De spoedwet is totaal illegaal

Waar we al maanden voor vreesden is gewoon gebeurd. De spoedwet is aangenomen. Daarmee is het een feit: Nederland is een dictatuur. Daar zijn de meningen over verdeeld, is een zin die ik de laatste tijd van heel veel deugmensen te horen krijg. Mijn standaard antwoord is dan, ja maar de feiten niet. Als je kijkt naar de definitie van een dictatuur (een regeringsvorm waarbij de macht bij één persoon of een kleine groep berust) en je kijkt naar de inhoud van de Spoedwet, dan is Nederland gewoon een dictatuur. Er staan alleen maar machtsmiddelen in vermomd onder het eufemisme ‘bij ministeriële regeling’ en na goedkeuring, nu dus, staat het parlement hiervoor buitenspel. Rechten van de burger zijn in de Spoedwet ver te zoeken. Of de wet wel of niet democratisch tot stand is gekomen, doet niks af aan het feit dat we met de Spoedwet in een dictatuur zijn beland.

Rechtschapen deugmensen zullen zeggen, dat de wet op democratische wijze tot stand is gekomen. Welnu dat is niet zo, dat lijkt alleen maar zo. De Spoedwet is totaal illegaal. Dat zit hem in de aard en inhoud van de wet als ook in het hele totstandkomingsproces van de wet.

Om te beginnen de aard en de inhoud. De wet heet tijdelijk te zijn maar is onbeperkt te verlengen. Let maar op, de minister gaat standaard iedere keer verlengen. Hij verlengt alleen als het nodig, maar hij is zelf degene die bepaalt of het nodig is, hoeft hij niet mee langs het parlement. Dus is er niks tijdelijks aan, het is dus permanent. De wet bevat talloze artikelen die totaal in strijd zijn met grondrechten en met internationale verdragen. De parlementen hebben er mee ingestemd omdat het te rechtvaardigen is dat in bepaalde noodsituaties, een eng virus bijvoorbeeld, even een paar draconische maatregelen genomen moeten kunnen worden, om de gezondheid van de bevolking te beschermen. Voor het algemeen belang moet het maar even, zo is de gedachte geweest. Maar zo zal dat in de praktijk niet gaan, verlenging van de wet wordt een standaard routine.

Om even een indruk te krijgen wat de wet in de praktijk in zal houden leze men de uiteenzettingen van Klara, in het artikel ‘Spoedwet is moordcontract‘. Je huis wordt een gevangenis, een burger is een voorwaardelijke gevangene, er komt een klassenmaatschappij, je kinderen zijn niet meer van jou, je huis is niet meer van jou, je lichaam is niet meer van jou, daten kan niet meer, cultuur beoefenen is bijna onmogelijk. En ga nog maar even zo door. Geloof je het niet? Lees de Spoedwet goed en vertaal hem naar de praktijk. Dat is voor de meeste mensen te moeilijk en het is ook niet voor te stellen dat de regering en het parlement dit ons aan willen doen. Daarmee is deze tekst van Klara, die wel goed te begrijpen is voor de meeste mensen niet te geloven. Maar we gaan het mee maken, sterker nog we maken het eigenlijk al mee. En nog vinden veel mensen het wel OK zo. Hoe is het mógelijk!?

En dan komen we bij de tweede reden waarom de Spoedwet hartstikke illegaal is. De eerste reden is dus de strijdigheid met grondrechten en internationale verdragen, en natuurlijk ook met ethische en morele normen. De tweede reden is het totstandkomingsproces van de Spoedwet. Welbeschouwd zou geen enkel weldenkend mens met zo’n wet instemmen. Een weldenkend mens zou dit zichzelf niet willen aandoen. Een weldenkende parlementariër zou dit zijn kiezers ook niet willen aandoen, al was het maar omdat hij of zij normaal gesproken herkozen wil worden. Waarom er in de twee parlementen toch een meerderheid voor te vinden is, moet aan de omstandigheden gezocht worden. Maar laten we wel wezen, dit is niet meer goed te praten.

Het totstandkomingsproces van de wet. Dat is een hele lange weg geweest. Daar gaan we niet helemaal doorheen. Maar een aantal elementen zijn evident en essentieel. Die gaan we wel even kort uiteenzetten.

Om te beginnen is er een ongrondwettelijk gebruik in de gangbare politieke cultuur geslopen en dat heet partijdiscipline, ook wel fractiediscipline. Niemand vindt dat raar kennelijk, er is ook wel wat voor te zeggen, anders wordt regeren lastiger als je niet weet of je de coalitie meekrijgt. Maar zo hoort het niet. Een parlementariër hoort te stemmen zonder last en ruggespraak. Dat dat niet gebeurt komt omdat de partijtop mensen op een kieslijst zet en die mensen zouden op eigen kracht vaak nooit gekozen worden. Willen ze op de kieslijst blijven, dan moeten ze wel op de gewenste manier stemmen. Anders doen ze niet meer mee. Dat is dus de eerste reden waarom het in strijd is met de grondwet, al geldt dit eigenlijk ook voor andere wetten. Maar er is natuurlijk meer.

De belangrijkste reden waarom de Spoedwet illegaal is, is omdat de minister, en eigenlijk het hele kabinet, de kamers verkeerd voorlicht. Dat is een hoofdzonde. Motie van wantrouwen, aftreden, wegwezen. Dat is de gangbare procedure. Maar hier hebben de kamers niet eens door dat ze verkeerd zijn voorgelicht. Nee natuurlijk niet, de hele maatschappij wordt verkeerd voorgelicht. De heersende klasse heeft haar eigen werkelijkheid en waarheid geschapen.

Kan het zijn dat parlementsleden zijn omgekocht? In theorie kan dat, maar het zit waarschijnlijk anders. Dit hele proces is al heel lang aan de gang. Veel waarschijnlijker is het daarom dat vroegtijdig de geschikte, gedisciplineerde gasten naar voren zijn geschoven die zo braaf zijn netjes in de pas te lopen met de machthebbers en daar steeds netjes voor beloond worden. En ze worden natuurlijk ook gedrilld en getraind in het uitdragen van het politieke correctieve narratief. Ze zijn er zelf onderdeel van geworden. Ze zijn zelf onderdeel van het probleem geworden. En dit heet in Nederland democratie.

Maar democratie is volgens mij toch wat anders dan na gekozen te zijn 4 jaar lang schijt hebben aan de kiezer. We kunnen wel zeggen dit hele corona gedoe in geen enkel verkiezingsprogramma stond. Nee dat klopt. Niemand kon weten, bijna niemand dan, dat er een corona crisis zou komen. Geen enkele kiezer kon weten hoe parlementariërs daar mee zouden omgaan. Stemmen is een kwestie van vertrouwen. Voor velen is het vertrouwen in de politiek helemaal weg. Maar voor sommigen nog steeds niet.

En dat brengt ons bij de volgende reden waarom de Spoedwet illegaal is. Demagogie. Er is sprake van een wederzijds belang tussen overheid en media. De overheid wil haar doelen bereiken en heeft daar de media voor nodig. De media ontlenen voor een belangrijk deel hun bestaansrecht aan de overheid, namelijk geld. Bovendien hebben media ook macht om de politiek vorm te geven. Nu gaat het om demagogie. De overheid en de media zetten een zodanig verhaal neer, een narratief, dat iedereen het gelooft en waardoor ze zelf hun machtspositie kunnen behouden en zelfs versterken. Dat doen ze vooral met angst en leugens. Met angst kun je met de bevolking doen wat je wilt. O alsjeblieft overheid, bescherm ons, pak desnoods al onze vrijheden af, als we maar veilig zijn. Nou dat wordt dan geregeld. Maar daar moeten ze dan wel een heleboel leugens voor verkopen. Met leugens is het zo dat wanneer het maar vaak genoeg wordt herhaald, en dan ook nog van verschillende kanten, dat die leugens dan vanzelf waarheid worden. Mondkapjes helpen tegen een virus, en er zijn heel veel besmettingen iedere dag weer en dat is heel eng allemaal. Dat is heden ten dage de werkelijkheid. De perceptie van de waarheid. De waarheid is dus kennelijk de mening van de meerderheid.

Is demagogie strafbaar? Het is misleiding en bedrog. Ik ben geen jurist, maar wanneer er bewust misleiding en bedrog wordt gepleegd, iemand daar voordeel bij heeft ten koste van iemand anders, dan lijkt het me dat dit thuis hoort in het strafrecht. Dat kan niet anders. Wanneer je de feiten kent over het coronavirus en over het gedrag van media en overheid, dat is het duidelijk: de overheid heef samen met de media de burgers, de kiezers misleid en bedrogen. En het heeft ook de parlementsleden bedrogen. Hartstikke strafbaar. Maar zo is wel die Spoedwet tot stand gekomen. Hartstikke illegaal dus die wet.

Er is nog een andere reden waarom de Spoedwet illegaal is. In mijn blog ‘Hoogverraad‘ toon ik aan dat de Nederlandse regering wordt aangestuurd door buitenlandse machten. Dat is landsverraad of ook wel hoogverraad. Dit is onverenigbaar met iedere vorm van democratie. De regering en het parlement dienen uitsluitend maar dan ook echt uitsluitend hun eigen bevolking. Ook al komt het begrip hoogverraad in het Nederlands recht niet voor, het kan niet zo zijn dat de overheid zijn oren laat hangen naar een buitenlandse partij, zeker niet ten koste van haar eigen burgers. Maar dat is wel wat er gebeurt. Nog een reden dus waarom die Spoedwet dus hartstikke illegaal is.

Het is nu dus realiteit dat we een onder een dictatoriaal regime leven. Het dringt nog niet tot iedereen door. Velen zien het niet als dictatoriaal maar als even tijdelijk allemaal even afzien en dan kunnen we dadelijk weer terug naar normaal. Maar dat gaat niet gebeuren. Het duurt toch nog weer even langer. Ja het virus is nog steeds onder ons, en dat komt door al die complotgekkies die zich niet aan de regels houden, ja natuurlijk.

Hier zijn we dus nog niet van af. Maar op een dag is het over. Geen enkele dictatuur is voor altijd. Het stort van zelf een keer in elkaar want leugens komen altijd een keer uit. De vraag is, hoe lang gaat het duren en hoeveel leed moet er worden geleden. En wat was jouw rol in dit verhaal. Was je te bang en verlamd om de situatie goed te kunnen inschatten? Was je een hardnekkige conformdenker die kritische mensen uitsloot? Was je onderdeel van het probleem of was je een strijder voor de vrijheid die samen met medestrijders streed om weer uit deze klote situatie te komen?

Wat was jouw rol? Wat ís jouw rol? Het speelt vandaag. Je hebt invloed. Iedereen kan het verschil maken. We hebben altijd de keuze om mee te werken of er tegen in te gaan. De makkelijkste keuze is niet altijd beste. Dat geldt hier zeker. Maar op een dag komt er een afrekening. Alleen duurt het met die Spoedwet wel wat langer.

"Banksy Fought The Law... (but the law won)" by dullhunk is licensed under CC BY 2.0

© Corona nuchterheid

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zondag 23 juni 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

08 januari 2020
Nederland

What's wrong with the world

Partner

New World Order!

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers