Kijk deze essentiële boeken over COVID-19!

Kijk deze essentiële boeken over COVID-19!

2020 © WantToKnow.nl/be

‘De CoronaPLANdemie’

Zicht op een verborgen speelveld

door Erwin Pasmans

Wij staan voor een onherroepelijk kantelpunt in onze geschiedenis. Waarvoor kiezen we? Voor een voorgeschreven manier van leven in een technocratisch en totalitair aangestuurde werkelijkheid? Of voor een betrokken levenswijze – in private en publieke sfeer – met directe beslissingsbevoegdheid en echte samenwerking?

In 9 maanden tijd zijn België en Nederland onherkenbaar veranderd. Politici, bestuurders en deskundigen hebben het bijna enkel nog over het virus en dicteren ons hoe we daarmee moeten omgaan. De media spelen daarbij een bepalende rol. Voor nieuwe inzichten is nagenoeg geen plaats. De kloof tussen de aanhoudende draconische maatregelen en de feitelijke situatie wordt met de dag groter. Hoe heeft het eigenlijk überhuapt zover kunnen komen?

Erwin Pasmans (1973) is schrijver en heeft een onderzoekende, dissidente geest. Hij en een team van medeburgeronderzoekers, vonden elkaar, in een sterk gevoelde noodzaak om hierover meer helderheid te krijgen. Dit spontane burgerinitiatief bleek één van de vele, wereldwijd! Het rijke materiaal in dit boek, toont een ontnuchterend beeld, dat geheel anders is dan ons in de media en de politiek wordt voorgeschoteld.

In de publieke nieuwsvoorziening was vrijwel meteen zichtbaar, hoezeer vele waardevolle wetenschappelijke informatie systematisch buiten beeld bleef, of slechts gefragmenteerd aan bod kwam. Onvolledig gepresenteerde cijfers en ontoereikende interpretaties, werden voor waar aangenomen. Het smoren en framen van andere geluiden over de lockdown hielden aan en effectieve behandelmethoden werden zelfs verboden. Denk eens aan de idiotie in dit kader, rondom HCQ. Een dodelijk gemiste kans, immers met álle beschikbare kennis had een tunnelvisie voorkomen kunnen worden.

In dit non-stop onderzoek werden steeds diepere lagen aangeboord en kwamen cruciale feiten boven tafel. Duidelijk is dat achter de schermen van de uitvergrote virusdreiging uiterst ingrijpende ontwikkelingen gaande zijn. De auteur weet dit wereldomvattende krachtenveld -want daar spreken we over!- in beeld te brengen. Indringend beschrijft hij hoe dit ons leven diepgaand beïnvloedt en ons fundamentele recht op zelfbeschikking vergaand aantast en verder zál aantasten!

Naarmate de grotere agenda verder wordt uitgerold, kijken meer mensen erdoorheen. Precies daarom klinkt uit diverse lagen van de samenleving een steeds luidere roep om de regie over eigen welzijn en gezondheid – en eigenlijk over ons gehele leven – per direct weer terug te nemen. Als krachtig en menswaardig antwoord op de ontstane situatie. Dit zijn 3 citaten van erudiete vakmensen over dit boek:

‘Pasmans krijgt het zelfs voor mekaar om je aan het lachen te krijgen,
terwijl je geconfronteerd wordt met hallucinante informatie.’

– Dr. Geert Verhelst,
orthomoleculair arts en auteur

 

‘Helder en inspirerend geschreven overzicht van de coronakritiek.’

– Ab Gietelink,
filosoof, auteur, acteur en theaterproducent

 

‘Absoluut verplichte lectuur voor wie de huidige waanzin wil begrijpen!’

– Peter Vereecke,
classicus en oud-burgemeester

 

CORONA, VALS ALARM
feiten , cijfers en achtergronden.

Wat klopt er van en is er waar?

In luttele maanden bereikte dit boek een miljoenenoplage en verscheen vervolgens in meerdere talen. Nu dan ook eindelijk in het Nederlands; de absolute Duitse nr. 1 zomerbestseller: ‘Corona, vals alarm?’  De auteurs kennen alle medische ins en outs van covid-19, van virussen en van de griep. Het boek vertelt u alles wat u moet weten over de ontwikkeling van covid-19 over de hele wereld, en de reactie van de autoriteiten en volksgezondheidsorganisaties. De auteurs onderbouwen hun beknopte betoog met makkelijk toegankelijke data, grafieken, bronmateriaal en harde wetenschap. Dit boek:

vergelijkt het zogenaamde ‘killervirus’ met eerdere coronavirussen en griepsoorten. beschrijft de coronasituatie in Nederland en Duitsland, verheldert de ‘r’-factor en sterfte- en besmettingscijfers. belicht de lockdown, mondkapjesplicht en afstandhouden en de gevolgen daarvan voor ondernemers, kinderen en ouderen. behandelt het gezondheidssysteem: welke overbelasting is er precies gaande? gaat in op de strijd tegen corona: is de zoektocht naar een vaccin überhaupt zinvol en wat zijn de mogelijke gevolgen?

Met dit boek bent u prima in staat om een eigen oordeel te vormen over het hele coronaprobleem, met behulp van makkelijk toegankelijke data, grafieken en achtergronden!

 

Over een lang voorbereide pandemie,
het politiciprobleem en wat er echt aan de hand is…

door Benjamin Adamah

‘Politiek is de kunst om problemen te zoeken,
ze vervolgens overal te vinden, ze daarna onjuist
te diagnosticeren om vervolgens de onjuiste
remedie erop toe te gaan passen’

– Groucho Marx, komiek (1880-1977)

Hoe kwamen we wereldwijd zo abrupt terecht in de allergrootste knoeiboel ooit? Benjamin Adamah, de auteur legt het in dit boek haarfijn uit. Dit is zijn voorwoord:

Een 2020 momentopname
Ik neem met dit boek – dat het meest absurde stuk microhistorie aller tijden in kaart brengt – de uitdaging op me, om wat de Plandemic betreft, door de bomen het bos zo helder mogelijk zichtbaar te maken. Soms doen maf genoeg politici dat zelf al, zoals Mark Rutte, die bijvoorbeeld in de eerste week van november 2020, na aanhoudend stalken door Wybren van Haga, toegeeft dat hij het cruciale verschil wel degelijk weet tussen een positieve PCR-test-uitslag en een besmetting – daarmee het hele kabinetsbeleid dus onderstrepend als iets dat de samenleving opzettelijk probeert te schaden en ontwrichten.

Welkom in South Park!
Iedere terzakekundige wetenschapper, op het gebied van PCR-tests, heeft tot dusver, net als PCR-test-uitvinder en Nobelprijswinnaar Kary Mullis, helder en begrijpelijk uitgelegd waarom een positieve PCR-test-uitslag GEEN besmetting aantoont, GEEN besmetting mag worden genoemd en al helemaal niet aanduidt, dat een persoon besmettelijk is of een ‘coronageval’, of een gevaar voor de samenleving!

De ‘Tweede Golf’ is dus vanuit de wetenschap belicht alleen een ‘Golf van PCR-test Fraudes’ en juridisch gezien is het een ambtsmisdrijf..! Maar er is nu eenmaal een leugen gepland, georkestreerd, gesubsidieerd door de EU, gepusht door de WHO, etc., en volgens de landsadvocaat kunnen we ons geen harde wetenschap veroorloven – en daarom liegen Rutte en De Jonge met steun van het RIVM, NOS-baas Marcel Gelauff, de grote kranten en een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer (tijdens dit schrijven) knalhard door.

En allerlei gemeenten, gerund door burgemeesters die hier opgewonden van raken, verspreiden de leugen zelfs huis aan huis op pamfletten! Een motie van Van Haga en het FvD om wetenschappelijk correct voortaan van een positieve PCR-test uitslag inplaats van een besmetting te spreken haalt het niet omdat een Kamer-meerderheid zich al tot de nieuwe ‘religie’ bekeerd heeft. Voor alle duidelijkheid: er vindt hier geen stemming plaats over iets subjectiefs waar je een mening over kunt hebben, maar over een hard vaststaand feit (een positieve PCR-test uitslag is hard wetenschappelijk aantoonbaar GEEN besmetting. Punt!)

Waarschijnlijk, als je de Tweede Kamer nu zou laten stemmen over wie de uitvinder van de PCR-test is, of dat Kary Mullis of Harry Mulisch is, dan zal een meerderheid, ook in de Eerste Kamer, besluiten dat Harry Mulisch de uitvinder is, omdat die naam in Nederland makkelijker in de mond ligt. De situatie is volstrekt surreëel geworden, juist omdat miljoenen mensen in – tegenstelling tot wat Rutte zichzelf wijsmaakt – deze leugen doorzien.

Wat nu in Nederland gebeurt lijkt nog het meest op een aflevering van South Park en is ook nog eens een replica van hoe dezelfde absurde leugen overal ter wereld wordt misbruikt voor aanhoudende mensenrechtenschendingen, arrestaties, de bouw van concentratiequarantainekampen en economievernietiging.  Alles onder het mom van ‘besmettingen’, die moeten worden teruggebracht –tot het vaccin er is – maar die dus helemaal niet bestaan in deze strekking. En dan gaat het bij de ziekte COVID-19 ook nog eens om ‘besmettingen’ met een IFR (Infection Fatality Rate), die zo laag is, dat hij tot dezelfde categorie behoort, waar ongeveer alle griep- rhino- en coronavirussen van de afgelopen decennia in geharkt kunnen worden – toen er nergens lockdowns werden afgekondigd.

Geen ‘corona-crisis’, maar een PsyOp
Ik behandel in dit boek dan ook geen ‘corona-crisis’, maar een zogeheten PsyOp, een Psychological Operation. De media vormen de primaire onderhoudsploeg van deze PsyOp. De ‘mensen’ achter de media behoren daarom, misschien nog wel eerder dan de politici, zestig jaar cel te krijgen voor wat ze hebben aangericht. Zonder hun niet aflatende schending van de journalistieke erecode (de Code van Bordeaux) zou onze menselijke realiteit niet abrupt vervangen zijn door een staat van barbarij. Iedere angstzaaiende mainstream-journalist weet dat de hele crisis fake is – ook al speelt iedere mainstream-journalist de onnozele hals in opdracht van zijn of haar persredacteur.

Iedere mainstream-journalist weet dat de ‘corona-crisis’ enkel wordt gecontinueerd, met het doodzwijgen of zwart maken van het Zelenko-protocol, dat de hele miljarden-COVID-19 vaccinhandel in elkaar zou laten storten, alsook de koehandel in PRC-testkits. Hiermee zou ook het vaccinatiepaspoort/5G-Big Brother-systeem – waar de EU en WHO (lees: vaccinatie-lobby en hightech-lobby) aantoonbaar al jaren aan werken – bankroet gaan. Alle mainstream-journalisten weten dat we niet met een pandemie te maken hebben, maar met een gijzelingsactie en wereld-coup onder auspiciën van wat in de volksmond de ‘hogere politiek’ wordt genoemd.

Afgekeurde maar verplichte desinfecteergels
Zonder de aanhoudende pesterijen van mainstream-journalisten en hun door Brussel gesponsorde persredacteuren zou de horeca op dit moment niet en masse failliet gaan en je had gewoon, zonder QR-code of Stasie-verhoor inzake je ‘gezondheid’, die gezellige sociale wolk in een bruin café kunnen binnenlopen.

Had je enkel wat tandenstokers nodig, dan kon dat zonder hysterisch afgezeemd winkelwagentje voor je eigen veiligheid, waar zo’n doosje bij de oudere modellen steeds door de spijlen flikkert. Je kon kledingzaken inlopen zonder verplicht die kleverige en een uur in de wind stinkende – nota bene vier jaar eerder door de Gezondheidsraad afgekeurde – desinfecteer-gels te gebruiken, daarbij nauwgezet gecontroleerd door vlot geklede Instagram-millennials met trendy mondkappen.

Mark Rutte maakte geen 2 minuten durende youtube-commercial voor Bill Gates GAVI, de pseudo-WHO, die, om mij onbekende redenen, steeds vooraf gaat door een al even onsmakelijke reclame voor veilige oorsmeerverwijdering. Je kon naar de vakantiebestemming die je vorig jaar geboekt had. Twee weken bijkomen van een jaar hard werken, in plaats van twee weken tussen lichtgrijze formicawanden in een quarantaineruimte te worden opgesloten, om dan zonder foto’s van palmbomen en vrolijke cocktails weer naar huis te vertrekken.

Een onzekere uitslag voor een blik motorolie
Papaya-achtige vruchten en geiten zouden niet positief testen op SARS-CoV-2 en een blik motorolie zou geen onzekere uitslag geven, waardoor her-testen nodig was. Je kon nog sterven aan aan bedrijfsongeval. Zelfs als nu je hoofd er door een Amsterdamse drugsbende wordt afgehakt en in de klikobak van het gepensioneerde echtpaar op de hoek wordt gedeponeerd is de doodsoorzaak nog steeds COVID-19.

Mensen met astma of COPD hoefden niet bang te zijn in het openbaar vervoer in coma te raken en je zou niet steeds over je schouder hoeven gluren ter voorkoming dat je € 390,- wordt (€ 95,- sinds het Grapperhausfiasco) als je op slechts 149 cm afstand een goede vriend of vriendin zou spreken. De bestuurdersplek in bussen was niet afgezet met roodwitte plasticlinten, alsof de vorige chauffeur pas vermoord was en men het crimescene onderzoek nog niet had afgerond.

Nee…in een andere setting, dus zonder die massieve medialeugen-orkestraties, zonder die ‘flood-strategy’, zoals hij werd genoemd op de laatste grote coronaplandemieoefening, Event 201, genoot Nederland in 2020 gewoon met volle teugen van de lente en zomer en herfst en kneep Twitter een oogje toe als je tweette dat je vette kanker van 5G krijgt. De wereld zou geen ‘bijwerking’ van 138 miljoen hongerdoden, en de bijbehorende verwoeste gezinnen, op de agenda hebben als gevolg – niet van een virus, maar – van, zoals Wit Rusland zwart op wit aantoonde, volstrekt, maar dan ook volstrekt nutteloze lockdowns. De plandemie werd helaas verkocht zonder fatsoenlijke bijsluiter.

De onzichtbare macht van deze 3 ‘gezondheidsautoriteiten’, maar vooral hun ONZICHTBARE AGENDA(‘s) nopen niet alleen tot voorzichtigheid, maar zouden wereldwijd voor een massaal ‘ontwaken’ aanleiding moeten geven..!

Als het politiciprobleem frontaal botst op onze menselijke ziel en realiteit…
Hoe kunnen de Rockefeller Foundation, een Ethiopische oorlogsmisdadiger en Bill Gates via de WHO de hele planeet in gijzeling nemen, met het Lock Step-scenario uit 2010? Hoe zijn illegale coronavirus-patenten, de 5G-uitrol, de ‘officiële’ stralingsnorm en de vaccinatie-agenda’s vervlochten met een aan elkaar geducttapete fake-pandemie?

De opgedrongen corona-maatregelen zijn daarbij, met mogelijk 138 miljoen lockdown-hongerdoden, zo onproportioneel, destructief, onwetenschappelijk en idioot dat de makers van South Park ze niet eens konden verzinnen. Het ‘Nieuwe – hydroxychloroquine & zink-vrije – Normaal’ dient dan ook gewoon als Trojaans paard voor de Reset van het World Economic Forum, een social engineerings-plan voor een planetaire surveillance-dictatuur, gerund door belastingontwijkers en artificial intelligence (AI). Voor ons en onze kinderen betekent dit een kleurloos, toekomstloos bestaan, geketend aan een nieuw soort enkelband (bijvoorbeeld COVIPASS™) als we deze waanzin niet stoppen.

Vanaf 2017 registreert de World Bank al miljardeninvesteringen in COVID19-testkits, terwijl de WHO de ziekte pas ‘ontdekt’ in 2020. De vervlechting van dwangvaccinatie met biometrische tracking-systemen start al in Davos in 2000 en aan Event 201 gingen vier andere p(l)andemie-trainingen vooraf… Het nieuwe boek ‘5Gates’ onthult de absurditeiten, de blinde vlekken, de neoliberale achtergrond en tactieken van een – tot mislukken gedoemde – wereldcoup waarbij logisch en menselijk denken illegaal wordt…

INHOUD

Hoe kwamen we wereldwijd zo abrupt terecht in de allergrootste knoeiboel ooit? — 15 Waarom de ‘corona-crisis’ als de laatste stuiptrekking van het neoliberalisme moet worden begrepen — 107 De structuur en media-tactieken van de neoliberale leugenmachine — 157 5G, straling, pulsen en de waanzin om met surveillance technologie onze gezondheid te monitoren — 185 Internet of Things en de transitie, via 5G, naar Internet of Humans — 243 Plandemic, de parallel met nazi-experimenten en hoe nu verder… — 255

Habeas corpus — 255

Social COVID-19-engineering en de parallellen met nazisme — 265

Homo sapiens is een werkwoord (hoe nu verder?) — 271

Werken aan een ander en leefbaar verhaal — 273

Aanbevolen literatuur en webadressen — 281

Over de auteur — 283

* * *

CORONACRISIS: Het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht is nabij

(Geactualiseerde uitgave)

In de greep gehouden door het coronavirus, zit een groot deel van de wereldbevolking thuis opgesloten, door de maatregelen en het openbare leven is geheel lamgelegd. De negatieve gevolgen van de lockdown zijn omvangrijk. Hele sectoren vallen weg, miljoenen werknemers zitten plotseling zonder baan. De huizenmarkt staat op inzakken, de schulden stapelen zich op en de economie in de meeste delen van de wereld is stil komen te liggen. Als u gelooft dat wij in deze bijzondere situatie zijn terecht gekomen door de coronapandemie, dan hoeft u dit boek dus niet te lezen.

De toename van de wereldwijde problemen door de desastreuze gevolgen van het coronavirus en de lockdown dragen ertoe bij dat steeds meer mensen zich afvragen: “Wat zijn de gevolgen voor ons als burger? Hoe ziet onze toekomst eruit? Wat staat ons nog te wachten?” De eerste Nederlandse uitgave van dit boek verscheen in 2009. In dat boek voorzag de auteur, Robin de Ruiter, niet alleen een wereldwijde lockdown, ook de beweegreden daarvan worden uitgebreid beschreven.

Hij moet de gebeurtenissen waarin wij ons sinds de coronapandemie bevinden intuïtief hebben zien aankomen. Hoewel het boek meer dan tien jaar geleden is geschreven, is het in onze tijd meer dan actueel. Het beschrijft onder andere het huidige pandemiescenario in detail. De beschreven gebeurtenissen vertonen meer dan een frappante gelijkenis met de situatie waarin zich de wereld sedert 2020 bevindt.

Naar aanleiding van de coronapandemie en de onzekerheid van veel mensen pakt de auteur met dit boek de draad weer op waar de eerste uitgave eindigt. In deze nieuwe geactualiseerde uitgave geeft hij niet alleen antwoord op de vele vragen, maar maakt hij ook de situatie duidelijk waarin wij allemaal terechtgekomen zijn. Daarnaast wordt op een rij gezet en geanalyseerd hoe het achter de schermen werkende systeem tot stand gekomen is en hoe het feitelijk werkt.

Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste tien jaar laat zien dat nagenoeg alle informatie zoals vermeldt in de eerste uitgave op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen, ofwel ten uitvoer zijn gebracht. De lezer krijgt niet alleen een ongekend beeld van wat ons te wachten staat, ook zal blijken dat wij niet machteloos zijn, zoals zo vaak lijkt. Na de verbazingwekkende gebeurtenissen die ons in de wereld van vandaag ten deel vallen, dienen we voorbereid te zijn op nog veel grotere veranderingen die binnenkort diep in ons eigen leven zullen ingrijpen. De mensen die alleen met het dagelijkse leven bezig zijn, zullen onaangenaam verrast worden.

* * *

COVID-19 en de wereld erna..

En weer doet Robin de Ruiter een nieuw boek het levenslicht zien. Het boek, waarvan je de cover hiernaast afgebeeld ziet, behandelt de achtergronden van hoe we in de huidige wereldwijde chaossituatie verzeild zijn geraakt. Daarnaast ook en vooral, informatie over de manier waarop we deze problemen kunnen oplossen én de samenleving weer een gezonde kern/ruggengraat kunnen geven.

Maar daarvoor is het nodig, dat we opnieuw de instituties van onderop opbouwen, met het recht van vereniging en de hervorming van het geldsysteem als uitgangspunten. De belangrijkste boodschap uit dit boek: we moeten het zelf doen, omdat de overheden aangetoond hebben het niet te kunnen.

Om te voorkomen dat het boek wordt weggezet als complot theorie, worden er bewust geen namen vermeld in het boek. Het boek is geheel onderbouwd met officiële stukken van de overheid, de WHO en de EU. Om je een indruk te geven van dit nieuwe, zojuist verschenen boek, hieronder enige teksten uit het boek. (o.a. uit het voorwoord)

GuidoJ.

© www.wanttoknow.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
dinsdag 03 oktober 2023

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Partner

New World Order!

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers