‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’

Op 24 augustus 2020 schreven we bij deze foto: ‘Het Nürnberg tribunaal in 1945-1946. Komt er ooit een vergelijkbaar tribunaal waarin de Westerse klimaat/coronasekte terecht zal moeten staan vanwege hun misdaden tegen de menselijkheid?’ Het antwoord lijkt nu bevestigend te zijn. (Afbeelding: (5)).

Corona lockdowns, social distancing, mondkapjes, avondklok, testen en vaccinaties ‘grootste onrechtmatige zaak aller tijden en grootste misdaad tegen menselijkheid ooit’

Er wordt een tweede Nürnberg tribunaal voorbereid, een ‘class action’ (groepsvordering) tegen de veroorzakers van de in Davos (World Economic Forum) geplande Covid-19 systeemcrisis, die bedoeld is om de hele wereld te onderwerpen aan de ‘Great Reset’ in het kader van de communistische VN Agenda 2030. Advocaat Reiner Fuellmich – die ervoor zorgde dat Volkswagen werd veroordeeld wegens het sjoemelen met katalysatoren – wordt hierin ondersteund door duizenden juristen van over de hele wereld. Het is andermaal een hoopgevend teken dat het verzet tegen de opzettelijke verwoesting van onze vrije samenleving en burgerrechten onder het mom van een doorsnee luchtweg virus langzaam tot in de in maatschappelijk opzicht ‘hoger’ geplaatste lagen begint door te dringen.

Fuellmich wist ook de systeembank van Europa, Deutsche Bank – die overigens al enige tijd feitelijk technisch failliet is – te laten veroordelen als een criminele onderneming. DB kocht deze zaak rond corruptie en fraude af met ruim $ 130 miljoen.

Volgens de topadvocaat verdwijnt alle fraude door Duitse banken en bedrijven echter in het niet vergeleken bij de immense schade die werd, wordt en nog zal worden veroorzaakt door de Covid-19 zwendel, beter gezegd het Covid-19 schandaal.

‘Grootste onrechtmatige zaak aller tijden; grootste misdaad tegen menselijkheid ooit’

Fuellmich vindt dat alle verantwoordelijken die hier in alle landen aan meewerken en dit perfide plan uitvoeren, moeten worden vervolgd wegens het manipuleren van de ‘besmettings-‘ en ‘ziekte’ cijfers, het misleiden van de bevolking, het vervalsen van (corona) testprotocollen, en de onnoemelijke financiële, psychische en medische schade die aan honderden miljoenen mensen wordt aangericht door het verplicht sluiten van bedrijven, lockdowns, en andere ontwrichtende maatregelen.

Een internationaal netwerk van bedrijfsjuristen, dat nog deze maand operationeel wordt, gaat daarom een proces aanspannen wegens deze ‘grootste onrechtmatige zaak aller tijden’, een monstrueuze fraude die ondertussen ‘is uitgegroeid tot de grootste misdaad tegen de menselijkheid ooit’. Op initiatief van een groep Duitse advocaten werd reeds een Covid-19 onderzoekscommissie ingesteld met als doel om deze collectieve actie op basis van Angelsaksisch recht op touw te zetten.

‘Covid-19 schandaal ging nooit om gezondheid, maar om criminele verplaatsing van macht en rijkdom’

‘De hoorzittingen van onder meer honderden wetenschappers, artsen, economen en juristen van internationale faam, die sinds 7 oktober 2020 zijn uitgevoerd door de Berlijnse onderzoekscommissie naar de Covid-19 affaire, hebben inmiddels met een aan 100% zekerheid grenzen waarschijnlijkheid aangetoond dat het Covid-19 schandaal nooit een gezondheidskwestie was,’ verklaarde Fuellmich op 15 februari.

‘Het was veeleer een kwestie van het versterken van de macht, die onwettig werd verkregen door criminele methoden van de corrupte ‘Davos-kliek’, door de rijkdom van de bevolking over te dragen aan de leden van Davos, over de ruggen van onder andere de kleine en met name middelgrote ondernemingen.’

De conclusie van deze commissie is dat Covid-19 door zakelijke en politieke ‘elites’ wordt gebruikt als afleidingsmanoeuvre, met als doel marktaandelen en rijkdom te verplaatsen van kleine en middelgrote bedrijven naar wereldwijde platforms zoals Amazon, Google en andere ‘Big Tech’, Uber, en multinationals.

Bewezen dat gevaar corona niet groter is dan seizoensgriep

Bovendien ‘hebben we keer op keer bevestigd zien worden dat het gevaar van dit virus ongeveer hetzelfde is van een seizoensgriep, ongeacht of dit nu een nieuw virus is, of dat we gewoon te maken hebben met een influenza die is omgedoopt tot Covid-19 pandemie,’ vervolgde Fuellmich. Zelfs hooggeplaatste corona ‘experts’ zoals Anthony Fauci en in Nederland Marion Koopmans hebben voor de camera toegegeven dat de PCR test géén besmetting kan aantonen. De uitvinder van deze test, die daarvoor de Nobelprijs kreeg, heeft zijn collega wetenschappers uitdrukkelijk gewaarschuwd dat zijn test NIET gebruikt kan worden om een virale besmetting aan te tonen.

Dat wordt desondanks toch massaal gedaan, met uiteindelijk als doel om met behulp van doelbewust gezaaide angst de bevolking zover te krijgen zich vrijwillig als proefkonijnen te laten gebruiken voor experimentele gentherapie, oftewel genetische manipulatie, die op uiterst bedrieglijke wijze is verpakt als ‘vaccin’.

‘Om de bevolking in paniek te brengen werden er gevaarlijke en schadelijke beperkende maatregelen ingevoerd (ook door de WHO), zoals het verplicht dragen van nutteloze en gevaarlijke mondkapjes, en het invoeren van even nutteloze als contraproductieve social distancing. De bevolking was dus ‘klaar’ voor de injecties.’

Nietigverklaring vaccinaties; Leugenachtig misbruik van PCR test

Daarom eisen steeds meer advocaten en andere mensen de onmiddellijke beëindiging van deze dodelijke maatregelen, en een rechterlijke toetsing door een onafhankelijk tribunaal, naar het voorbeeld van de naoorlogse Nürnberg processen. Tevens is er een beroep tot nietigverklaring van de goedkeuring van vaccinaties ingediend bij de Europese Commissie, is er in New York een rechtszaak begonnen over de PCR-testen, en zijn er tevens rechtszaken in Duitsland, Canada, Australië en Oostenrijk, alsmede bij het Internationaal Gerechtshof als de Europese Rechtbank voor de Mensenrechten.

Een van de kernzaken van het nieuwe Nürnberg proces zal de leugenachtige Corman-Drosten paper zijn, waarop de falsificatie van de PCR test is gebaseerd. Deze paper was niet peer-reviewed, en werd er in slechts 24 uur doorheen gejaagd. Het grootschalige misbruik van deze test om zoveel mogelijk ‘besmettingen’ te kunnen melden is één van de grootste leugens uit de menselijke geschiedenis, die nu al onwaarschijnlijk veel schade heeft aangericht.

Gigantische gijzeling van de mensheid; Vaccinaties worden gedrongen of zelfs gedwongen

World Economic Forum topman Klaus Schwab is de grote architect van deze gigantische gijzeling van de hele wereldbevolking (al wordt hij net als Bill Gates achter de schermen aangestuurd door de echte top, de Rothschilds en Rockefellers). Hij wordt hierin gesteund door de financiële oligarchie en de politici aan hoofd van de EU. Alle Westerse regeringen namen op basis van de (test) richtlijnen van Drosten en de WHO vernietigende beslissingen over inperkingen, de avondklok, mondkapjes, social distancing en andere draconische maatregelen, en dat tegen een niet bestaand gevaar.

Mogelijk nog erger is dat miljarden mensen hierdoor worden gedrongen, en als dat niet werkt zelfs gedwongen, om zich op basis van een leugen te laten injecteren met hoogst omstreden experimentele stoffen, die volgens almaar grotere aantallen wetenschappers op zowel de korte als langere termijn onnoemelijk veel schade kunnen en zullen aanrichten, zoals het veroorzaken van ernstige auto-immuun ziekten en hersenschade.

‘Dit zijn de waarheden die de maskers zullen afdoen van degenen die verantwoordelijk zijn voor deze gepleegde misdaden,’ beloofde Fuellmich. Tegen de politici die hun beleid baseren op deze corrupte cijfers zei hij dat ‘deze feiten voor hen wellicht nog een redding kunnen zijn die kan helpen om de zaken recht te zetten, en het langverwachte wetenschappelijke en publieke debat op gang kan brengen. Dit kan vermijden dat zij samen met deze criminele charlatans worden vergeleken en berecht.’

Beschermen landbouw en regionale valuta; nieuw media landschap

De commissie gaat tevens proberen om regionale landbouwstructuren te beschermen (zeker van toepassing op Nederland, waar de boerenstand opzettelijk met o.a. absurde uitstootregels wordt weggevaagd, zodat de overheid spotgoedkoop hun land in bezit krijgt). Ook wordt gepoogd regionale valuta in stand te houden, om te voorkomen dat er straks een nieuwe (digitale wereld?)valuta van ‘bovenaf’ wordt toegewezen.

Tevens wordt gewerkt aan de wederopbouw van een nieuw en kritisch media landschap, dat weer echte onafhankelijke info moet gaan brengen. (De huidige mediabazen en -kopstukken en meeste journalisten staan wat mij betreft vooraan in het beklaagdenbankje van Nürnberg 2.0. Met het zaaien van louter angst en het onderdrukken van ieder tegengeluid, hoe goed onderbouwd dat ook was, hebben zij een cruciale rol gespeeld bij het ernstig letsel toebrengen aan onze samenleving.)

De in 1947 opgestelde Nürnberg Code is vermoedelijk het belangrijkste document in de geschiedenis dat handelt over de ethiek van medisch onderzoek.

De 10 ‘geboden’ van de Nürnberg Code (1947), die zonder uitzondering allemaal werden en worden geschonden:

1. Vrijwillige instemming is absoluut essentieel;

2. Het experiment (in dit geval het allergrootste experiment uit de geschiedenis, namelijk met de hele wereldbevolking – X.) mag alleen uitgevoerd worden als geen enkele andere methode (of medicijn) werkt, moet vruchtbare resultaten voor het welzijn van de samenleving opleveren, en mag beslist niet willekeurig en onnodig van aard zijn;

3. Er dienen eerste uitvoerige dierproeven mee worden verricht, en uitgebreide studies naar worden gedaan, die resultaten opleveren die het experiment rechtvaardigen;

4. Alles moet in het werk worden gesteld om onnodig lichamelijk en mentaal lijden, en alle vormen van gezondheidsschade, te voorkomen;

5. Geen enkel experiment mag worden uitgevoerd als op voorhand te verwachten is dat er mensen door gewond raken, of zelfs aan overlijden; (Bill Gates tijdens TV-interview: ‘We moeten rekening houden met 700.000 (corona vaccin) slachtoffers.’);

6. Het risico van het experiment mag nooit groter zijn dan het humanitaire probleem dat met het experiment moet worden opgelost. Oftewel: het middel mag niet erger zijn dan de kwaal, zelfs niet als daar op voorhand enkel vermoedens over zijn;

7. Er dienen adequate maatregelen te worden genomen om de proefpersonen tegen zelfs de allerkleinste risico’s op schade, verwondingen of de dood te beschermen;

8. Het experiment dient in alle stadia uitgevoerd en gecontroleerd te worden door wetenschappelijk hoogst gekwalificeerde personen;

9. Tijdens het experiment moet de proefpersoon ten allen tijde de vrijheid hebben op ieder gewenst moment te stoppen;

10. De leidinggevende wetenschappers moeten er continu op voorbereid zijn om het experiment onmiddellijk stop te zetten als er ook maar de geringste aanleiding is te denken dat de proefpersonen mogelijk schade zullen ondervinden.

 

Xander

(1) Jolanda Verbeek / Facebook
(2) WN.com / Corona Committee
(3) RGN Press (Romanian Global News)
(4) Stiftung Corona Ausschuss
(5) Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur Ray D’Addario , bron www.archives.gov , This work is in the public domain in the United States

Zie ook o.a.:

15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie
04-02: Van Haga: ‘Verlenging lockdown is ramp voor Nederland’
12-01: Deutsche Bank: Green Deal EU betekent mega crisis, eco-dictatuur en groot verlies van welvaart

2020:

14-12:  Regering wil met harde lockdown mensen uitputten en rijp maken voor Covid vaccin’
28-11: Visie World Economic Forum voor de wereld na Covid: Een afschuwelijke toekomst
22-10: Avondklok pure nonsens, is bedoeld om volk voor te bereiden op bankencrisis lockdown’ (Mondkapjesplicht, anderhalve meter en straks mogelijk ook avondklok om te testen hoever het volk zich met zinloze maatregelen laat onderdrukken)
27-09: Finse topeconoom waarschuwt dat tweede lockdown ‘totale economische vernietiging’ betekent (/ ‘Tijdens systeemcrisis 2020-2022 wordt welvaart, veiligheid en zekerheid weggevaagd, gevolgd door nieuwe Depressie tot 2025-2027’)
17-09: ‘Ruim 60% bedrijven die moesten sluiten wegens corona gaat nooit meer open’
07-09: (/ Corona maatregelen doen aantal werklozen wereldwijd tot boven 300 miljoen stijgen)
24-08: Verplichte vaccinaties zijn volgens de Nürnberg Code misdaden tegen de menselijkheid (/ ‘Deel Westerse elite compleet krankzinnig met hun ‘groene’ vernietiging van de economie en geplande oorlog met China en Rusland’)
05-08: ‘Tweede lockdown komt er omdat politici opstand vrezen zodra economie vanaf september instort’
14-07: ‘Boeren, vissers, MKB en bezorgde burgers moeten verzetsbeweging tegen het systeem vormen’
18-06: Huiseigenaren en iedereen met enige vorm van vermogen worden komende jaren zwaar beroofd’ (/ ‘Alles wordt ons afgepakt, en daarna is het bittere armoede en de dood’)
01-06: De economische zelfmoord van Europa’: Grootste crisis ooit is nu echt begonnen
24-05: Wereldwijde Pleit Pandemie met ongekende vernietiging welvaart begonnen

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
donderdag 28 september 2023

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Partner

New World Order!

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers