En u dacht dat u als stemgerechtigde burger de baas was in dit land. Wat u (waarschijnlijk) nog niet wist over koningen en banken

Door zakenmagnaat, financier en filantroop Hugo Salinas Price: Tot voor kort werd de mensheid overheerst door koningen. De wil van de koning was wet.

Aan een koning werd door priesters een goddelijke macht toegedicht, met als gevolg dat de gewone burgers koningen zagen als halfgoden.

Eén van de exclusieve rechten waar koningen over beschikten was geldschepping.

Heilige taak

Koning Croesus van Lydië, wat nu Turkije is, voerde rond 500 voor Christus geslagen gouden munten in om zijn soldaten te motiveren.

Goud werd door de mens gebruikt als eerste betaalmiddel omdat het in overvloed en in zo goed als pure vorm kon worden gevonden in rivierbeddingen.

Het slaan van gouden (maar ook zilveren) munten werd in de oudheid gezien als een heilige taak die uitgevoerd moest worden door een priesterschap.

Zo was de eerste politieke functie van Julius Caesar pontifex maximum (hoogste priester), die onder meer over geldschepping ging.

Vraagtekens

Pas aan het einde van de middeleeuwen in Europa werden er voor het eerst vraagtekens gezet bij het goddelijke recht waardoor koningen regeerden.

Na de uitvinding van de boekdrukkunst door Johannes Gutenberg kregen Europeanen opeens toegang tot boeken, die voorheen alleen werden gelezen door priesters en rijken.

Eén van de gevolgen hiervan was dat bepaalde denkers, met name Maarten Luther, begonnen te twijfelen aan de macht van de Rooms-Katholieke Kerk.

Luther wierp zich op als de vijand van de Kerk, wat leidde tot het ontstaan van het protestantisme.

Godsdienstoorlogen

Europa werd hierdoor meegesleurd in een aantal bloedige godsdienstoorlogen.

De positie van de koningen verzwakte omdat het de Rooms-Katholieke Kerk was die de Europese koningen het goddelijke recht gaf om te heersen.

Zo liet de Engelse militair en staatsman Oliver Cromwell in 1649 koning Karel I onthoofden.

In de 18e eeuw werden de Europese denkers het erover eens dat koningen helemaal geen goddelijk recht hadden om te regeren.

Internationale banken

Het gevolg van deze ‘Verlichting’ was de Franse Revolutie in 1789. De koning van Frankrijk, Lodewijk XVI, en zijn vrouw Marie Antoinette werden onthoofd.

De koningen van weleer maakten vervolgens plaats voor de internationale banken. Verder veranderde er vrijwel niets.

Presidenten komen en gaan, en worden vergeten; beleidsmakers komen en gaan, en worden vergeten; ministers komen en gaan, en worden vergeten, maar de internationale banken blijven.

Hun medewerkers komen en gaan, maar dat geldt niet voor hun belangen.

Monsters

Gedurende de 19e en 20e eeuw namen de banken langzaam maar zeker het stokje van de koningen over, en daarmee hun koninklijke recht om geld te scheppen.

Het zijn vandaag de dag de internationale banken die over de wereld heersen. Overheden zijn niets meer dan decoratieve instituties.

De internationale banken bepalen welk geld de wereld gebruikt. Zelf gebruiken ze het hoe ze maar willen om hun macht te vergroten.

Internationale banken zijn monsters en hebben geen oog voor het belang van de mensheid. Ze denken alleen aan zichzelf en proberen zoveel mogelijk macht te krijgen.

[Plata]

Vond je deze informatie leuk? Denk er dan aan het op je social media te delen

© Copyright (c) NineForNews.nl

NineForNews.nl in je Facebook-nieuwsfeed?

Robin de Boer

© www.ninefornews.nl

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
Vrijdag 28 februari 2020