De eerste stap is labelen, de tweede stap is uitsluiting: de vaccinatie button

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 10 november 2019 • 6 Comments

bron: dewestvlaamse.be

‘Zorgverleners in Nederland die een griepprik hebben gehad, zouden eigenlijk een button moeten dragen die dat meldt. Dat vindt voorzitter Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting (NIS). Het zou erg geruststellend zijn voor de patiënten, stelt hij.’ Dat meldt RTL Nieuws vandaag. Onder welk regiem hebben we dit dragen van buttons eerder gezien? Weet u het nog? Dat waren dan sterren en die sterren zorgden ervoor dat iedereen wist bij wie je uit de buurt moest blijven om niet slachtoffer van de razzia’s te worden. Nu is dat deel van de geschiedenis al behoorlijk vervalst en inmiddels weten we dat de leider van dat regiem gefinancierd werd vanuit de groep die nu nog steeds aan de macht is. Niet voor niets konden de meeste Nazi kopstukken een door prins Bernhard gefaciliteerd gratis KLM reisje naar Argentinië krijgen en niet voor niets werd Hitler’s raketspecialist Werner von Braun aangesteld als NASA directeur.

Passagierslijsten uit die tijd, zijn niet bewaard gebleven, en dat is niet zo verwonderlijk, weg is weg, en bewijs is dan niet of in elk geval moeilijk te leveren, maar in bewaard gebleven archieven in Argentinië komt pijnlijk naar voren, dat daar nog passagierslijsten liggen waarop onomstotelijk valt te lezen, dat wel degelijk omstreden figuren uit Nazi Duitsland met KLM zijn vervoerd van uit Zurich naar Buenos Aires. Namen als Bernard Helfrich, een architect uit de Nazi tijd, die gaat werken voor Peron en daar meer dan welkom was. Helfrich vertrekt op 25 juli 1947 met een KLM toestel vanuit Zurich (wat ironisch genoeg de naam van Prins Bernard draagt) naar Uruguay en vertrekt van daaruit per boot naar Argentinië. Juan Peron is sinds 1946 de president van Argentinië. Hij stak zijn sympathie voor Hitler en Nazi Duitsland nooit onder stoelen of banken. In Argentinië kwam het zelfs voor, dat Argentijnse militairen in Duitse uniformen door de straten marcheerden, en na de oorlog waren Nazi misdadigers meer dan welkom in Argentinië. Men kon ze daar met hun vaak technische kennis goed gebruiken, zeker in een land waar de economische groei op gang kwam, en ook hun geld was meer dan welkom.

Nederland deed goede zaken met Argentinië op bijvoorbeeld het gebied van de spoorwegindustrie. Prins Bernhard was dan ook een persoonlijke vriend van Peron. Niet voor niets was Prins Bernhard de grondlegger van de Bilderberg groep en niet voor niets werden door die groep feitelijk dezelfde ambities als die van Adolf Hitler duidelijk, namelijk die van een groot Europees rijk. Namen als Klaus Barbie, Adolf Eichman, Jozef Mengele, maar ook mindere goden zoals Horst Deckert, Rüdiger Schultz waren welkom in Argentinië; het vriendland van Bernhard.  deze laatste twee komen ook voor op passagiers lijsten van de KLM gevonden in Argentinië. De Amerikaanse regering uit die tijd zou de KLM gevraagd hebben om hun passagiers goed te controleren, omdat zij sterke aanwijzingen hadden dat Nazi vluchtelingen via een in Zwitserland gevestigd reisbureau welke door een oud SS officier geleid werd, met de KLM naar veiliger oorden reisden. Laten we dat maar beschouwen als een mooie schijnvertoning om te verhullen dat al die Nazi’s eigenlijk meer dan welkom waren. De opkomst en ondergang van Adolf Hitler diende slechts een agenda en was ruim van te voren gepland. Het moest vooral bijdragen aan het schuldcomplex waardoor die zo zwaar onderdrukte bevolkingsgroep van het getal van 6 miljoen, een onaantastbaarheidsstatus kreeg en haar eigen staat (en miljarden steun).

image

bron: chello.nl

Wie een beetje moeite doet om buiten de kaders van de officiële geschiedenis te graven, kan ontdekken dat de waarschijnlijk enige waarheid die we ooit uit Winston Churchill’s mond gehoord hebben, de volgende uitspraak was: De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaar. In Nederland houdt dat zoveel in dat we het prima vinden dat onze prins ooit zelf voor IG Farben werkte (het bedrijf van dat beruchte gas) en dat de hitlergroet uitbracht werd tijdens de bruiloft van Juliana en Bernhard.

Het huis van Lippe, waar de Nederlandse prins Bernhard ook toe gerekend mag worden (eigenlijk als graaf, maar dankzij een gunst van zijn oom, Fürst Leopold van Lippe, vanaf 1916 als prins) toetraden tot de nazipartij. In zijn standaardwerk Royals and the Reich, the princes von Hessen in Nazi Germany (2006) turft Jonathan Petropulous maar liefst twintig nazi’s onder de Lippes (en dan vergeet hij onze prins Bernhard daar voor het gemak nog maar even bij op te tellen). Daarmee mag dit geslacht, verdeeld over diverse linies, gerust hofleverancier van het nationaal-socialisme worden genoemd. Opvallend vroeg, in 1928, was de toetreding tot de NSDAP en de SA van Bernhards neef Ernst zur Lippe, die was voorbestemd de troon van Lippe te bestijgen. Daarmee was hij de eerste officiële Erbprinz in nazi-gelederen.

Bovenstaande is relevant in het kader van de titel van dit artikel, ondanks dat u het wellicht een onverwachte historische introductie vindt. Ik probeer de lezer namelijk duidelijk te maken dat de wereld gestuurd wordt door een aristocratische bloedlijnengroep die soms hun eigen vijand creëert als alibi om uiteindelijk hard in te kunnen grijpen en hogere lange-termijn-doelen te verwezenlijken (zie mijn nieuwe boek). In dat kader is het dus noodzakelijk om te gaan zien dat de eerste wereldoorlog gebruikt werd om het Ottomaanse rijk te breken en de grond in Palestina te reserveren voor de staat Israël. Dit werd vast gelegd in de Balfourd verklaring en het Sykes-Picot verdrag (zie hier de toelichting). De tweede wereldoorlog droeg vervolgens bij om de snelle oprichting van de staat Israël geen spaanbreed in de weg te leggen, omdat de gehele wereld inmiddels medelijden had met die vervolgde groep. In 1948 was de oprichting van de staat Israël dan ook een feit. Sindsdien neemt de macht en invloed van Israël zienderogen toe en kunnen we eigenlijk zien dat de VS de grootste financier en supporter van Israël is ten koste van de Palestijnse bevolkingsgroep. Je zou kunnen zeggen dat Adolf Hitler in het zadel geholpen werd door hetzelfde krachtveld dat hem uit zijn machtspositie heeft gebombardeerd om het dan zo openlijke fascisme te vervangen door een mildere versie in het jasje van democratie.

Het mag dan ook niet bevreemden dat Adolf Hitler volgens vele historici tot zijn dood in Argentinië doorbracht

In 1954 vond de oprichting plaats van de geheime Bilderberggroep door de Socialist (en vrijmetselaar) Joseph Retinger en Prins Bernhard. De leidende raad bestond uit Robert Ellsworth (Lazard Freres = Rothschild), John Loudon (N.M. Rothschild) Paul Nitze (Schroeder Bank), C.L. Sulzberger (New York Times), Stansfield Turner (hij werd later directeur van de CIA), Peter Calvocoressi, Daniel Ellsberg, Andrew Schoenberg (RIIA) en Henry Kissinger. De eerste geheime conferentie van de Bilderbergers vond plaats van 29 t/m 31 Mei 1954 in het Bilderberg hotel te Oosterbeek, waaraan de groep haar naam heeft te danken. Het ontwerp van de Europese Gemeenschap, met daaruit voortvloeiend de Europese Unie komt van de tekentafel van deze Bilderberg groep. Het mag dan ook opvallende genoemd worden dat de eerste president van de die Europese Gemeenschap een oud Nazi kopstuk was. Walter Hallstein was lid van een genootschap van Nazi “wetsbeschermers”, de organisatie die de wettelijke steunpilaar werd voor een Europa onder toezicht van de Nazi/kartel samenwerking. Hallstein was professor in de rechten en economie aan de universiteit van Frankfurt, waar het hoofdkwartier was van chemiekartel en voornaamste Nazi-financier IG Farben. Hij was president van de Europese Commissie van 1958 tot 1967.

Het is nuttig om te zien hoe de hazen lopen en dat we nog steeds met hetzelfde krachtveld te maken hebben, maar dan in een ander jasje. Diegenen die Hitler in het zadel financierden, zijn diegenen die nog steeds aan de macht zijn. Het jasje van opzichtig fascisme is vervangen door een George Orwelliaanse nieuwspraak jasje, waarbij alles wat fascistisch is, lief verpakt wordt. Concentratiekampen heten GGZ-zorginstelling; heropvoedingskampen heten jeugdzorg; De razzia’s van nu worden voorbereid door het opleiden van psycholance personeel en het voorbereiden van wetgeving die elke drempel wegneemt om mensen uit huis te mogen halen. Waar het Hitler-regiem overduidelijk fascistisch te werk ging, wordt het nu mooi verpakt en zijn de uniformen en geweren vervangen door GGZ-verpleegtenue’s en injectienaalden. De duidelijke labeling van het Nazi regiem via de jodenster heeft uiteindelijk het omgekeerde (en vermoedelijk heimelijk beoogde) effect gehad, van ‘Wat je slachtoffer maakt, bezorg je de onaantastbaarheidsstatus‘. Denkt u eens goed over die stelling na.

Waar Adolf Hitler een duidelijk zichtbare propaganda afdeling had en waar het regiem duidelijk militaristisch was, heeft ook daar de Orwelliaanse-nieuwspraak zijn intrede gedaan. Ons leger gaat niet op oorlogspad; ons leger doet aan vredesmissies. Eigenlijk in alle lagen van de maatschappij zien we heimelijk fascisme in een lief jasje haar intrede doen. De boekverbranding van de Nazi’s was nog openlijk; de boekverbranding van nu vindt plaats vanuit het ministerie van Kasja Ollongren middels het keurig en wollig in vakjes duwen van elke mening die afwijkt. Wat onder Nazi Duitsland nog openlijk propaganda heette, heet nu journalistiek. Het idee dat de Nederlandse pers zelf grootschalig propagandistisch-nepnieuws produceert is opgevangen door van uit staatswege oppositie-sites op te tuigen, waardoor je met de vinger naar die zelfgeschapen groep kunt wijzen en censuur in kunt stellen, zodat je meteen de echte en onafhankelijke kritiek uitbant. Het is allemaal veel meer in het geniep gegaan en veel geraffineerder opgebouwd dan toen, maar duidelijk is dat het machtsblok dat Hitler hielp in zijn opkomst; ook wist dat hij na een paar jaar weer zou vallen, om vervolgens dezelfde principes in een liever jasje voort te zetten. Is dat rechts of extremistisch denken? Nee, dat is gewoon pure waarneming en de puntjes in de tekening verbinden in plaats met oogkleppen oplopen.

Waar onder Nazi Duitsland het duidelijk labelen van groepen dus uiteindelijk na de oorlog een soort inverse effect heeft gehad van onaantastbaarheid, zien we nu juist de inverse van dat labelen worden toegepast. Alles wordt omgedraaid, volgens de ‘nieuwspraak principes’ van George Orwell. Het voorstel van Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting, waarbij zorgverleners buttons moeten gaan dragen, doet sterk denken aan dat regiem van ’40/’45. Daar werd de labeling echter gebruikt om de groep die “opgeruimd moest worden” te labellen. Nu wordt het label gebruikt om de groep die “veilig in de omgang is” te labelen. Feitelijk zien we hier dus een heimelijke vorm van fascisme, wederom in een lief-ogend jasje. En heel handig is daarbij gekozen voor het onderwerp vaccinatie, want velen zullen begrip hebben voor het propagandistische idee dat vaccineren alleen maar goed is en dat iedereen die ongevaccineerd rond loopt een tikkende epidemie-tijdbom is. We zijn getuige van fascistische ideeën verpakt in hele geraffineerde propaganda, waarbij steeds de media gebruikt wordt om het volk stap voor stap in de acceptatiemodus te brengen. Ook social media speelt hierin een belangrijke rol. In mijn nieuwe boek licht ik toe waarom we ook die social media discussie eigenlijk niet meer kunnen vertrouwen.

Kritiek op het idee van de vaccinatie button zal door velen als belachelijk worden beschouwd, omdat vrijwel de gehele bevolking inmiddels met het idee geprogrammeerd is dat het ongevaccineerd rondlopen levensgevaarlijk is. Dat ons beeld van de werkelijkheid ook op dit terrein ingekleurd wordt door discussies op radio en tv, moge duidelijk zijn. Ons beeld van de wereld wordt grotendeels bepaald door de tafelgasten van Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk of de specialisten bij Nieuwsuur. De kritiek komt uit gecontroleerde oppoisitionele hoek, waardoor daar vaak een bommetje in de dubbele bodem zit of er simpelweg het ‘rechts’ of ‘complot’ stigma opgeplakt wordt. Het grote labellen is begonnen (zie ook deze vorm van labelen) en wordt nu in het klein uitgerold met het voorstel van dit button. Wat mijn betreft zijn we getuige van het oude fascisme in een nieuw jasje. In tegenstelling tot wat onder nazi Duitsland gebeurde, wordt nu alles in een heel lief en noodzakelijke Orwelliaanse zorgverleningsjasje verpakt en wordt het heel geleidelijk doorgevoerd.

Het idee van het dragen van een button is ronduit fascistisch en gevaarlijk. Het zorgt ervoor dat mensen die een mening hebben over vaccineren feitelijk aan het bed geweigerd kunnen worden en daarmee mogelijk niet meer hun werk kunnen uitoefenen. Dat is de mildere weg tot het afdwingen van een gedachtegoed. Het afdwingen van een gedachtegoed is de definitie van fascisme.

Bron linkvermeldingen: relay-of-life.org, trouw.nl

Lees ook:

Martin Vrijland

© martinvrijland.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
vrijdag 25 september 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Nieuwsbox

Jouw account

Nieuwste leden

Protest agenda

Willekeurige partner