Door dit bedrog kregen de producenten toestemming voor hun falende Covid injecties

Bewust NIET gekeken of injecties bescherming bieden tegen ernstige ziekte - Een handjevol milde gevallen bepalen het lot van bijna 8 miljard mensen

Voor dit artikel negeren we even dat noch het SARS-CoV-2 virus, noch de Delta variant, noch enige andere variant ooit uit ook maar één patiënt kon worden geïsoleerd en daarmee ondubbelzinnig aangetoond, en gaan we uit van de in de media gecreëerde perceptie dat er inderdaad zoiets bestaat als het 'nieuwe coronavirus'. Hoewel we er al vaker op hebben gewezen is het, gezien de almaar misleidender, overspannender - en daardoor steeds ongeloofwaardiger- wordende propaganda van de overheid om er bij het volk in te drammen dat deze 'vaccins' toch echt veilig en effectief zijn, heel belangrijk dat u goed beseft hoe dit vermoedelijk grootste medische bedrog aller tijden tot stand is gekomen.

Dat monstrueuze bedrog begon al tijdens de klinische testfasen in 2020. Zelfs uitgaande van hun eigen stelling dat het virus 'reëel en levensgevaarlijk' zou zijn, bleken de producenten deze testen zo te hebben ontworpen en uitgevoerd, dat een compleet falen op voorhand ingeprogammeerd was.

Dat is niet zomaar een losse bewering, maar werd op 22 september 2020 in nota bene de New York Times aan de kaak gesteld door Peter Doshi, mederedacteur van het medische vakblak BMJ, en Eric Topol, professor moleculaire geneeskunde. In hun ingezonden stuk 'These Coronavirus Trials Don't Answer the One Question We Need to Know' stelden ze de (opzettelijke) cruciale fouten van de klinische testfasen aan de kaak. (Zie ook ons eerdere artikel van 29 september 2020 hierover:  Hierom is de klinische testfase van de grote vaccinproducenten volstrekt waardeloos).

Bewust NIET gekeken of injecties bescherming bieden tegen ernstige ziekte

'Als je goedkeuring gaat geven aan een coronavirus vaccin, geef je die dan aan een vaccin waarvan je weet dat het mensen enkel beschermt tegen de meeste milde vorm van Covid-19, of aan een vaccin dat de meest ernstige complicaties voorkomt?' Het enige logische antwoord is natuurlijk: dat laatste. 'Maar dat is niet hoe de producenten van de drie belangrijkste vaccin kandidaten - Pfizer, Moderna en AstraZeneca, het probleem benaderen.'

'Volgens de protocollen van hun studies kan een vaccin het criterium voor 'succes' behalen als het risico op milde Covid-19 wordt verlaagd. Het werd echt nooit aangetoond dat het matige of ernstige vormen van de ziekte vermindert, noch het risico op ziekenhuisopname, IC-opname of de dood. Kunnen zegen dat een vaccin werkt betekent dat de meeste mensen niet langer het risico lopen om ernstig ziek te worden. Dat is niet wat met deze testfasen wordt vastgesteld.' (vet toegevoegd)

Tijdens de testfasen werd namelijk enkel gekeken of de injecties 'milde gevallen van Covid' zouden kunnen voorkomen of verminderen. Over milde gevallen (hoesten, niezen, verhoging) zou echter niemand zich ook maar enige zorgen over hoeven maken, want die verdwijnen vanzelf weer en veroorzaken geen blijvende schade. Er is daarom geen enkele noodzaak een vaccin toe te dienen dat milde gevallen voorkomt. Dientengevolge waren de testfasen van Pfizer, Moderna en AstraZeneca nutteloos, irrelevant, misleidend en bedrieglijk.

Een handjevol milde gevallen bepaalden het lot van bijna 8 miljard mensen

Uit het stuk in de NY Times: 'De Moderna en AstraZeneca studies gebruiken ieder 30.000 deelnemers; Pfizer gebruikt er 44.000. De helft krijgt twee doses van het vaccin, met een tussenpoos van drie of vier weken. De andere helft krijgt een placebo zoutoplossing. De definitieve bepaling van de effectiviteit zal optreden nadat 150 tot 160 patiënten Covid-19 ontwikkelen…'

Stel dat tijdens de testfase 100 mensen in de placebo groep milde Covid-19 kregen, en slechts 50 in de gevaccineerde groep. De producenten beweren vervolgens dat 'we hebben bewezen dat ons vaccin 50% effectief is, en dat is voldoende om een noodvergunning te krijgen. Geeft het vaccin vrij en injecteer de hele wereld.' Oftewel: de uitkomst bij slechts 150 proefpersonen bepaalt het lot van 7,8 miljard mensen.

In hetzelfde artikel werd terecht gewezen op het onomstotelijke - en zelfs door Marion Koopmans erkende - feit dat de gebruikte PCR test géén besmettingen kan aantonen en voor dit doel zo onbetrouwbaar is, dat 90% (-95%) van alle 'positief getesten' VALS kunnen zijn.

De methode waarmee tijdens de klinische testfase dus werd bepaald dat '150 mensen Covid-19 kregen' is dus volledig onbetrouwbaar, nutteloos, absurd en onzinnig. Een positieve PCR test betekent namelijk NIETS. Milde Covid-19 (hoesten, verhoging) betekent eveneens NIETS om je zorgen over te maken. Bovendien bleken de 'vaccins' bij veel mensen exact dezelfde symptomen te veroorzaken als aan (milde) Covid-19 worden toegeschreven.

We hebben het dus over slechts 150 mensen die niets anders dan een verkoudheid of griepje kregen. En DAAR zijn de Covid-19 injecties voor ontwikkeld. Enkel hiervoor worden nu miljarden mensen ingespoten met hoogst experimentele gentherapieën, waarvan wetenschappers van topuniversiteiten in 2019 nog vaststelden dat deze de komende jaren nog lang niet veilig genoeg zijn om te worden toegepast in mensen.

Alles wat de fabrikanten nodig hadden waren 150 van de 30.000 mensen (een half procent) die enkel doodnormale symptomen zoals hoesten en verhoging kregen, plus een betekenisloze 'positieve' PCR test. Die test wordt tegen alle geldende regels in zó extreem vaak versterkt, dat deze aanslaat op werkelijk ieder restdeeltje van een mogelijke ziekteverwekker die u heeft gehad, hoe onschadelijk dit ook was, en hoe ongemerkt die 'besmetting' ook aan u voorbij is gegaan.

Symptomen en bijwerkingen naar believen uitgewisseld

Daarmee stopte het bedrog nog niet. Hoeveel van die 150 zogenaamde Covid-gevallen traden op in de 'gevaccineerde' groep, en hoeveel in de placebo groep? We schreven al dat als het er 50 in de eerste zijn en 100 in de tweede, de producenten valselijk beweren dat 'het vaccin 50% effectief is' (terwijl 100 van de 30.000 toch echt maar 0,33% is, en 50 van de 30.000 = 0,17%. De werkelijke effectiviteit is in dit geval dus niet 50%, maar slechts 0,16%. In realiteit bleek deze echte effectiviteit zelfs nog lager te zijn).

Maar stel dat de verhouding in werkelijkheid anders is geweest, en 70 gevallen in de vaccingroep, en 80 gevallen in de placebo groep milde Covid kregen. Hoe manipuleren de producenten dit om toch een voor hen gunstige uitkomst te krijgen?

Dat wordt gedaan door bijvoorbeeld 30 gevallen van de gevaccineerde groep toe te schrijven aan bijwerkingen van de injecties, en niet aan Covid. Bedenk nogmaals dat de standaard symptomatische bijwerkingen van deze 'vaccins' exact dezelfde zijn als van milde Covid (en die zijn op hun beurt weer niet te onderscheiden van een gewone verkoudheid / griep). En voilà: door lukraak 30 mensen met symptomen van de lijst met 70 mensen af te halen, is de 'effectiviteit' op 'magische' wijze weer opgekrikt tot het vereiste minimum van 50%.

U kunt uw hand ervoor in het vuur steken dat alle producenten soortgelijke trucs hebben uitgehaald, want er stonden (en staan) voor hen honderden miljarden dollars en euro's winst op het spel. Die inkomsten stel je toch niet de waagschaal voor een handjevol milde gevallen van Covid tijdens de testfase?

Injecties waren anders nooit goedgekeurd

De definitie van 'milde gevallen van Covid' was dus precies wat de producenten nodig hadden. 'Milde gevallen' konden nu naar believen worden veranderd in 'bijwerkingen'. De medische instanties (zoals de FDA in de VS en de EMA in Europa) zouden vervolgens enkel milde bijwerkingen op de injecties te 'zien' krijgen, en deze middelen vervolgens goedkeuren. Dat is dan ook exact wat er gebeurd is.

Indien Pfizer, Moderna en AstraZeneca (en later J&J) tijdens hun klinische testfase er wèl op zouden zijn gericht om ernstige Covid gevallen te voorkomen, dan zouden ze hebben gewacht totdat 150 mensen heel erg ziek zouden zijn geworden. ALS dat al was gebeurd, en ALS ze niet hun slinkse manipulatie van de cijfers hadden kunnen uitvoeren, dan hadden ze tegen de FDA en EMA moeten zeggen dat hun 'vaccin' bij een X aantal mensen levensbedreigende longontsteking en vermoedelijk ook een aantal andere ernstige ziekten veroorzaakt. Hun producten zouden dan nooit zijn goedgekeurd, want op wereldschaal zou dat vele miljoenen slachtoffers betekenen. (Zie ook ons artikel van 3 oktober 2020:  Vrijwilligers klinische testfasen Covid vaccins krijgen ernstige Covid symptomen).

Natuurlijk maakten de producenten zo'n domme fout niet, en zorgden ze ervoor dat ze in hun protocollen en testfasen enkel MILDE Covid gevallen hoefden te voorkomen of verminderen. Zo konden ze hun data naar eigen believen invullen en manipuleren. Zo konden ze snel toestemming krijgen voor hun zogenaamde 'vaccins', en hoefden ze niet terug naar het laboratorium om hun producten te herzien. Zo konden ze al op korte termijn gigantische hoeveelheden geld van de overheden binnentrekken.

Een regelrechte aantoonbare leugen

Eind augustus 2021 is het onvermijdelijke gevolg dat waar ook ter wereld iedere officiële 'expert' en iedere instantie - zoals het RIVM - geïnstrueerd is om te beweren dat de vaccins heel goede bescherming bieden tegen ernstige ziekte en ziekenhuis/IC opname. Ze mogen en kunnen niet anders. 'Ja, zelfs als u gevaccineerd bent, kunt u worden besmet, kunt u Covid krijgen, en kunt u anderen besmetten. Maar u moet het wel nemen, want het beschermt u en anderen tegen ernstige ziekte.'

Dat is dus een regelrechte, aantoonbare leugen. Een ongekend schaamteloos bedrog, ingebakken vanaf het allereerste begin van de ontwikkeling van deze injecties, omdat enkel is gekeken naar 'milde' gevallen, en ernstig zieke vaxxers die nu in het ziekenhuis belanden zelden of nooit aan de injecties worden gekoppeld. (Zo manipuleer je simpel de statistieken: Hartaanval / hersenbloeding, en daarna postief getest = 'Covid slachtoffer'. Hartaanval / hersenbloeding na vaccinatie? = 'toeval'.)

Dit duivelse bedrog, dat in iets meer dan een half jaar tijd alleen al in het Westen officieel aan minimaal 40.000 mensen het leven heeft gekost, en honderdduizenden ernstig (chronisch) ziek of gehandicapt heeft gemaakt. En dat voor een verondersteld doorsnee luchtwegvirus met een door de WHO vastgestelde overlevingskans van 99,85% (/ 99,95% voor 70-minners), en een gemiddelde sterfteleeftijd van boven de 80.

Als DIT bedrog niet onder de Nürnberg Code en de Conventie van Genève valt, als DIT 'vaccinatie'programma niet tot de meest ernstige misdaden tegen de menselijkheid ooit kan worden gerekend, wat dan wel? De aanstormende tsunami van levensbedreigende ADE's en bloedpropjes in miljoenen vaxxers, misschien? Of daarna het valselijk de schuld geven aan ongevaccineerden, waar producenten, politiek en media al een poosje op voorsorteren, met de uiteindelijk bedoeling hen uit de samenleving te verwijderen?

Wanneer openen de mensen eindelijk hun ogen? Kunnen ze dat - gezien de onvoorstelbare opzichtige leugens en krankzinnige maatregelen die ze sinds vorig jaar blindelings hebben aangenomen en opgevolgd - eigenlijk nog wel?

 

Xander

(1) No More Fake News (Auteur-onderzoeksjournalist Jon Rappoport)

Zie ook o.a.:
26-08: Oxford University studie: Vaxxers dragen 251 keer hogere virale lading en besmetten elkaar en anderen (/ Totaal falen Covid-19 injecties: Vaxxers zijn nu 'potentiële superspreaders' en lijken oorzaak van 'schokkende stijgingen (van zieken en doden) in zwaar gevaccineerde bevolkingen')
25-08: Noord-Iers ziekenhuis ontslaat arts na onthulling dat bijna alle ernstig zieken gevaccineerden zijn
22-08: Studie Erasmus en Radbouw researchers bevestigt risico verzwakt immuunsysteem en ADE reacties door Covid injecties
19-08: Nederlandse zorgverzekeraar bevestigt dat Covid injecties medisch experiment zijn waarvan schade niet wordt vergoed
16-08: EU database: Eind juli 20.525 vaccinatiedoden en bijna 2 miljoen gewonden ( / Bedrog testfase ontmaskerd: Pfizer en Moderna injecteerden ook controlegroep met 'vaccins' - Australië: Aantal vaccinatiedoden 8 keer hoger dan aantal Covid doden)
15-08: Ook vakblad Journal of Infection waarschuwt nu voor gevaarlijke ADE reacties in gevaccineerden
09-08: CDC erkent na WOB verzoek geen bewijs te hebben van isolatie (en dus bestaan) Covid-19 virus ( / National Center for Immunization and Respiratory Disease: SARS-CoV-2 virus nog nooit uit ook maar één patiënt geïsoleerd - CDC directeur erkent op TV dat de 'vaccins' GEEN besmettingen voorkomen)
04-08: Lezing advocaat Artsen voor Waarheid: 'Staat is criminele organisatie; vaxxers hebben nog maximaal 5 jaar te leven'
01-08: CNN roept openlijk op alle ongevaccineerden te laten verhongeren ( / 01-08: ( / Waarom wil de politiek 100% vaccinaties? Omdat er dan geen controlegroep over is die kan aantonen dat de aanstormende golf ADE's, bloedpropjes / immuunziekten, onvruchtbaarheid en sterfgevallen door deze injecties wordt veroorzaakt? )
28-07: Eminente pro-vaccinexpert eist onmiddellijke stop vaccinaties vanwege ontstaan 'super varianten' (/ 'Zogenaamde experts die beweren dat de varianten door ongevaccineerden ontstaan hebben geen enkel wetenschappelijk inzicht. De enige echte oorzaak is massa vaccinatie. Deze vaccins onderdrukken de natuurlijke immuniteit van gevaccineerden' )
21-07: Hoofd wetenschap Britse overheid erkent dat 60% nieuwe ziekenhuisopnames volledig gevaccineerden zijn (/ Officiële cijfers Israël bevestigen dat natuurlijke immuniteit 40 x effectiever is)
18-07: Tienduizenden Europese artsen krijgen brief met nieuwste wetenschappelijke feiten over Covid vaccins (/ Aantal officiële vaccinatiedoden VS en EU nadert de 30.000)
14-07: Canadese arts test zijn gevaccineerde patiënten: 62% heeft nu al bloedpropjes
14-07: Nu ook officieel meer vaccinatie- dan Covid doden in VS; Britse minister erkent op tv dat vaccin mensen veel kwetsbaarder maakt voor corona
07-07: Valse angst voor delta variant: Gevierde Nederlandse hartchirurg beschuldigt regering van mind control
13-06: 'Autopsie op gevaccineerde bewijst dat mRNA en spike proteïnen zich naar alle organen verspreiden (/ Infectieziekten specialist: 'Dit is een wereldwijde tijdbom, uiteindelijk zal IEDERE gevaccineerde last krijgen van schadelijke gevolgen')
27-05: Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken 'onvoorstelbare aantallen' vaccinslachtoffers
08-05: Prestigieuze pro-vaccinatie Salk Institute impliceert dat de Covid vaccins levensgevaarlijk zijn
05-05: Ook gevestigde wetenschappers waarschuwen nu dat spike eiwit aangemaakt door Covid vaccins zeer schadelijk is en dodelijk kan zijn
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
21-01: WHO geeft eindelijk toe dat PCR-test enorm veel valse positieven oplevert
02-01: 'WHO past regels misbruikte PCR test aan om vaccins succesvol te doen lijken'

2020:

31-12: (/ Slechts 0,015% van de bevolking moet naar het ziekenhuis, maar corona maatregelen blijven overeind en lijken alleen maar harder te zullen worden)
29-12: Hoofd wetenschap WHO: Geen bewijs dat Covid vaccins besmettingen voorkomen
20-12: CDC stelt richtlijnen bij nu duizenden Amerikanen ziek zijn geworden na Covid vaccinatie
08-12: FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins
03-12: Bewijs geleverd van telefoongesprek waarin RIVM toegaf dat Covid bijna geen klachten geeft
30-11: Marion Koopmans erkent dat PCR-test geen besmetting kan aantonen
19-11: Oud-voorzitter comité Royal College of Physicians noemt corona grootste hoax ooit
17-11: International Journal Clinical Practice waarschuwt voor beschadigd immuunsysteem door Covid vaccins, en extra vatbaarheid voor de ziekte zelf
15-11: Britse overheid zet urgent AI software in om 'verwachte hoge aantal ernstige tegenreacties op Covid-19 vaccin te verwerken'
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren 
09-11: WHO bevestigt in Bulletin zeer laag Covid sterftepercentage van 0,05%
25-10: Nederlandse experts: Valse PCR testmethode is bron van alle ellende, RIVM wil zoveel mogelijk positieve uitslagen ( / 'RIVM heeft impliciet toegegeven dat er alleen nog maar getest wordt om zoveel mogelijk positieven te melden, en breekt daarbij met alle wetenschappelijke regels' )
09-10: Hoax wordt steeds groter: CDC geeft in document toe geen meetbaar virus te hebben
03-10: Vrijwilligers klinische testfasen Covid vaccins krijgen ernstige Covid symptomen
29-09: Hierom is de klinische testfase van de grote vaccinproducenten volstrekt waardeloos
28-09: Ex-hoofdadviseur wetenschap farmagigant Pfizer: 'Hele tweede golf is fake, bijna alle positieve testen zijn vals'
13-09: Farma gigant Pfizer geeft anti-vaxxers alvast de schuld als vaccins straks corona niet stoppen
06-09: Universiteit Oxford bevestigt grote onbetrouwbaarheid en daardoor zinloze corona testen
25-08: Hoogleraar Pierre Capel herhaalt: 'Kappen met mondkapjes en angstpandemie' (/ Zelfs statistieken van het RIVM laten zien dat er sinds eind mei geen corona meer is gevonden in mensen met klachten)
22-08: Nederlandse moleculair analist: 'Er is geen tweede golf, alleen een datazwendel'
17-08: Oud-directeur Instituut Microbiologie: 'Al 8 weken geen nieuwe Covid-19 gevallen meer'
15-08: 'De leugen regeert al maanden - Wordt het kabinet bewust misleid door het RIVM?' (Column Pierre Capel)
31-05: MIT: Coronavaccin gaat nooit werken, immuniteit duurt hooguit enkele maanden|

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zaterdag 24 februari 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Partner

New World Order!

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers