Geestelijke vader OMT vindt dat team ontspoord is en geen schaduwregering moet zijn

‘De echte preventie is niet medicatie, maar al 100 jaar bekend: handen wassen. En als je ziek bent, als je kwetsbaar bent, begeef je dan niet in grote groepen.’ (Afbeelding: (2)).

‘Je kunt je eigen immuunstatus beïnvloeden, niet door medicijnen te slikken, maar gewoon door gezond te leven. Veel adviezen van de overheid zijn juist volstrekt contraproductief. We moeten niet binnen blijven, maar naar buiten gaan. Dat is de beste bescherming tegen corona’

Jan Huurman, oud-directeur van het voormalige Nationaal Instituut voor Gezondheidszorg en Ziektepreventie (NIGZ), is de bedenker van het Outbreak Management Team, kortweg OMT. In een gesprek met James Roolvink op Café Weltschmerz zegt hij dat het OMT ‘ontspoord’ is en zijn bevoegdheden verre te buiten gaat, en veel te weinig oog heeft voor de enorme schade die het beleid aanricht. De huidige permanente noodtoestand vindt hij dan ook niet gerechtvaardigd, omdat de coronapandemie niet bijzonder is. Ook gruwt hij van de onzinnige ‘oorlogsretoriek’ die wordt gebruikt, alsof je dit virus kunt verslaan. ‘Dat is onzinnig. Dit virus is endemisch, net als influenza. We moeten ermee leren omgaan.’

Huurman vindt het terecht dat het OMT bij het begin van de corona uitbraak in 2020 ‘een hele centrale rol kreeg. We voeren in dikke mist. We wisten niet wat er gebeurde en hoe het zich zou ontwikkelen.’ Op TV werd letterlijk gezegd dat we in Nederland honderdduizenden doden zouden krijgen. Toen was het nog logisch dat de regering naar het OMT luisterde, vindt hij.

Maar nu is duidelijk ‘dat deze pandemie niet bijzonder is. Mijn achtergrond is medisch historicus. We hebben vanaf de Middeleeuwen zoveel pandemieën gehad. De combinatie van veel reizen en steden is de voedingsbodem van infectieziekten, van uitbraken zoals de pest, cholera, influenza, en nu corona. De uitbraak is dus niet bijzonder, maar de manier waarop we erop hebben gereageerd wel. Dat is heel anders dan we in alle voorafgaande pandemieën hebben gedaan, en daar komt mijn kritiek op.’

‘Veel te lang blijven zitten in angst, en nevenschade veronachtzaamd’

De mist is in april of mei vorig jaar opgetrokken, zo stelt Huurman. Toen wisten we genoeg over de verspreiding en mortaliteit van het virus. ‘Maar wat er veel te lang is gebeurd is… (de focus op) de angst voor de ziekte, en het denken dat je deze ziekte op vergelijkbare manier kunt bestrijden als ebola (dat een veel hogere sterfte heeft). Maar als je het als influenza benadert, weet je dat het endemisch wordt, dat je het nooit meer kwijtraakt. Je weet dat het net als influenza voor bepaalde groepen gevaarlijk is, zoals mensen met hoge leeftijd, onderliggend lijden en risicofactoren.’

‘Mijn kritiek is dat we in Nederland veel te lang zijn blijven steken in die puur medische, epidemiologische en virologische blik, en dat we de nevenschade hebben veronachtzaamd.’ De Tweede Kamer heeft pas een week geleden een hoorzitting gehouden over de maatschappelijke, mentale en economische neveneffecten. ‘Nadat we al een jaar bezig zijn!’

Roolvink concludeert dat het OMT dus enkel een adviserende rol zou moeten hebben, maar de belangenafweging bij de regering moet liggen. ‘Absoluut,’ bevestigt Huurman. Maar het OMT volstoppen met andere experts, zoals economen en filosofen, vindt hij ‘het slechtste plan ooit, want dan creëert de regering een soort schaduwregering. Dan verschuiven ze de verantwoordelijkheid naar een technisch orgaan.’

‘OMT leden heftig ontspoord, hebben maar verstand van één vakgebied’

Dat OMT leden nu vaak in de media komen, vindt hij geen goede zaak. ‘De ijdelheid is groot.’ Roolvink vraagt dan of het klopt dat het OMT samen met de media feitelijk de regering heeft gekidnapt. Huurman antwoordt dat het OMT uit prima vakmensen bestaat, maar er zijn wel ‘meerdere ontsporingen… en als OMT moet je heel gedoseerd zijn in je optreden.’ Zo zijn de deskundigen op een voetstuk geplaatst, als degenen waar de premier en regering naar luisteren.

‘Ik vind dat dit heftig ontspoort, omdat mensen die denken dat ze op één gebied verstand hebben, dat nu ook op grotere gebieden denken te hebben.’ Roolvink noemt als voorbeeld de uitspraken over het voorlopig maar niet zwanger moeten worden.

Huurman zegt dat de OMT leden weliswaar voor medische kwesties zijn opgeleid, en er op de IC inderdaad mensen liggen die heftig ziek zijn, ‘maar dan is je blik wel heel erg smal, want je ziet alleen maar dat. Je moet dan heel erg goed oppassen om uitspraken te doen over gebieden waar je geen verstand van hebt. En laten we wel wezen: een IC arts als Diederik Gommers heeft geen verstand van zwanger worden tijdens een corona epidemie. Als je dan, met de status die je hebt, daar in het openbaar toch een uitspraak over doet, dan overschrijdt je verre je competentie.’

Het OMT heeft ‘al in de eerste maanden heel sterk het idee gehad om alles op alles te zetten om zo laag mogelijke besmettingscijfers te krijgen. Ik zat toen zelf al op de lijn van de afweging, dat het een illusie is te denken dat je deze uitbraak naar nul krijgt. Het wordt endemisch, net als influenza. Dat waart voortdurend rond, het is er gewoon. Het gaat nooit meer weg. Als je het te lang framet als ebola, dat je dit virus kunt ‘platdrukken’, dan is dat contraproductief. We moeten er dus mee omgaan in plaats van het bestrijden. We moeten de oorlogsretoriek verlaten, en veel meer denken aan wat de omstandigheden zijn waarin we met dit virus kunnen leven.’

‘De echte preventie is al 100 jaar bekend’

Roolvink haalt dan professor Schetters aan (zie ons artikel van 9 januari: Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverwantwoordelijk’ noemen), die vindt dat er een tunnelvisie op preventie en vaccinaties heerst, maar er te weinig nadruk is op geneesmiddelen. Huurman is het niet met Schetters eens, zegt dat er geen geneesmiddelen tegen virussen bestaan, en is daarom wel een groot voorstander van vaccins. ‘Maar de echte preventie is al 100 jaar bekend: handen wassen. En als je ziek bent, als je kwetsbaar bent, begeef je niet in grote groepen. Is al 100 jaar bekend.’

‘Wat we nu veel meer weten is dat je je immuunstatus kunt beïnvloeden, niet door medicijnen te slikken, maar gewoon door gezond te leven. Dus goed bewegen, goede afgewogen voeding, niet roken, matig met alcohol. Op gezond leven is veel te weinig nadruk. Sterker nog: veel adviezen van de overheid zijn volstrekt contraproductief.’

‘Niet binnen blijven, zoals overheid zegt, maar naar buiten’

‘Vanochtend nog op de radio een nieuw overheidsspotje: ‘Blijf binnen, dan kunnen we corona buiten houden.’ Nou, dat is van een kortzichtigheid! Mijn stelling zou zijn: ga naar buiten, beweeg, zorg dat je je vitamine D krijgt, dan versterk je je immuunstatus. Dat is de beste manier waarop je je als individu kunt wapenen tegen corona, even los van die andere hygiënische maatregelen: handen wassen, oppervlakten een beetje schoon houden – pure basale hygiëne. Die zijn we een beetje kwijtgeraakt, en wat we ervoor in de plaats stellen is een soort autoritaire rigoureuze onderdrukking van de burgervrijheden, terwijl we aan de andere kant dingen laten lopen.’

‘Er zijn nog nooit zoveel vrijheden onderdrukt’

‘We zitten nu in een situatie waarbij er nog nooit zoveel vrijheden worden onderdrukt. Er zijn noodmaatregelen alsof we bezet worden, alsof de dijken doorbreken.’

‘Maar tot voor kort was de overheid buitengewoon coulant voor de vrijheid om te roken. Sterker nog: ex-CDA minister Elco Brinkman was commissaris bij een grote tabaksfabrikant. Als je sprak over gedragsbeïnvloeding om het roken terug te dringen, zei VVD minister Edith Schippers dat ‘dit persoonlijke vrijheid is, daar komen we niet aan’. 20.000 rookdoden per jaar (in NL)! We zitten nu op 2,3 miljoen (veronderstelde) corona doden in de wereld, maar elk jaar gaan er 6 miljoen dood als gevolg van roken.’

‘Collectieve zelfverwurging: de kosten zijn zó hoog!’

‘us aan de ene kant heeft de overheid een liberale opstelling met een betoog over vrijheid om niet strakker op te treden tegen roken. ‘20.000 doden per jaar hebben we eigenlijk als normaal geaccepteerd. En nu worden mensen ongeloof strak kort gehouden, en worden delen van de economie vernietigd, wat ik in maart vorig jaar al collectieve zelfverwurging heb genoemd.’

‘De kosten zijn zo hoog! Als je al die miljarden optelt (bijvoorbeeld 8 miljard voor onderwijs, NS die 2,5 miljard verlies lijdt) bij elkaar optelt, dan kom je per gewonnen levensjaar snel op 1 miljoen euro uit. Nou, ik ben 3 jaar directeur geweest van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie. Daar hadden we een scherp criterium: als de kosten de 50.000 à 60.000 euro per gewonnen levensjaar overschreden, dan ging het programma in de prullenbak. Dan was het niet kosteneffectief.’

‘Wat we nu zien is dat we over de hele wereld biljoenen uitgeven om een aantal levens te redden. Als je uitrekent wat dat per gewonnen levensjaar kost, zijn we nu in een tienvoud bezig vergeleken bij wat we 2, 3 jaar geleden normaal vonden. Dat is het on-evenwicht.’

Roolvink: ‘Samengevat moet de regering dus een objectief oordeel geven over het maatschappelijke belang, maar niet over een virus. De adviserende rol van het OMT moet gelimiteerd zijn in de tijd.’ Huurman: ‘Het moet in evenwicht zijn. Het moet niet leidend zijn.’ Roolvink: ‘Ze moeten geen tweede regering zijn.’ Huurman: ‘Nee… De regering moet verantwoordelijkheid nemen voor die brede afweging.’

‘Verschuiving discussie in kranten; positieve bewegingen zoals Herstel-NL’

Huurman ziet veel positieve bewegingen en ontwikkelingen, zoals het verschuiven van de discussie in de kranten, zelfs de Volkskrant, die al lang heel erg eenzijdig voor harde maatregelen is. Desondanks hebben noch de Volkskrant, noch het NRC de 5 à 6 ingezonden goed onderbouwde stukken van Huurman geplaatst. Nu lijken tegengeluiden toch eindelijk wat door te dringen.

Verder noemt hij het Artsencollectief Covid en Herstel-NL. Over dat laatste nieuwe initiatief: ‘Daar kun je kritiek op hebben, maar ik vind het een goede beweging, want ze dwingen je om die brede maatschappelijke afweging te maken, door ernaar te kijken dat we een risicogroep hebben waar we iets anders mee moeten omgaan dan met de mensen die weinig risico lopen. Het mantra dat het allemaal collectief moet en we geen groep apart gaan zetten, is heel gek.’

‘Dat slaat helemaal nergens op,’ vult Roolvink aan. ‘We moeten ineens verantwoordelijkheidsbesef tonen voor de gezondheid van een ander. Volgens mij ligt dat bij jezelf. De kritiek op Herstel-NL is dat risicogroepen dan tweederangsburgers worden, terwijl we nu met z’n allen vierderangsburgers zijn!’

‘De schande van het vernietigen van een jonge generatie vind ik heel groot’

Huurman: ‘Eigenlijk hebben we voor de mensen van een hoge leeftijd, met overgewicht, met onderliggend lijden, alles uit de kast gehaald om die te redden, en hebben we de jeugd eenzaam in een kamertje gezet. De schande van het bijna vernietigen van een generatie vindt ik echt heel erg groot. Die afweging heeft onvoldoende plaatsgevonden.’

‘Dan is de tegenwerping: elke dode is er een teveel. Dan zeg ik: de dood hoort bij het leven, en als je oud bent is het risico om te overlijden iets groter dan wanneer je jong bent.’

‘Ik hoop dus dat er een veel bredere blik komt op deze aandoening – die voor sommige groepen echt gevaarlijk is – en op het maatschappelijk effect van de maatregelen. We zien dat die wel heel erg zwaar zijn. Hopelijk gaan we heel snel naar een situatie waarin we accepteren dat dit een endemische ziekte is, en dat we dit met vaccineren – kijk maar naar influenza / griep – niet de wereld uitkrijgen. We zullen er dus mee moeten leren leven, en we moeten accepteren dat mensen met een hoge leeftijd en onderliggend lijden een hoger risico hebben om te overlijden.’

‘Laten we zieke bejaarde mensen niet meer als corona dode tellen’

‘Dat is altijd zo geweest, maar het lijkt wel alsof we dat als samenleving niet meer accepteren. De uitspraak van Hugo de Jonge ‘elke dode is er een teveel’ – van dat denken moeten we weg! Mensen gaan dood. Mensen zijn op een gegeven moment aan het einde van hun leven… Even de parallel: we hadden tot eergisteren 68 (geregistreerde) overlijdensgevallen na vaccinatie, en die worden dan geframed als mensen die zijn overleden aan onderliggend lijden.’

Dat vindt hij weliswaar een terechte frame (waar ik het zoals u weet op basis van de feiten en gebeurtenissen totaal niet mee eens ben), maar ‘laten we dan met z’n allen ook toegeven dat diezelfde mensen die hoogbejaard zijn, die onderliggend lijden hebben, niet als corona dode worden geteld, maar gewoon omdat ze oud, ziek, zwak en misselijk waren. Als dat besef wat breder wordt, zou ik heel gelukkig zijn.’

Kijk hier het hele interview: (64 minuten. Het bovenstaande artikel behandelt de laatste ca. 30 minuten):


Xander


(1) Café Weltschmerz
(2) Afbeelding: Manuel Darío Fuentes Hernández , Pixabay 


Zie ook o.a.:

26-02: 90 jarige Duitse vrouw schrijft aan partijleider CDU: ‘Ik bepaald zelf wel of ik gered wil worden’
25-02: ‘Nieuw Nürnberg tribunaal in voorbereiding tegen WEF en politieke veroorzakers Covid-19 crisis’
23-02: 22 bewoners verpleeghuis Amersfoort overleden na eerste vaccinatie
21-02: Nieuwe slachtingen in Duitse verpleeghuizen na vaccinaties
20-02: Angela Merkel: Pandemie pas voorbij als alle mensen op de wereld zijn gevaccineerd
18-02: Herstel-NL: Groep prominente Nederlanders vindt angst onterecht en wil snelle opening samenleving
15-02: Veiligheid of Vrijheid? Econoom Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en opzetten parallelle economie
13-02: Oud-directeur spoedhulp afdeling VS verwacht over 4 tot 14 maanden ernstige gevolgen vaccinaties
09-02: Wetenschappelijk verzet groeit: Pfizer vaccin volgens British Medical Journal slechts 19% effectief
05-02: (/ Research wijst op het risico dat juist vaccins levensgevaarlijke mutaties corona virus kunnen veroorzaken)
04-02: Van Haga: ‘Verlenging lockdown is ramp voor Nederland’
03-02: Professor Pierre Capel: ‘Vaccinatie 3.0 is Vaccinatie 3 keer NIKS’
30-01: Italiaanse media berichten over ‘slachting in verpleeghuizen’ na vaccinaties
27-01: Farmagigant Merck schrapt corona vaccin, zegt dat menselijk immuunsysteem effectiever is (/ Oxford/AstraZeneca vaccin minder dan 8% effectief bij 65-plussers)
25-01: Helsinki Comité voor Mensenrechten suggereert dat Pfizer vaccin ontwettig medisch experiment is’
22-01: Staat de V van Vaccin voor Victorie of Verdoemenis?’
18-01: Wetenschappers bezorgd dat Covid vaccins op termijn kanker kunnen veroorzaken
11-01: mRNA vaccins: genetische manipulatie is gevaarlijk omdat het onvruchtbaarheid kan veroorzaken
09-01: Pfizer vaccin eist opnieuw twee gezonde levens, een arts en een verpleegkundige
09-01: Al 400.000 mensen zagen professor Schetters het Nederlandse vaccinatiebeleid ‘hoogst onverwantwoordelijk’ noemen


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
vrijdag 12 augustus 2022

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Inloggen

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers