By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Mark Rutte, Annunaki en de Corona-crisis..

Marianne (achternaam bij redactie bekend) is de auteur van dit artikel. Marianne’s talent om áchter en dóór zaken te kijken, levert haar o.a. inzichten op, in de huidige crisis, die wereldwijd als de Corona-pandemie wordt gekend. Haar analyse en beschrijving van de situatie hier in Nederland in het algemeen, en de (vaak energetische) situatie rondom Mark Rutte in het bijzonder, zijn zeer lezenswaardig. Heb je nog nooit gehoord van cyborg-‘beschavingen’ en/of andere ‘volken’ die onze Aarde bezoeken en vaak beheersen, lees je dan in. Er staan sowieso van Marianne al een aantal artikelen op deze site, dus die lezen, kan je wellicht al een end op weg helpen.

Wellicht weet je het nog? De eerste kennismaking van Harry Potter, met de dementoren. Een bedenksel? OF wist J.K. Rowling veel meer, dan dat ze tot nu toe vertelt over deze parasitaire manipulerende wezens..!

Marianne is haar hele leven feitelijk dwars gezeten in de energetische sferen, die rondom deze Aarde aanwezig zijn en waar ook wij, ook al zijn we fysieke lichamen, met onze geest/mind kunnen vertoeven. Bijvoorbeeld tijdens onze slaap worden veel mensen, energetisch in deze werelden ‘behandeld’ en dwars gezeten, teneinde gedrag te manipuleren en de betreffende persoon volledig te mind-controlen..! Zo ook met Marianne. Ze kwam een paar jaar geleden -via het zien van allerlei beelden uit haar geheugen- in deze werelden terecht met haar volle bewustzijn. En nee, dat was natuurlijk niet de bedoeling van deze manipulatoren/energetische vampiers. Ondanks hun pogingen Marianne te beletten ‘weet’ te krijgen van deze situaties, lukt het haar tóch, een bijna volledig beeld te krijgen, van dátgene wat haar héél haar leven al dwars zat..!

Hieronder een 2e artikel van Marianne, volgend op dit artikel (HIER), over de werking van het Corona-virus. Een artikel dat dieper ingaat op de rol van Mark Rutte en zijn aanstuurders in Nederland, in relatie tot met name de Corona crisis. Marianne is door haar gevoeligheid en helderziend talent, in staat, in dit kader, de politieke informatievelden te lezen en deze om te zetten in teksten. Hierdoor is het mogelijk dat we -hoe ongelooflijk het verhaal ook moge klinken- achter de schermen kunnen kijken van het politieke schaakspel.

En ja, dan gaan we dingen zien, die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen en voor ons verborgen dienen te blijven. Onze scheppingskracht zou anders dúsdanig invloed hebben op het controlerende veld van deze parasiataire heersers, dat het fundamenteel zou worden aangetast..! En toch is dit verhaal zichtbaar en voelbaar voor mensen. Gebruik je voelsprieten en ZIE waar je naar kijkt en HOOR waar je naar luistert..! Wat te denken van deze sleutel-van-Rutte om je in één sociaal-lijkende quote, te vertellen dat je NOOIT meer vrij zult zijn.. En wat te denken van de woorden: ‘Op weg naar de 1,5 meter-maatschappij’.. Nog zo’n sluwer mind-control-hersenspoeling..!

Er bestáát vanzelfsprekend geen samenleving waarin iedereen gezond is. Dus wanneer dan gezondheid’ een excuus ‘wordt, om persoonlijk vrijheid af te nemen, dan krijgen we een samenleving waarin voortaan ALLE vrijheid verdwenen is. En dat is pas werkelijk ongezond.. (met dank aan Pieter Stuurman)

De rol van Mark Rutte en…
Annunaki in de Corona crisis..!

2020 © Marianne | deze versie WantToKnow.nl/be

Sinds enige weken is er wereldwijd een zeer grootscheepse Corona viruscrisis aan de gang.  In het hierboven gelinkte, eerdere artikel, heb ik hiervan de werking al uitgelegd, evenals de bijbehorende agenda’s van de ‘hoofdrolspelers’..  In de meeste landen wordt door de eigen regeringen, dan wel de regeringsleiders met achterliggende controlelagen, zélf invulling gegeven aan het doorvoeren van de crisis. Dit houdt vooral in, dat er maatregelen worden opgelegd. Met mijn focus op de Nederlandse situatie, beschrijf ik in dit artikel, door wie e.e.a. in Nederland wordt gedaan.

We kijken dan als eerste naar Mark Rutte, die als de huidige minister-president -onbewust en voor weinigen zichtbaar- volledig wordt aangestuurd door een cyborg-‘beschaving’, genaamd de Annunaki. Zij zijn ontstaan vanuit Reptilliaans bewustzijn en voeren een agenda uit, die is gericht tegen de mens met een oorspronkelijk bewustzijn op Aarde.

Zij hebben lichamen die zeer lijken op die van de mens en hebben wat betreft hun bewustzijn, alleen maar een duistere kant. De Annunaki zetelen in een aantal lagen van de matrix, en ook in de binnenaarde. Velen zijn experts in mind controling. Anu, hun leider, wordt dan ook wel master mind controller genoemd.

Een groep Annunaki heeft de maatregelen rondom het Corona virus ontwikkeld, alsmede de rol van Mark Rutte hierin. Deze groep zetelt in de binnenaarde, waar een van de hoofdkwartieren gevestigd is met het oog op zijn aansturing. Rutte is er dan ook af en toe aanwezig en als hij daar is, voelt hij zich wat gespannen en zenuwachtig, wat te maken heeft met de druk die de Annunaki op hem leggen. Hij probeert dat overigens voor hen te verbergen, maar dat lukt niet omdat ze alles van hem kunnen monitoren…

Rutte, de gevoelloze..
Er is daar ook apparatuur aanwezig die ervoor zorgt dat alle gevoel dat in hem nog aanwezig is, uit hem wordt getrokken. Rutte weet dit en heeft hiervoor zelfs toestemming gegeven. (Eigenlijk zoals ook Simon Parks toestemming gaf voor ‘samenwerking’ HIER) Als de Corona-crisis voorbij is, zal dit gevoel niet meer in hem terugkomen, iets wat te maken heeft met de rol die hij dan, ná zijn minister-presidentschap, zal gaan vervullen, in de vorm van een belangrijke positie in de Europese Unie. Daar zal hij aangestuurd blijven worden door deze Annunaki-groep..

Ze waren op Aarde, de Annunaki. Vermengd met het Egyptische ras of zijn ze de creators..? Ze waren op Aarde, Of ZIJN ZE ER GEWOON NOG? In de twilight-zone van fysieke en energetische realiteiten..

De Raad van State met achterliggende controlelagen (met bloedlijnen in alle gelederen) sturen de regering Rutte aan, op het gebied van het Corona-virus. Als dit leidt tot tegengestelde opdrachten in verhouding tot die van de Annunaki, dan moet Rutte, dan wel de regering, gaan schipperen. Het is dus nu al duidelijk dat Rutte niet meer terugkeert na de eerstvolgende verkiezingen. Een groepje met andere Annunaki wordt dan verantwoordelijk voor Nederland en heeft een andere agenda. Hier past Rutte niet in. Wie dan wel kan nog niet worden gezegd/gezien.

De Annunaki zitten in een alliantie met o.a. een groep regeringsleiders van cyborg beschavingen in de binnenaarde. Deze regeringsleiders zijn gelieerd aan regeringsleiders op Aarde. De Aardse regeringsleiders weten dat en zij vormen als groep een geheim overleg. Wanneer zij samenkomen, doen zij dat in een geheim voertuig, dat is ontwikkeld door de Nazi’s. Rutte zit niet in dit geheime overleg, omdat zij hem willen vermijden. Dit heeft ermee te maken dat Nederland een heel belangrijk land is met betrekking tot bewustzijnsontwikkeling en dat zij Nederland hiermee willen isoleren.

Tevens is het zo dat zij Rutte niet ‘aardig/werkbaar’ vinden; hij past niet binnen hun voorkeur van personen. Rutte doet wel continue pogingen om dit overleg binnen te komen, echter tot nu toe zonder succes. Rutte is inmiddels ook zijn eigen geheime groep met regeringsleiders aan het vormen, met onder andere een deel van die andere groep, die wordt gechanteerd om hierin zitting te nemen. Deze groep is nog in wording en het is nog onduidelijk of het plan gaat slagen.

Rutte en Anu..
Rutte wordt bij de belangrijkste politieke zaken aangaande het onderdrukken van ons land, rechtstreeks aangestuurd door Anu. De agenda van Rutte en Anu is de vernietiging van de aarde. Deze agenda zal worden voortgezet, als Rutte die belangrijke rol heeft in de Europese Unie. Rutte is door Anu, en door Anu geschoolde Annunaki, opgeleid tot manipulator van het bewustzijn van de mens tot wie hij spreekt. Iets wat hij doet met veel verve en innerlijk gevoeld enthousiasme.

Veel van deze gevoelens, zijn ingevoegd door Anu, die -zoals gezegd- wordt gezien als de master mind controller. Rutte is ervan overtuigd dat hij goed doet, dat hij zo moet doen. Je zou kunnen zeggen dat hij onder mind control staat van Anu.  Anu kijkt met argusogen naar de bewustzijnsontwikkeling in Nederland en hij wil dit uit alle macht onderdrukken. Dit doet hij door:

Rutte direct aan te sturen De mind control groepen op het gebied van spiritualiteit onder controle te hebben en deze aan te sturen

Mind boggling mind control…

Rutte en Anu, die zich in zijn Annunaki lichaam, dat zo op die van een mens lijkt, kan vertonen, zijn dik bevriend. Dit is begonnen tijdens de studie van Rutte aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Anu trad daar toen enkele keren op als een gast hoogleraar. Het was toen al bekend dat Rutte minister-president zou worden. Zij hebben in die periode al hun agenda’s op elkaar afgestemd, die te maken hebben met het misbruik van de aarde, de mens en de natuur.

In de periode daarná, hebben zij zeer regelmatig contact gehad om hun plannen verder te ontwikkelen en deze op elkaar af te stemmen. Dit doen zij in het hoofdkwartier van de Annunaki in de binnenaarde. Ook de partijprogramma’s van de VVD worden hier in essentie samengesteld.

Rutte en Bruins..
Zonder de Annunaki zijn andere kopstukken van deze partij ook betrokken bij het samenstellen van de partijprogramma’s. Waaronder de inmiddels afgetreden minister Bruno Bruins. Bruins en Rutte waren al geen vrienden van elkaar, maar moesten noodgedwongen met elkaar gaan samenwerken toen Bruins enige jaren voor zijn ministerschap toetrad tot een geheim genootschap waar Rutte ook lid van is. Hun karakters botsten met elkaar. In Bruins zitten meerdere duistere kanten die tegenstrijdig zijn en innerlijk kunnen clashen. Hij weet heel veel af van het onderdrukken van de mens met het oorspronkelijke bewustzijn.

De manieren waarop, zijn in hem als tegenstrijdig aanwezig. Je zou kunnen zeggen dat hij innerlijke clashes heeft over hoe hij de mensheid moet besturen. Rutte wil niets anders dan destructief beleid voeren, maar dan wel anders dan Bruins dat wil. Rutte wilde Bruins eigenlijk niet als minister in zijn kabinet hebben, maar moest dat wel onder druk van partijgenoten. Wat betreft de maatregelen omtrent het Corona-virus, was de aanpak van Bruins essentieel anders dan die van Mark Rutte. Rutte was dan ook blij dat Bruins aftrad.

De vergelijking: Hugo de Jonge en Bruno Bruins
Hugo de Jonge is als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nauw betrokken bij het ministerie van Medische Zorg van ex-minister Bruins. De Jonge heeft, als zoon van een dominee, normen en waarden meegekregen, waarmee hij echt wel het goede wil nastreven voor de mensheid in het algemeen en Nederland in het bijzonder. Hij kwam dan ook in conflict met de duistere kanten van Bruins. Het lukte Bruins niet om zijn innerlijke clashes te boven te komen, mede vanwege de druk die Rutte op hem uitvoerde.

Rutte en spijt..?
De clashes in Bruins werden groter en groter, iets wat leidde tot fysieke vermoeidheden. Hij wilde niet meer onder de druk van Rutte blijven werken en is daarom afgetreden. Er ligt inmiddels al een nieuwe, namelijk geheime, functie voor hem in het verschiet waarin hij zijn duistere kanten beter kan toepassen. Deze functie maakt onderdeel uit van de agenda van het Vaticaan. Gedurende de periode van de Coronacrisis, heeft De Jonge ook steeds overwogen om af te treden, maar heeft dat niet gedaan omdat hij nog steeds van mening is, goed te kunnen doen voor het Nederlandse volk.

Veel is geschreven over parasitaire personen die -on/bewust- je energie afnemen. Dat dit intellectueel ook kan, door zelfs je Ziel gevangen te zetten, is voor velen een nieuw hoofdstuk..!

Rutte heeft totaal geen spijt van wat hij heeft gedaan en wil tot het uiterste doorgaan om zijn doelstellingen te bereiken, in samenwerking met Anu. In Europa zal hij meer macht toegewezen gaan krijgen, door de in oprichting zijnde groep van regeringsleiders. En is er derhalve grotere kans van slagen van zijn destructieve plannen. Dit is iets wat we de komende tijd in onderzoek blijven houden. Of zijn plannen slagen hangt onder andere af van het bewustzijn van het Nederlandse volk, de innerlijke kracht en de mate van ondersteuning van mensen bij de Europese Unie. Hierin zitten op dit moment oud-Nazi’s die Rutte nu niet ondersteunen.

Rol van welwillende allianties en die van de mens met het oorspronkelijk bewustzijn
Naast de Annunaki-groep, zijn er de welwillende allianties van beschavingen, die hier op Aarde werkzaam zijn. Hun rol omvat velerlei taken:

Zitting hebben in overlegsituaties in voor de mensheid onzichtbare settings Observaties van overlegsituaties waarin zij geen zitting hebben Het plegen van individueel overleg met de belangrijkste, voor de mensheid onzichtbare, leiders van de aarde Het plaatsen van voor de situatie van toepassing zijnde velden, daar waar de belangen van de welwillende allianties ondersteund moeten worden

Het collectief bewustzijn in Nederland

Het collectief bewustzijn in Nederland inzake de Coronacrisis, wordt gemanipuleerd door de Draconiërs. Een cyborg-beschaving, die op een andere planeet woont. Een groepje van hen zit ook in de Gobiwoestijn; een mind control groep in Nederland. Deze houdt zich met de regering bezig en heeft connecties met de Raad van State. In ons Nederlandse collectieve bewustzijn, wordt denken ingevoerd m.b.t. het Coronavirus. Hiermee moet de Nederlandse bevolking worden aangestuurd.

Rutte heeft weet van het bestaan van welwillende allianties uit oorspronkelijke werelden. Zijn kennis hierover is niet diepgaand, maar wel zodanig, dat hij weet dat hij een agenda voert die ook tegen hen is gericht. Namelijk door het oorspronkelijk bewustzijn op Aarde tegen te werken, alsmede de natuur en de Aarde. Zelf besmet hij daarmee ook het bewustzijn en de natuur in oorspronkelijke werelden. Hij weet dat hij dit doet maar niet op welke manier.

En hij weet dat de agenda van de Annunaki gericht is op onderdrukking van het deel van de mensheid met het oorspronkelijk bewustzijn op aarde. Rutte dient deze agenda maar al te graag. Hij is op deze manier gemind-controlled door Anu. De agenda van Rutte is dus feitelijk de agenda van Anu.

Deze rol van de mens met het oorspronkelijk bewustzijn  is die van het herkennen hoe die kracht voelt hier op Aarde. En weten hoe van hieruit te leven en te observeren. Het is en blijft van essentieel belang voor deze mens in het heden en in de toekomst om hiermee bezig te zijn. Hoe het nu verder moet met Nederland? Op dit moment voelt het collectief bewustzijn van Nederland nogal slap; veel mensen zijn afgeleid van politieke gebeurtenissen en ook van de Corona crisis omdat het allemaal heel vervelend is, mede veroorzaakt hoe de media doelbewust alle informatie het land ingooit.

Nederland is wereldwijd gezien een heel belangrijk land wat betreft bewustzijnsontwikkeling. Daarom staat dit land zo in de kijker van alle niet-welwillende beschavingen. Alles wordt eraan gedaan ons uit die kracht te houden.

GuidoJ.

© www.wanttoknow.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
donderdag 03 december 2020

Jouw account

Nieuwsbox

Nieuwste leden

.

Laatste reacties....

“Europa is de gaskamer van Soros”
03 december 2020
Ooit kon je kiezen....christen moslim jood of geen geloof...
“Europa is de gaskamer van Soros”
03 december 2020
Ja echt een naar vies mannetje
“Europa is de gaskamer van Soros”
03 december 2020
Het is één van de grootste misdadigers. Is ooit begonnen...
Willekeurige partner

Online (laatste 5)

Laatste website updates
29 november 2020
25 november 2020