Buitenparlementaire onderzoekscommissie naar het coronabeleid begint maandag met hoorzittingen

De initiatiefnemers startten in juli de succesvolle website Doe Zelf Normaal.*

‘De overheid is bezig met een structureel maatschappij veranderend beleid, en het ziet er niet naar uit dat we ooit teruggaan naar normaal. Dat is een vorm van terrorisme’

Aanstaande maandag 12 oktober begint een buitenparlementaire onderzoekscommissie naar het coronabeleid van de overheid met een serie hoorzittingen. Veel prominente deskundigen in de zorg, wetenschap, onderwijs en andere takken van de maatschappij zullen worden gevraagd naar hun mening en ervaringen. Tom Zwitser (Blue Tiger Studio) had op 7 oktober een bijzonder interessant interview met de initiatiefnemers.

Een vergelijkbaar comité in Duitsland, waar meer dan 1000 wetenschappers en artsen zich achter hebben geschaard (en waarvan woordvoerders tijdens een persconferentie het corona beleid de ‘op twee na grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit’ noemden) gaf Pedro Kuit en zijn dochter Jade het laatste zetje om dit ook in Nederland te gaan doen. Ze waren overigens al in juli met een succesvolle website begonnen (Doe Zelf Normaal) om ‘de leugens van Rutte te publiceren.’

Inmiddels hebben ze al 27 getuigendeskundigen aan zich weten te binden, en zijn er al diverse aanklachten ingediend en rechtszaken opgestart. Op de website kunt ook u aangiften tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en F. Grapperhaus ondertekenen. Evert de Blok, huisarts Rob Elens en Ron Bakker zitten nu ook in de commissie. Oud advocaat Frank Stadermann hoort de getuigen. Ze roepen andere deskundigen op, zoals immunologen, virologen en docenten, om zich vanuit hun eigen vakgebied bij hen aan te sluiten.

Ook voorstanders uitgenodigd, maar die weigeren meestal

‘Wij nodigen ook mensen uit die vóór het beleid zijn,’ legt Kuit uit. ‘We willen een breed (onafhankelijk) onderzoek instellen, dus niet de commissie worden die enkel mensen zoekt die tegen het beleid zijn, en dat de conclusie al vast staat. En dat gaat met maximale transparantie, die de regering niet geeft. Dus als we het over bijvoorbeeld de PCR test hebben, willen we meerdere deskundigen aan het woord laten, dus ook voorstanders. Maar die zijn erg moeilijk te vinden, want de PCR test ligt algemeen onder vuur.’

Jade Kuit: ‘Een probleem waar we vaak tegenaan lopen is dat voorstanders van het beleid al bij voorbaat weigeren mee te werken.’ Zwitser: ‘Omdat het hele idee van een buitenparlementaire commissie impliceert dat het beleid niet klopt?’ Jade: ‘Klopt. We hebben ook al meerdere weigeringen gehad… Maar we gaan nooit een rapport uitbrengen waarin alleen maar tegenstanders aan het woord komen.’

Het feit dat diverse grote kranten een interview met hen wilden, geeft aan dat de commissie steeds serieuzer genomen. ‘Maar wij geven die interviews niet, omdat wij de kranten niet vertrouwen. Wel ziet het er naar uit dat er een aantal journalisten zullen komen praten, en zullen vertellen dat ze niet vrijuit kunnen schrijven, en dat hun artikelen (met vraagtekens bij het beleid) geweigerd worden. We hebben net nog een journalist van het AD aan de telefoon gehad.’

Michaela Schippers, Pierre Capel, Bettina van Steenis

Bekende namen die zich hebben aangesloten zijn dr. Michaela Schippers, hoogleraar (em.) Pierre Capel, en huisarts Bettina van Steenis, die op 16 september 2020 in ‘Dit vindt Nederland’ (SBS-6) aan het woord kwam, en vertelde dat veel mensen erg veel last hebben van angst, en er daardoor veel schade wordt aangericht. ‘Angst maakt ons ziek, verzwakt ons immuunsysteem en beperkt ons denkvermogen.’

Er komen ook een aantal moedige docenten van middelbare scholen. Moedig, omdat ze daarmee hun arbeidsrelatie op het spel zetten. Zwitser wijst erop dat uit social media berichten blijkt dat veel docenten weigeren een mondkapje op te zetten, en steeds meer ouders weigeren hun kinderen met mondkapje naar school te sturen. (Ook wij hebben tal van berichten gekregen dat op veel Nederlandse scholen een waar psychologisch terreur regime heerst, wat juist door docenten wordt aangemoedigd. Het lijken de scholen in de voormalige Sovjet Unie wel. – X.)

Verplichting is er in de praktijk al

Jade: ‘Vanaf het begin van de coronacrisis vind ik het opvallend dat ze van veel dingen zeggen dat het niet wettelijk verplicht is, maar het ondertussen in de praktijk gewoon wel verplicht is.’ Op het moment dat je zonder mondkapje geen toegang meer krijgt tot bijvoorbeeld scholen of winkels, ‘is het in de praktijk dus wèl verplicht.’

Zwitser: ‘Zo zal het ook met een vaccin gaan. Hugo de Jonge zei in het begin dat je niet meer naar Feyenoord kunt als je niet gevaccineerd bent.’ Jade: ‘Je kunt niet meer naar je werk als je niet gevaccineerd bent.’ Zwitser: ‘En niet omdat de overheid dit gaat verplichten,’ maar omdat ze het zo spelen dat andere partijen (werkgevers, sportclubs, winkels, etc.) die verplichting gaan opleggen. Jade: ‘En zo manipuleer je een hele maatschappij. Dat kan gewoon niet.’

Pedro haalt dan aan dat de bevolking meegaat in de angst als gevolg van de eenzijdige informatie die ze krijgen. Daar wil hij via de commissie een einde aan maken. Met volledige informatie zijn de mensen prima in staat om een eigen afweging te maken, vindt hij. ‘Ik heb geen Mark Rutte nodig die mij vertelt dat dit een killer virus is. Dat onderzoek ik zelf wel, maar dan moet hij wel alle informatie geven. En dat doet men niet.’

Media totaal niet onafhankelijk en liegen ons voor

De Nederlandse pers doet alsof ons volk het lachertje van Europa is omdat wij zo ‘opstandig’ zouden zijn, maar in tal van landen met nog strengere maatregelen is dat nog veel meer het geval. ‘We zijn net terug uit Salzburg. Daar is een mondkapjesplicht, maar niemand houdt zich eraan.’ Wij Nederlanders stellen ons juist veel te gezagsgetrouw (en naïef) op.

‘Deze hele crisis laat een groot probleem zien, namelijk dat de berichtgeving door de media totaal niet onafhankelijk is,’ zegt Jade. ‘En dat is al járen gaande. Dat kan pas ophouden als mensen gaan inzien dat het zo werkt. Dat is ook een doel van de commissie, dat mensen inzien dat we voorgelogen worden, en dat waardevolle informatie achtergehouden wordt.’

‘Overheid voert soort oorlog tegen eigen volk’

Pedro: ‘Wij willen twee kanten laten zien. Als mensen daarna nog steeds willen denken dat de overheid het beste met hen voor heeft, dan mag dat. Mensen moeten hun eigen conclusie kunnen trekken. Persoonlijk denk ik dat de overheid niet het beste met ons voor heeft – integendeel zelfs. Ik denk dat de overheid bezig is met een soort oorlog tegen het eigen volk. Dat vind ik zeer kwalijk.’

‘Mensen volgen uit angst de regels van de overheid. Die overheid past een verdeel-en-heers tactiek toe.’ Dat wordt gedaan door de horeca, bedrijven en instellingen verantwoordelijk te houden als er in hun ruimten zogenaamde ‘besmettingen’ plaatsvinden. De insteek zou moeten zijn dat mensen die symptomatisch zijn (dus niet enkel ‘positief getest’) hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, en zelf thuis moeten blijven.

Maatschappij veranderend beleid ‘is vorm van terrorisme’

‘Je kunt niet tegen een kroegbaas zeggen: doe maar om 9 uur je deuren dicht. Dat mag niet, dat is onrechtvaardig. Je legt de verantwoordelijkheid bij de verkeerde neer. De economie wordt gesloopt, hele sectoren worden gesloopt. De overheid is bezig met een structureel maatschappij veranderend beleid, en het ziet er niet naar uit dat we ooit teruggaan naar normaal. Ik vind dat een vorm van terrorisme, en daar verzetten wij ons tegen.’

De commissie vraagt vertegenwoordigers van de overheid om in de commissie eindelijk eens met onderbouwingen te komen voor bijvoorbeeld mondkapjes. ‘Wij roepen de regering ter verantwoording.’ Jaap van Dissel (RIVM) vindt weliswaar nog steeds dat mondkapjes niet nuttig zijn, maar verbindt daar geen conclusies aan. ‘Als hij zegt: nu stap ik op, dan heeft dat impact. Maar dat doet ie niet.’ Zwitser: ‘Hetzelfde heeft hij gezegd over de 1,5 meter. Volgens Van Dissel zijn mondkapjes en 1,5 meter maar heel beperkt nuttig.’

Parlement is deel van het probleem geworden

Pedro: ‘Als uit ons onderzoek blijkt dat er strafbare feiten zijn gepleegd, zullen wij niet schromen dat voor de rechter te brengen.’ Veel mensen reageren dat die rechtszaken geen zin hebben, omdat de rechters in ons land corrupt zijn. ‘Dat zou kunnen,’ zegt Jade. ‘Die kans is groot. Maar het gaat erom dat mensen in elk geval te zien krijgen wat er gebeurt op het moment dat je probeert je te verzetten.’

Een buitenparlementaire commissie is noodzakelijk, omdat ons parlement onderdeel van het probleem is geworden. Daarom heeft de commissie ook parlementariërs en fractievoorzitters uitgenodigd. Pedro: ‘Ik denk dat zij als volksvertegenwoordigers een morele plicht hebben.’ Klaas Dijkhoff (VVD) heeft in ieder geval al geweigerd te komen, net als Lilian Marijnissen (SP).

Oppositie laat het afweten

Ook kwam er een weigering van Wiebren van Haga, ‘die in de Tweede Kamer tegen het beleid is, en hele goede dingen zegt. Maar ik heb hem gesproken, en dan zegt hij: de marketing machine van D66 draait op volle toeren, dus ik moet even wat onderduiken en mijn hoofd niet meer zover boven het maaiveld uitsteken.’ Thierry Baudet (FVD) heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. De toezeggingen, weigeraars en mensen die niet reageren worden overigens allemaal op de website gepubliceerd.

Zwitser wijst er naar onze mening meer dan terecht op dat Baudet en Wilders al meerdere keren het parlement een nepparlement hebben genoemd. Jade: ‘Maar waarom doen ze dan niks?’ Zwitser: ‘Exact!’ (En dat is voor ons dan ook de reden geweest dat wij de links naar FVD en PVV al een tijdje geleden weer hebben verwijderd. Hebben we behalve een nepparlement soms ook een nep oppositie? – X.)

Hij vervolgt: ‘Thierry Baudet, Geert Wilders, Martin Bosma, Theo Hiddema (allemaal uitgenodigd), Wiebren van Haga: jullie kunnen niet serieus de Tweede Kamer als nepparlement wegzetten, en dan dit negeren. Kom gewoon, als je het parlementaire werk serieus neemt. Als volksvertegenwoordiger moet je je verantwoorden aan het volk. Dat kan nu, met deze serieuze commissie, die al veel experts en deskundigen gaat horen. Jullie horen daarbij. Ga voor die commissie zitten, en beantwoord eerlijk hun vragen.’

Deze oppositie heeft het ook steeds over de ‘leugenmedia’, maar bij de nieuwe onafhankelijke media met een ander geluid, zoals Blue Tiger Studio, komen ze vervolgens niet.

In niet één openbaar gebouw virusfilters geïnstalleerd

‘ALS er al een virus is…. en dat laat ik even een stilte vallen…. vraag ik me af waarom de overheid niet in hoog tempo in alle verzorgingshuizen en ziekenhuizen HEPA filters (die 98% van alle virussen tegenhouden) installeert,’ gaat Pedro verder. ‘Dan zouden die niet dicht hoeven, en zou er geen bezoek verboden zijn. Maar er is NIETS gebeurd.’

Volgens een zeer betrouwbare bron die hier nauw mee te maken heeft, zijn deze virusfilters zelfs in niet één openbaar gebouw, ook niet in ministeries en scholen, geïnstalleerd.’ Waarom niet, als dit virus inderdaad zo gevaarlijk is?

Farma industrie bepaalt groot deel van het beleid

Zwitser: ‘Net als in maart en april krijg je weer het gevoel dat ze die doden gewoon weer willen hebben. Dan kunnen ze weer hun lockdown maatregelen nemen en hun vaccins erdoor jagen.’

Jade: ‘Dat is het. Al jaren vóór corona had ik er ernstige moeite mee dat de hele wereld wordt beïnvloed door grote bedrijven, en dat het grote geld over de hele wereld een heel groot deel van het beleid maakt. Dat is nu ook gaande; dit is allemaal in het belang van de farmaceutische industrie, die superveel geld gaat verdienen met die vaccins. Maar als je dat zegt, wordt je meteen als gek weggezet. Klaarblijkelijk is het niet meer normaal om belangenverstrengeling te wantrouwen.’

De buitenparlementaire commissie gaat een zo breed mogelijk onderzoek verrichten naar de maatschappelijke en medische gevolgen van het corona beleid, zoals bijvoorbeeld mondkapjes, die nu weliswaar nog niet letterlijk, maar wel ‘onder morele dwang en manipulatie’ verplicht zijn. Er komen ook psychiaters aan het woord die gaan vertellen wat dit met mensen doet, en wat de ‘marketing’ strategie (‘we doen het samen’, terwijl er van samen geen enkele sprake is, omdat het ons wordt opgelegd) voor invloed op het volk heeft.

Hugo de Jonge expert in manipulatie

Vooral minister Hugo de Jonge gebruikt voortdurend dit soort manipulatieve technieken. Zo noemde hij het al 60-70 jaar bewezen medicijn HCQ ‘kwakzalverij’, terwijl juist zijn eigen mondkapjes advies aan alle kenmerken van daadwerkelijke kwakzalverij voldoet. Maar door er een ‘dringend advies’ van te maken, heeft men die verplichte mondkapjes er zonder wettelijke basis toch door weten te krijgen.

‘Nu komt de noodwet, maar daar gaan wij via Europese wetgeving tegen strijden. In het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie worden dit soort dingen expliciet verboden. Dat is overkoepelende wetgeving, en daar valt ook de noodwet onder.’ Er zal een beroep worden gedaan op de gegarandeerde vrijheid van ondernemerschap, vrijheid van lichamelijke integriteit, en de vrijheid van meningsuiting ‘die nu ver te zoeken is.’

‘Als we dit niet stoppen is onze maatschappij voorbij’

Jade: ‘Voor mij persoonlijk is het ook heel belangrijk omdat ik al jaren niet meer geloof in deze staatsvorm. De democratie die wij in Nederland hebben, is niet meer echt een democratie. Een van de gevolgen van deze coronacrisis is dat nu heel duidelijk wordt wat er aan de hand is met dit politieke systeem, en met hoe de beleidsmakers ons behandelen.’

Haar vader vult aan: ‘Op dit moment zijn de regeringen van de wereld aan het toewerken naar een soort Reset van de economie (de ‘Grote (Groene) Reset’ waar we al heel vaak over hebben geschreven – X.). Als we dit zijn gang laten gaan, dan is de maatschappij zoals we die kenden ten einde. Die is dan voorbij. Zo ernstig is het.’

Zwitser: ‘Dat deel ik met je. De ‘sustainable development goals’ (VN Agenda-21) staan allemaal in het teken van die Grote Reset. Tussen 2020-2030 moet die hele Reset gedaan zijn. Over 5 jaar moet het toppunt al bereikt zijn. Men heeft daar echt een planning voor.’

Negeer de mainstream media compleet

Jade: ‘Dat is ook echt te vinden. Dat zijn geen geheime documenten, dat kun je gewoon opzoeken.’ Zwitser: ‘Ja. Het staat allemaal openbaar.’ Pedro: ‘Maar op mensen die daar iets over zeggen wordt massaal karaktermoord gepleegd. Het gaat niet over de inhoud, maar over de persoon.’

Beste manier om met de media om te gaan is daarom ze te negeren, er geen enkele tijd aan te besteden (en dus ook te stoppen met kijken en luisteren naar hun dagelijkse propaganda). De media willen alleen andere geluiden toelaten met als doel deze te framen als complotdenkers en gekkies.

Zwitser besluit met de oproep aan de kijkers om zelf ook te proberen om experts en deskundigen op alle gebieden aan tafel te krijgen bij de commissie.

Kijk hier het hele interview (51 min.):

 

Xander

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
dinsdag 16 juli 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Forum updates

  • Geen berichten om weer te geven.

Partner

New World Order!

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers