Amerikaanse aandacht voor Nederlands wetenschappelijk team met forse kritiek op corona beleid

‘Wereldwijd 100 miljoen doden , niet door het virus, maar door de lockdowns’ – Wetenschappelijk bewezen dat groot deel van bevolking natuurlijke afweer tegen corona heeft – ‘Tal van mensen in ziekenhuis opgenomen vanwege Covid-19 , terwijl ze het helemaal niet hebben’

Een veel bekeken interview met analytisch chemicus en nanotechnoloog Willem Engel van enkele dagen geleden heeft buitenlandse aandacht gekregen, onder andere van de Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong. Engel heeft sinds zijn vorige interview een heel team om zich heen verzameld, dat onafhankelijk onderzoek wil doen naar de zin en onzin van het coronabeleid. ‘Het begint duidelijk te worden dat bij de keuze om ons te wapenen met een lockdown er iets stinkt,’ begint de inleiding op Café Weltschmerz. ‘Helaas moeten burgers het lef gaan tonen om zelf op onderzoek te gaan. Mensen die bang zijn hun baan te verliezen doen dat wellicht liever niet, maar het zal toch moeten. De situatie is te schandelijk, deze lockdown gaat heel veel levens kosten en beschadigt onze maatschappij.’

Engel heeft het gevoel dat het team, dat bestaat uit zo’n 20 tot 30 wetenschappers waar er iedere dag een paar bij komen, ‘het alternatieve RIVM’ begint te worden. Hij is niet verrast dat nu aangetoond is dat de door Westerse regeringen gebruikte modellen en data van de Britse wetenschapper Neil Ferguson, die voorspelde dat er wereldwijd miljoenen doden zouden vallen, in de verste verte niet bleken te kloppen. ‘Maar op basis van dit verkeerde model is er zóveel schade aangericht.’ Researcher Michaéla Schippers schat zelfs dat het aantal doden door de lockdowns zo’n 100 miljoen zal bedragen, zo’n 24 x zoveel als het huidige aantal veronderstelde doden door corona.

RIVM wordt gedagvaard

De in Nederland gebruikte modellen en aannames zijn echter niet inzichtelijk gemaakt, noch de data waarop deze modellen zijn gebaseerd. Het is dus niet te controleren of deze modellen ‘peer reviewed’ zijn en de wetenschappelijke toets kunnen doorstaan. ‘Als blijkt dat dit niet zo is, zou dat een grof schandaal zijn.’ Daarom is voor een aantal Nederlandse wetenschappers de maat vol, en is besloten om het RIVM te dagvaarden, om te proberen om ALLE data boven water te krijgen.

Bovendien vertrouwen de wetenschappers het PIENTER rapport van het RIVM niet. Het was ‘hoogst verdacht’ dat dit rapport op het moment dat het op 22 april aan de Tweede Kamer werd voorgelegd, niet werd gepubliceerd.

Anti-hydroxychloroquine onderzoek volledig ontkracht

‘Maar er zijn veel dingen mis. Waarom is die PCR test gebruikt? Waar zijn de modellen hiervoor? Er zitten zoveel haken en ogen aan – dit stinkt!’ Denk daarbij ook aan het anti-hydroxychloroquine rapport in ‘The Lancet’, dat nu volledig ontkracht is. Erger nog: de data voor dit artikel zijn afkomstig van een louche bedrijfje in Chicago, en zijn bijzonder onbetrouwbaar gebleken. ‘The Lancet heeft zich laten gebruiken als propagandakanaal. Er is dus iets ‘gedokterd’ om hydroxychloroquine tegen te houden. Nu kunnen we dus naar strafzaken gaan kijken. Nu zijn het geen domme fouten meer, dit is moedwillig.’

Na dat valse artikel in The Lancet zijn de internationale onderzoeken naar hydroxychloroquine weer gestopt, ook in Nederland. Terwijl internationaal in meer dan 30 landen is aangetoond dat het, indien in de eerstelijnszorg op de juiste wijze toegepast  (in combinatie met zink), talloze mensenlevens kan redden. ‘Degene die dat artikel heeft geschreven heeft dus bloed aan zijn handen als blijkt dat dit protocol wèl werkt. Dit is een heel grof schandaal, dit is opzet.’

In Italië blijken heel veel mensen gestorven te zijn aan verkeerde behandelprotocollen, niet aan het coronavirus. ‘Als ik arts was, zou ik helemaal door het lint gaan.’

‘Hoe dom kun je zijn door een nieuwe methode te gebruiken?’

Het PIENTER onderzoek van het RIVM draait om de aanwezigheid van slechts één soort antilichaam (dus slechts één onderdeeltje van het immuunsysteem), ‘maar dat zegt niet of je immuun bent, of niet. Daar zitten nl. veel meer factoren bij. Dus die gemelde 2,8% tot 3,6% (immuun geworden Nederlanders, begin april) zegt niets. Ze willen naar de 60%, maar dan wil ik weten hoe ze dit normaal met influenza aanpakken. Als we deze methode gebruiken voor influenza, meten we dan ook 60%? Of ook maar 10%? En als dat NIET is gedaan, zijn we dan nu een nieuwe methode aan het gebruiken voor een nieuw virus? Hoe dom kun je zijn!’

‘De Tweede Kamer is verkeerd voorgelicht… In het nieuwste onderzoek van de Bloedbank wordt weer gezegd dat we nog ver verwijderd zitten van groepsimmuniteit. Volgens hen zouden 5,5% van de mensen antilichamen (tegen corona) hebben, wat voor hen ‘bewijs’ is van immuniteit. Dat bestrijd ik ten zeerste, omdat het gebaseerd is op min of meer dezelfde test.’

‘Groot deel bevolking heeft natuurlijke afweer tegen corona’

Engel gelooft niet dat de mensen die geen antilichamen tegen corona hebben, automatisch niet immuun zouden zijn. ‘Het is steeds maar weer die framing: iedere keer heel erg toespitsen op één onderwerpje, waardoor het overzicht wordt verloren.’ Als dan ook nog eens zou blijken dat ze geen virusneutralisatietest hebben gedaan (waarmee aangetoond wordt dat die antilichamen inderdaad tegen het coronavirus werken), dan hebben het RIVM en de daaraan verbonden wetenschappers een enorm geloofwaardigheidsprobleem, want dan lijkt er vrijwel zeker met de uitkomsten te zijn geknoeid.

Enkele immunologen zeiden tegen Engel dat bij virussen alleen deze antilichamen belangrijk zijn, ‘maar uit de nieuwste onderzoeken komt toch echt een heel ander beeld naar voren. Sterker nog: die onderzoeken laten zien dat mensen die nog nooit zijn blootgesteld aan dit virus al 40% tot 60% expressie vertonen van dit specifieke immuun globine, die actief zijn bij de afweer van dit virus. Dit is bewezen, dit is hard science. We hebben in de bevolking dus al een natuurlijke afweer, misschien door blootstelling aan andere coronavirussen.’ ‘

Waarom alleen bloed gemeten, terwijl het virus ergens ander zit?

 ‘En waarom (alleen) in het bloed gemeten (waar die 5,5% op gebaseerd is), terwijl het virus via mucus en oogvocht in en ook weer uit je lichaam gaat, en daar een hoge concentratie heeft en dus te meten is? Ook weer zo’n oliedomme fout! We gaan in het bloed meten, terwijl dat ergens anders veel beter kan. Bijna hetzelfde als met die PCR test: we gaan in de neus meten, terwijl we het beter in de longen kunnen doen… Al dat onderzoek moet opnieuw.’

Bovendien is maar de vraag of die PCR test (40%-70% betrouwbaar) zin heeft, omdat er niet mee kan worden aangetoond of het virus actief is. Je kunt tot 3 maanden na infectie meten of iemand besmet is geweest met het virus, dat op het moment van testen helemaal niet meer actief hoeft te zijn. ‘Wat er nu wordt gemeten zijn enkel de reststukjes van het virus in het deel van de bevolking dat ooit besmet is geweest. Je weet dus echter niet of die 3% een meetfout is, of dat het echt een residu van het virus is.’ ‘En hebben ze soms al bewezen dat als je geen antilichamen hebt, je dan niet immuun bent?’

Veel mensen niet dood door corona, maar door ‘bovenliggend lijden’

Dan zijn er mensen die wijzen op de IC afdelingen in ziekenhuizen, waar zoveel patiënten zijn gestorven, en dus toch duidelijk zou zijn dat dit door het coronavirus komt. ‘Dan komt ik op wat ik ‘bovenliggend lijden’ noem. Er waren mensen met gezondheidsklachten die werden geïnfecteerd. Zij overleefden het virus, maar kregen complicaties met iets anders (de aandoeningen die ze al hadden), en gaan alsnog dood.’

‘OF het zijn mensen die deze virusstukjes nog in zich hebben, en voor iets anders naar het ziekenhuis moeten. Die krijgen allemaal een PCR test, en als die positief is wordt daar altijd Covid-19 op geplakt. Deze mensen worden dus allemaal als Covid patiënten opgenomen, terwijl ze die ziekte niet hebben omdat het virus niet viable aanwezig is. Die worden dus behandeld voor Covid terwijl ze dat helemaal niet hebben.’

‘Waarom zijn we bij deze epidemie ineens onze meetmethoden gaan veranderen? Daar heb ik geen goed woord voor over, want dit had van te voren door heel veel mensen gezien moeten worden.’

Idee dat 100% besmet kan raken ‘klopt van geen kant’

Ook in het gebruikte SIR model (Suspectible (vatbaar); Infectuous (besmettelijk); Recovered (genezen)) zit een enorme fout, omdat aangenomen wordt dat 100% van de bevolking besmet kan raken. ‘Dat komt in onze wereld niet voor,’ en dat komt omdat we allemaal specifieke lagen hebben in ons immuunsysteem, en dus veel mensen op voorhand al immuun zijn. ‘Je kunt ervan uitgaan dat een heel groot deel van Nederland hier niet of nauwelijks ziek van wordt. Toch wordt met die 3% nog steeds gedaan of we heel ver weg zitten van die 60%. Die voorstelling van zaken klopt helemaal niet.’

Het probleem met de door de overheid gebruikte modellen is dat ze gebaseerd zijn op louter aannames (en geen vastgestelde feiten), die als constanten in het model worden gegoten. De R0 staat voor de snelheid waarmee het virus zich over de bevolking verspreidt. Het grote probleem is dat men zich enkel focust op de Rt, het moment van ingrijpen (de lockdowns), maar er geen rekening mee houdt dat ook de natuur zelf ‘ingrijpt’. ‘Hier zit de kern waarom Maurice (de Hond) gelijkt heeft, en deze modellen niet. Zo heeft het weer invloed; het weer kan zelf een denkbeeldige lockdown zijn, of juist het omgekeerde doen.’

Zaken zoals luchtvochtigheid en hoeveelheid zon spelen een zeer grote rol, maar worden totaal niet meegenomen in de gebruikte modellen. Deze processen vallen sowieso heel moeilijk in een model te vatten, omdat het stapsgewijze en onvoorspelbare processen zijn.

Modellen niet openbaar, lijken ‘gebruikt te worden om crisis erger voor te stellen’

De modellen waarop de regering Rutte en het RIVM hun beleid baseren, zijn niet openbaar. Niemand weet wat de aannames zijn, de uitkomsten, de voorspellingen, die de basis vormen van social distancing en de anderhalve meter samenleving. ‘We zijn nu op het punt gekomen waarop we a priori de data van het RIVM moeten wantrouwen.’ Er komt nu een kort geding om de gebruikte data alsnog openbaar te krijgen.

Bij veel mensen die niet aan Covid-19 zijn blootgesteld, zie je dus wel afweerstoffen tegen het virus, soms wel 50% tot 60% (van deze stoffen). ‘En als die dan de eerste lijn van defensie kunnen zijn, en die mensen raken maar licht geïnfecteerd, dan kan dat al genoeg zijn… Er moet meer onderzoek worden gedaan, maar het is al wel overduidelijk dat die aannames dat 100% besmet kan worden, en dat het virus op die manieren verspreid kan worden, niet meer te geloven zijn.’

Interviewer Ramon Bril: ‘Ik vind het verdacht veel lijken op hoe heel veel andere modellen worden gebruikt, zeker modellen met exponentiële J-curves, om crisissen veel groter te maken dan ze zijn, of in veel gevallen zelfs te bedenken.’ (Dit geldt bijvoorbeeld absoluut ook voor de CO2/stikstof/klimaathoax, waar de Nederlandse regering zijn landbouw- en economie verwoestende beleid mee rechtvaardigt – X.).

Engel: ‘Ja, helemaal mee eens.’

Kwalijke rol van de media, wetenschappers bang gemaakt

Zijn laatste opmerking is dat hij het ‘heel ernstig’ vindt dat de media de tegengeluiden van steeds meer wetenschappers en experts hebben weggewuifd. Sommige mensen worden zelfs ‘mediadood’ gemaakt, en worden bedreigd, zodat ze hun verhaal niet vertellen. ‘En heel veel wetenschappers en medici vrezen voor hun carrière. Ze zeggen dan dat ze alle data willen geven die ik wil, maar niet in het nieuws willen.’

Bril: ‘Dus jij hebt nu contact met heel veel wetenschappers die zeggen dat niemand naar hen wilde luisteren, terwijl ze al de hele tijd hiermee bezig waren. Dat vind ik nog het allerengste.’

‘Klopt,’ antwoordt Engel. ‘En dit is het nog maar het topje van de ijsberg… In Nederland horen we nu maar 3 of 4 mensen die directeuren van instituten zijn, maar zelf geen onderzoek meer doen, en een soort politieke figuren zijn geworden. Die komen de onderzoeken van hun personeel politiek verklaren. En dat zou dan ‘de wetenschap’ zijn?? Nee, de wetenschappers zijn al die mensen die op het lab zitten, hele andere ideeën hebben en de discussie willen aangaan, en zich waarschijnlijk helemaal niet gerepresenteerd voelen worden door de vertegenwoordigers van die instituten… Meld u dus aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en help ons.’

Het interview is inmiddels bijna 100.000 keer bekeken:

 

Xander

(1) Café Weltschmerz

Zie ook o.a.:

09-06: WHO haalt belangrijkste reden voor lockdowns, volg-apps en vaccinaties compleet onderuit
07-06: Wetenschappelijke studie bevestigt longschade corona patiënten door beademingsapparaten
02-06: Zweden bewijst definitief dat lockdowns en veel social distancing totaal onnodig waren
01-06: ‘De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
30-05: Social distancing forever: Anderhalve meter concentratiekamp moet al het verzet breken
29-05: Longschade door corona niet uniek en niet erger dan tijdens jaarlijkse griep (/ Duitse en Amerikaanse longexperts: Influenza A in ontwikkelde wereld al jaren belangrijkste oorzaak van sterfte door longontsteking)
28-05: Ex-NRC journalist en politicoloog zien staatsgreep en corrupte tirannie in Nederland ontstaan
26-05: Data analyse instituut: Lockdowns verwoesten minstens 7 x zoveel mensenjaren dan ermee worden gered
25-05: Artsen in Italië, Duitsland en India zeggen dat meeste Covid-19 doden niet door virus, maar door longbacterie zijn overleden
24-05: Wereldwijde Pleite Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen
21-05: ‘Nederland krijgt een wurgslang van anderhalve meter om zijn nek gelegd’
20-05: Bekende Duitse predikant noemt politici ‘misdaadbendes’ die ‘moeten worden opgesloten’
16-05: ‘Economie wordt niet verwoest door coronavirus, maar door slavenmentaliteit bevolking’
15-05: Minstens 265 miljoen mensen dreigen te verhongeren door Covid-19 lockdowns
12-05: Lockdowns kosten miljoenen levens: TBC, kanker, zelfmoord explodeert
06-05: MedRX studie: Lockdowns West Europa hebben waarschijnlijk geen enkel leven gered
06-05: Nationale Bond Overheidszaken stelt Rutte wettelijk aansprakelijk voor lockdown en vraagt u om mee te doen
26-04: ‘Dankzij Rutte en Hoekstra gaan de Nederlanders betalen voor drie keer rijkere Italianen’
21-04: Sky News onthult VN doel lockdowns: Bestaande economie vernietigen en herstarten zonder CO2
17-04: ‘Spanje en Frankrijk eisen dat Nederland en Duitsland alle kosten coronacrisis betalen’
16-04: (/ Wordt het coronavirus gebruikt als dekmantel voor een verhulde nieuwe bailout van de banken?)
15-04: ‘Nederland stevent op meer dan 20% werkloosheid af’ (Arno Wellens)
03-04: Amerikaanse topeconoom: EU gebruikt coronacrisis voor staatsgreep tegen Duitsland en Nederland (/ ‘Corona heeft plaats ingenomen van falende klimaatagenda’
02-04: Oud-directeur Instituut Microbiologie verkettert lockdown maatregelen als ‘economische zelfmoord’)

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties 1

Gast - Josie op dinsdag 16 juni 2020 13:21

Interessant, dank voor de info. Marty Armstrong is inderdaad een goede econoom/ handelaar.

Interessant, dank voor de info. Marty Armstrong is inderdaad een goede econoom/ handelaar.
Gast
donderdag 30 november 2023

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Forum updates

  • Geen berichten om weer te geven.

Partner

New World Order!

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers