Hoe zit het met die NEP-testen..?!

We plaatsen dit onderstaande artikel, aan de hand van de informatie die Dr. Joseph Mercola, een Amerikaanse arts-osteopaat, geschreven heeft en publiceerde. Mercola is een arts, met een voorliefde voor natuurlijke geneeswijzen, waaronder een orthomoleculaire insteek. Tot 2013 was Joseph Mercola directeur van de ‘Dr. Mercola Natural Health Center’ in Illinois. Zoals veel artsen en wetenschappelijke medici, die buiten ‘gebaande paden’ lijken te lopen, zijn ook de ‘afwijkende standpunten’ van Joseph Mercola onderwerp van beroering. De informatie die hij deelt, roept dikwijls heftige reacties op bij de mainstream geneeskunde. Dat zegt waarschijnlijk meer over die mainstream geneeskunde, die nauwelijks of niet gezegend is met een ‘Open Mind’, dan over Dr. Joseph Mercola.

Hij ventileert veel van de, zoals dat dan heet: ‘kritische geluiden’, bijvoorbeeld inzake vaccins en vaccinaties. Deze publiciteit wordt hem niet in dank worden afgenomen door de farmaceutische industrie. Wat je op zich wellicht al als een compliment zou kunnen zien voor Mercola..! In het onderstaande artikel beschrijft medicus Lilian Richell het verhaal van Joseph Mercola en zijn bevindingen en die van Prof. William Haseltine.

Deze hoogleraar kreeg inzage in de testprotocollen van een drietal vaccinproducenten. Deze dr. Haseltine, inmiddels gepensioneerde geneticus en microbioloog, werkte op het gebied van retrovirussen en was actief in het onderzoek naar AIDS. Lillian Richel heeft de informatie van Haseltine en Mercola vloeiend door elkaar laten lopen, waardoor een duidelijker beeld ontstaat van het totaalplaatje dat de beide mannen, ieder vanuit hĂșn perspectief beschrijven.

 * * *

Wat voor vaccins krijgen we straks ‘voor de kiezen’
??

Hoe zit het met die NEP-testen..?!

2020 © Lillian Richel | deze versie WantToKnow.nl/be

Met de snelheid waarmee de vaccins worden ontwikkeld en getest zijn er de laatste tijd veel vragen over de veiligheid en werkzaamheid opgedoken. Fabrikanten benadrukken weliswaar dat ze hun vaccin aan robuuste testen onderwerpen voordat ze ermee de markt op gaan, maar prof. William Haseltine die een blik wierp op een drietal testprotocollen kwam tot een verontrustende conclusie. De testprotocollen van Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson kon hij onder de loep nemen, omdat deze openbaar werden gemaakt.

Wat blijkt? Deze protocollen zijn zodanig opgesteld dat ze bij voorbaat bewijs leveren dat de vaccins werken. Zelfs als de gemeten effecten minimaal zijn. Dus toelating tot de markt is verzekerd.

Met minimale maatstaven??
Een gebruikelijke vaccintest moet als eindresultaat opleveren, dat het voorkomt dat er infectie optreedt. Elke vaccintest moet eens in de drie dagen een antigeentest bevatten, om een opgelopen besmetting vast te stellen inclusief vroege tekenen van infectie. En eenmaal per week moet er een PCR-test gedaan worden, om een infectie met SARS-CoV-2 te bevestigen. Dit zijn de twee onderdelen, op basis waarvan het vaccin op zijn vermogen wordt beproefd, een infectie af te weren. Maar let wel: het voorkĂłmen van infectie is geen maatstaf voor vaccinsucces in deze testen..

Het enige dat wordt vereist is dat bij de groep gevaccineerden minder ernstige symptomen worden vastgesteld dan bij de groep niet-gevaccineerden. Ze moeten dus allemaal bevestigde infecties vertonen. Zo’n criterium wijst er op dat er niet wordt verwacht dat de vaccins een infectie voorkomen, maar dat ze slechts de symptomen matigen.

Bij een werkzaam vaccin, moeten we denken aan de preventie van een ernstige besmettelijke ziekte. Echter, de vaccinprotocollen van Moderna, AstraZeneca en Johnson & Johnson vereisen helemaal niet dat hun vaccin een ernstige ziekte voorkĂłmt. De werkzaamheid hoeft slechts te bestaan uit het voorkĂłmen van matige symptomen, die echter de mildheid hebben van een hoestje of hoofdpijn. Geen van deze producenten hebben sterfte in hun protocol opgenomen, terwijl een echt vaccin het overlijden aan covid-19 totaal moet uitbannen dan wel drastisch moet terugbrengen.

Een handjevol testpersonen

De werkzaamheid van een vaccin bewijst zich in grote klinische testen gedurende meerdere jaren. Normaal gesproken hebben de testgroepen een omvang van 30.000 tot 60.000 deelnemers. Testen op deze schaal kunnen betrouwbaar geacht worden als maat voor de effectiviteit. Echter, deze testprotocollen laten zien dat elk onderzoek bestaat uit tussentijdse en primaire analyses van ten hoogste 164 personen.

Een tussentijdse analyse moet 70% effectiviteit laten zien om als succesvol te worden beoordeeld. Vaccin Ăšn placebo moeten aan duizenden mensen worden gegeven in elke test. De eerste tussentijdse analyse van Moderna baseert zich op slechts 53 personen. En de analyse bestaat dus uit het verschil in het aantal personen met milde klachten tussen de gevaccineerde groep en de ongevaccineerde groep.

Wanneer vinden de fabrikanten het vaccin ‘bewezen effectief’?
Moderna stelt het krijgen van symptomen op maximaal 13 in de gevaccineerde groep tegen 40 in de ongevaccineerde groep op een totaal van 53 personen  (er werden duizenden mensen gevaccineerd, maar dit aantal van 53 betreft de mensen die met covid-19 besmet moesten zijn ten behoeve van de test). Johnson & Johnson heeft een testgroep van 77 personen. Hiervan moeten maximaal 18 mensen klachten krijgen in de gevaccineerde groep tegen 59 in de ongevaccineerde groep.
AstraZeneca heeft een testgroep van 50 mensen. Hiervan moeten maximaal 12 mensen klachten krijgen in de gevaccineerde groep tegen 19 in een controlegroep van 25 personen.
Pfizer moet het met nog een kleinere testgroep doen: 32 deelnemers. Het vaccin wordt als succesvol aangemerkt als er maximaal 7 personen in de gevaccineerde groep klachten krijgen tegen 25 in de controlegroep.

Deze briljante medicus, afgestudeerd aan de Harvard-Universiteit, laat duidelijk weten, dat wij AF MOETEN, van het beeld van het ‘Heilige Vaccin’ als het summum van bescherming-tegen..!! (klik voor artikel)

Nu mogen eerste analyses genieten van een speelruimte. Ze hoeven niet 70% werkzaamheid aan te tonen, maar 60%. Het aantal testpersonen en percentages ligt dus buitengewoon laag, maar met deze kleine voorbereidende resultaten zijn de fabrikanten al van plan een verzoek tot autorisatie in noodsituatie (EUA) te doen aan de Food and Drug Administration (FDA). Hoe actief ze dan nog verder gaan testen is een open vraag.

Niet erg geruststellend is het feit dat de deelnemers aan deze testen jonge en gezonde mensen zijn die nauwelijks risico lopen om te overlijden aan Covid-19. En hiermee kan je dus geen inschatting maken hoe het zal uitpakken voor de vatbaardere groep van ouderen. En krijg je dus een a-symetrische testuitslag, die aantoont, dat het middel (vaccin) té zwak is voor deze groep.. Maar dan zal de evt. goedkeuring al in de zak zitten van de farmaceutische producenten.

Mag het een beetje minder zijn?
De diagnose dat er sprake is van ‘Covid-19’, is flinterdun. De minimale eisen om een covid-19 geval genoemd te worden is 1 positieve PCR-test en 1 à 2 milde symptomen. Dat kan hoofdpijn, koorts, hoesten of lichte misselijkheid zijn en dat is bij lange na niet toereikend. Deze vaccintesten gaan dus alleen over een lichte afname van verkoudheidssymptomen. Ze geven helemaal geen zekerheid dat het vaccin, de ernstige covid-19 complicaties voorkómt. EN DAAR GAAT HET TOCH OM
??

Johnson & Johnson’s test is de enige die ernstige covid-19 symptomen in zijn voorlopige analyse betrekt: minstens 5 van de 75 deelnemers. De meest vooraanstaande vraag bij een vaccin is: beschermt het je tegen een infectie? Als iemand dit vaccin krijgt, loopt deze persoon dan minder kans op een infectie met dit virus? Dat zullen deze testen echter niet aantonen. Ze kijken alleen naar het opheffen van covid-19 symptomen en niet naar een infectie.

Een infectie zonder symptomen is een tweederangs onderdeel van de testen terwijl ze bepalend moeten zijn. Het lijkt erop dat alle farmaceutische bedrijven ervan uitgaan dat het vaccin nooit tegen een infectie zal beschermen. Hun maatstaven voor effectiviteit is het verschil in symptomen tussen de geĂŻnfecteerde controlegroep en de geĂŻnfecteerde gevaccineerde groep. Ze meten niet het verschil tussen infectie en geen-infectie.

Ook ernstige symptomen en sterfte zijn secundaire onderwerpen in deze testen. Geen van de testen kijkt naar een ziekenhuisopnames of overlijden als minpunten. Ons gezonde verstand, dat in rap tempo vervaagt, maakt duidelijk dat dit vaccin nooit een pandemie kan beëindigen als het geen infectie, noch ziekenhuisopname noch overlijden kan voorkomen. Iedereen die het vaccin accepteert doet dit tevergeefs.

Geen neutrale placebo’s
Sommige covid-19 testen gebruiken andere vaccins als placebo in plaats van echte biologisch-neutrale substanties zoals een zoutoplossing. Een zoutoplossing kan op geen enkele manier een bijwerking van het vaccin maskeren. Moderna gebruikt wel een zoutoplossing voor de placebogroep [2], maar AstraZeneca dient een meningococcen vaccin toe in plaats van een echt placebo [3]. AstraZeneca maskeert verder nog potentiële bijwerkingen door bepaalde geneesmiddelen aan het vaccin toe te voegen.

In een van onderzoeken krijgen de deelnemers 1x in de 6 uur paracetamol (acetaminophen) gedurende 24 uur na de injectie. Deze pijn- en koortsstiller kan dus bijwerkingen als pijn, koorts en hoofdpijn of algemene malaise makkelijk maskeren. Behalve dit verbloemende effect is het algemeen bekend onder natuurgeneeskundige artsen dat paracetamol tijdens een acute virale infectie geen verstandige aanpak is, omdat het de immuun respons in de weg zit.

Op Wired stond dit:

“In een persbericht over de resultaten van de Oxford vaccintesten, was te lezen dat er een toename van ‘matige bijwerkingen’ was onder de deelnemers. Na een blik te hebben geworpen in het oorspronkelijke bericht bleek dit een marketingtruc. Milde reacties kwamen inderdaad meer voor dan ernstige reacties. Maar er was ook middelmatige en ernstige schade waaronder een verstoring van het dagelijkse leefpatroon of een noodzaak voor medische hulp.
Een derde van de gevaccineerde groep zonder paracetamol kreeg last van koude rillingen, vermoeidheid, hoofdpijn, malaise en/of temperatuurverhoging. Ongeveer 10% had koorts (38°C) en iets meer dan een kwart kreeg last van matige tot flinke spierpijn. Dat is best veel in een groep van jonge en gezonde mensen. De paracetamol deed niet zo veel voor deze problemen.” [4]

Veiligheidsproblemen..
Op 6 september 2020 onderbrak AstraZeneca zijn vaccintest (in fase 3) wegens een ernstig en onverwacht schadelijk effect bij een Britse deelnemer [5,6]. Aanvankelijk onthulde het bedrijf niet waar het om ging, maar later werd toch bekend gemaakt dat een deelnemer een ernstige ontsteking van het ruggenmerg had ontwikkeld (transverse myelitis) [7,8].

Het verband is duidelijk; het is in ieder geval geen Ă©cht gezonde combinatie, vaccins en de miljarden ‘beloning’ voor de verkoop ervan..!?

Op 12 sept 2020 gaf de Britse GGD groen licht voor de hervatting van testfase 3 nadat een onafhankelijke inspectie het sein ‘veilig’ had gegeven [9,10]. Een woordvoerder van AstraZeneca meldde dat het incident een ‘niet gediagnostiseerd geval van multipele sclerose’ was [11].

Op 19 sept 2020 meldde de New York Times een 2e geval van transverse myelitis in de AstraZeneca vaccintest [12]. Een deskundige die om advies was gevraagd door de NYT oordeelde dat dit incident hem een ‘gevaarlijk patroon leek’ en dat een derde incident de hele vaccintest zou moeten beĂ«indigen. AstraZeneca meent echter dat een verband tussen de twee gevallen en het vaccin ‘niet waarschijnlijk is’ en dat er ‘onvoldoende bewijs is om met zekerheid te zeggen of er wel of geen relatie is met het vaccin’ [13].

Op 21 oktober 2020 overleed in BraziliĂ« een van de AstraZeneca deelnemers aan covid-19 complicaties. Maar de test vond verder gewoon doorgang [14]. Op 12 okt 2020 onderbrak Johnson & Johnson zijn vaccintest wegens een ‘onverklaarbare ziekte’ bij een van de deelnemers [15,16]. Net als AstraZeneca zwijgt Johnson & Johnson over de details van de ziekte en reageert met ‘het is belangrijk dat we eerst alle feiten kennen voordat we er meer informatie over geven’.

Zijn dit de gewone bijwerkingen?
Dat er niet méér vaccintesten gestopt worden, is eigenlijk ronduit verbazingwekkend, in het licht van het aantal bijwerkingen in de zeer gezonde vrijwilligers [17]. In de Moderna vaccintesten tijdens de 1e fase ondervond 80% van de deelnemers bij een dosis van 100 mcg algehele lichamelijke bijwerkingen zoals vermoeidheid, hoofdpijn, malaise, koude rillingen en spierpijn [18]. Desondanks hield Moderna aan deze dosis vast in testfase 3 [19]. In de groep die de hoogste dosering kreeg (250 mcg), hadden alle deelnemers bijwerkingen na zowel de eerste als de tweede dosis [20]. En 21% in deze groep ondervond meerdere ernstige bijwerkingen.

Weer zo’n conspiracy-arts, die ZEER ERNSTIGE WAARSCHUWINGEN laat horen t.a.v. het a.s. Covid-vaccin.. (klik voor info)

Er was op 1 okt 2020 een melding over een deelnemer die na de tweede dosis met zulke heftige koude rillingen wakker werd dat hij een tand brak (in de Pfizer vaccintest) [21]. Een Moderna-deelnemer vertelde dat hij gedurende een paar dagen een beetje koorts had en zich belabberd voelde na de eerste prik. Acht uur na de tweede prik was hij aan het bed gekluisterd met een temperatuur van boven de 38°, bibberend van de koude rillingen, een bonkende hoofdpijn en benauwdheid. De pijn in zijn arm op de prikplek voelde als ‘een ganzenei op zijn schouder’. Dat was een slapeloze nacht en de koorts duurde 5 uur [22].

Twee andere deelnemers meldden soortgelijke bijwerkingen en een derde waarschuwde dat je een dag vrij moest nemen na de tweede prik. Op CNBC (Consumer News and Business Channel) stond toen te lezen dat met deze test-ontwikkelingen meerdere vaccinbedrijven met hun hoogste doseringen stopten vanwege de forse bijwerkingen.

Covid-19 vaccins een risico op AIDS?
Een verontrustende ontwikkeling is dat een groep onderzoekers nu hun bezorgdheid uitspreekt over een paar covid-19 vaccin kandidaten. Ze zouden voor een bepaalde groep mensen een hoger risico vormen op besmetting met het HIV-virus, dat AIDS veroorzaakt [23,24,25]. Zij refereren aan de mislukte pogingen om een HIV-vaccin te ontwikkelen. Het genetisch gemodificeerde adenovirus (Ad5), dat in de HIV vaccintesten is gebruikt, wordt nu ook in vier covid-19 kandidaten gebruikt [26]. Deze zitten in onderzoeken in de VS, Rusland en Pakistan.

Wetenschappers waren destijds niet in staat de oorzaak vast te stellen waarom Ad5 het risico op HIV scheen te verhogen. Het was onverklaarbaar, maar het gebeurde wùl. Saillant hierbij is dat Dr. Fauci de leiding had over dit HIV-onderzoek [27]. In de publicatie stelde hij de vraag “of dit probleem bij slechts enkele of alle recombinante vectoren voorkomt in de ontwikkeling van de huidige vector-gebaseerde vaccins”.

Gezien deze uitspraak besloten de wetenschappers nu naar buiten te komen met deze informatie, omdat Ad5-vaccins voor covid-19 mogelijk spoedig getest gaan worden in bevolkingsgroepen met een hoog HIV-gehalte. En ze vinden dat er wetenschappelijke overeenstemming moet komen over dit HIV/AIDS risico als onderdeel van de Covid-19 klinische studies.

Overigens is het bijzonder opvallend in dit kader, dat Nobelprijswinnaar dr. Luc Montagnier, in zijn onderzoek van het COVID-virus, ontdekte, dat er sequenties van het HIV-dna aanwezig zijn..! Er schijnt volledige radiostilte rondom dit onderzoek te ‘moeten’ heersen in de media.. Waarom? (HIER)

Wordt het covid-19 vaccin verplicht?
Een opiniepeiling van sept 2020 toonde aan dat slechts 51% van de Amerikaanse bevolking zich met het covid-19 vaccin “beslist of waarschijnlijk” zou laten vaccineren als het beschikbaar komt [28]. In een andere peiling zou slechts 44% het vaccin van de eerste generatie accepteren, zelfs als ze hiervoor $100 cadeau kregen [29]. In een artikel van 1 oktober 2020 in het New England Journal of Medicine, klaagden de auteurs over de aarzelende houding ten opzichte van het vaccin [30].

In reactie hierop vonden ze dat het dan maar verplicht moest worden voor iedereen. Ter aanmoediging hiervan gaven de auteurs de aanbeveling om diverse strafmaatregelen te koppelen aan een weigering, zoals werkschorsing en/of huisarrest. Op 19 oktober 2020 was er een artikel, waarin gewaarschuwd werd dat als dit soort voorvallen blijven bestaan, werkgevers het recht hebben om werknemers te verplichten zich te laten vaccineren [31]..!!

Mogelijke uitzonderingen hierop zijn medische aandoeningen, oprechte religieuze bezwaren en bepaalde vakbondscontracten. ‘Operation Warp Speed’ heeft Walgreens en CVS aangewezen als distributeurs van het vaccin [32]. Verpleeghuizen en gezondheidsinstellingen voor langdurig verblijf in de VS kunnen zich aanmelden om deze bedrijven de inentingen te laten verzorgen.

Gezondheidspaspoorten worden ook realiteit.
Ierland is al begonnen dit landelijk te testen. Het ‘Health Passport Ireland Initiative’ maakt gebruik van een app om de covid-19 testen weer te geven en te volgen. Zodra het vaccin beschikbaar is zal hieraan een vaccinatiestatus worden toegevoegd [33]. Bakken met geld worden uitgegeven aan programma’s om de bevolking te identificeren, op te sporen en te volgen in naam van volksgezondheid en veiligheid. Een artikel in het Journal of the American Medical Association (JAMA) schat dat de kosten van de covid-19 pandemie zijn opgelopen tot meer dan $16 biljoen in de VS [34].

Dat is ongeveer 90% van het jaarlijks VS bruto nationaal product..!! Het artikel stelt dat, gezien deze kostenpost, elk beleid dat de verspreiding van SARS-CoV-2 reduceert van enorme sociale waarde is. Aan de testen, het volgen en de quarantaine regels die dit artikel aanbeveelt, hangt echter ook een prijskaartje, namelijk iets wat iedereen zou afwijzen: het verlies van privacy en vrijheid. Volgens de rapportage van The Last American Vagabond zijn de overheden bezig onze vrijheid te verkopen in de naam van volksgezondheid [35].

Willen we echt in een ‘bio-veilig land’ wonen? Deze vrijheid rovende strategieĂ«n worden ons verkocht als ‘de weg terug naar normaal’, maar de realiteit is dat het alles behalve normaal zal zijn. De pandemie en de mondiale respons hierop is alles behalve toevallig, zoals ik uitgebreid in “The Global Takeover Is Underway” heb geschreven [36]. Er is overtuigend bewijs dat dit een deel is van een veel groter plan. Het is de laatste stap in een technocratische overname. In 5 eerdere artikelen heb ik verschillende aspecten van deze mondiale agenda beschreven [37, 38, 39, 40, 41].

De covid-19 pandemie heeft de economische kloof tussen de middenklasse en de welgestelde elite dramatisch verdiept. En de weg waarop we nu zitten zal deze ongelijkheid alleen maar vergroten [42, 43]. De mondiale agenda gaat niet over een betere wereld voor de middenklasse. Het gaat over slavernij waarbij we niets kunnen afwijzen, of zelfs maar weigeren wat er uiteindelijk op ons af komt. Gedwongen vaccinaties is al vast Ă©Ă©n van de aspecten van dit plan dat we tot elke prijs, moeten zien te weigeren.

 

Lillian Richell,
oktober 2020

Bronnen:

– mercola.com/sites/articles/archive/2020/10/27/covid-vaccine-trials

– williamhaseltine/2020/09/23/covid-19-vaccine-protocols-reveal-that-trials-are-designed-to-succeed/

GuidoJ.

© www.wanttoknow.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
donderdag 30 november 2023

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Forum updates

  • Geen berichten om weer te geven.

Partner

New World Order!

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers