Bill Gates’ geïnjecteerde tattoo brengt enzym genaamd ‘Luciferase’ in menselijk lichaam

Als ID2020, Microsoft patent 2020-060606 en H.R. 6666 nog niet voldoende waren om uw wenkbrauwen te doen fronsen over het project van Bill Gates om de hele wereldbevolking te vaccineren, dan is het misschien wel de in het wetenschappelijke (peer-reviewed) vakblad RSC Advances gepubliceerde naam van het enzym dat door de ‘quantum dots’ in de door Bill Gates gefinancierde geïnjecteerde tattoo – die gebruikt kan worden als merkteken van verplichte vaccinaties – het menselijk lichaam in wordt gebracht: Luciferase.

In de samenvatting van de in RSC Advances gepubliceerde studie staat (versimpeld) dat ‘CS-Qdots fascinerende optische eigenschappen bevatten, en met een gevisualiseerd proces op efficiënte wijze genen in cellen kunnen brengen. Door het gebruik van CS-Qdots als genendragers, worden specifieke HCC oplichtende luciferase genen (p(HRE)AFP-luc) in HCC (=kanker)cellen gebracht, voor bioluminescente beeldvorming’ (zoals een scan).’

‘De resultaten die in deze studie zijn verkregen tonen aan dat nanodragende CS-Qdots door de in de genen gecodeerde luciferase, die in de (menselijke) cellen worden gebracht, kunnen worden geactiveerd.’ Deze technologie kan in ziekenhuizen worden toegepast om bijvoorbeeld tumoren in het lichaam beter in beeld te brengen.

Luciferase is dus het bioluminescente enzym dat ervoor zorgt dat de Qdot (quantum dot) injectie / vaccinatie van buiten het lichaam met een infrarood scanner valt af te lezen. In deze quantum dots kan allerlei digitale informatie worden gestopt, zoals uw ID en de vaccinaties die u heeft gehad, oftewel een digitaal geïnjecteerd, en onmogelijk te omzeilen vaccinatiepaspoort, waar Gates in diverse interviews voor heeft gepleit. Dit opsporen en controleren van de aan- of afwezige stoffen in uw bloed (/lichaam) wordt ‘biosensing’ genoemd.

Onzichtbare geïnjecteerde tattoo

Op 26 december schreven we in het artikel ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’ dat ‘researchers van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT) een methode hebben ontwikkeld waarmee -in eerste instantie- 100% verplichte vaccinaties kunnen worden afgedwongen. Iedereen die gevaccineerd wordt krijgt gelijktijdig in de huid een soort onzichtbare tatoeage bestaande uit halfgeleidende kristallen geïnjecteerd, die oplichten bij infrarood licht. Deze kristallen zijn een ‘brandmerk’ dat de persoon zijn vaccinaties heeft gehad, maar kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het opslaan van medische gegevens en voor algemene identificatie doeleinden.’

‘Hoe goed een papieren- en/of elektronisch registratiesysteem ook is, er zijn altijd mensen die een manier bedenken om zich aan zo’n autoritair systeem te onttrekken. Daarom ontwikkelden de wetenschappers deze onzichtbare ‘tattoo’, die in je huid zit en niet te verwijderen is. De ‘tatoeage’ bestaat uit minuscule kwantum kristallen die licht reflecteren, en onder infrarood licht opgloeien. Ze worden met high-tech oplosbare micronaalden in je huid gespoten. De technologie is al op ratten en menselijke lijken getest.’

Bill & Melinda Gates Foundation

Op 9 april wezen we er in het artikel ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’ op dat ‘deze op afstand te scannen tattoo digitale markers bevat met alle medische en persoonlijke informatie. Dit ‘merkteken’ zal vermoedelijk gelijktijdig met een (corona) vaccin worden ingebracht, waarschijnlijk door het vaccinbureau Gavi, dat eveneens onder de paraplu van de Bill & Melinda Gates Foundation valt.’

‘De researchers hebben aangetoond dat hun nieuwe inkt, die bestaat uit nanokristallen die quantum dots worden genoemd… een infraroodachtig licht uitzendt dat met een speciaal daarvoor uitgeruste smartphone kan worden gedetecteerd,’ aldus een bericht van MIT News. Onderaan het artikel staat dat dit onderzoek voornamelijk werd (met $ 21 miljoen) gefinancierd door –hoe kan het ook anders- de Bill & Melinda Gates Foundation.’

Teken van het Beest 666 uit injectienaald?

Opmerkelijk: als we de Engelse term van deze technologie, ‘Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System’, omzetten in cijfers (A=1, Z=26), dan krijgen opgeteld het getal 666. We wijzen in dit verband nog eens op ons artikel van 3 mei: ‘Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald’:

‘Het Griekse charagma (‘teken’) betekent letterlijk een ‘kras’ of ‘ets’ (van het werkwoord etsen, wat met een naald gebeurt), ‘gegraveerd’. Charagma is direct verbonden aan charax, wat het beste met ‘het scherpen (scherper maken) van een punt’ kan worden omschreven.’

‘Hieruit komt het duidelijke beeld naar voren dat het ‘merkteken’ een ‘kras’ of ‘prik’ is, dat met een scherp, puntig voorwerp wordt aangebracht. Dat kan dus heel goed een injectie- of tatoeagenaald zijn. Bovendien kan een eventueel vaccin een nano-trackingchip bevatten, waarmee de al tientallen jaren vaak gehoorde theorie dat het ‘merkteken’ een onder de huid aangebrachte RFID chip zou kunnen zijn, voor een deel correct lijkt te zijn geweest.’

‘Bovendien werd de term charagma buiten de Bijbel gebruikt om de beet van een slang te omschrijven. Waar kan de scherpe prik van een injectienaald het beste mee worden vergeleken? Met de steek van een wesp, of de beet van een slang.’

Vaccin gekoppeld aan betalingssysteem

In ‘Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem’ kon u op 18 april lezen hoe verplichte vaccinaties (/ al dan niet met geïnjecteerde quantum dot technologie) tegelijkertijd de door Gates ontwikkelde –en dus gepatenteerde- technologie bevat die op basis van uw lichaamsactiviteit (en dus ook het al dan niet bevatten van vaccins, en/of de aanwezigheid een nanochip of quantum dots) gaat bepalen of u aan de juist voorwaarden voldoet om te mogen ‘kopen en verkopen’, kortom: om (weer) aan de samenleving mee te mogen doen.

Lucifer, de ‘morgenster’

Mochten er nog mensen zijn die de link met de Bijbelse eindtijdprofetieën niet begrijpen: Lucifer is ‘de opperste der afvallige engelen, de duivel of Satan, de vorst der duisternis (naar Jes.14:12)’ (Van Dale). ‘Lat. de Morgenster, lett. lichtdrager. Toegepast op de duivel n.a.v. Jes. 14:4-23, waarin de vorst van Babel wordt vergeleken met de uit de hemel gevallen Morgenster*.’

(We willen daar nu geen discussie over, maar vinden het in dit kader toch vermeldenswaardig dat de Bijbel aanleiding geeft tot enige verwarring op dit gebied. Zo wordt gelovigen in Openbaring 2 beloofd dat zij ‘de heidenen zullen hoeden met een ijzeren staf’ en hen ‘als aardewerk zullen verbrijzelen’, en dat zij ‘de morgenster’ zullen krijgen. * Merk tevens op dat Lucifer in Jesaja 14:12** wordt aangeduid met הֵילֵ֣ל = hê-lêl, wat afgeleid is van halal (= stralen, schijnen, maar ook opscheppen over jezelf). Zien we hier een link met de islamitische ‘god’ Allah voorzegd?)

(** Het vreemde is dat de wereldwijd als gezaghebbend beschouwde King James Bijbel als enige letterlijk het woord ‘Lucifer’ heeft vertaald, wat in bijvoorbeeld alle Nederlandse vertalingen is veranderd in ‘Morgenster’.)

‘In your face’

Aan christenen die nog altijd geloven de invoering van het ‘teken van het Beest’ niet te zullen hoeven meemaken, zouden we willen vragen: hoeveel duidelijker ‘in your face’ wilt u het nog hebben, voordat u eens gaat nadenken of de door u aangehangen, in het christendom zeer omstreden theorie van de ‘pre tribulation’ opname – afkomstig van een 15 jarig Schots meisje, dat zich in 1830 met occultisme bezighield en dat hier een ‘visioen’ over zou hebben gekregen- wel de juiste uitleg is?

Of schuift u straks gewoon netjes in het rijtje aan voor uw direct of indirect verplichte vaccinatie, in de veronderstelling dat als dit misschien toch ‘het teken’ zou zijn, u op het laatste moment, net voordat de naald uw arm ingaat, plotseling in de hemel wordt opgenomen? Gaat u werkelijk dat risico nemen? Hoe dan ook, u zult nooit kunnen beweren dat u het niet had kunnen weten.

Xander

o.a. gebaseerd op (1) Pubs.rcs.org (via Now The End Begins)
Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

11-05: Israëlische premier stelt voor alle kinderen te chippen; verplichte vaccinaties steeds dichterbij

10-05: YouTube blokkeert video van vermaarde viroloog die waarschuwt dat miljoenen zullen omkomen door corona vaccin
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
30-04: Voorstel om vaccinweigeraars permanente ‘enkelband’ te geven al 10 jaar oud
21-04: Canadese universiteit werkt aan corona vaccin dat DNA van mensen hackt
19-04: Bill Gates heeft op afstand gecontroleerde anticonceptie chip ontwikkeld om in vrouwen te implanteren
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
………
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen
………
05-03: ‘Corona pandemie aangegrepen voor verbod op cash geld en vorming werelddictatuur’

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen maanden hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten. 

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
donderdag 24 september 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Nieuwsbox

Jouw account

Nieuwste leden

Protest agenda

Laatste reacties....

Eindelijk het verband tussen 5G en het coronavirus
11 september 2020
100% mee eens! De elite probeert ons de mond te snoeren, maar moet ges...
Voorspellingen 2020
07 september 2020
lol hoe 10 minuten verspillen in uw leven, wat een paranoid gedoe, en ...
Onthulling: “Wat Covid-19 wordt genoemd is geen virus, maar chromosoom 8, een essentieel onderdeel van het menselijke DNA”
24 augustus 2020
Vandaar dat ze dna veranderende vaccin nodig hebben om het te bestrijd...
Willekeurige partner