By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Een diepgaande studie over Tartaria

Een diepgaande studie over Tartaria

Door Saruman -8 januari 20190Wat is Tartaria?
Tartaria (oorspronkelijk uitgesproken als "Tataria" zonder de eerste "r") is de naam van het pre-Mongoolse rijk dat zijn oorsprong vond in Noord-Azië voordat het het hele noordelijk halfrond besloeg. Grote Tartaria was het grootste rijk in zijn tijd en zou vandaag nog steeds het grootste rijk zijn geweest. Het Tartaarse rijk bloeide doordat een deel van de beschaving een leider was in geavanceerde technologie, vrije energie en grootse architectuur.

Tartaria is ook waar het Griekse woord "Tartarus" vandaan komt.


De aanduiding van verloren zielen die de eeuwigheid doorbrengen in Tartarus, de onderwereld, is te wijten aan het feit dat het Tartaarse rijk begraven en weggevaagd is tijdens de moddervloed. De wereld van de Tartaren is letterlijk de wereld onder onze wereld. De "onderwereld". Tartarus was niet de onderwereld en zal nooit de onderwereld zijn. Tartaria is de onderwereld. De religieuzen gebruikten de moddervloedvloed en hoe het het Tartaarse rijk vernietigde om de bevolking te verwarren met de gedachte dat ze zich bij hen in de "onderwereld" zouden voegen als ze de religieuze autoriteit zouden uitdagen.

Wie waren de Tartaren?
De Tartaren (of Tartaren) waren de inheemse bevolking (mogelijk gesticht door de zonen van Noach) die het wereldberoemde Tartaarse rijk vormen. De Tartaren waren lange mensen, gemiddeld zo'n acht tot twaalf voet hoog. Ze zouden als reuzen tot onze huidige gemiddelde lengte van slechts ongeveer zes voet worden beschouwd; destijds was de hoogte van tien voet echter het gemiddelde. Zoals de beschavingen vóór hen wiens hoogten gemiddeld twaalf voet, vijftig voet, twee + mijl, enz. ... elke voorafgaande beschaving had een gemiddelde grotere hoogte dan de beschavingen die na hen kwamen en elke volgende beschaving had een gemiddeld kortere hoogte dan de beschavingen die aan hen voorafgingen. Statures nemen af ​​na elke zondvloed en met elk nieuw astrologisch tijdperk dat we betreden.

Beschavingen in het huidige astrologische tijdperk (het Vissentijdperk) zijn korter in hoogte dan beschavingen die bestonden in het vorige astrologische tijdperk (het Tijdperk van Ram) en zullen langer zijn in hoogte dan beschavingen die zullen bestaan ​​in het volgende astrologische tijdperk (het Tijdperk van Waterman).

De Tartaren worden verondersteld 'Breatherians' te zijn, een wezen dat niet afhankelijk is van de vertering en verbranding van calorieën uit voedsel / water, maar in plaats daarvan energie rechtstreeks uit de ether ontvangt. Men denkt dat de ether het weefsel is van het ruimtetijdcontinuüm dat sommigen associëren met elektronen, de wind, de heilige geest, de atmosfeer en de gassen in de atmosfeer zoals zuurstof, stikstof en waterstof. Omdat de The Tartarians mogelijk een volledig veranderd spijsverteringssysteem hadden dan degene die we nu hebben, hadden ze geen behoefte aan toiletten in hun badkamers. Dat zou kunnen wijzen op een van de redenen waarom badkamers in het recente verleden vrij uitgebreid zijn gebruikt als sociale verzamelpoederruimten om zich niet alleen op te frissen, maar ook om lokale roddels te horen en te verspreiden.

De Tartaren waren meesters van metselwerk, metselwerk, stoompunkstijltechnologie, universeel vrije energie en grootse architectuur. Hun Romeinse / gotische architectuur in esque-stijl is nog steeds terug te vinden in de huidige gedaante zoals waterkanalen, stadhuizen, banken, waterstations, kathedralen, kerken, ziekenhuizen en soortgelijke openbare en stadsgebouwen.

De religieuze implicaties van Tartaria
Volgens de moderne religie wordt er gezegd dat Noah's Flood (wat slechts een van een aantal deluges is die plaatsvonden tijdens het oneindige verleden van de aarde) ongeveer 6000 jaar geleden plaatsvond onder de anti-gravitische ijskap die een Apollyonitische aarde omhulde.

De Sumeriërs hebben hun eigen vloedlegende, waarbij een man en zijn gezin instructies hebben gegeven door de goden om een ​​grote ark (levensboog? 😉) Te bouwen om de komende zondvloed te overleven die iedereen op aarde moet wegvagen.

De Sumerische spijkerschrifttabletten zijn meer dan 450.000 jaar oud.

Terug tijdens het Sumerische bewind ... "Noah's Flood" was al een legende.

Laten we even doen alsof we Sumeriërs zijn die 450.000 jaar geleden leefden. De vloed, Noah's Flood vond niet plaats vorig jaar, of 1000 jaar geleden, of zelfs 6000 jaar geleden. Destijds was NOAH'S VLOED AL EEN LEGEND. Het was toen nog geen gebeurtenis. Toen de Sumerische oudsten de kennis van die specifieke zondvloed doorgaven aan de jongere generatie, was die zondvloed al een legende en kwam ze heel lang geleden al voor, zelfs bij hen.

De zondvloed van Noach was niet alleen pre-Sumerisch, maar was ook 450.000 jaar geleden.

Hoe oud moet een evenement zijn om een ​​legende te worden?

Ik gooi gewoon het getal 50.000 jaar weg, wat zeer conservatief is. Dat zou ervoor zorgen dat de overstroming van Noach uiterlijk een half miljoen jaar geleden plaatsvond.

Met die eenvoudige logische redenering (ook bekend als "nadenken over een originele gedachte"), kunnen we nu de relgionistische 6000 jaar anti-zwaartekracht creatie-leugen-leugen weggooien.

Toen de Sumeriërs leefden, zo'n 450.000 jaar geleden, was de vloed van Noach al een legende.

We kunnen ook door logische redenering concluderen dat de specifieke reeks oude manuscripten die in het westerse 66-boek 'bijbel' zijn gevonden, minstens 450.000 jaar geleden zijn geschreven.

Wat zou betekenen dat de gebeurtenissen zelf die in het handboek over de bijbelschool worden genoemd, minstens een half miljoen jaar geleden plaatsvonden, en misschien zelfs miljoenen jaren geleden of zelfs ouder dan toen.

Het feit dat een bepaalde reeks oude manuscripten bijna 2000 jaar geleden door de Raad van Nicea werd samengesteld, betekent niet dat die manuscripten bijna 2000 jaar geleden zijn geschreven.

Met al dat gezegd, kunnen we nu concluderen dat de Bijbel en de profetieën in de Bijbel niet voor ons bedoeld waren.

We hebben geen geschiedenis.

De aardleisteen werd schoongeveegd na de specifieke zondvloed die niet alleen de inwoners van Tartaria, maar ook die van de Maya's en andere beschavingen die spoorloos verdwenen verdwenen. Ze werden allemaal tegelijk ingenomen (mogelijk door een ontvoering door buitenaardse wezens). Er zijn geen botten te vinden van de wezens die slechts een paar honderd jaar geleden onze aarde bezetten.

Wat zou betekenen dat de profetieën van het boek Daniël en het boek Openbaring al zijn gebeurd. Dat klopt je 6000 jaar creatie nut banen ... de "opname" / weghalen / weggrijpen gebeurde al en pas onlangs gebeurde, hoeft te gebeuren slechts een paar honderd jaar geleden. Je hebt het gemist. Ik heb het gemist. We hebben het allemaal gemist.

Wij zijn het laatste overblijfsel.

Er zijn geen kleding (ik zal later uitleggen waarom), geen sporen, niets. Gewoon grootse architectuur waarvan de regeringen van vandaag hebben besloten om gebouwen van het type openbare werken te worden. De mensen, de dieren en degenen daartussenin, alles en iedereen verdween tegelijkertijd en lieten subtiele aanwijzingen achter voor de wereld die ooit was.

De huidige bewoners van de aarde hebben geen geschiedenis.

Onze geschiedenis begint niet 6000 jaar geleden. Nog geen 450.000 jaar geleden. Maar slechts een paar honderd jaar geleden.

Onze geschiedenis is veel gemakkelijker te wijzigen vanwege onze moderne kalender en datum / tijd die zijn gekaapt tijdens het tirannieke bewind van Julius Augustus Caesar. Julius Caesar, die de maanden juli en augustus heeft toegevoegd, heeft de universele kalender verwrongen in een die zijn naam zou verdragen.

Wat is de moddervloed?
Het epische "Mud Flood" is een term die is bedacht voor de gebeurtenis die slechts een paar honderd jaar geleden plaatsvond tijdens het einde van het bewind van het Tartaarse rijk.

Gebouwen die honderden jaren oud zijn en zich over de hele wereld bevinden, staan ​​bekend als ingekapseld in een modderstroom tot verschillende verdiepingen hoog en in sommige gevallen zelfs gebouwen volledig geheel omsloten door modder.

Je kunt gebouwen vinden die slechts een paar honderd jaar oud zijn en ze in modder begraven vinden. De ramen en deuren van de bovenste verdiepingen van gebouwen bevinden zich vaak op grondniveau en worden soms zelfs volledig begraven onder het oppervlak van de modder die het hele gebied bedekte.

Mijn theorie over wat er slechts een paar honderd jaar geleden is gebeurd
Tijdens de "aanval" van 9/11 werd een technologie gebruikt om een ​​deel van de cellulaire structuur van staalmoleculen te breken met behulp van een vorm van elektromagnetische trillingsfrequentie. Dit EMVF moleculaire vernietigingswapen was afgestemd op een specifieke frequentie waarbij alles met staal erin, zoals gebouwen, auto's, straatverlichting, straatnaamborden, enz. Die werden gevangen in de straal van het wapen, zou worden beïnvloed. Omdat het EMVF-wapen was gericht op het gebied rondom het betreffende getroffen object, zouden de moleculen van het object waaruit het stalen onderdeel bestond, opgewonden raken en wrijving veroorzaken. Door deze wrijving zou het object eerst vlam vatten. Na een korte tijd trilden de staalmoleculen van het object met een zodanige intensiteit dat de staalmoleculen zelf een deel zouden beginnen te breken. Terwijl het object moleculaire deconstructie onderging,

Een vergelijkbare technologie werd gebruikt om de vorige creatie weg te vagen; deze keer echter, in plaats van het EMVF-wapen af ​​te stemmen om een ​​deel van de cellulaire structuur van staalmoleculen te breken, werd het EMVF-wapen afgestemd op de samenstelling waaruit het leven bestond, zoals ijzer (in onze rode bloedcellen).

Dit EMVF-wapen dat is afgestemd op het leven en het Tartaarse rijk heeft uitgeroeid, is jouw opname. De massale verdwijning van mensen en dieren was niet van buitenaardse wezens of van een multiplicator van baardbrood en vis, maar eerder van een oude technologie die wordt gebruikt om moleculen te deconstrueren die worden beïnvloed door de frequentie waarop het wapen was afgestemd. In het geval van de Tartaren was het EMVF-wapen afgestemd op het leven zoals ijzermoleculen. In het geval van 9/11 werd het EMVF-wapen afgestemd op stalen moleculen.

Onze geënsceneerde moddervloed realiteit
De modder van de zogenaamde "moddervloed" is niet afkomstig van een waterige zoutoplossing van water en vuil, maar eerder de stoffige overblijfselen van de Tartaren, Maya's en andere inwoners die slechts een paar honderd jaar geleden bestonden. Hun stoffige overblijfselen blies in de wind en werd over de grond gedragen door regen waardoor de stoffige overblijfselen zich verzamelden rond alles in de weg zoals gebouwen, bergen en canyons.

De moddervloed was geen moddervloed en het was Noah's Flood niet. De moddervloedgebeurtenis was geen gebeurtenis, maar eerder het resultaat van de stoffige overblijfselen van de vorige bewoners van de aarde die rondgedragen werden door wind en regen en opriepen tegen gebouwen en geografische locaties.

Onze geënsceneerde moddervloed realiteit is gebaseerd op zondvloed na zondvloed en creatie na vernietiging na creatie ad infinitum.

Hoe het proces van reïncarnatie werkt
Voordat ik inga op het proces van reïncarnatie, moet ik vermelden dat onze zogenaamde 'ziel' niets anders is dan het hoogtepunt van ons bewustzijn en onze verzamelde herinneringen uit onze eigen persoonlijke levens. Een ziel is geen "ding" maar is slechts een woord dat twee dingen beschrijft: het bewustzijn en de herinnering. En dat vorige astrologische tijdperk van de aarde het tijdperk van de Ram was, het huidige astrologische tijdperk is het Vissentijdperk, en het volgende astrologische tijdperk is het Aquariustijdperk.

Het proces van reïncarnatie wordt hier weerspiegeld in het fysieke.

Alles wordt hier weerspiegeld in het fysieke.

De eigenschap fysiek te zijn, is geen kenmerk dat alleen in onze dimensie voorkomt, maar is een kenmerk dat in alle dimensies voorkomt.

De allesomvattende ether in onze dimensie is de spiegel die equivalent is aan de perfecte energietoestand buiten het continuüm van de ruimtetijd.

Hogere dimensies worden weerspiegeld in lagere dimensies.

Een driedimensionale bol zou bijvoorbeeld nooit een bol in een tweedimensionale werkelijkheid lijken, maar slechts een tweedimensionale cirkel die van oneindig klein zou beginnen en geleidelijk oneindig groot zou worden.

Zo boven zo beneden.

Het reïncarnatieproces werkt als volgt ...
We gaan over onze dag en ervaring, we slapen om onze ervaringen die we die dag hebben opgedaan te verwerken, en worden de volgende dag wakker om weer ervaringen op te doen.

We leven ons leven en onze ervaring, we overlijden en sluiten aan bij de perfecte energietoestand om onze geaccumuleerde levenservaringen te verwerken, en onze ziel (dat is gewoon de combinatie van ons bewustzijn en geheugen) reïncarneert in een ander lichaam terug op de aarde om weer ervaringen op te doen .

Na het verwerken van onze levenservaring door ons te verenigen en één te worden met de perfecte energietoestand en klaar te zijn om opnieuw te worden geïncarneerd naar de aarde, zal, afhankelijk van de huidige specifieke astrologische leeftijd van de aarde, afhangen van of we ons vorige leven opnieuw beleven met dezelfde lichaam, ouders, broers en zussen, vrienden, alles, enz ... of krijg een heel nieuw leven met een geheel nieuw alles.

Als de aarde zich in hetzelfde astrologische tijdperk bevindt als tegen de tijd dat we klaar zijn om te reïncarneren, dan zullen we reïncarneren in ons vorige leven en dat specifieke leven blijven herleven totdat de aarde een nieuw astrologisch tijdperk ingaat.

Als de aarde zich in een nieuw astrologisch tijdperk bevindt tegen de tijd dat we klaar zijn om te reïncarneren, dan zullen we reïncarneren in een geheel nieuw leven en dat specifieke leven blijven herleven totdat de aarde het volgende astrologische tijdperk ingaat.

Enzovoort.

Tartaarse vrije energie
Kerken, kathedralen, moskeeën en andere gebouwen van aanbidding waren oorspronkelijk etherische krachtcentrales, waterstations en geluidsresonerende akoestische genezingscentra.

De gebouwen die religieuzen tegenwoordig als plaatsen van aanbidding gebruiken, functioneerden oorspronkelijk als ziekenhuizen tijdens het bewind van het Tartaarse rijk.

Tartaarse gebouwen lijken qua functie meer op piramides en tempels die over de hele wereld worden gevonden dan wat we volgens de reguliere peer-reviewed wetenschap geloven.

Door ingenieuze engineering, ingewikkelde architectuur en geavanceerde technologie, transformeerden de Tartaren de aarde in een printplaat aangedreven door de ether. Net zoals de ouden deden met de piramides en tempels.

De kruisen op de Tartaarse gebouwen werden gebruikt als etherische elektrische antennes die waren verbonden met de betonstaal die in de structuur van het gebouw was ingebed.

Straatlantaarns die bestonden tijdens het bewind van het Tartaarse rijk waren lange etherische elektrische antennes. Deze straatlantaarns gebruikten de kracht van de ether waardoor de gassen in de bovenste lamp ioniseerden en fluoresceren.

We weten tenslotte dat de bovenste bollen die op de Tartaarse straatlantaarns zaten en in de huizen van de Tartaren zaten, niet van glas waren gemaakt, maar mogelijk van een soort kwartskristal. Als het popculturele fenomeen dat is gestart door de Radium Girls enige indicatie is, dan kunnen deze bollen verschillende stoffen hebben bevat, zoals kwik of radium die reageerden met de ether of misschien bevatten de bollen helemaal niets en het kwartskristal zelf is wat reageerde met de aether.

Hoe functioneerden de eerste open haarden en schoorstenen?
Het ontwerp
Tartaarse open haarden waren net zo sierlijk groot als de gebouwen waarin ze woonden. Deze open haarden werden gebruikt als een soort opscheppen door de ingewikkelde architectuur van de smaak van de huiseigenaar te onthullen aan bezoekende gasten en familieleden.

In tegenstelling tot hoe we tegenwoordig haarden gebruiken, waren haarden zelf niet ontworpen om iets te verbranden. Schoorstenen werden niet gebruikt om rook uit de open haard en buiten het huis te leiden; en betonstaal in de structuur van het huis werd niet primair gebruikt om structurele ondersteuning te bieden.

De wapening in het huis was verbonden met de koepel op het dak (die mogelijk was gevuld met verschillende stoffen zoals kwik, radium of kwartskristal) en de metalen palen die uit de bovenkant en zijkanten van het gebouw steken. Al dit metaal werd vervolgens verbonden met de metalen achterbeplating in de originele Tartaarse open haarden en schoorstenen.

Zoals de kruisen op kerken, kathedralen en moskeeën ... de metalen palen die uit de bovenkant en zijkanten van huizen en andere Tartarische gebouwen steken, fungeerden als etherische elektrische antennes die de kracht van de ether gebruikten en die vrije energie in de schoorsteen concentreerden .

Luchtventilatieschachten (luchtkanalen) gevonden in de kamers van het huis waren verbonden met de schoorsteen.

De betonstaal, de torenkoepel op het dak en de metalen palen die uit de zijkanten van het huis steken, fungeerden als een spinnenweb, het aantrekken van de ether en het concentreren van de etherische energie door het hele huis. Vergelijkbaar met hoe spinnen kunnen groeien en overleven zonder voedsel en water, zolang ze hun web aanraken, waren de Tartaren in staat om te groeien en overleven zonder voedsel en water, zolang ze binnen hun etherisch bekrachtigde huis bleven.

Tartaarse open haarden en schoorstenen functioneerden als etherische elektrische stofzuigers (geïoniseerde centrale luchteenheden)
Tartaarse open haarden en schoorstenen waren onder druk staande elektrische stofzuigers die dienst deden als luchtcirculatie-eenheid in het huis. De schoorsteen zelf was de vacuümkamer waar alles plaatsvond.

De winter
In de winter sloot de huiseigenaar het bovenste gedeelte van de schoorsteen.

De verbonden betonstaal van het huis concentreerde de wrijvingswarmte van de betonstaal onder spanning van de structuur in de schoorsteen via de metalen achterplaat.

De sierlijk grootse metalen sculpturen die typisch werden gevonden als versiering van de buitenomtrek van Tartaarse open haarden, fungeerden als condensatoren door de opgebouwde etherische energie op te slaan die werd verzameld door de koepel op het dak en de metalen palen aan de bovenkant en zijkant die uit het huis steken. Deze metalen sculpturen werden verbonden met de metalen achterplaat die zich in de open haard en op en neer in de schoorsteen bevond.

Samen met de metalen achterplaat werden deze metalen sculpturen elektrisch geladen, deels vanwege het feit dat ze waren verbonden met de metalen achterplaat die op zijn beurt was verbonden met de wapening van het gebouw, terwijl de wapening was verbonden met de koepel op het dak en metalen stokken die uitstaken van de bovenkant en zijkanten van het gebouw die werden gebruikt als antennes om de universele energie van de ether zelf aan te trekken. De metalen sculpturen van de open haard hielpen om structurele spanningswarmte van de betonstaal en metalen achterplaat uit te stralen naar de kamer waar de open haard zich bevond.

Omdat de warmte niet door de schoorsteen naar boven kon ontsnappen, zou de warmte dan gedwongen worden om door de schoorsteen zelf te stralen.

De warmte zou dan worden gedwongen om uit te stralen in de ventilatiekanalen die waren aangesloten op de binnenkant van de schoorsteen.

De warmte zou zich binnen de ventilatieluchtkanalen verplaatsen en de ruimtes verwarmen waar de luchtkanalen zich openden.

De rest van de warmte die in de schoorsteen is opgesloten, zou uit de open haard zelf stralen en met behulp van de metalen sculpturen van de open haard de kamer verwarmen waarin het zich bevond.

De warmteafgifte van dit type centrale luchtcirculatiesysteem zou afhankelijk zijn van de hoeveelheid betonstaal in het huis, de hoeveelheid trekspanning die op de betonstaal wordt uitgeoefend, of het huis al dan niet een torenkoepel en metalen palen had die waren aangesloten aan de betonstaal binnen, de grootte van de schoorsteen, de grootte van de metalen achterplaat, de grootte van de open haard en de grootte van de metalen sculpturen van de open haard.

De zomer
In de zomer zou de huiseigenaar het bovenste gedeelte van de schoorsteen openen.

De open haard zou fungeren als een vacuüm onder druk aangedreven door etherische elektriciteit en de warmte uit de kamers in het huis zuigen via de luchtventilatiekanalen en de open haard zelf.

De wrijvingswarmte waar de aangesloten wapeningsstaaf onder zat als gevolg van trekspanning vanuit het huis, begon omhoog en uit de schoorsteen te stralen.

In het kort…
Tartaarse open haarden zijn niet ontworpen om iets te verbranden. De metalen achterplaat die zich in de open haard en de schoorsteen bevond, was verbonden met de betonstaal, de bovenste torenkoepel en de metalen buitenpalen die de kracht van de ether concentreerden en die vrije energie op de metalen achterplaat in de schoorsteen concentreerde die de lucht ioniseerde binnenkant van de schoorsteen. Deze geïoniseerde lucht in combinatie met het stijgen en dalen van warme en koude luchtstromen creëerde een elektrisch vacuüm onder druk in de schoorsteen. Tijdens de winter fungeerden schoorstenen als onder druk staande elektrische stofzuigers die ingesloten warmte in de schoorsteen uitstralen via de open haard, metalen sculpturen en luchtventilatiekanalen verbonden met de binnenkant van de schoorsteen. Gedurende de zomer,

Gratis energie apparaten
Er zijn vijf geconceptualiseerde theorieën over wat het oorspronkelijke doel was van de Tartaarse open haarden en schoorstenen.

1. Aetherische elektrische stofzuigers onder druk

Alle metalen palen die uit het huis steken en de torenkoepel op het dak waren verbonden met de betonstaal in de structuur van het huis. De wapeningsstaaf was verbonden met de metalen achterplaat in de schoorsteen. De hitte veroorzaakt door de spanningswrijving van de betonstaal onder spanning concentreerde de warmte in de schoorsteen door deze te verbinden met de achterplaat van de schoorsteen. De metalen palen die uit het huis staken, samen met de torenkoepel op het dak, waren etherische elektrische antennes die de draadloze etherische energie naar de betonstaal leidden. De wapening concentreerde de etherische energie in de schoorsteen en op de metalen achterplaat die de atomen van de metalen achterplaat en de wrijvingswarmte gevangen in de schoorsteen ioniseerde.

2. Interne etherische straatlantaarntechnologie

Vergelijkbaar met hoe Tartarische straatlantaarns en 'religieuze kruisen' als etherische elektrische antennes fungeerden, gebruikten de metalen palen en dakkoepels op huizen de energie van de ether en concentreerden die energie in de verbonden wapeningsstaaf. De door ether aangedreven wapening zelf zou in kamers door het hele huis uitsteken met gasvormige lampen verbonden met de uiteinden van de wapening. De etherische energie zou de gassen in de lampen ioniseren om die specifieke ruimte te verlichten.

3. Gasvormige laadstations

De Tartaren hadden in de hand gehouden flesjes met gassen in een draagbare lamp, vergelijkbaar met die van een zaklamp, mobiele lamp en een kaars in een in de hand gehouden kandelaar. Om de gassen in de draagbare lamp op te laden, plaatste de Tartarian de lamp in de open haard. De etherische geïoniseerde energie in de schoorsteen zou de gassen in de draagbare lamp ioniseren. Eenmaal volledig geïoniseerd, zou de Tartarian de draagbare lamp uit de open haard verwijderen en de geïoniseerde gassen in de draagbare lamp gebruiken om verlichting te bieden.

4. Moleculair transport

Tartaarse open haarden werden ook gebruikt als een vorm van elektronisch draadloos moleculair transport met behulp van de geïoniseerde etherische kamer (schoorsteen) als een middel voor demoleculerisatie en een worden met de ether zelf. De Tartaren zouden binnen de massieve open haarden lopen en demoleculariseren. Hun ziel (bewustzijn plus geheugen) zou dan één worden met de ether en de universele energietoestand. Ze zouden dan in staat zijn om te vervoeren of teleporteren naar elke plaats en op elk gewenst moment via de al bestaande ether.

5. Akoestische genezingseenheden

Op dezelfde manier als waarop Tartaarse kerken, kathedralen en moskeeën oorspronkelijk werden gebruikt, hadden Tartaarse open haarden en schoorstenen kunnen functioneren als akoestische helende eenheden. De torenkoepel op het dak en de metalen buitenpolen trokken de kracht van de etherische energie aan. Deze energie werd geleid via de betonstaal van het huis en concentreerde die etherische energie in de schoorsteen en op de metalen achterplaat die zich in de schoorsteen bevond. Deze energetische metalen achterplaat ioniseert de lucht in de schoorsteen en leidt de etherische energie uit de open haard en door de luchtkanalen die zijn aangesloten op de binnenkant van de schoorsteen die toegang gaf tot kamers in het hele huis. Deze etherische energie zou akoestische genezing bieden aan iedereen bij de open haard, luchtkanalen of iemand in of rond het Tartaarse huis.

Geloof niets, vraag alles.

Bron: Eclypticstudios.com

Jeroen

© Finding Voices

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
donderdag 04 maart 2021

Zoeken

Vaccin updates

Jouw account

Populair deze week
Nieuwste leden
.

Laatste reacties....

Dutch Digger News belt Pfizer in Amerika
04 maart 2021
Het is goedgekeurd door FDA , ze moeten stoppen met stoke...
Rutte ontwijkt moeilijke vragen toeslagenouder: ‘Er zijn ook heel veel dingen wel goed gegaan’
02 maart 2021
hij mag niet weg van de elite, hij zit daar om het plan u...
Willekeurige partner