By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Johns Hopkins studie: Covid-19 heeft relatief geen effect op normale sterftecijfer

De hele tweede golf is fake, want 90% – 95% van alle PCR testen zijn vals positief. (Afbeelding credits: Pierre Capel).

Onverklaarbare forse daling sterfte door alle andere aandoeningen

In schril contrast met wat de media al maanden beweren heeft Covid-19 geen meetbaar effect op het normale sterftecijfer. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat werd gepubliceerd door de Johns Hopkins University, wier corona kaarten, cijfers en statistieken over de hele wereld worden gebruikt en geciteerd. Genevieve Brand, adjunct-programma directeur Toegepaste Economie aan de universiteit, analyseerde de impact van Covid-19 op de Verenigde Staten, dat op papier een van de zwaarst getroffen landen is. Haar conclusie: ‘In tegenstelling tot wat de meeste mensen aannemen is het aantal Covid-19 doden niet alarmerend. In feite heeft het relatief geen effect op het aantal doden in de VS.’ En wat voor Amerika geldt, blijkt ook voor Europa te gelden.

Het onderzoek werd aanvankelijk gepubliceerd, maar zoals talloze eerdere publicaties waarin wetenschappelijk en statistisch bewijs wordt geleverd dat de officiële narratief over corona een verzinsel is, één grote hoax – om niet te zeggen leugen -, werd deze na een paar dagen alweer offline gehaald. Via The Wayback Machine kan echter nog steeds een back-up kopie worden gelezen.

Covid heeft aan beide kanten oceaan geen invloed op normale sterftecijfer

Op basis van de officiële gegevens van de CDC maakte Brand een grafiek van het aantal doden van februari tot september. Tot haar verrassing constateerde ze dat het aantal doden ook onder ouderen ondanks Covid-19 percentueel hetzelfde bleef. De media deden en doen alsof er een enorme toename is, maar die is dus niet uit de officiële cijfers op te maken. (Zie ook ons artikel: CDC cijfers bewijzen dat Covid-19 veel minder dodelijk is dan griep ),

Dit geldt overigens ook voor Europa. Op de officiële EU-monitor EuroMOMO worden de Europese cijfers in grafieken verwerkt. In het voorjaar is er een hoge piek in het aantal sterfgevallen te zien, en in dit najaar een veel kleinere, die overeenkomt met het griepseizoen van 2018, en lager is dan die in 2017. Belangrijkste trendlijnen zijn de grijs gestippelde ‘baseline’ en de rood gestippelde ‘substantiële toename’. Daaraan ziet u meteen een volstrekt normaal verloop, en een bevestiging dat Covid-19 ook in Europa vooralsnog geen invloed heeft op het totale normale sterftecijfer. (Zie ook ons artikel: WHO bevestigt in Bulletin zeer laag Covid sterftepercentage van 0,05%).

Onverklaarbare forse daling sterfte door alle andere aandoeningen

Om de grote discrepantie tussen enerzijds de media en politiek en anderzijds de echte cijfers en statistieken te verklaren, onderzocht de adjunt-programma directeur de doodsoorzaken van 2014 tot en met 2020. Ze ontdekte dat het aantal Covid-19 doden het aantal doden door hartaandoeningen overtrof, wat zeer ongewoon is, omdat hartziekten altijd de belangrijkste doodsoorzaak zijn. Nu bleek het aantal sterfgevallen door een hartaandoening echter zonder aanwijsbare oorzaak plotseling fors gedaald. Nog verrassender was dat dit voor alle andere aandoeningen geldt. Ook daar is een onverklaarbare grote daling te zien.

‘Deze trend is totaal tegengesteld aan het patroon in alle voorafgaande jaren,’ constateerde Brand dan ook. ‘De afname van het aantal doden door andere oorzaken dekt vrijwel exact de toename van het aantal Covid-19 doden.’ Ze concludeerde dan ook dat het aantal Covid-19 doden misleidend is. Dat bevestigt wat wij al maanden schrijven, en waar al tal van medici, experts en wetenschappers op gewezen hebben, namelijk dat zo ongeveer alle sterfgevallen, door wat voor oorzaak dan ook – soms zelfs verkeersslachtoffers -, automatisch aan Covid-19 worden toegeschreven.

Tevens is uit grootschalige recente studies in o.a. de VS en Denemarken gebleken dat mondkapjes – die deze week verplicht worden gesteld in Nederland – geen enkele zin hebben, en helemaal niets doen tegen de verspreiding van wat voor virus dan ook. Hetzelfde geldt voor lockdowns en social distancing maatregelen, zoals recent ook het gerenommeerde New England Journal of Medicine constateerde. Het enige wat deze maatregelen aantoonbaar doen is zowel de psychische als lichamelijke gezondheid van de burgers ernstige schade toebrengen, om het over de vernietiging van honderdduizenden bedrijven en miljoenen banen nog maar niet te hebben.

Met Covid-19 bedrog wordt een politieke agenda uitgevoerd

Waarom wordt dit alles dan gedaan? Brand en veel anderen durven het niet openlijk te zeggen, terwijl de reden nochtans overduidelijk is: omdat met het angst aanjagen van de bevolking, het verwoesten van een groot deel van de economie, en het opleggen van strengen social distancing, lockdown en mondkapjes maatregelen enkel een politieke agenda wordt uitgevoerd, de reeds lang geplande ‘Grote Reset’ van het World Economic Forum, in het kader van VN Agenda 21/2030. WEF-topman Klaus Schwab heeft zelfs al openlijk toegegeven dat Covid geen grote bedreiging is, maar stelde klip en klaar dat de wereld nooit meer terugkeert naar normaal.

Naast die communistische ‘Grote Reset’ vaccin-klimaatagenda hebben in veel eerdere artikelen ook uitgebreid aandacht besteed aan de PCR testmethode, waarvan is vastgesteld dat deze 90% tot 95% valse positieven oplevert, en die zowel volgens de uitvinder van de test, als de bijsluiters van alle PCR-test producenten, NIET gebruikt kan worden om een klinische besmetting vast te stellen. Op 28 september haalden we de ex-hoofdadviseur wetenschap van vaccinfabrikant Pfizer aan, die er geen doekjes om wond en bevestigde dat de hele tweede golf FAKE is, omdat bijna alle PCR testen vals positief zijn.

Desondanks berichten Westerse media nog steeds dagelijks over een toename van het aantal ‘besmettingen’. Dat is een extreem valse misleiding, en volksbedrog van de bovenste plank, zeker als bedacht wordt dat het RIVM het aantal cycli waarmee virusdeeltjes worden opgekweekt zóver heeft opgevoerd (tot 35 of zelfs 40 / 50 cycli), dat daarmee de testresulaten volkomen onbetrouwbaar worden gemaakt. De al vaak gedane suggestie dat het RIVM hiermee opzettelijk een zo hoog mogelijk aantal (valse) ‘besmettingen’ wil melden, lijkt daarom de enige logische verklaring te zijn.

Politiek ongewenste studie tegen wil van auteurs verwijderd

Hoe dan ook, de redacteurs van de nieuwsbrief van Johns Hopkins besloten – ongetwijfeld na grote druk van media en politiek – om Brands onderzoek te verwijderen, omdat het niet zou kolppen. Ze beweerden dat de auteurs van de studie daar zelf om hadden gevraagd, maar dat wordt krachtig tegengesproken. ‘Het was hun besluit om het artikel terug te trekken,’ reageerde Brand. ‘Yanni Gu heeft op excellente wijze verslag gedaan van de inhoud van de presentatie…Ik heb uitgelegd waar ik de data vandaan heb, zodat iedereen mijn analyse kan repliceren.’

Yanni Gu is de auteur van Brands studie, en schreef op LinkedIn dat ‘ik gefrustreerd ben over de verklaring’ waarom de redacteurs het artikel introkken. ‘Ik denk dat het niet respectvol is naar dr. Brands harde werk met het bij elkaar zoeken van de data, en een eerlijke analyse te verrichten. Als die tegengesproken zou moeten worden, dan had er op zijn minst een gelijkwaardige analyse moeten worden gedaan met meer data, en daarom een nieuwe conclusie.’

‘Ik heb veel vragen gekregen over de reden waarom het artikel is verwijderd… Ik heb zelfs emails gekregen waarin stond dat mensen dankzij mij nu geen mondkapjes meer zullen dragen en geen social distancing meer zullen houden. Ik ben een ‘Covid ontkenner’ genoemd, en dat ik geen idee zou hebben hoe groot de schade is en hoeveel levens het kost door zo’n artikel te schrijven. Ik was erg ontdaan om zulke beschuldigingen te krijgen, maar ik blijf bij mij standpunt. Het doel was nooit om de gevolgen van Covid-19 te ondermijnen, maar om een mogelijke overdrijving van het aantal doden door de pandemie te laten zien.’

Heeft de griep soms een jaartje vakantie genomen?

Laat dat ‘mogelijk’ maar weg, want uit al deze Amerikaanse en Europese statistieken blijkt dat Covid-19 inderdaad relatief geen effect heeft op het totaal aantal sterfgevallen. ‘Oversterfte’, zoals nu overal wordt gemeld, is er ALTIJD in een griepseizoen.

En rara… griep blijkt het historische besluit te hebben genomen om overal eens een jaartje weg te blijven – een unicum. Normaal zijn er in Nederland ieder seizoen gemiddeld zo’n 6500 doden door griep, deze keer slechts iets meer dan 400. Op al die andere griepslachtoffers wordt dus het stickertje ‘Covid-19’ geplakt, want u gelooft toch niet echt dat de griep zomaar ineens een jaartje vakantie heeft genomen?

Misdaden tegen de menselijkheid

Overigens zou de oversterfte dit jaar toch een stuk hoger dan normaal kunnen uitkomen. Vanwege Covid worden namelijk tal van mensen met hartaandoeningen en andere ernstige kwalen zoals kanker niet of niet tijdig behandeld. Al die levens die daardoor nu onnodig verloren gaan, worden opgeofferd op het altaar van de genoemde internationale politieke agenda. Wat ons betreft is dit meer dan enkel kwaadwilige opzet; dit is een van de allergrootste misdaden tegen de menselijkheid ooit.

Xander

(1) PJMedia

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zaterdag 05 december 2020

Jouw account

Nieuwsbox

Nieuwste leden

.

Laatste reacties....

Sinterklaas thuis vieren met mondkapje op
05 december 2020
Heel treurig allemaal 😠
Wanhopige mensen stemmen overal mee in
05 december 2020
goed stuk
Sinterklaas thuis vieren met mondkapje op
04 december 2020
Vandaag bij een bouwmarkt ook getuige geweest van een hel...

Agenda

Alleen maar chaos
  1.   4th dec, 2020 20:00
Protest tegen tradities
  1.   5th dec, 2020
All For Humanrights
  1.   10th dec, 2020 14:00
Willekeurige partner

Online (laatste 5)

Laatste website updates
29 november 2020
25 november 2020