By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

 

De ware agenda achter de klimaathoax…

 

De ware agenda achter de klimaathoax…

2019 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

Harriet Algra

Sinds 1979 wordt in Elbert County, Georgia, een mysterieus monument, dat later bekend is geworden onder de naam ‘The Georgia Guidestones’ onthult. Een bouwwerk dat ongeveer 6 meter hoog is en bestaat uit 6 granieten platen, die meer dan 200 ton wegen. De structuur zelf, is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok. Hierop staan in 8 wereldtalen, 10 hoofdpunten, die een nieuwe en vooral betere wereld moeten op bouwen. De eerste regel bevat de tekst, dat de wereldbevolking dient te worden teruggebracht tot onder 500 miljoen inwoners. En dit zou impliciet inhouden, dat van de ruim 7,5 miljard aardbewoners er dus 7 miljard zouden moeten verdwijnen…

In de afgelopen 5 jaar is het steeds duidelijker geworden, dat wetenschappers de klimaathoax gebruiken, om een agenda na te streven. Een agenda, die moet gaan leiden tot een drastische vermindering van het aantal aardbewoners. In september jl. is er een rapport hierover verschenen met als titel ‘CO2-reductie is een massamoordbeleid, ontworpen door Wall Street en ‘the City of London’. Dit rapport werd verspreid door ‘Executive Intelligence Review’, ter gelegenheid van de 74e zitting van de Algemene Vergadering van de VN, die werd voorafgegaan door een klimaattop bijeengeroepen door de secretaris-generaal. (zie HIER als pdf-bijlage)

Dit artikel hier op de site is bijzonder confronterend. Verzamelde quotes van ‘de elite/filthy rich/illuminati’ tonen zonder camouflage het ware gezicht van hun agenda’s..!! (klik voor artikel)

Er is net een nieuw wetenschappelijk artikel verschenen, dat door 11.000 wetenschappers is ondertekend. Hierin wordt geëist, dat de regeringen van alle landen actie zullen moeten ondernemen, om miljarden mensen op deze planeet uit de weg te ruimen. De term, die gebruikt wordt om deze massale genocide te beschrijven, is ‘democide’. In de afgelopen eeuw hebben wereldleiders al zo’n 262 miljoen mensen, massaal vermoord, zoals door oorlogen, klimaatrampen e.d. Dit is volgens de genocidale klimaatwetenschappers echter veel en veel te weinig.

Het artikel, gepubliceerd in ‘BioScience’, heeft als titel ‘World Scientists Warning of a Climate Emergency’. (DOI-link: HIER) Het is geschreven door William J. Ripple, Christopher Wolf en enkele andere collega’s. Ze verklaren in het rapport dat “de planeet Aarde wordt geconfronteerd met een noodsituatie in het klimaat“. Deze zal dringend moeten worden aangepakt, om ervoor te zorgen dat de menselijke populatie drastisch vermindert..!

Op ‘OblivianAgenda.com’ (HIER) wordt exact uitgelegd, hoe de globalisten de klimaathoax willen inzetten om de mensheid te decimeren (in aantal verminderen) en de planeet op te schonen. Nu hebben we eindelijk bewijs, dat een bepaalde groep binnen de wetenschappelijke gemeenschap, een massale genocide tegen de mensheid, inderdaad als hun definitieve oplossing inzet.

Vervalste cijfers en rapporten, spindokters alom..
Alle wetenschap is vervalst, en zelfs de grafieken zijn vervalst. Deze worden vervolgens klakkeloos overgenomen door onervaren journalisten die deze grafieken niet begrijpen. Het wetenschappelijke artikel dat in ‘BioScience’ werd gepubliceerd, is volledig gebaseerd op compleet valse kwakzalverconclusies, zoals de bewering, dat de uitstoot van broeikasgassen nog steeds snel stijgende is. Hierdoor zouden de schadelijkere effecten op het klimaat op aarde fors toenemen.

Maar uitgebreide satellietbeelden van de NASA tonen echter aan, dat de aarde groener wordt in gebieden met een hoge CO2 uitstoot. Met andere woorden, stijgende CO2-niveaus, genezen de planeet en beschadigen deze dus niet. Maar de 11.000 wetenschappers willen ons ervan overtuigen dat CO2 op de een of andere manier een zwaar-verontreinigende stof of vergif is. (CO2 ontstaat uit de eenvoudige chemie van kooldioxide en fotosynthese en is de belangrijkste voedingsstof voor planten op onze planeet). Het rapport rolt ook een reeks onbegrijpelijke grafieken uit. Deze zijn stuk voor stuk zorgvuldig geselecteerd en beperken zich tot een specifiek tijdvenster. De waargenomen realiteit, wordt fors overdreven, om mensen bang te maken voor lijnen en punten:

(klik voor gedetailleerd beeld)

Om de trend neer te zetten die zij willen, selecteren ze ‘enge’ klimaatgrafieken.
Met als doel je bang te willen maken voor lijnen en punten.

Het rapport geeft volledig toe, dat alle grafieken volledig nep zijn en gebaseerd op pure wetenschappelijke fraude. Eén van de verklaringen onder de grafieken zegt bijvoorbeeld: “Bij de berekening van het verlies aan boombedekking, is geen rekening gehouden met boswinst.” Berekeningen van verlies van bomen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de terug groei van bomen? Wat is dat voor een logica? Zo kun je elk scenario catastrofaal maken. En dat is precies wat deze onderzoekers voor ogen hebben. Volgens hen is het echte probleem, de aanhoudende toename van zowel de menselijke, als de herkauwende veestapel.

Ze verklaren verder dat mensen te veel vlees eten, te vaak gebruik maken van een vliegtuig en teveel CO2 per persoon vrijgeven. Aan het feit, dat CO2 een voedingsstof is, die de planeet opnieuw groen maakt en de productie van voedselgewassen verhoogt, gaan ze geheel voorbij. Ze beweren, dat een duurzame voedselproductie slecht is voor de planeet. Ze worden hierin gesteund door de hypocriete ‘Jetset’ globalisten en Hollywood-beroemdheden, zoals ‘Leonardo Di Caprio’. Deze globalisten eisen van iedereen, dat ze hun CO2-verbruik dienen te verlagen, maar vliegen zelf, in hun privéjets, overal ter wereld naar toe.

De ‘dalingen van de wereldwijde vruchtbaarheidscijfers’, die veroorzaakt worden door: vaccins; transgenderisme; blootstelling aan 5G EMV èn besmetting met pesticiden van de voedselvoorziening, wordt door hen gezien, als een uitermate gezonde trend. Hun motto is: “Hoe meer spontane abortussen en onvruchtbaarheid er veroorzaakt kunnen worden, hoe beter”. Ondanks alle mislukte waarschuwingen door klimaatgekken als Al Gore, debatteren deze wetenschappers nu over ‘onomkeerbare omslagpunten in het klimaat’.

Deze zullen volgens hen, rampzalige gevolgen gaan hebben. Er zal een broeikaseffect ontstaan waar de mens geen invloed op kan uitoefenen. En ook hier, spreken ze zichzelf weer tegen. Enerzijds, beschuldigen ze de mensheid ervan doelbewust het klimaat te vernietigen en anderzijds, pretenderen ze dat het klimaat niet door mensen te beïnvloeden is. Deze tegenstrijdige junkwetenschap, afkomstig van klimaatalarmisten, die pretenderen wetenschapper te zijn, riekt naar een irrationele waanzin, waarin alle logica ontbreekt.

Demonisering, angst, angst en nog eens angst..
Het is allemaal gebaseerd op demonisering – en het elimineren – van CO2 uit de atmosfeer. Hierdoor zal de productie van voedselgewassen en het plantenleven op de hele planeet (inclusief regenwouden) instorten, waardoor mensen door hongersnood aan hun einde zullen komen. Hoe ze al hun genetisch gemodificeerde sojabonen willen laten groeien zonder CO2, blijft een raadsel. Ook deze, zullen fotosynthese nodig hebben om te kunnen groeien. Verder beweren zij, dat om de planeet te kunnen redden, het een absolute noodzaak is, de wereldwijde consumptie van dierlijke producten te verminderen.

De globalisten zijn bezig de atmosfeer van de aarde te veranderen, met als doel het leefbaar te maken voor een ander soort wezen dan de huidige mens. Dit wordt ook wel ‘terravorming’ genoemd. Hier zal ik in een ander artikel uitgebreid op in gaan. Deze globalisten zijn geen mensen, zoals jij en ik. Ze mogen er hetzelfde uitzien maar dat heeft te maken dat wij mensen, momenteel niet in een mensenlichaam zitten.

Dit is, om te voorkomen, dat wij onze machthebbers zouden herkennen. President Trump maakt geen deel uit van die globalisten, wat de reden is, dat hij zo wordt aangevallen. Hij doorziet de klimaathoax en weigert hier dus ook aan te voldoen. De initiatieven voor stratosferische vervuiling onder de naam ‘Project SCoPEx‘, dat nu door Bill Gates e.a. worden gepusht, blijven eveneens doorgaan. (HIER) Het doel hierachter is:

het dimmen van de zon het afsluiten van de fotosynthese voedselgewassen beroven van de cellulaire energie die ze nodig hebben om voedsel te produceren.

De samenwerking van ‘elite’ en wetenschappers…
Dus met andere woorden: ‘Doodt miljarden mensen: GEO-GENOCIDE’ Tijdens de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog, zijn naar verluidt zes miljoen mensen gedood. De gestoorde klimaatwetenschappers van vandaag, eisen dat er zes MILJARD mensen (of meer) zullen worden geëlimineerd. Dit maakt de geo-genocide letterlijk duizend keer groter dan de Holocaust. “De wereldbevolking moet worden gestabiliseerd – en idealiter, geleidelijk worden afgebouwd,” zo wordt gesteld door de z.g. 11.000 wetenschappers. Vervolgens praten ze over manieren om ‘de mensenrechten te versterken door de vruchtbaarheidscijfers te verlagen’. Dit zou tot stand gebracht moeten worden door middel van:

verplichte vaccins een opzettelijk vervuilde voedselvoorziening de voortdurende blootstelling aan hormoonverstorende chemicaliën voor de voedselvoorziening een massakankergolf dat wordt veroorzaakt door blootstelling aan 5G. Dit zal de vrije radicalen in de bloedbaan verhogen wat moet leiden tot massale sterfte als gevolg van ontstekingen, die hartaanvallen, kanker en neurologische storingen veroorzaken.

Het rapport vermeldt, dat deze massale genocide op de mensheid, ‘de diversiteit van de mensheid zal eren … Binnen een kader, dat sociale integriteit waarborgt.’ Wat dàt mag betekenen, geen idee. Het is allemaal dubbelspraak voor een autoritaire, Orwelliaanse samenleving, waarin niemand de klimaatkrankzinnigheid mag betwijfelen. Doe je dit wel, dan zul je gecensureerd, of ontslagen worden van je werk om finaal door de wetenschap te worden afgeschoten. (HIER)  Voor deze waanzinnige wetenschappers betekent ‘diversiteit’, dat er geen onderscheid gemaakt zal worden wie er wordt gedood en begraven zal worden in de massagraven.

Genetisch gemanipuleerde, bewapende virale stammen, zullen ook worden vrijgelaten om mensen van elke nationaliteit te vermoorden, uit naam van ‘tolerantie’. Massale honger zal niet discrimineren, omdat de ineenstorting van wereldwijde voedselgewassen, gevolgen zal hebben voor elk mens. Dit is hoe de ‘diversiteit’ wordt bereikt. Ze willen de hele planeet in een dodelijke gaskamer veranderen. In plaats van iedereen te vergassen met Zyklon B – het Holocaust-gas, dat overigens door Big Farma-wetenschappers is gecreëerd – zullen ze de atmosfeer van de hele planeet uitputten, dat zal leiden tot de opzettelijke ineenstorting van de menselijke beschaving.

Eén van de grote voortrekkers van de ‘New World Order’, in de slipstream van de Rothschilds.. Uitspraken die er niet om liegen. (klik voor lead naar YouTube over bevolkings-‘uitdunning’)

Als je dacht dat de nazi’s, massamoordenaars waren, wacht dan maar tot je ziet wat Bill Gates en de Harvard-wetenschappers in gedachten hebben. Ze hebben een manier gevonden om zes miljard mensen van planeet Aarde te elimineren, om vervolgens de dan ‘dode’ aarde met een groepje nepwetenschappers, te kunnen erven. Of dat is tenminste, wat ze denken te gaan doen.

De ‘werkelijke’, niet menselijke machten achter de schermen, laten de wetenschappers het vuile werk doen om de aarde voor te bereiden op een post-menselijke toekomst. Dit moet stapsgewijs gaan plaatsvinden. Ten eerste is er de geplande ineenstorting van de wereldwijde voedselvoorziening, veroorzaakt door de verwijdering van kooldioxide uit de atmosfeer. Om dat te bereiken gaat echter tientallen jaren duren. Op korte termijn hebben ze veel snellere en gewelddadigere plannen, om in te zetten.

Deze omvatten deze ‘stappen’:

Opvoeren van abortuspropaganda en legaliseren van de moord op kinderen die al geboren zijn ongeacht de leeftijd. (Kindermoord) De samenwerking tussen Google en Big Farma brengt duidelijk in kaart welke organen bij welke personen geoogst kunnen worden. (HIER) De toename van gedwongen euthanasie. Iedereen zonder werk, die dus geen actieve belasting betaalt, zal het doelwit worden voor beëindiging. Verplichte vaccinaties voor iedereen, met behulp van vaccins, die opzettelijk zijn doorspekt met onvruchtbaarheidschemicaliën om de bevolking te laten instorten. De opvallende verschijning van Greta Thunberg, die de mensheid ‘liefdevol’ weleens even de les leert. De opvallende overeenkomst met andere ‘vlechtenmeisjes’.. Een ONSCHULDIG symbool van jeugdige vrouwelijke ‘vernieuwing’…!? Van links naar rechts.. Mao Tse Tung met meisje met vlechtjes, Joseph Stalin, SS-er Heinrich Himmler en jawel, Barack Obama

Het weigeren van gezondheidszorg aan mensen met het label ‘klimaatontkenners’. Een versie hiervan is al begonnen in het Groot Brittannië, waar mensen die worden beschuldigd van ‘haatdragende taal’, alle gezondheidszorg wordt ontzegd en uit ziekenhuizen worden verwijderd.

De toename van gedwongen euthanasie. Iedereen zonder werk, die dus geen actieve belasting betaalt, zal het doelwit worden voor beëindiging. De massale vergiftiging van de bevolking met een versnelde 5G-uitrol, volgens een onderzoek, vorig jaar gepubliceerd in Environmental Research (HIER).

En deze zullen het volgende veroorzaken:

Cellulaire DNA-schade Verlaagd aantal zaadcellen / onvruchtbaarheid Neuro psychiatrische effecten (mensen gek maken) Apoptose / celdood Calciumoverbelasting op cellulair niveau Verstoring van het endocriene systeem Oxidatieve stress en schade, door vrije radicalen aan alle cellen

In wezen wordt je het doelwit voor beëindiging via meerdere vormen van toxiciteit, onvruchtbaarheid, neurologische schade, enz., en het zal allemaal worden afgeleverd via voedsel, medicijnen en blootstelling aan EMV. Terwijl dit allemaal gebeurt, zullen de globalisten de zon en de fotosynthese wereldwijd blokkeren door middel van chemtrails / geo-engineering. Dit zal ook de energieproductiecapaciteit van zonnepanelen over de hele wereld sterk verminderen. Snap je nu waarom ‘groene energie’ zo wordt gesubsidieerd.

Het plan is de hele planeet te ‘rebooten’, zonder dat mensen het zullen overleven. Veel van de wetenschappers van vandaag, zijn de meest, ‘niet-geïnformeerde’, mensen op de planeet als het gaat om echte gebeurtenissen, die de menselijke beschaving bedreigen. Ze hebben geen besef van de ware agenda achter geo-engineering;

5G gezondheidsrisico’s; de vaccins, met onvruchtbaarheid chemicaliën; de opzettelijke massale vergiftiging van de voedselvoorziening met (GMO-)pesticiden en zware metalen; de voortdurende ontwikkeling van gemanipuleerde bio wapens; de censuur van natuurlijke geneeswijzen, die de levensduur bevorderen; de chemtrailing van voedselgewassen; etc. etc.

Niemand is veilig – zèlfs de wetenschappers zèlf niet – wanneer nep-klimaatwetenschap het regeringsbeleid mag gaan dicteren. (HIER)

Last but not least:
We staan ​​aan de vooravond van een nieuw paradigma van relaties tussen naties en volkeren. De opeenvolging van rijken, met het Britse rijk in zijn huidige incarnatie, die duizenden jaren de mensheid hebben geteisterd, kan vervangen gaan worden door een win-win-samenwerking. Het wordt tijd, dat we een einde maken aan de imperiale gedachte, dat groei en ontwikkeling moeten worden voorkómen, om een ​​statische machtshiërarchie te kunnen handhaven. Op deze nieuwe manier zullen we in staat zijn een economische, wetenschappelijke en culturele groei te ontketenen, die ons zou moeten kenmerken als wezens, behorende tot de mooiste soorten op deze planeet -namelijk als mens.

De jeugd moet zich wereldwijd verenigen om te gaan ontdekken, dat de waanzin van de klimaatverandering, volledig in strijd is met de ware identiteit van de mens als een ruimte varende soort. Wij zijn in staat om met ruimtetechnologie en onze scheppingskracht, elk probleem op te lossen, waarmee we grenzen zullen kunnen overwinnen. (HIER)

Harriet Algra

totalhealthfoundation.nl

* * *

GuidoJ.

© www.wanttoknow.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zaterdag 17 april 2021

Vaccin updates

Jouw account

Populair deze week
Nieuwste leden
.

Laatste reacties....

Andreas Kalcker - Nederlands
14 april 2021
De grote bedrijven verdienen er te weinig aan.
Andreas Kalcker - Nederlands
13 april 2021
Super! Crusiaal dit mensen! Geneest bijna alle ziektes di...
Het vaccin: Lijst van bijwerkingen
13 april 2021
Excuus voor mijn zeer late reactie. Er staan zoveel beric...
Willekeurige partner