Brief van artsen voor artsen: vaccinatie is medisch experiment waarop de Neurenberg-code van 1947 van toepassing is

Belgische artsen hebben op de website Docs4opendebate.be onder de sectie ‘Dossier vaccinatie’ een brief gepubliceerd voor collega-artsen die het vaccin gaan toedienen.
Het bevat nauwkeurig de allerlaatste beschikbare informatie over de veiligheid, bijwerkingen en doeltreffendheid van de Pfizer/Moderna mRNA coronavaccins.

In het artsendocument komt men echter tot onthutsende conclusies. Bijvoorbeeld verwacht men op korte termijn – omgerekend naar 11 miljoen Belgen – dat we door vaccinatie 1100 mensen
in België zullen behoeden voor een ernstige covid-19 infectie en dat we door vaccinatie
55000 ernstige “ongewenste voorvallen” kunnen verwachten. Op langere termijn weet men (officieel) nog niet wat de nevenwerkingen zullen zijn…

Ze schrijven onder andere:

Samenvattend kunnen we zeggen dat er op dit moment (1 jaar na het uitbreken van SARS-CoV-2) onvoldoende gegevens zijn, zowel over de veiligheid als over de werkzaamheid van de nieuwe vaccins, om ze op grote schaal aan de bevolking toe te dienen. Zeker voor een pandemie waarvan de mediane overlevingskans bij infectie 99.77%is, voor mensen onder de 70 jaar zelfs 99.95%,en de IFR (infection fatality rate) berekend wordt op gemiddeld 0.23%, zoals aangetoond in de meta-analyse van prof. Ioannidis, gepubliceerd op de WHO-website. 25We kunnen dan ook besluiten dat deze veralgemeende vaccinatiecampagne voldoet aan de definitie van een medisch experimenten dat de Neurenberg Code hierop van toepassing is.

En verder:

Wij hebben gekozen voor een bijzonder en in hoge mate verantwoordelijk beroep. Wij zijn daarbij primair dienstig aan de mensheid en haar welzijn. We gaan uit van het principe “Primum non nocere”. Juist in dat kader legt een arts de eed van Hippocrates af, waarbij hij / zij onder meer het volgende jegens de mensheid heeft gezworen: “Ik zal boven alles voor mijn patiënten zorgen, hun gezondheid bevorderen en hun lijden verlichten.”“Ik zal mijn patiënten correct informeren.”“Zelfs onder druk*, zal ik mijn medische kennis niet aanwenden voor praktijken die indruisen tegen de menselijkheid.”

*Verwijzing naar de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens uit 1948 en de Nürnberg-Code van 1947.Het belangrijkste doel ervan is te voorkomen dat de medische kennis van een arts wordt misbruikt, zoals dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde, of om te voorkomen dat de medische kennis van een arts wordt misbruikt door commerciële druk vanuit de farmaceutische industrie.

Ze stellen zich ook de vraag:

Wie kan aansprakelijkheid gesteld worden, indien deze vaccins niet zo veilig blijken te zijn als de media en de overheid ons voorhouden?

De farmaceutische bedrijven alvast niet! De artsen komen tot de conclusie dat het hier gaat om een medisch experiment waarop de Neurenberg-code 1947 van toepassing is…

En die code kwam er na de gruwelijke medische experimenten van dokter Joseph Mengele…

Angel of Death, Nazi Josef Mengele's bones used for science

Lees de brief hier.

Meer informatie Docs4opendebate.be

De redactie

© Eindtijdklok

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
dinsdag 16 juli 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Forum updates

  • Geen berichten om weer te geven.

Partner

New World Order!

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers