Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering

‘Wij laten niet toe dat de beschaving onder het mom van een virus wordt weggevaagd, om zo een haatdragende technocratische tirannie op te richten, waarin… wij in een uitsluitend virtuele werkelijkheid worden opgesloten’

In Rome hebben een aantal katholieke kardinalen en aartsbisschoppen een verklaring opgesteld waarin zij met ongewoon duidelijke bewoordingen waarschuwen dat het coronavirus wordt misbruikt voor de invoering van een communistische planeconomie, voor verplichte vaccinaties, en voor de oprichting van een tirannieke wereldregering – precies de zaken die door de Westerse mainstream media virulent worden ontkend en in de hoek van ‘complottheorieën’ worden gezet.

‘De waarheid zal u vrijmaken’

‘Veritas liberabit vos’, de waarheid zal u vrijmaken, staat er boven de oproep van de kardinalen Gerhard Ludwig Müller en Joseph Zen, aartsbisschop Carlo Maria Viganò en bisschop Joseph Strickland. De Afrikaanse kardinaal Robert Sarah zou vanwege zijn positie in de Vaticaanse Curia (zeg maar de pauselijke regering) de verklaring niet hebben kunnen ondertekenen, maar op Twitter hebben verklaard dat ‘ik persoonlijk… enkele vragen of bezwaren heb aangaande de beperkingen van de basisvrijheid.’

Of het om geestelijken gaat die daadwerkelijk ‘breken met de rangen’, oftewel openlijk in opstand komen tegen de Marxistische paus Franciscus, die immers een van de belangrijkste figuren is in de ‘Nieuwe Groene Wereld Orde’, of toch om gecontroleerde oppositiefiguren gaat, die de mensheid mogen onthullen wat het werkelijke doel van het huidige gefabriceerde crisis is, blijft giswerk. De boodschap zelf is er niet minder duidelijk om.

Basisrechten geschonden, alle vrijheden buitenproportioneel beperkt

Het ook door andere geestelijken ondertekende document stelt dat ‘onder het voorwendsel van de Covid-19 epidemie in veel gevallen de onvervreemdbare rechten van de burgers worden geschonden, en hun basisvrijheden buitenproportioneel en ongerechtvaardigd worden beperkt, inclusief het recht op vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van verplaatsing.’

De volksgezondheid mag en kan ‘geen alibi worden om de rechten van miljoenen mensen over de hele wereld te schaden, laat staan de autoriteiten van hun plicht te ontslaan om verstandig in het algemeen belang te handelen.’ De geestelijken betwijfelen –mede op basis van de cijfers die bewijzen dat het virus voor minstens 95% van de mensen niet gevaarlijker is dan een gewone griep- ook of het alarmisme rond het coronavirus feitelijk gerechtvaardigd is. ‘Wij hebben redenen om aan te nemen… dat er krachten zijn, die er belang bij hebben om paniek te zaaien onder de bevolking.’

Economie vernietigd, sociaal contact gecriminaliseerd, bevolking gecontroleerd

Deze krachten in de mainstream media en zowel nationale als internationale politiek willen ‘permanente vormen van onacceptabele vrijheidsbeperkingen erdoor drukken, en de daaraan verbonden controle over personen en het volgen van al hun bewegingen… Deze illiberale sturingspogingen zijn de verontrustende opmaat tot de creatie van een (EU/VN/ WHO/IMF) wereldregering, die zich onttrekt aan iedere controle.’

De lockdown maatregelen dreigen de economie te beschadigen (zeg maar gerust: vernietigen), zo vervolgen de geestelijken. Dat kan leiden tot oproepen voor externe interventies en social engineering, wat ingrijpende sociale en politieke gevolgen zal hebben. Er wordt forse kritiek geuit op de maatregelen die de gezinnen belasten, en de zwakke en oudere mensen van hun familieleden scheiden. ‘Wij keren ons tegen deze criminalisering van persoonlijke en sociale contacten.’ De ondertekenaars vrezen dat de persoonlijke isolatie eisen als doel hebben ‘om de mensen beter te kunnen manipuleren en controleren.’

Iedereen moet recht krijgen tracking systemen en verplichte vaccinaties straffeloos af te wijzen

Daar vallen ook ‘twijfelachtige economische belangen’ onder, zoals multinationals die de besluiten van regeringen en autoriteiten aangaande de volksgezondheid kunnen beïnvloeden bepalen. Vooral de farmaceutische vaccinproducenten spelen een kwalijke rol: ‘Als herders herinneren wij katholieke gelovigen eraan dat het moreel onacceptabel is om u met vaccins te laten behandelen waarin materiaal van geaborteerde foetussen is verwerkt.’

Tracking systemen waarmee burgers 24/7 kunnen worden gevolgd zijn net als opgelegde vaccinaties, hetzij rechtstreeks gedwongen, hetzij indirect door van weigeraars allerlei vrijheden in te trekken, uit den boze, zo betogen de geestelijken. Iedere burger moet het recht krijgen om deze vaccinaties en tracking systemen (mogelijk verplichte apps, geïnjecteerde chips en/of tatoeages, of chips in polsbandjes) straffeloos en zonder gevolgen af te wijzen.

‘Redden van mensheid en drastische bevolkingsreductie gaan niet samen’

In dit verband is er ook de nodige achterdocht aangaande internationale organisaties en de miljardairs (zoals Bill Gates) door wie zij worden gefinancierd en gecontroleerd. ‘Degenen die een beleid van drastische bevolkingsreductie nastreven, en zich tegelijkertijd als de redders van de mensheid presenteren, zonder daar ook maar enige politieke of sociale legitimering voor te hebben, zijn openlijk in tegenspraak met zichzelf.’

Last but not least krijgen ook de mainstream media ervan langs, die volgens de kardinalen en aartsbisschoppen louter eenzijdige informatie verspreiden, en niet alleen over het coronavirus. Tevens wordt geëist dat de kerk weer de autonomie krijgt over het al dan niet organiseren van religieuze diensten. ‘De staat heeft geen enkel recht zich om wat voor reden dan ook in de soevereiniteit van de kerk te mengen,’ en dat terwijl de kerk volgens hen nooit geweigerd heeft met de staat samen te werken.

‘Beschaving onder het mom van virus weggevaagd en vervangen door techno tirannie’

‘Wij strijden tegen een onzichtbare vijand, die de burgers onderling, de kinderen van hun ouders, de kleinkinderen van hun grootouders, de gelovigen van hun zielzorgers, de scholieren van hun leraren, en de klanten van hun verkopers scheidt.’

‘Wij laten niet toe dat honderden jaren christelijke beschaving onder het mom van een virus wordt weggevaagd, om zo een haatdragende technocratische tirannie op te richten, waarin mensen met onbekende namen en gezichten over het lot van de wereld kunnen besluiten, om ons zo in een uitsluitend virtuele werkelijkheid op te sluiten.’

Xander

(1) The Epoch Times
(2) Afbeelding: Gerd Altmann , Pixabay (rechtenvrij)


Zie ook o.a.:

08-05: Zweedse top epidemioloog: Door geen lockdown zijn wij veel beter voorbereid op tweede corona golf
07-05: Bill Gates geeft in TV interview toe dat 700.000 mensen kunnen sterven door zijn vaccin
06-05: Pentagon onderzoek: Mensen met griepvaccinatie hebben 36% hogere kans op corona
06-05: MedRX studie: Lockdowns West Europa hebben waarschijnlijk geen enkel leven gered
06-05: Nationale Bond Overheidszaken stelt Rutte wettelijk aansprakelijk voor lockdown en vraagt u om mee te doen
05-05: Weer een verpleegkundige in New York die spreekt van ‘medisch wanbeleid’ en ‘moord’
04-05: China waarschuwt voor mogelijk gewapend conflict met VS over schuldvraag coronavirus
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
02-05: Ministerie Homeland Security bevestigt krachtige werking zonlicht tegen coronavirus
02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
01-05: Washington Times beschuldigt andere mainstream media van ‘enorme hoax rond Covid-19’

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  

19-04: Bill Gates heeft op afstand gecontroleerde anticonceptie chip ontwikkeld om in vrouwen te implanteren

18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken
19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030

10-12: Iedereen zou ‘De werkelijkheid zoals we die waarnemen’ moeten lezen

31-05: Techno-tirannie: De ijzeren vuist van de totale digitale controlestaat komt eraan (/ ‘Dit is geen vrijheid, dit is geen vooruitgang, maar een enkele reis naar levenslange opsluiting in een elektronisch concentratiekamp’)


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zaterdag 26 september 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Nieuwsbox

Jouw account

Nieuwste leden

Protest agenda

Willekeurige partner