By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Die anderhalve meter terreur, waar komt dat vandaan?

“Afstand houden en je handen kapot wassen”.
Verder komt onze nationale geneesheer niet.
Hij weet ook wel dat het onzin is, maar waar komt die onzin eigenlijk vandaan? Heeft het “überhaupt iets met een “virus” te maken die na 15 decimeter in de lucht te hebben vertoefd, het loodje legt? En wat is het verschil tussen Franse en Italiaanse virussen, die al na 10 decimeter zijn overleden? Geen hond die het weet.
Inmiddels is wel bekend dat het “sociale afstand houden” een van de zwaarst denkbare marteling voor een mens is. Naast het isoleren van mensen in hun eigen huizen is het toepassen van deze foltermethode een efficiënte manier om de spanning dusdanig op te voeren, dat uitbarstingen leiden tot allerlei geweldvormen, tot zelfmoord toe.
Het opdringen van iets wat er niet is, maar des te dodelijker is, betekent het ritueel doodmartelen van mensen, de zwakkeren gaan het eerst.
En er komt geen eind aan. Op scholen, bij de boodschappen, tijdens en na het sporten, de hele dag worden we er mee geconfronteerd. Er is geen virus te bekennen, maar er is niets zo besmettelijk als de doodsangst voor het onbekende.
Er is over nagedacht. Als sinds de 50-er jaren. 
“Het vernietigt het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het leren door onze kinderen en onszelf, dat bekend staat als het corpus striatum… Dat deel van de hersenen, waar ze met de PCR test met dat staafje diep in uw neus tegenaan zitten te rommelen, toevallig…..

Het corpus striatum is een gebied in de grote hersenen dat onder de schors van de grote hersenen (cortex cerebri) ligt. Het corpus striatum vormt een belangrijk onderdeel van de basale kernen en is daarmee onderdeel van de regelkring voor het versterken, afremmen en bijsturen van de motorische activiteit die uitgaat van de cortex cerebri.

Het corpus striatum is op te delen in het striatum dorsale, bestaande uit de nucleus caudatus en het putamen, en het striatum ventrale, bestaande uit de nucleus accumbens en delen van het tuberculum olfactorium. Bepaalde delen van de nucleus caudatus en het putamen worden ook tot het striatum ventrale gerekend. Ventraal striatum is ook wel bekend als nucleus accumbens, het ‘pleziercentrum’ of ‘beloningscentrum’ in de hersenen. Het speelt een belangrijke rol bij positieve ervaringen en de belonende effecten van (onder anderen ook verslavend) gedrag.

Neurowetenschappelijk onderzoek door de Universiteit Leiden heeft uitgewezen dat het corpus striatum bij (sociale) angststoornissen een rol speelt.

In 1951 hield de CIA een geheime bijeenkomst in het Ritz Carlton in Canada en was een bijeenkomst met aanwezige artsen die banden hadden met, en ik citeer: ‘de Amerikaanse, Britse en Canadese strijdkrachten.” De CIA realiseerde zich op die bijeenkomst en anderen dat “sociale afstandelijkheid en sociale isolatietechnieken de ideale manier waren om een gevangene mentaal (af) te breken.”

Veel opvoeders en ouders worstelen met het concept van deze sociale afstandelijkheid op scholen. Hier zijn enkele minder bekende feiten over de toepassing van het fenomeen sociale afstand en het fenomeen sociaal isolement van staatswege:

  • Het werd 70 jaar geleden ontwikkeld door de CIA om staatsvijanden mentaal te breken en uiteindelijk fysiek uit te schakelen.
  • Het is het equivalent van het roken van 15 sigaretten per dag EN het tegelijkertijd alcoholist zijn.
  • Het verdubbelt het risico te overlijden en vernietigt dat deel van de hersenen, verantwoordelijk voor het leren.
  • Denk ook nog even aan de (leer)functies van Chromosoom 8 en waar die gerichte aanval op dat chromosoom vandaan komt.

Om meer te weten te komen over de geheime militaire bijeenkomst in Canada in de jaren ’50 die het startschot heeft gegeven gaf tot het toepassen sociale afstand en isolatietechnieken – en om daarmee de basis te leggen voor de militaristisch georiënteerde “anderhalvemeter samenleving” – bekijk onderstaande video op Bitchute (YouTube blijft hem wegvegen).

https://www.bitchute.com/video/NHClntnHh9jU 

Waar het op neerkomt? Het Ministerie van Onderwijs zet CIA-protocollen in tegen kleuters op scholen. Deze protocollen worden tot op heden nog steeds gebruikt om vijanden mentaal te breken. Waarom? Wel, heel simpel, het is bewezen dat ze vele malen effectiever zijn dan fysieke marteling.

In feite komt dit neer op de afschaffing van het onderwijssysteem zoals wij dat kennen en mee groot zijn geworden. Deze protocollen zijn het laatste zetje. Alles en iedereen moet “online” en dat is funest voor het mentale én fysieke welbevinden van kinderen en studenten.

Het virus is dood, lang leve de lockdowns en anderhalvemeter KUL.

Dit hele gebeuren is een psychologische oorlog tegen de bevolking volgens de richtsnoeren van een CIA-protocol. Zoveel is duidelijk geworden. We moeten ons allemaal bewust worden van de mentale en spirituele oorlog die op dit moment wordt gevoerd om de macht te krijgen over ons zelfstandige denkvermogen.

Niemand komt ons redden.

Nee, we zullen onszelf moeten redden. We kunnen massaal stemmen op wie we willen, het heeft geen zin. Onze stem gaat verloren in de versnipperaar van een inmiddels volledig onder controle staand communistisch eenheidsparlement.

Het systeem is zodanig geconstrueerd, dat het niet uitmaakt wie de meerderheid of zelfs de absolute meerderheid heeft. Het maakt niet uit wie de “leider” is of wie “regeert”. Altijd rolt de bal van ons weg en steeds worden de spelregels tijdens de wedstrijd aangepast. Altijd hebben we het nakijken, het is de keiharde realiteit. De rest is een sprookjeswereld, toneelspel en virtuele oppervlakkigheid.

Hoe komen we hier uit?

We moeten ons realiseren dat NIEMAND ons bezit, we zijn niemands eigendom.

Niemand kan zich rechten toe-eigenen, die wij niet hebben.

Niemand kan ons verplichten iemand anders te gehoorzamen als wij dat niet willen.

Alle macht moet uitgaan van het VOLK.

Bron:  debataafschecourant

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
vrijdag 07 mei 2021

Vaccin updates

Jouw account

Conflicten livemap

Defcon Level world conflict map
Populair deze week
Nieuwste leden
.

Laatste reacties....

Overheden spelen een leidende rol
07 mei 2021
Je ziet duidelijk het clubje wat naar de pijpen van satan...
Overheden spelen een leidende rol
06 mei 2021
Wat un tiefus hond.. Dit systeem gaat zichzelf van binnen...
Willekeurige partner