By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Australische bosbranden voeden het magische denken

De afgelopen weken hebben de Australische bosbranden ook de Duitse media aangestoken. Het was gemakkelijk om waar te nemen dat hitte niet noodzakelijkerwijs bevorderlijk is voor rationeel denken en in plaats daarvan kan bevorderen wat magisch denken wordt genoemd in de psychiatrie. En helaas is dit in strijd met logisch en wetenschappelijk denken. Het is niet langer een poging om vermoedelijke causale relaties in de representatiewereld vast te leggen, maar het denken volgt rituele en cultische relaties, in dit geval die van de klimaatreligie. 

Natuurlijk zijn de dreigende foto‚Äôs van de vreselijke branden, de wanhopige mensen en hulpeloze koala‚Äôs en last but not least de zweterige informatie over lokale ‚Äúrecordtemperaturen‚ÄĚ hier zeer geschikt voor.¬†Met dergelijke beelden en informatie hebben lezers of kijkers en vaak ook schrijvers of tv-journalisten de neiging zich helemaal niet te concentreren, maar zich te laten leiden door de associaties die door deze indrukken worden veroorzaakt en dus grotendeels door hun emoties en intu√Įties.¬†Wat betreft de emoties bleef ik ‚Äď als een goede vriend van de Australische natuur en cultuur ‚Äď niet onaangetast in de vorm van een schrijfremming, zodat ik nu pas spreek.¬†

De overgrote meerderheid van de media ziet het over dit onderwerp ook als een dringende taak om deze¬†¬†aan het frame¬†¬†of¬†¬†het frame enige¬†¬†door de mantra herhaald over en van de echte schuldigen: de door de mens veroorzaakte klimaatverandering.¬†Dit wordt meestal gecombineerd met een waarschuwing voor de slechterik, conservatief of zelfs beter: de rechtse conservatieve premier Scott Morrison, die door de mens veroorzaakte klimaatverandering ontkent vanwege zijn nabijheid tot de kolenindustrie, of gelooft dat koetjes en kalfjes overbodig zijn.¬†Dat Australi√ꬆop zijn minst¬†zowel in termen van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs van 2015 als het aandeel van zogenaamde hernieuwbare energiebronnen (ge√Įnstalleerd watt / inwoner)¬†¬†Zoals in Duitsland, zouden de meeste openbare journalisten waarschijnlijk echt verrast zijn.¬†

Het verhaal van de onderliggende klimaatverandering en de schurk aan het hoofd van de staat als oorzaak van de bosbranden heeft het voordeel van een agit-prop standpunt dat fenomenen met een causale interpretatie een grotere impact hebben op ons denken dan niet-causale informatie.¬†Helaas is onze geest vaak traag en daarom blij als problemen snel en dus intu√Įtiever kunnen worden opgelost.¬†Dit is ook de reden waarom we de neiging hebben om complexe vragen te vervangen door eenvoudiger, die dan zonder veel moeite kunnen worden verklaard.¬†Voor zowel lezers als kijkers wordt dit ondersteund door het¬†¬†beschikbaarheidseffect¬†¬†: andere (niet-beschikbare) mogelijke oorzaken en risico‚Äôs van bosbranden worden onderschat in hun belang, omdat de media hierover niet rapporteren.¬†

Een heerlijk eenvoudig verhaal

In zijn bestseller¬†‚ÄúFast Thinking, Slow Thinking‚Ä̬†, die¬†misschien een beetje te uitgebreid is gebleken, maar zeker het lezen waard is¬†¬†, gaat¬†¬†Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman uitgebreid in op dergelijke beoordelingsprocessen en besluitvormingsprocessen.¬†Samenvattend stelt hij:

‚ÄúDe verklarende verhalen die we overtuigend vinden, zijn eenvoudig (‚Ķ) Ze richten zich op enkele opvallende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en niet op de talloze gebeurtenissen die niet hebben plaatsgevonden.¬†(‚Ķ) Goede verhalen bestaan ‚Äč‚Äčuit een eenvoudige en samenhangende presentatie ‚Ä̬†.

Dat zou ook het overweldigende succes van het eenvoudige verhaal van door de mens veroorzaakte, uitsluitend CO2-gerelateerde klimaatverandering moeten verklaren. 

In het veilige gevoel van morele superioriteit wordt het dan niet langer nodig geacht om echt betrokken te raken bij onaangename aspecten, zoals de verklaring van Scott Morrison dat India terecht niet zou doen zonder verdere elektrificatie alleen omdat Australi√ę hen niet langer kolen wil verkopen;¬†dan zou India overschakelen op de veel smeriger Indonesische steenkool.¬†Of, een paar dagen geleden: als Australi√ę al zijn energiecentrales onmiddellijk zou sluiten, zou de vermindering van de wereldwijde CO2-uitstoot die zou worden veroorzaakt na slechts negen dagen volledig worden gecompenseerd door de verdere onverminderde toename van de Chinese uitstoot alleen.

De klimaatalarmisten komen dan met antwoorden als: Maar men moet beginnen, iedereen moet voor de deur staan, wij moeten dergelijke landen het goede voorbeeld geven of, heel populair, niets zal duurder zijn.¬†De laatste, volgens het¬†¬†Today Journal¬†¬†op 14 januari, moest Australi√ę ervaren omdat het nu de prijs betaalde voor het ontkennen van klimaatverandering en een gebrek aan inzet voor klimaatbescherming.¬†Alsof er een klimaatgod was die genadeloos ongelovigen ter verantwoording roept.¬†Of wat zijn wij om te denken dat de Australische correspondent voor de afdruk¬†wereld¬†¬†(op 17.1.) De volgende verklaring van een Sky TV nieuws presentator¬†¬†‚Äúalsof minder CO2-uitstoot kan stoppen met vuur‚Ä̬†¬†als¬†¬†bijtend¬†classificeert ‚Äď en dit geloof lijkt de rode draad in haar artikel te zijn.¬†

Het brandt zelfs bij lage temperaturen en veel regen

Bosbranden¬†¬†zijn eigenlijk niets bijzonders in Australi√ę, ze komen vaak en op veel plaatsen in de Australische zomer of zelfs aan het einde van de lente voor, dat zou ook het geval zijn als, door een wonder, het pre-industri√ęle klimaat weer zou zegevieren.¬†Veel van de inheemse planten zijn bestand tegen vuur, anderen zijn zelfs afhankelijk van periodieke bosbranden.¬†Met min of meer grote tussenpozen treden catastrofale bosbranden op.¬†Meest recent in 2009 in de staat Victoria ‚Äď nabij Melbourne ‚Äď toen 173 mensen stierven.¬†

In het brandseizoen 1974/75 waren er qua oppervlakte de grootste branden in West-, Noord- en Zuid-Australi√ę, met een totale uitbreiding van 910.000 vierkante kilometer, d.w.z. ongeveer 16 keer meer dan de huidige branden tot nu toe hebben vernietigd (status 13.1.).¬†Opmerkelijk is dat er in 1974/75 een catastrofe was ondanks ondergemiddelde temperaturen en bovengemiddelde regenval, zoals de gegevens van het Australian¬†¬†Bureau of Meteorology¬†¬†(BoM) aantonen.¬†

Lees ook:  Opnieuw ophef over vlucht 'MH-17'.

Deze feiten wijzen op ten minste twee dingen: ten eerste is het brandrisico (ook) afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig brandbaar plantaardig materiaal ‚Äď en dit is op zijn beurt niet onbelangrijk voor de regenval tijdens het groeiseizoen;¬†ten tweede is het niet toegestaan ‚Äč‚Äčom een ‚Äč‚Äčcausale trend uit een enkele gebeurtenis af te leiden.¬†In het beste geval kan het een indicatie in de ene of de andere richting zijn.¬†Een dergelijke terughoudendheid zou natuurlijk ook moeten gelden voor de huidige branden en hun verband met klimaatverandering.¬†Temeer omdat bos- en bosbranden ‚Äď ondanks de opwarming van de aarde ‚Äď wereldwijd een dalende trend vertonen wat betreft het verbrande gebied, zoals deze¬†¬†studie¬†¬†in 2016 kon aantonen.¬†

Op¬† Indigbatie.nl is gewezen op een grote, misschien wel de belangrijkste oorzaak van de huidige branden: gebrek aan preventieve bosbouwmaatregelen, niet in het minst duidelijk in de loop van als¬†¬†groene¬†¬†-understand natuurbeleid.¬†Het is waar dat de Groenen in Australi√ę weinig of niets te melden hebben op federaal en staatsniveau vanwege de meerderheid van de stemmen, maar op lokaal niveau ziet het er enigszins anders uit.¬†Omdat, zoals in veel landen, de Groenen of Groen Links en hun aanhangers er niet alleen in zijn geslaagd om een ‚Äč‚Äčvormende invloed te krijgen op universiteiten, scholen en de media, maar ook in bepaalde delen van de administratie, bijvoorbeeld bij milieuautoriteiten.

Waar meer planten zijn, kunnen er meer branden

Zelfs als de bovengenoemde bosbrandstudie dit niet ondersteunt, kan niet worden uitgesloten dat de volgende factor, die nog niet is besproken, ook het risico op brand heeft verhoogd: Australi√ę is de afgelopen decennia ook¬†groener¬†¬†geworden¬†dankzij de verhoogde atmosferische CO2¬†¬†, niet overal, maar meestal.¬†En waar meer planten zijn, kunnen er meer branden.¬†Een relatief belangrijkere factor is echter waarschijnlijk de ondergemiddelde regenval in 2018, die in 2019 opnieuw aanzienlijk werd onderboden.¬†Bovendien waren er soms zeer hoge temperaturen, waardoor het droogproces werd gedwongen.¬†

Desalniettemin is het natuurlijk niet zo dat hoge of zelfs ‚Äúrecordtemperaturen‚ÄĚ de branden bijna automatisch veroorzaken.¬†Er is een vonk nodig om hem in gang te zetten.¬†Het moet nog worden vastgesteld of, zoals in het geval van de bosbranden in Californi√ę, ook vliegende vonken van elektrische kabels een belangrijke rol speelden.¬†De belangrijkste bron van dergelijke ‚Äúontstekingsvonken‚ÄĚ is de persoon die opzettelijk of per ongeluk ontsteekt.¬†En dit risico is toegenomen omdat de bevolking van Australi√ę de afgelopen honderd jaar is vervijfvoudigd.¬†

Het staat vast dat de gemiddelde jaartemperatuur de laatste decennia ook in Australi√ę is gestegen.¬†Het meest opvallende kenmerk van de regenval is de grote variabiliteit van jaar tot jaar.¬†Hoewel vaak het tegenovergestelde wordt beweerd, althans voor heel Australi√ę, vertoont de jaarlijkse regenval sinds de metingen in 1900 zijn begonnen, geen significant dalende¬†¬†trend¬†¬†tot 2019, maar eerder het tegenovergestelde.¬†De droogte die tot voor kort heerste en de soms ongewoon hoge temperaturen in verband met ongunstige windomstandigheden zijn¬†¬†verantwoordelijk voor¬†twee speciale¬†¬†meteorologische fenomenen¬†die de Australische BoM correct had voorspeld: een positief, nu weer neutraal¬†Dipole in de Indische Oceaan¬†¬†‚Äď een afwijking van de oppervlaktetemperatuur van de zee ‚Äď en een zeldzame¬†¬†plotselinge opwarming¬†van de¬†stratosfeer¬†boven de Zuidpool.¬†Of de waarschijnlijkheid dat deze twee fenomenen zich voordoen iets te maken heeft met de opwarming van de aarde, moet elders worden besproken.¬†¬†

Eerste minister op een moeilijke missie

De Australi√ęrs hebben in politiek opzicht nogal turbulente jaren achter de rug: tussen 2007 en 2013 droeg de PvdA drie premiers.¬†Sindsdien regeert de liberaal-conservatieve¬†¬†coalitie¬†¬†ook met de derde premier.¬†De veranderingen bovenaan de¬†¬†coalitie¬†waren niet geheel onafhankelijk van de beoordeling van door de mens veroorzaakte klimaatverandering.¬†In dit opzicht werd Tony Abbott, die erg sceptisch en ook zeer conservatief was, gevolgd door Malcolm Turnbull, die alarmiever was, en werd vervangen door Scott Morrison, die het pragmatische centrum van de partij vertegenwoordigde, voornamelijk vanwege zijn energie- en klimaatbeleid na een interne machtsstrijd in augustus 2018 ,¬†Tot nu toe is het hem gelukt om de partij achter hem te verenigen en te verzamelen ‚Äď natuurlijk ook vanwege zijn spectaculaire verkiezingsoverwinning in mei 2019. De meerderheid van de Australi√ęrs was op dat moment niet klaar om een ‚Äč‚Äčklimaatalarmist te nemen voor hysterisch beleid dat banen en de welvaart van het land ernstig in gevaar zou brengen om de PvdA te volgen.

Scott Morrison en de¬†¬†coalitie¬†¬†streven¬†ook¬†naar het verminderen van de CO2-uitstoot.¬†Gezien het lage Australische aandeel van 1,2 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, met een verdere toename in landen zoals China en India, die naar verwachting in de toekomst zal doorgaan, zijn er plannen om maatregelen te vermijden die de economie schaden en banen in gevaar brengen.¬†Dus u neemt Duitsland niet als voorbeeld om uw auto-industrie met de sloopkogel te onderhouden, maar wilt de belangrijkste industrie in Australi√ę, de mijnindustrie, in leven houden.¬†Tegelijkertijd is er een fonds dat innovatieve CO2-beperkende en aanpassingsmaatregelen voor klimaatverandering bevordert.¬†

Bij de huidige brandramp verloor Scott Morrison een deel van het vertrouwen en de goedkeuring van de bevolking door ongepast te handelen. In een peiling in januari viel hij voor het eerst sinds de verkiezing achter op de nieuwe laboratoriumleider  Anthony Albanese  . Het valt  nog te bezien of deze ontwikkeling zal leiden tot een hernieuwd uiteenvallen van de klimaatdiscussie in de  coalitie . In ieder geval staat Scott Morrison onder grote druk, wat kan verklaren waarom hij overweegt zijn klimaatbeleid te verzachten. Deze intentie werd echter niet overal met liefde onthaald: een lid van de regeringsfractie wees er onmiddellijk op dat een dergelijk beleid niet ten goede zou komen aan het mondiale klimaat, maar het klimaat in de partij zou schaden.

Afbeeldingsresultaat voor bosbranden

Indignatie redactie

© Indignatie

 

Reacties 2

Gast - druzer (website) op zaterdag 20 februari 2021 00:19

Dear people of Australia! We know how hard it is for you now after the introduction of Facebook sanctions. We want to provide you with our social network DRUZER, which is not inferior to Facebook. Use it and stay in touch with the world as before.
http://www.druzer.com " target="_blank" rel="nofollow">https://http://www.druzer.com

Dear people of Australia! We know how hard it is for you now after the introduction of Facebook sanctions. We want to provide you with our [b]social network DRUZER[/b], which is not inferior to Facebook. Use it and stay in touch with the world as before. [url=www.druzer.com ]https://www.druzer.com[/url]
Madiha op zondag 21 februari 2021 09:04

Jeetje

Gast
maandag 08 maart 2021

Zoeken

Vaccin updates

Jouw account

Populair deze week
Nieuwste leden
.

Laatste reacties....

Dutch Digger News belt Pfizer in Amerika
08 maart 2021
Geloof je nou echt dat we eerder uit de lockdown komen me...
Dutch Digger News belt Pfizer in Amerika
04 maart 2021
Het is goedgekeurd door FDA , ze moeten stoppen met stoke...
Willekeurige partner