In het kielzog van de Corona-crisis: Expert op het gebied van “globalisme studies” bekritiseert het globalisme en de massa-immigratie

Een docent en universitair professor globalisme studies gaat in een debatartikel ten aanval tegen de manier waarop de machtselite omgaat met massa-immigratie en de hantering en het falen van het liberale globalisme. Hij is van mening dat dit de reden is waarom de Corona-crisis niet adequaat wordt aangepakt.

Jens Stilhoff Sörensen, universitair hoofddocent en professor globale studies, wijst in een debatartikel in het dagblad Svenska Dagbladet op de wijze waarop het Coronavirus de tekortkomingen in de globale structuren aan het licht heeft gebracht en doet voorstellen om maatregelen te nemen.

Hier is een samenvatting van de redenen voor het gebrek aan vermogen om de crisis in Zweden aan te pakken:

Een diepere verklaring is de ideologische simpliciteit en jaren van gebrek aan verantwoordelijkheid. Een andere verklaring is ideologische eenvoud waarbij het geloof in globalisme en open grenzen zo ver is doorgedreven dat er geen kortstondige onderbreking van de gangbare constructie wordt gemaakt of durft te maken.

Sörensen stelt in het artikel dat de onzekerheid en chaos die de verspreiding van het Coronavirus in Zweden vandaag de dag veroorzaakt, aantoont dat “crisismanagement, overheidscontrole en coördinatie tijdens crises” een groot probleem is in het moderne Zweden. Zo is bijvoorbeeld na de verkondiging van het internationale pandemie-alarm het merendeel van de vluchten nog steeds rechtstreeks in Zweden geland vanuit de landen die getroffen zijn door de verspreiding van de infectie zoals China en Iran.

Zweden mist bijvoorbeeld een nationaal gecoördineerde strategie – verschillende gemeenten hebben tijdens verschillende crisissen in de moderne tijd anders gehandeld. Je kunt het vergelijken met de tsunamiramp, meent de scribent.

Sörensen wijst er verder op dat Zweden het laagste aantal verpleegplaatsen per inwoner in de EU heeft.

Volgens Sörensen is een belangrijke reden waarom Zweden niet in staat is om de crises het hoofd te bieden, dat de toegenomen migratiestroom de autoriteiten, de gezondheidszorg en de ouderenzorg in toenemende mate heeft overbelast, terwijl zij wel onderworpen zijn aan de liberale markthervormingen. Tegelijkertijd zijn de civiele bescherming en de “belangrijke functies van de sociale bescherming” ontmanteld. Deze factoren samen zouden een vorm van “systeemstress” moeten hebben veroorzaakt, waarbij een eenheid of organisatie gedwongen wordt om voortdurend tot 100 procent uit zijn capaciteit te trekken, wat vroeg of laat tot ineenstorting leidt.

Sörensen ziet “politisering van de Zweedse autoriteiten, verhoogde politiedruk, politieke onbekwaamheid” ook als redenen waarom “risicobewustzijn en crisismanagement” in Zweden zo drastisch zijn verslechterd. Met betrekking tot de Corona-crisis merkt hij verontwaardigd op dat “de regering afstand heeft gedaan van de verantwoordelijkheid en de beleidsbeslissingen op het gebied van infectiebestrijding naar het gemeentelijk niveau heeft verschoven”.

In een groter perspectief is de reden waarom Zweden lijdt aan een crisis die de meerderheid van de andere landen in veel mindere mate heeft getroffen, volgens Sörensen, dat het land, dankzij het gevoerde beleid, een zeer slaafse “ideologische gehechtheid aan het globalisme en het vrije verkeer op centraal EU niveau heeft”. Volgens Sörensen is het gevoerde beleid gebaseerd op “de dominante liberale ideologie die gaat over het oplossen van alle problemen globaal en niet op nationaal niveau”.

Sörensen geeft enkele voorbeelden van hoe volgens hem het crisismanagement in Zweden kan worden verbeterd en pleit er vooral voor dat de coördinatie tussen de autoriteiten wordt verbeterd. In een langer perspectief moet “… een herstel van de verantwoording over zowel de politieke als de officiële verantwoordelijkheid plaatsvinden”, zegt Sörensen. Maar de echte sleutel tot een definitieve oplossing van de problemen blijkt te liggen in een definitieve afrekening met de eerder genoemde liberale globalistische ideologie.

Rommel

© Fenixx

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
donderdag 24 september 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Nieuwsbox

Jouw account

Nieuwste leden

Protest agenda

Laatste reacties....

Eindelijk het verband tussen 5G en het coronavirus
11 september 2020
100% mee eens! De elite probeert ons de mond te snoeren, maar moet ges...
Voorspellingen 2020
07 september 2020
lol hoe 10 minuten verspillen in uw leven, wat een paranoid gedoe, en ...
Onthulling: “Wat Covid-19 wordt genoemd is geen virus, maar chromosoom 8, een essentieel onderdeel van het menselijke DNA”
24 augustus 2020
Vandaar dat ze dna veranderende vaccin nodig hebben om het te bestrijd...
Willekeurige partner