toekomst van hun kinderen?

Als de weg van de dialoog en de discussie op basis van feiten niet meer werkt, dan zal er een andere weg ingeslagen moeten worden. De protestacties, zoals de tractoren van de boeren (hier), de bouwvakkers (hier), en het onderwijs- en zorgpersoneel spreken natuurlijk boekdelen. Blijkbaar zijn hardere acties nodig om ‘gehoord’ te worden. Want de boeren werden gehoord, luid en duidelijk!

Het dubbele is, dat het lastige voor stralingsgevoeligen is, dat zij per definitie moeilijk naar plekken kunnen komen, waar veel mensen zijn, omdat daar dus veel straling is… Maar wat dan wel? Er zijn inmiddels steeds meer stralingsbewuste groepen die bezig zijn met het aansprakelijk stellen van telecomproviders, gemeenteraadsleden, overheden en zelfs de gehele Nederlandse Staat. Dat klinkt als een logische nieuwe route.

Er zijn partijen die ons schade toebrengen en die kun je uiteraard aansprakelijk gaan stellen voor het veroorzaken van die schade. In de Grondwet is tenslotte opgenomen dat we het recht hebben op onaantastbaarheid van ons lichaam (HIER). En dat is precies wat hier geschonden wordt. Wie wil er gedwongen worden, om overal verplicht ondergedompeld te worden in een stralingssoep van ongekende proporties..?!

Aansprakelijk stellen..!!
De Bond tegen Overheidszaken (HIER) is onlangs gestart met een actie om telecomproviders aansprakelijk te gaan stellen (HIER). Ze hebben inmiddels al 4.400 aanmeldingen ontvangen van mensen die deze aansprakelijkheidsstelling o.a. financieel steunen.. De sluitingsdatum van de actie moest vanwege het grote succes zelfs uitgesteld worden. Na deze actie, wil de Bond tegen Overheidszaken ook de overheid aansprakelijk gaan stellen. Er is duidelijk een groeiende groep mensen die de weg van ‘aansprakelijk stellen’ wil inslaan..!

Na veel commotie in Maastricht (HIER), waar de eerste 5G-verbinding in Nederland tot stand kwam, vond er nu ook in Apeldoorn een felle discussie plaats, over het wel of niet plaatsen (HIER) van 5G-zenders in 300 lantaarnpalen. De stichting Stralingsarm Nederland (HIER) heeft op 30 september vorig jaar, de eerste rechtszaak hierover in Nederland opgestart. En let op, tegen een wethouder en 21 raadsleden van de gemeente Apeldoorn..! Zij willen de 5G-zenders in Apeldoorn laten plaatsen. En het resultaat? De besluitvorming hierover is in ieder geval voorlopig uitgesteld (HIER). En natuurlijk heeft deze goed voorbereidde actie, ook fundamentele gevolgen voor de rest van Nederland.

Het hele verhaal is eigenlijk heel simpel!
Zo lang niet onomstotelijk is vastgesteld dat 5G veilig is voor de volksgezondheid mogen we als burgers niet blootgesteld worden aan deze straling. We zijn geen proefkonijnen! Dus help ook mee, laat ook van je horen en zorg ervoor dat ook stralingsgevoeligen – net als de boeren – duidelijk in beeld komen bij de overheid. Het is tijd om onze krachten te bundelen en als één front te gaan opereren, zodat de overheid ook niet meer om ons heen kan. De desperate brandstichtingen in Nederland en elders in Europa, tonen aan, dat overheden MOETEN GAAN REAGEREN..

Silvia Belgraver
– Stralingsbewust.info

* * *

En zo ongevaarlijk is 5G dus, dat deze landen, gemeenten, provincies in de wereld,

de uitrol van 5G stoppen

TOTDAT BEWEZEN IS,
DAT HET NIET SCHADELIJK IS..!

 

GuidoJ.

© www.wanttoknow.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
woensdag 27 mei 2020

Jouw account

Nieuwste leden

Protest agenda

Willekeurige partner