By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Het simulatiescenario ‘Lock Step’: een griepvirus-pandemie als trigger voor een politiestaat

In een drieluik blikken we terug op drie historische scenario’s, die grote overeenkomsten tonen met de huidige coronacrisis, lockdown en vaccinatie-agenda. Het eerste artikel gaat over de voorbereidingen voor de huidige pandemie en lockdown. Het tweede en derde artikel beschrijft een onderzoek naar de ware oorzaken van de Spaanse griep en een grootschalig vaccinatie-experiment wat daaraan vooraf ging. In deze drie verhalen komen we dezelfde namen tegen. Familienamen zoals Gates en Rockefeller met in de hoofdrol de Rockefeller Foundation.

De geschiedenis herhaalt zich (vaak), maar met dusdanige verschillen en of voldoende tijd tussen de gebeurtenissen, zodat mensen de overeenkomsten meestal niet opmerken. Om van het verleden te leren is het van belang om kritisch te kijken naar historische gebeurtenissen en fouten die destijds gemaakt zijn. Door zaken in een groter perspectief te plaatsen en de officiële lezing tegen het licht te houden, worden de herhalingen akelig duidelijk.

Hieronder deel 1 over het plan ‘Lock Step’, een simulatiescenario waarbij een griepvirus de trigger zou zijn om samenlevingen wereldwijd in lockdown te plaatsen en ze te transformeren in een politiestaat. Dit plan is in 2010 uitgewerkt door de Rockefeller Foundation.

Onderstaand artikel is een geredigeerde samenvatting van het artikel door Helen Buyniski: The ‘Lock Step’ Simulation Scenario: A Coronavirus-like Pandemic that Becomes Trigger for Police State Controls.” Global Research, 5 februari 2020

Het rapport ‘Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling’ uit mei 2010 door de Rockefeller Foundation en GBN Global Business Network, is geschreven na de uitbraak van de Mexicaanse griep die in 2009 heerste. Het beschrijft een diepgaande analyse van de simulatie van een nieuwe pandemie, uitgevoerd in 2010 onder de vleugel van de Rockefeller Foundation.

Link naar rapport

Het rapport zou je kunnen zien als een voorloper van het inmiddels bekende Event 201, de pandemiesimulatie die werd georganiseerd door de Johns Hopkins universiteit in samenwerking met het World Economic Forum, de Bill and Melinda Gates Foundation, Johnson & Johnson en andere grote namen uit de heersende klasse. Event 201 is gehouden in oktober 2019.

In het rapport uit 2010 beschrijft men vier scenario’s om te kunnen anticiperen op een nieuwe pandemie. Eén van die scenario’s is het plan ‘Lock Step’. “Lock Step: Een wereld van strakkere top-down overheidscontrole en meer autoritair leiderschap, met beperkte innovatie en het toenemend terugdringen van burgers.”

“Lock Step: Een wereld van strakkere top-down overheidscontrole en meer autoritair leiderschap, met beperkte innovatie en het toenemend terugdringen van burgers.”

Uit een rapport van de Rockefeller Foundation en GBN Global Business Network

Citaten uit het rapport: “In 2012 sloeg de pandemie waar de wereld al jaren op anticipeerde eindelijk toe. In tegenstelling tot de H1N1 uit 2009 (Mexicaanse griep – red.), was deze nieuwe griepvirusstam (…) extreem virulent en dodelijk.” (…) “De pandemie had ook een dodelijk effect op economieën: internationale mobiliteit van zowel mensen als goederen kwam met piepende remmen tot stilstand, sloopte industrieën zoals het toerisme en stagneerde wereldwijde toeleveringsketens.”

Dat is best herkenbaar, nietwaar?

Pandemie als trigger voor inperken burgervrijheden

Het scenario Lock Step beschrijft een griepvirus-pandemie, die de trigger wordt voor het opleggen van politiecontroles op vrijheidsbeweging, economie en andere gebieden van de samenleving. In het rapport voorspelt men dat: “In 2012 (dat is twee jaar na de publicatie van het rapport) brengt een uiterst virulente en dodelijke virusstam die afkomstig is van wilde ganzen, de wereld op de knieën, waarbij 20 procent van de wereldbevolking wordt besmet met acht miljoen doden in slechts zeven maanden tijd.” (…) “De meeste van hen gezonde jonge volwassenen”. (…) “Het verwoest de wereldeconomie en verstoort de internationale handel.”

“Het aanvankelijke beleid van de Verenigde Staten om burgers slechts ‘sterk te ontmoedigen’ om te vliegen,” bleek dodelijke gevolgen te hebben “waardoor de verspreiding van het virus niet alleen binnen de VS maar ook versneld over de grenzen kon verspreiden,” waarschuwt het rapport. Daarom pleit men voor het verwijderen van ‘individuele rechten’, die men beschrijft als obstakels om in de pandemie te overleven. Desondanks wordt niet iedereen even zwaar getroffen, zo maakt de Rockefeller Foundation duidelijk.

“Een paar landen deden het beter, met name China. De Chinese regering die aan alle burgers snel een verplichtte quarantaine oplegde en handhaafde, evenals de onmiddellijke en bijna hermetische afsluiting van alle grenzen, hebben miljoenen levens gered, waardoor de verspreiding van het virus veel eerder dan in andere landen werd gestopt en zorgde voor een sneller herstel na de pandemie.”

Grappig, dat men toevallig de situatie in China beschrijft, die akelig overeenkomt met de situatie in Wuhan bij de uitbraak van het coronavirus begin dit jaar, nietwaar?

Wereldwijde politiestaat

De boodschap in het rapport is duidelijk: een politiestaat is goed, vrijheid is slecht. Bovendien krijgen andere regeringen deze boodschap snel door, staat beschreven bij Lock Step. Zowel de landen van de ontwikkelde als de derde wereld volgen dit Chinese voorbeeld op door “hun gezag uit te breiden” en quarantaines, lichaamstemperatuur-controles en andere “luchtdichte regels en beperkingen” op te leggen. Waarvan de meeste regels — zoals het rapport zorgvuldig opmerkt — van kracht blijven, zelfs als de pandemie verdwijnt.

“Om zichzelf te beschermen tegen de verspreiding van steeds mondiale problemen; van pandemieën en transnationaal terrorisme tot milieucrisis en toenemende armoede, kregen leiders over de hele wereld meer grip op de macht.”

“Tijdens de pandemie hebben nationale leiders over de hele wereld hun gezag uitgeoefend en luchtdichte regels en beperkingen opgelegd, van het verplicht dragen van gezichtsmaskers tot lichaamstemperatuurcontroles bij de ingang van gemeenschappelijke ruimtes zoals treinstations en supermarkten.”

Uit een rapport van de Rockefeller Foundation en GBN Global Business Network

Deze wereldwijde machtsgreep wordt mogelijk gemaakt door een bange bevolking die “vrijwillig een deel van hun soevereiniteit en hun privacy opgaven aan de meer paternalistische staten, in ruil voor meer veiligheid en stabiliteit.” Daarbij is men “tolerant, en zelfs gretig, voor autoritaire leiding en toezicht.” Alles — van strengere biometrische identificatie tot strengere industriële regelgeving — wordt met open armen ontvangen.

Technologie ingezet om burgers te controleren en monitoren

In het scenario duurt het meer dan een decennium voordat mensen ‘moe worden’ van de autoritaire controles die zijn opgelegd in de nasleep van de pandemie, en het rapport geeft aan dat zelfs de burgerlijke onrust die zich uiteindelijk manifesteert, gericht is op de ontwikkelde wereld. Een volksopstand in de technocratische politiestaat die de simulatie voor ogen had, zou immers vrijwel onmogelijk zijn zodra 5G realtime totale bewaking van alle steden een realiteit maakt.

“Overal waar nationale belangen botsten met individuele belangen, was er conflict. Sporadische terugslag werd steeds beter georganiseerd en gecoördineerd, omdat ontevreden jongeren en mensen die hun status en kansen hadden zien wegglippen (…) burgerlijke onrust veroorzaakten.”

Uit het rapport ‘Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling’

Het scenario dat in het rapport wordt beschreven komt griezelig overeen met de huidige situatie. Men heeft dit al lang geleden voorbereid. Daarbij is het minder relevant of de coronacrisis een natuurlijke of geplande virusuitbraak was, een ongeluk of experiment dat ernstig uit de hand is gelopen. Men heeft hoe dan ook van de ontstane situatie gebruik gemaakt om het scenario Lock Step wereldwijd toe te passen. De scenario’s van technologische toepassingen zoals omschreven in het rapport, zijn daarbij extra zorgwekkend.

Technologie in Lock Step

“Hoewel er geen manier is om nauwkeurig te voorspellen wat de belangrijke technologische vooruitgang in de toekomst zal zijn, wijzen de scenarioverhalen op gebieden waar de omstandigheden de ontwikkeling van bepaalde soorten technologieën mogelijk maken of versnellen (…). We stellen ook enkele technologische trends en toepassingen voor die in elk scenario zouden kunnen floreren.”

“Technologische innovatie in “Lock Step” wordt grotendeels gedreven door de overheid en is gericht op kwesties van staatsveiligheid, gezondheid en veiligheid. De meeste technologische verbeteringen zijn gemaakt door en voor ontwikkelde landen, gevormd door de dubbele wens van regeringen om hun burgers te controleren en te monitoren.”

“Technologische trends en toepassingen die we kunnen zien (selectie):

Scanners die gebruikmaken van geavanceerde functionele magnetische resonantiebeeldvormingstechnologie (fMRI) worden de norm op luchthavens en andere openbare ruimtes, om abnormaal gedrag te detecteren dat kan duiden op ‘antisociale bedoelingen’. Er wordt nieuwe diagnostiek ontwikkeld om overdraagbare ziekten op te sporen. Ook de toepassing van gezondheidsscreening verandert; screening wordt een voorwaarde voor vrijlating uit een ziekenhuis of gevangenis, waardoor de verspreiding van vele ziekten met succes wordt vertraagd. Gedreven door protectionisme en nationale veiligheidsproblemen, creëren landen hun eigen onafhankelijke, regionaal gedefinieerde IT-netwerken, die de Chinese firewalls nabootsen. Regeringen hebben wisselend succes bij het controleren van internetverkeer, maar deze inspanningen breken niettemin het “World Wide” Web.”
.

Regels blijven ook na de pandemie van kracht

Het huidige coronavirus is veel minder virulent dan de pandemie die wordt beschreven in Lock Step. Het virus is ongevaarlijk voor 98% van de mensen en sterfgevallen zijn meestal ouder dan 60 jaar met reeds bestaande medische problemen. Toch verkeren economieën wereldwijd in een vrije val, net zoals de simulatie voorspelde.

Ook worden er steeds meer controlemaatregelen ingevoerd die de vrijheden van burgers beperken en hun grondrechten schenden. Deze crash en de aanhoudende vrijheidsbeperkingen worden gevoed door angstaanjagende verhalen die de mainstream media gretig delen. Zij spreken over een ‘onzichtbare vijand’ die kan overspringen en elk moment kan toeslaan.

In werkelijkheid is het coronavirus echter niet het killervirus zoals het wordt voorgesteld door onverantwoordelijke media-figuren. Maar zoals het Lock Step-scenario duidelijk maakt, is het massaal sterven van slachtoffers niet noodzakelijk om de gewenste sociale doelen te bereiken.

Om de gewenste controlemaatregelen te kunnen doorvoeren zoals beschreven in Lock Step en het latere Event 201, was het noodzakelijk dat de WHO het coronavirus tot pandemie zou uitroepen, hetgeen op 11 maart 2020 gebeurde. Vervolgens zien we een wereldwijde lockdown met regionale verschillen. In sommige landen legt de lockdown extreme beperkingen op, in andere landen zijn er meer vrijheden.

Overheden leggen bedrijven allerlei regels en beperkingen op, mensen moeten op bepaalde openbare plekken mondkapjes dragen en sommige sectoren worden volledig stilgelegd. En terwijl het virus en het aantal zieken in de zomer afneemt, is er desondanks nu al sprake van een toename van het aantal maatregelen. Ook wordt er veelvuldig gesproken over vaccinaties, contact tracing en is er een vaccinatiepaspoort in voorbereiding.

“Zelfs degenen die van de grotere stabiliteit en voorspelbaarheid van deze wereld hielden, begonnen zich ongemakkelijk te voelen en werden beperkt door zoveel strikte regels en door de strikte nationale grenzen. Het gevoel bleef hangen dat vroeg of laat iets onvermijdelijk de keurige orde zou verstoren waaraan de regeringen van de wereld zo hard hadden gewerkt om tot stand te brengen.”

Uit het rapport ‘Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling’

De ‘Lock Step’ lockdown is lang tevoren voorbereid

Het Lock Step-scenario van 10 jaar geleden en het recentere Event 201, roepen allerlei vragen op. De inmiddels wereldwijd ingevoerde lockdown als reactie op het coronavirus, blijkt een plan dat lang van tevoren ontwikkeld is.

Simulatie Lock Step is niet het enige project waarbij de Rockefeller Foundation betrokken is geweest. Het Rockefeller-instituut wordt ook in verband gebracht met een militair experimenteel vaccin dat, zo blijkt uit onderzoek, nu als oorzaak wordt gezien van de Spaanse Griep-pandemie, waaraan 50-100 miljoen mensen gestorven zijn. Zo’n honderd jaar later zien we dat naast de ‘Rockefellers’ ook de familienaam ‘Gates’ wederom een cruciale rol speelt in de geplande events. De geschiedenis lijkt zich te herhalen, met dezelfde namen, instituten en scenario’s.

> Lees binnenkort verder in deel 2: ‘Spaanse griep’ in 1918: is een militair experimenteel vaccin de oorzaak van 50-100 miljoen doden?

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Ella Ster

© Ella Ster

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
donderdag 28 januari 2021

Vaccin verhalen

Jouw account

Populair deze week
Nieuwste leden
.

Laatste reacties....

Regime Rutte bouwt met rellen verder aan gevangeniscomplex Nederland
27 januari 2021
Goed artikel! Ik denk elke keer weer, dat een schaap, na...
Regime Rutte bouwt met rellen verder aan gevangeniscomplex Nederland
27 januari 2021
En nog zoveel mensen die het niet zien.
Open brief aan de politie van Amsterdam en aan alle politie-agenten in ons land
27 januari 2021
De politie heeft een opdracht van de overheid, daar hebbe...

Agenda

Demonstratie Groningen
  1.   27th jan, 2021 20:30
Willekeurige partner