PERSBERICHT BOND OVERHEIDSZAKEN 4 JANUARI 2021

Mensen die in de zorg werken, krijgen vanaf 4 januari aanstaande een oproep van hun werkgever om zich te laten vaccineren tegen het zogeheten coronavirus. Deze zorgmedewerkers zullen in verschillende mate druk ervaren om het coronavaccin te accepteren, ook al zijn ze daar niet toe verplicht en zijn aan de injectie serieuze risico’s verbonden. De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft voor deze mensen een brief opgesteld waarmee ze kunnen aangeven dat ze met de injectie niet akkoord zijn en dat ze de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle schade als gevolg van enige vaccinatiedwang bij hun werkgever leggen.

‘Heel veel mensen die in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning werken, zien het coronavaccin niet zitten’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. En dat is terecht, vindt hij. Het coronavaccin is in korte tijd ontwikkeld en niet of nauwelijks op zijn gezondheidseffecten getest. Er heeft geen dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek plaatsgevonden en het is al eerder gebleken dat vaccins gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Het coronavaccin bevat in nanodeeltjes verpakt mRNA dat DNA van het geïnjecteerde lichaam mogelijk verandert en biosensoren die al dan niet verbindingen met kunstmatige intelligentie aangaan.

aecb42a4 2366 11eb a9b7 92b975528d53 web scale 0.3636364 0.3636364

Jouw lichaam

Zwarts: ‘Het betekent nogal wat als je het coronavacccin toelaat. Je neemt in feite deel aan een experiment waarvan de gevolgen onzeker en misschien zelfs onherstelbaar zijn. Dan kan er natuurlijk geen sprake van zijn dat iemand jou gaat dwingen om zo’n vaccin toe te staan. En dan wil degene die jou dwingt ook nog eens buiten schot blijven als jij door die dwang in de problemen komt! Jouw lichaam is van jou, en van niemand anders. Punt.’

Vertrouwenspersoon

De Bond heeft voor de zorgmedewerkers twee brieven opgesteld. De ene brief is uit naam van de zorgmedewerker zelf en kan hij rechtstreeks sturen naar de directeur van de organisatie waarvoor hij werkt. De andere brief is uit naam van zijn vertrouwenspersoon. Als een zorgmedewerker de stap te groot vindt om over het vaccin rechtstreeks met de directeur van zijn organisatie in contact te treden, dan kan hij zijn brief naar de vertrouwenspersoon van de organisatie sturen. Deze zendt dan namens hem een brief naar de directeur waarbij hij achterwege laat welke medewerker zich bij hem heeft gemeld.

Duidelijk signaal

‘Mensen moeten zich compleet vrij voelen om ervoor te kiezen dat ze geen vaccin accepteren’, licht Zwarts toe. Als mensen niet het risico van een ongemakkelijk contact met hun directeur willen lopen of ze niet als eerste binnen hun organisatie voor de dag willen komen als een vaccinweigeraar, dan is de route via de vertrouwenspersoon een oplossing. Maar in alle gevallen, aldus Zwarts, is het raadzaam om eerst collega’s te vragen of zij ook aan de actie willen meedoen. ‘Samen sta je sterk en geef je een heel duidelijk signaal aan je werkgever.’

Juridische positie

Om de druk van de werkgever te weerstaan en het coronavaccin te weigeren, hebben medewerkers niet per se de door de Bond opgestelde brief nodig. Mensen kunnen het ook gewoon nalaten om een afspraak met de GGD te maken. Het voordeel van het gebruiken van de brief is volgens Zwarts dat deelnemers daarmee sterk in hun recht komen te staan. ‘Je hebt bij je werkgever tijdig aangegeven wat je positie is en je hebt hem daarbij duidelijk op belangrijke juridische en inhoudelijke aspecten gewezen. Daar kan zo’n werkgever dan niet meer omheen. De druk komt bij die werkgever te liggen, in plaats van bij jou. En als het spannend wordt, dan ben je verzekerd van je juridische positie.’ Wat de Bond betreft is die positie zeer sterk, omdat de brief krachtige bepalingen uit het internationaal recht omtrent de lichamelijke integriteit van ieder mens bevat en verwijst naar de op onomstotelijk bewijs gestoelde bezwaren tegen het coronavaccin en het ontbreken van sluitend wetenschappelijk bewijs dat de coronamaatregelen rechtvaardigt.

Deelname aan de Vaccin-actie is gratis.

De brief aan de directeur kan ook gebruikt worden door mensen die buiten de zorg werken. Het document is bijvoorbeeld ook geschikt om naar een restauranthouder of hoteleigenaar te sturen in het geval die zijn medewerkers het coronavaccin wil opdringen.

De brieven (met bijlagen) kunnen gedownload worden via de website van de Bond Overheidszaken