Eerlijk nieuws zonder censuur. Nieuwe mogelijkheden!

Persbericht Ben jij de censuur, de eenzijdige selectie van nieuws en de privacyschending ook zat? Hoog tijd voor verandering. Sinds kort zijn er nieuwe mogelijkheden beschikbaar in de vorm van decentrale sociale media. Via deze route wordt het mogelijk om het nieuws rechtstreeks van schrijvers en journalisten naar lezers en volgers te brengen. Zonder tussenkomst van andere partijen. Vandaag is het boekje ‘ Eerlijk nieuws zonder censuur ‘ gepubliceerd, waarin twee kritische nieuwsconsumenten beschrijven wat er fout gaat in de huidige media en vooral ook hoe deze nieuwe, decentrale route er dan uit ziet. Censuur, framing en belangenverstrengeling Het is inmiddels algemeen bekend dat de grote mediabedrijven grotendeels bepalen welk nieuws wij onder ogen krijgen. Het gaat tegenwoordig niet meer om het objectief en onafhankelijk brengen van het eerlijke nieuws. De invloed van investeerders, adverteerders, industrie en overheden zorgt ervoor dat we alleen nog maar een eenzijdige visie opgedrongen krijgen. Alles...
Lees Meer
  8
  0
8
0

Voorkom censuur, kies voor nieuwsdeling via het decentrale netwerk

Bericht voor alle alternatieve media Bedankt voor jullie inzet voor het onder de aandacht brengen van wat er écht gaande is in de wereld. We hoeven jullie niet te vertellen wat er allemaal fout gaat in de reguliere media. We zien allemaal hoe nieuws wordt geframed en misbruikt, hoe de censuur oprukt en privacy wordt geschonden. Het wordt steeds lastiger om alternatieve berichtgeving onder de aandacht te brengen. Het kan ook anders. Decentrale sociale media als oplossing Vorig jaar is er een nieuwe internetstandaard geïntroduceerd: ActivityPub. Dit maakt het mogelijk om nieuws via het decentrale netwerk van samenwerkende internetservers geautomatiseerd te verspreiden naar volgers en lezers. Deze nieuwe techniek is een open standaard, waarvan niemand de eigenaar is. Via deze route sluit je alle tussenpersonen uit en kun je het nieuws rechtstreeks naar geïnteresseerde mensen brengen. Censurerende partijen worden zo buitenspel gezet. Veel besproken alternatieven als Gab en MeWe zijn geen...
Lees Meer
  6
  0
6
0

Het realiseren van onafhankelijk nieuws in de 21ste eeuw

We hebben afgelopen maanden in de berichtgeving laten zien dat er iets mis is met de nieuwsgeving in Nederland. Een klein aantal bedrijven heeft samen haast volledige controle over nieuwsgeving in Nederland. We signaleerden dat ook in de nieuwsdeling een en ander mis gaat. De grote Silicon Valley bedrijven censureren veel informatie en zorgen daarmee dat door hen ongewenste informatie je niet bereikt, zelfs niet als je er gericht naar zoekt. Daarnaast verzamelt het Silicon Valley grootbedrijf namens het militair-industriële complex veel informatie om te gebruiken om weerstand, alternatieven en opstand te voorkomen of eenvoudig ongedaan te maken. Hoe kunnen we de komende jaren nog eerlijke en onafhankelijke informatie onder ogen krijgen? Door dit nu zelf te realiseren! Technologie werd donkerder en vuiler Onderweg naar het informatietijdperk zijn we tegen een barrière van controle en misbruik aangelopen. En hoewel de EU gretig participeert in het controleren en misbruiken van (de toegang...
Lees Meer
  9
  0
9
0

Overheden en grootbedrijf samen: Het Panopticon

In het vorige bericht zagen we de ontstellende trend van toenemende censuur: door het bedrijfsleven, door de overheid en door de overheid in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Logo van de Information Awareness Office Naar die laatste kijken we nu. We zagen eerder reeds het gebruik van publiek-privaat partnerschap. We onderzoeken nu de totale hegemonie van het Silicon Valley grootbedrijf en de banden van deze partijen met het militair-industriële complex. En die zijn er overvloedig. Het totale informatiebewustzijn We hadden in eerdere berichtgeving al besproken dat DARPA (het instituut van het Amerikaanse ministerie van defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie) in de jaren ’60 ingezet werd om counter-insurgency onderzoek uit te voeren. In de jaren ’70 creëerde dit instituut het internet om alle surveillancedatabases aan elkaar te koppelen en in de jaren ’80 werd deze technologie geprivatiseerd tot het internet van vandaag. In de jaren ’90 besloot...
Lees Meer
  6
  0
6
0

Censuur afdwingen met auteursrecht en copyright claims

In vorige berichtgeving zagen we hoe bedrijven op slinkse wijze anderen censureerden door ongewenste berichten stilletjes te verwijderen of zelfs bepaalde personen volledig uit Silicon Valley te verbannen met grootschalige deplatforming-acties. Er is echter nog een handige methode voor het realiseren van censuur: het auteursrecht. Afgelopen dinsdag heeft het Europees Parlement ingestemd met de nieuwe Europese Copyright wetgeving . Deze nieuwe wetgeving gaat grote gevolgen hebben voor onze vrijheid van meningsuiting. In dit bericht bekijken we hoe belangenpartijen misbruik maken van wetgeving voor het censureren van berichtgeving, afbeeldingen en video’s. Er wordt daarbij niet geschuwd een loopje te nemen met het recht, men zet op handige manier in op klassenjustitie. De nieuwe Europese Copyright Wetgeving De lobbyisten van het uitgeverij en media grootbedrijf bedachten voor de Europese Unie een wetgeving waarbij niet alleen ingegrepen kon worden door de auteursrechtenhandelaren met zogenaamde takedowns achteraf, maar er moest nu ingegrepen kunnen worden vooraf....
Lees Meer
  7
  0
7
0

Hoe Silicon Valley nieuwsgeving censureert

In het vorige bericht zagen we drie vormen van toenemende censuur: van het bedrijfsleven zelf, door de overheid zelf en door het bedrijfsleven in samenwerking met de overheid. The Guardian Het consumeren van berichtgeving van onafhankelijke onderzoekers en schrijvers blijkt lastiger dan je op het eerste gezicht zou denken. En als het aan overheden en het grootbedrijf ligt wordt het nog veel lastiger. We kijken in deze serie berichten naar de toenemende censuur op internet. Nu: Het internet grootbedrijf. Het Schaduwverbod Wordt het nieuws al eenzijdig gebracht door de grootste nieuwsbedrijven, je weet nu dat partijen als Google, Facebook en Twitter daar bovenop nog een extra filter toevoegen. Ongewenste berichtgeving verdwijnt eenvoudig uit het zicht. Dat brengt ons bij het schaduwverbod . Een blik op de definitie overgenomen van Wikipedia: Schaduwverbod (ook wel shadowban, stealth-banning, spookverboden of commentaar-ghosting genoemd) is het blokkeren of gedeeltelijk blokkeren van een gebruiker of zijn inhoud,...
Lees Meer
  10
  0
10
0

Censuur door overheden van berichtgeving op internet

In het vorige bericht zagen we drie bewegingen richting toenemende censuur: van het bedrijfsleven zelf, door de overheid zelf en door het bedrijfsleven in samenwerking met de overheid. Introductie nepnieuws, september 2016 Het consumeren van berichtgeving van onafhankelijke onderzoekers en schrijvers blijkt lastiger dan je op het eerste gezicht zou denken. We kijken in een nieuwe serie berichten naar het toenemend censuur op internet. In dit bericht: Overheden. Nederlandse slachtoffers van nepnieuws Het kan je niet ontgaan zijn. Nederlanders zijn en masse ten prooi gevallen aan Russische trollen. Met grote en invloedrijke wereldwijde campagnes – ook in Nederland – heeft Rusland hele samenlevingen ontwricht en misleid. Met grote hoeveelheden misleidende informatie en reclames, voornamelijk verspreid via Facebook en Twitter, veroorzaakte Rusland populistische opstanden waardoor de Brexit en Trump tot stand kwamen. Russisch nepnieuws vormt daarmee een concrete bedreiging voor de democratie. Omdat de Brexit en Trump om oneigenlijke reden tot stand...
Lees Meer
  7
  0
7
0

De trend naar toenemende censuur

In eerdere berichtgeving hebben we gezien dat er weinig partijen zijn die het nieuws brengen in Nederland. Daarbij zagen we dat er ook iets mis was met het nieuws dat wordt gebracht. We zagen groepsdenken welke, in combinatie met het kleine aantal bedrijven, afgelopen jaren een controlesysteem is geworden. Groepsdenken is te doorbreken door andere nieuwsbronnen te introduceren en te consumeren. En dan voornamelijk berichtgeving van onafhankelijke onderzoekers en schrijvers. Maar dat blijkt lastiger dan je op het eerste gezicht zou denken. We kijken in een nieuwe serie berichten naar de toenemende censuur op internet. Controlesystemen Het is belangrijk om te zien hoe nieuws tegenwoordig naar je toe komt. We zagen in vorige berichtgeving dat met één persbureau, twee Belgische krant-conglomeraties en drie TV-bedrijven er weinig keuze is. Maar dat is tegenwoordig niet meer hoe het nieuws ons bereikt. We ontvangen het nieuws niet meer via de krant of het journaal....
Lees Meer
  8
  0
8
0

Stel zelf je eigen decentrale nieuwsoverzicht samen

Onlangs keken we naar nieuwe manieren voor het delen van onafhankelijk nieuws. We ontdekten dat decentrale sociale media hiervoor interessante mogelijkheden bieden. We introduceerden in het vorige bericht de grote potentie van ActivityPub. In het laatste bericht in de ‘Decentrale Media’-serie kijken we naar een oplossing waar je nu al mee aan de slag kan. We helpen je met het samenstellen van je eigen nieuwsoverzicht. Daarna starten een nieuwe berichtenserie over privacy en censuur om de noodzaak van dit alles verder te benadrukken. Starten met RSS / Atom feeds Daar is weer zo’n mooie term die alleen voor techneuten begrijpelijk is. RSS staat voor Really Simple Syndication . En Really Simple klinkt erg prettig. Syndication, zoals je kon lezen in ons vorige bericht, staat voor het verspreiden van je berichten. Het eenvoudig verspreiden van berichten is precies wat we willen. En gelukkig is dit reeds breed beschikbaar. Wat hebben we nodig?...
Lees Meer
  7
  0
7
0

ActivityPub als decentraal alternatief voor nieuwsdeling

Onlangs keken we naar nieuwe manieren voor het delen van onafhankelijk nieuws. We ontdekten dat decentrale sociale media hiervoor interessante mogelijkheden bieden. We introduceerden in het vorige bericht de grote potentie van ActivityPub. In dit bericht kijken we naar de aspecten: syndicatie, copyrightwetgeving en naar bestaande software. In het laatste bericht in de ‘Decentrale Media’-serie kijken we naar een oplossing waar je nu al mee aan de slag kan. Daarna starten een nieuwe berichtenserie over privacy en censuur om de noodzaak van dit alles verder te benadrukken. ActivityPub We zagen in het vorige bericht reeds dat ActivityPub het mogelijk maakt om onderling informatie uit te wisselen. Het is niet beperkt tot alleen notities, maar ook informatie over evenementen, video’s, publicaties, etc. Het maakt het mogelijk voor ons als Platform om onafhankelijke partijen laagdrempelig toegankelijk te maken. Platform Bewuste Media en ActivityPub. Klik = zoom. Daarnaast verspreiden we met Platform Bewust Media,...
Lees Meer
  10
  0
10
0

Onafhankelijke informatie-uitwisseling met ActivityPub

Onlangs keken we naar nieuwe manieren voor het delen van onafhankelijk nieuws. We ontdekten dat decentrale sociale media hiervoor interessante mogelijkheden bieden. We kijken nu in drie berichten naar drie interessante alternatieven voor centrale sociale media: Jabber/XMPP , OStatus en ActivityPub. We kijken in dit bericht naar het volledig vrij en decentraal social media alternatief met de naam ActivityPub. Daarna volgt in deze serie nog een blik op een manier om nu al zelf een gepersonaliseerd decentraal nieuwsoverzicht samen te stellen. Daarna start een nieuwe berichtenserie over privacy en censuur om de noodzaak van dit alles verder te benadrukken. De achtergrond van ActivityPub Onlangs heb je kunnen lezen over Evan Prodromou en de ontwikkeling van OStatus. Kort samengevat: OStatus is een open en goed gedocumenteerde standaard voor informatie-uitwisseling tussen servers op internet, welke het mogelijk maakt om Twitter-achtige berichten uit te wisselen. Een decentraal Twitter-achtig netwerk werd een jaar of tien...
Lees Meer
  8
  0
8
0

Onafhankelijke informatie-uitwisseling met OStatus en Mastodon

Onlangs keken we naar nieuwe manieren voor het delen van onafhankelijk nieuws. We ontdekten dat decentrale sociale media hiervoor interessante mogelijkheden bieden. We kijken nu in drie berichten naar drie interessante alternatieven voor centrale sociale media: Jabber/XMPP , OStatus en ActivityPub. We kijken in dit bericht naar een volledig vrij en decentraal social media alternatief met de naam OStatus / GNU Social. Daarna volgt in deze serie nog een bericht over ActivityPub. Daarna start een nieuwe berichtenserie over privacy en censuur, een blik op de donkere kant van onder andere Google en Facebook. OStatus Er is sinds de jaren ’80 een krachtige beweging in de IT-industrie om een open en toegankelijk landschap te creëren. Dit betreft het samenstellen van software die iedereen vrij mag gebruiken, vrij mag verspreiden en zelfs vrij mag aanpassen naar eigen inzicht. OStatus is een verzameling open technieken uit 2007 welke het samen mogelijk maakt om berichten...
Lees Meer
  6
  0
6
0

Onafhankelijke nieuwsdeling via Jabber / XMPP

Onlangs keken we naar nieuwe manieren voor het delen van onafhankelijk nieuws. We ontdekten dat decentrale sociale media hiervoor interessante mogelijkheden bieden. We kijken nu in drie berichten naar drie interessante alternatieven voor centrale sociale media: Jabber/XMPP, OStatus en ActivityPub. We beginnen in dit bericht met XMPP, daarna kijken we uiteraard naar de overige twee. We zien daarna een manier waarop je nu al direct kan starten met decentraal nieuws. Daarna start een nieuwe berichtenserie over privacy en censuur, een blik op de donkere kant van onder andere Google en Facebook. Jabber / XMPP XMPP is een techniek die instant messaging mogelijk maakt: directe berichtuitwisseling via internet. Jabber was de naam van de partij verantwoordelijk voor de start in 1999 met XMPP. XMPP is nu een goed gedocumenteerde open standaard die gebaseerd is op federatie. De letters staan trouwens voor ‘Extensible Messaging and Presence Protocol’ en dat feit mag je gerust...
Lees Meer
  6
  0
6
0

Platform Bewuste Media en het gebruik van Decentrale Sociale Media

Afgelopen maanden hebben we op Bouwen aan Beter gekeken naar het functioneren van journalistiek en de grote nieuwsmedia. We hebben vastgesteld dat de grote media regelmatig geen volledig en accuraat beeld geven van de werkelijkheid. In een nieuwe serie berichtgeving kijken we naar nieuwe manieren voor nieuwsdeling. We zagen in het vorige bericht dat er drie technieken zijn die gedecentraliseerde nieuwsdeling mogelijk maken. In dit bericht maken we inzichtelijk hoe dat functioneel zou kunnen werken. Gebruik van social media als communicatie techniek Voordat we starten met het beschrijven van nieuwe mogelijkheden voor nieuwsdeling, willen we benadrukken dat we niet social media adviseren zoals bedreven wordt met Facebook, Twitter, Instagram, etc. Er is een heleboel mis met social media zoals die nu ingericht is. Wij attenderen je bijvoorbeeld graag op Sean Parker, een oud-directeur en één van de oprichters van Facebook, die dat prima beschrijft. Hij vertelde in november 2017 het volgende...
Lees Meer
  4
  0
4
0

Echte alternatieven voor de gecentraliseerde sociale media

Afgelopen maanden hebben we op Bouwen aan Beter gekeken naar het functioneren van journalistiek en de grote nieuwsmedia en vastgesteld dat dit beter kan. In een nieuwe serie berichtgeving kijken we naar internet als robuust middel voor uitwisseling van berichtgeving. Afbeelding overgenomen van Freepik We zagen in voorgaande berichtgeving dat internet op een heel slimme manier opgezet is. Door de decentrale aanpak van communicerende computers ontstond een netwerk dat bestand was tegen zelfs de grootst mogelijke aanval. Op basis van dit criterium kunnen we ook zelf kiezen uit het grote aanbod van software en diensten voor het delen van onafhankelijke nieuwsgeving. Een blik op informatie-uitwisselingsdiensten Als Facebook dan zo fout is, dan gaan we toch naar MeWe? Tegenwoordig is het ‘in’ om gebruik te gaan maken van Gab en MeWe als toekomstig vervangend voor Twitter en Facebook. Maar dat is helaas een ‘regen-in-de-drup’-activiteit. Oplossingen voor het uitwisselen van informatie. Klik =...
Lees Meer
  4
  0
4
0

Berichtuitwisseling: centralisatie of decentralisatie

Afgelopen maanden hebben we op Bouwen aan Beter gekeken naar het functioneren van journalistiek en de grote nieuwsmedia en vastgesteld dat dit beter kan. In een nieuwe serie berichtgeving kijken we naar internet als robuust middel voor uitwisseling van berichtgeving. Afbeelding overgenomen van Flaticon.com We zagen in voorgaande berichtgeving dat met decentrale communicatie een netwerk ontstaat dat bestand is tegen de grootst mogelijke aanval. We kijken nu hoe decentralisatie werkt bij informatie-uitwisseling. Waarom centralisatie geen goed idee is We zagen in het vorige bericht dat internet een robuuste oplossing is omdat het werkt middels een decentrale aanpak: data verspreid over de planeet op meerdere met elkaar communicerende computersystemen. Door deze decentraliteit is het veel minder gevoelig voor aanval en uitval. Wat je in de praktijk nu echter ziet zijn grote, gecentraliseerde, ‘slurp-alles-op’ en ‘controleer-de-toegang’-bedrijven zoals Facebook (met Whatsapp en Instagram), Google, Microsoft en Twitter. Dat is uiteraard niet zoals het bedacht...
Lees Meer
  4
  0
4
0

Internet werkt het beste als decentraal netwerk

In de nieuwe serie berichtgeving op Bouwen aan Beter kijken we naar internet, het medium en de partijen waarmee het nieuws tegenwoordig naar je toe komt. In het vorige bericht keken we reeds naar het ontstaan en de privatisering van internet. ARPANET anno 1973. Overgenomen van Wikipedia, afbeelding publiek domein. In dit bericht kijken we naar de opbouw van ARPANET en zien we hoe de knapste koppen een robuust netwerk opzetten. Dit zijn lessen die we zullen moeten toepassen zodat we ook in de toekomst informatie en onafhankelijk nieuws over onze samenleving vrij kunnen blijven delen. Opdracht: Bouw een robuust netwerk In de jaren ’60 bedacht men dat voor het uitvoeren van overheidstaken (en uiteraard: oorlog) het verzamelen en gebruiken van informatie een belangrijke activiteit is. Informatie is macht en ook voor het aansturen van het leger is communicatie benodigd. Robuuste informatievoorziening werd terecht gezien als een belangrijk succescriterium voor continuity...
Lees Meer
  5
  0
5
0

Internet en de militaire aannemers

Afgelopen maanden hebben we op Bouwen aan Beter gekeken naar het functioneren van journalistiek en de grote nieuwsmedia en vastgesteld dat dit beter kan. In een nieuwe serie berichtgeving kijken we naar internet, het medium en de partijen die het nieuws tegenwoordig naar je toe brengen. In het voorgaande bericht keken we naar het ontstaan van internet . We zagen dat tijdens de Vietnam-oorlog grote databases van informatie werden aangelegd, waaronder veel data over Amerikanen zelf, en dat het Pentagon middels het DARPA agentschap een zowel landelijk als internationaal opererend militair netwerk startte onder de naam ARPANET. Nu kijken we naar de privatisering van dit overheidsnetwerk naar vandaag bekende commerciële grootbedrijven. De ontwikkeling van een militair netwerk ARPANET betrof zoals we zagen, een militair netwerk. Deze techniek werd wel neergezet als zogenaamde Dual-use Technology . Om wetenschappers tevreden en betrokken te houden werd voorgehouden dat de techniek niet uitsluitend voor militaire...
Lees Meer
  11
  0
11
0

Internet is een militair netwerk

In de nieuwe serie berichtgeving op Bouwen aan Beter kijken we naar internet, het medium en de partijen waarmee het nieuws tegenwoordig naar je toe komt. In het vorige bericht keken we reeds naar het ontstaan van computers , nu kijken we naar het ontstaan van internet. We kijken in dit bericht terug naar de jaren ’60, de Vietnam-oorlog en de ontwikkeling van internet zoals we dat nu kennen. Internet blijkt niet uitgevonden te zijn voor het delen van schattige foto’s van katten, (klein)kinderen en goed uitziende maaltijden. We ontdekken dat internet vooral een militaire uitvinding is. De wereld in de jaren ’50 en ’60 Voor het ontstaan van internet gaan we terug in de tijd naar de Vietnam-oorlog. Nadat Amerika de tweede wereldoorlog had gewonnen, werd met het verslaan van de Duitsers de (nu koude) oorlog verlegd naar het communisme. En daar start het verhaal in dit bericht. Overigens had...
Lees Meer
  4
  0
4
0

Computers zijn een militaire uitvinding

Afgelopen maanden hebben we op Bouwen aan Beter gekeken naar het functioneren van journalistiek en de grote nieuwsmedia en vastgesteld dat dit beter kan. We hebben een plan gepresenteerd hoe we in de toekomst onafhankelijk nieuws en informatie zouden willen delen. Een onderdeel daarvan was aansluiten op decentrale sociale media. ENIAC, overgenomen van Wikipedia, eigendom US Army De komende weken willen we kijken naar het functioneren van internet en de grote spelers op internet. En daarbij vaststellen hoe we deze inzichten slim kunnen gebruiken voor het delen van nieuws in een landschap dat zich nu vijandig opstelt tegen het delen van nieuws. Om zicht te krijgen op het functioneren van het landschap waarop we werken, is het goed om even terug te kijken. Dit verhaal begint uiteraard bij computers… Computers Tegenwoordig worden computers gebruikt als middel om spelletjes te spelen en video te kijken, maar dat is uiteraard niet waarvoor computer...
Lees Meer
  8
  0
8
0

Jouw account

Updates

Pinned Items
Recent Activities
Er zijn hier nog geen activiteiten

Zoeken