Duitse rechter: “Migratie doodt” komt overeen met de realiteit

In Hessen had een burgemeester verkiezingsaffiches met het opschrift “Migratie doodt” laten verwijderen. Daarmee overtrad ze de wet, aldus een rechtbank in een opmerkelijk vonnis.
Foto – Auteurs: Gémes Sándor/SzomSzed / Wikicommons / CC BY-SA 4,0

In de gemeente Wetterau in Hessen liet een burgemeester tijdens de EU-verkiezingscampagne verkiezingsaffiches met het opschrift “Migratie doodt” verwijderen. Volgens de sociaal-democraat zouden de posters de angst voor buitenlanders aanwakkeren door de indruk te wekken dat alle migranten die in Duitsland wonen potentiële moordenaars zijn. Er werd letterlijk gezegd: “De slogan ‘migratie doodt’ wakkert de angst voor migranten aan en suggereert dat de Duitse staat niet in staat is om zijn burgers te beschermen tegen buitenlandse criminelen. Dit is in strijd met de menselijke waardigheid van deze bevolkingsgroep.”, schrijft het Duitse nieuwsorgaan Freiewelt.

De verantwoordelijken hebben tegen dit besluit een rechtszaak aangespannen en kregen in verschillende opzichten gelijk. Ten eerste was het “verwijderingsbevel” van de verweerder, dat wil zeggen de burgemeester, van mei 2019, volgens de motivering van het vonnis “formeel onwettig, aangezien de eiser niet in de gelegenheid werd gesteld zich uit te spreken over de feiten die relevant zijn voor de beslissing”.

Verder verklaarde de rechter dat de burgemeester geen enkel recht had om de posters te laten verwijderen. Alleen de politie zou dit recht hebben, ongeacht de beschuldiging van het aanzetten tot haat. “Als de verstoring van de openbare veiligheid ligt in de realisatie van een strafbaar feit, dan had de bevoegdheid van de algemene regelgevende instantie moeten worden overgedragen aan de politie of de officier van justitie”. Dit suggereert in ieder geval dat de sociaal-democraat haar functie als burgemeester op oneerlijke wijze heeft gebruikt om de politieke tegenstander te schaden.

Volgens deze reeds op zich opmerkelijke bevindingen verklaart de rechter dat de affiches, die afkomstig zijn van de extreemrechtse NPD, in ieder geval geen aansporing tot volksopruiing [Volksverhetzung] waren volgens § 130. In de toelichting stelt de rechter allereerst dat de term ‘invasie’ geen aansporing tot volksopruiing is, “maar hier in figuurlijke zin slechts de staat van een invasie van buitenaf beschrijft, zoals die met name in het jaar 2015 objectief vast te stellen was. In dit jaar werden de Duitse grenzen overspoeld door de migratiebeweging in de zin van een indringing in het Duitse nationale grondgebied en kwam het tot een ongecontroleerde instroom van buitenlanders, om welke reden dan ook, eerst uit de westelijke Balkanstaten, maar vervolgens ook uit Afghanistan, Syrië, Iran en Irak naar het Duitse grondgebied. De gebeurtenissen in 2015 zijn zeker vergelijkbaar met de gebruikelijke term ‘invasie’ en bevatten geen enkele waardering en dus geen aansporing tot haat”.

Na een beschrijving van het begrip migratie en een langere lijst met voorbeelden van dergelijke migratiebewegingen, komt de kern van het oordeel, ook letterlijk, waarin het zegt: “Deze migratiebewegingen zijn deels ook met aanzienlijke fatale gevolgen geëindigd”. Het hof noemt als voorbeeld de zaak van het Romeinse Rijk. De beschrijving leest als een documentatie van de gebeurtenissen van 2015 tot vandaag:

“In de loop van de volksverhuizingen verloor de Romeinse regering de controle over de provincies en kon het statelijke geweldsmonopolie niet langer worden gehandhaafd. Een groot aantal verordeningen werden uitgevaardigd, maar ze werden niet meer geëxecuteerd, de executive faalde. Zodra de kritische massa werd overschreden en onafhankelijke groepen werden georganiseerd, veranderde de machtsstructuur en brak de oude orde uit elkaar; het Romeinse Rijk en zijn cultuur gingen ten onder”.

Het Romeinse Rijk ging ten onder als Europa

Het vonnis werd afgelopen augustus uitgesproken en is blijkbaar door de deugmensen van de welkomscultuur niet opgevangen. Of is de morele verontwaardiging niet uitgebarsten omdat de argumentatie van de rechter in het oog springt door haar helderheid en in principe geen enkele tegenargument toelaat? – Daardoor verdween het oordeel in de onderste la en kwam het pas nu aan het licht, waar het behoort. Het is een vernietigende kritiek op de regering Merkel en verdient alle aandacht.

Rommel

© Fenixx

 

Reacties

Reageer hieronder!
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
vrijdag 06 december 2019

Jouw account

Laatste reacties....

NAVO verklaart naast Rusland nu ook China officieel tot vijand
05 december 2019
Ja joh,want er is nog geen ellende genoeg. 😩
Onder voormalig wethouder Asscher werd christelijk symbool mijter Sinterklaas in A'dam verwijderd
05 december 2019
Vieze spelletjes allemaal. Er gebeuren vreemde di...

Updates

Pinned Items
Recent Activities
  • Deborah Dogan is nu vrienden met Sandra
    Bericht wordt gecontroleerd
    Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream
  • De Theorist is nu vrienden met Sandra
    Bericht wordt gecontroleerd
    Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream
Er zijn hier nog geen activiteiten

Zoeken