Maurice de Hond: ‘Cijfers en onderzoeken bewijzen dat we onnodig bang worden gemaakt’

‘Onderzoeken bewijzen dat BUITEN BIJNA NIEMAND wordt besmet’ – ‘Ik zie Nederland helemaal kapot gaan, middel is véél erger dan de kwaal’ – Jongere generaties hebben 2 x hogere kans op dodelijk ongeluk dan op dood door corona

Sociaal demograaf, opiniepeiler, data analist en statistisch expert Maurice de Hond zegt in een interview met Café Weltschmerz dat alle cijfers, statistieken en onderzoeken erop wijzen dat we onnodig bang worden gemaakt voor het coronavirus. Inmiddels kan onomstotelijk worden vastgesteld dat de maatregelen die de regering Rutte heeft genomen onzinnig, disproportioneel en zelfs contraproductief zijn. Bijna alle aannames van het RIVM zijn tot nu toe volkomen onjuist geweest, en hebben enkel bijgedragen aan het onnodig in een paniektoestand brengen en houden van de bevolking. De anderhalve meter samenleving gaat 100% zeker NIET werken, en is bovendien absoluut NIET nodig. Ook gaat er volgens hem géén tweede golf komen.

‘Cijfers aantal besmettingen zeggen niks’

Interviewer Pim van Galen begint Maurice de Hond te vragen naar diens uitspraak afgelopen week dat hij ‘verbluft en geschokt was door alle data’ die hij heeft onderzocht.

De Hond: ‘Het RIVM heeft de data niet goed, omdat maar 1 op de 40 of 50 besmettingen zijn vastgesteld. Als je meer gaat testen neemt het aantal besmettingen toe, omdat je meer mensen test. Dat cijfer van het aantal besmettingen zegt dus eigenlijk niks.’

‘Dan de sterftegevallen. Het CBS telt de oversterfte, maar ook dat is niet nauwkeurig, want van deze gevallen wordt enkel aangenomen dat het door corona komt (doden worden niet getest). Derde indicator zijn de ziekenhuisopnames… De kans is groot dat als die stabiel blijven of weer wat toenemen, dat dit niet komt omdat de ziekte uitbreidt, maar omdat het veel minder druk is in de ziekenhuizen, en de toelatingseisen daarom lager zijn dan een paar weken geleden.’

‘Nog vriendelijk om te zeggen dat beleid op drijfzand is gebaseerd’

Van Galen: ‘Je schreef op je blog dat de data van het RIVM (waarvan de formule, in tegenstelling tot de meeste andere landen, niet openbaar is gemaakt) zo rommelig zijn, dat het beleid op drijfzand is gebaseerd.’

De Hond: ‘Dat is een vriendelijke manier om het te zeggen… Er wordt steeds gezegd dat we nu wat meer vrijer worden, maar dat als het weer gaat oplopen, we dat weer moeten terugtrekken. Ja, als over 2, 3 weken de cijfers weer omhoog gaan, komt dat dan omdat de scholen weer zijn opengegaan, de kapper weer is begonnen, we weer mogen sporten, we weer naar buiten gaan? Of is er iets heel nieuws, zoals dat het warm wordt en we airco gaan gebruiken? Ze weten eigenlijk niet hoe het komt, maar betekent dit dan dat we alles weer moeten terugdraaien?’

Het blijkt nu dat Nederland slecht georganiseerd is om beleid te bepalen n.a.v. de informatie die we hebben. ‘We hebben hele grove informatie, nemen grove maatregelen, met hele grote consequenties voor de economie, en vervolgens weten we niet eens hoe het komt als er iets omhoog of omlaag gaat. Als het RIVM een luchtvaartmaatschappij was, zou ik daar nooit mee gaan vliegen, als dit de manier is waarop ze met data omgaan.’

‘Meeste Nederlanders door Rutte letterlijk in doodsangst gebracht’

Naar aanleiding van de schokkende beelden uit Bergamo is er ‘bij mensen heel begrijpelijk een soort existentiële doodsangst ontstaan… .Half maart kreeg je bij het overgrote deel van de Nederlanders een soort sfeer van ‘misschien ben ik morgen wel dood’. Dan wordt dat ook nog eens door virologen en artsen op TV bevestigd. Muntjes, handen schudden, you name it, je kon overal ziek van worden. Ik ken letterlijk mensen die niet eens met hun neus buiten de deur durven gaan omdat ze denken dat ze een uur later dood neervallen.’

‘Maar kijk je naar de echte cijfers hoe de ziekte zich ontwikkelt, dan zie je wereldwijd dat 78% van de mensen die overleden zijn boven de 75 is. Mensen onder de 40? Als iemand ziek wordt sterft 1 op de 30.000. Dat is een twee keer zo kleine kans dan te sterven door een verkeersongeluk. Doordat je die info niet geeft, is iedereen zo ongeveer even bang. Zelfs op mijn leeftijd (72) is de kans, als ik het zou krijgen, 1 op 85 dat ik dood ga.’

In het begin waren de maatregelen die werden genomen wel begrijpelijk, maar al snel bleek dat de 2400 verwachte gevallen op de IC’s nooit over de 1400 heen kwamen. Inmiddels is dat aantal gedaald naar 400, wat er over 2 weken zo’n 250 zullen zijn.

‘Rutte en De Jonge hebben enkel het RIVM (en de WHO) nagepraat, en hebben in alles wat ze zeiden alleen maar de angst aangemoedigd: Blijf binnen! Houd afstand! Doe alleen maar dit!, enzovoorts. En de media? Avond na avond waren er één of twee virologen –steeds dezelfde, en dat is eigenlijk nog steeds zo- die alleen maar op de gevaren wezen.’

‘Tweede golf is om angst erin te houden, maar gaat er NIET komen’

‘Het motto van de week is nu de ‘tweede golf’. Dat is de volgend fase van ‘hou de angst erin’. Maar als ik mensen dan de sterftekansen laat zien, denken ze ‘nou, voor mijn leeftijd valt dat eigenlijk behoorlijk mee’. De meeste mensen die het overkomt worden of niet erg ziek, of zelfs helemaal niet (25%-30%). Die merken niet eens dat ze het hebben gekregen. Dat soort tegengeluid geven ze niet.’

‘Die tweede golf komt er absoluut niet…. Kijk, er kan best weer een toename komen, maar de belangrijkste ‘super spreading’ events in maart (carnaval, kerken) waren alleen maar binnen, niet buiten!’ Je loopt vooral het risico in een niet goed geventileerde ruimte, zoals een event in Kessel, waar 500 mensen waren, en de plaats met de meeste ziekenhuisopnames per inwoner werd. Belangrijkste wat –terecht- in Nederland en wereldwijd werd gedaan was het verbieden van dit soort massa bijeenkomsten.

De Hond vergeleek diverse plaatsen in Nederland met elkaar. Daaruit blijkt dat je met dat verbod al verreweg de meeste winst hebt geboekt. Als de samenleving nu weer meer open gaat, ‘dan gaan we misschien even stijgen naar 15 of 20 per dag –en dat kunnen we makkelijk aan-, maar niet meer naar 50 of 100 per dag. Dat gaat niet gebeuren, no way.’

‘Anderhalve meter samenleving gaat NIET werken en is NIET nodig’

‘De anderhalve meter samenleving gaat NIET werken en is voor een belangrijk deel NIET nodig,’ vervolgt de statistische wetenschapper. Waarom waren er geen massale uitbraken in India, in Zuid Afrika, in vluchtelingenkampen zoals op Lesbos? ‘Dit riep ik al in maart. Het verschil met ons is dat wij dichte huizen hebben, en zij daar perfecte ventilatie in hun huizen hebben. Daar blijven de aerosols (vochtige deeltjes in de lucht) waardoor je besmet kunt  worden -en dat is het belangrijkste-, niet hangen. Als het waar zou zijn dat binnen anderhalve meter gevaarlijk zou zijn, dan zou het op Lesbos allang uitgebroken zijn, de townships (in Zuid Afrika) op apegapen liggen.’

‘Maar waar liggen we wel op apegapen? In Europa! In Nederland hebben wij meer doden dan India en Afrika bij elkaar, en die hebben samen 2,5 miljard inwoners.’

‘Zelfs onder huisgenoten, dus mensen onder één dak, wordt slechts 10% tot 30% besmet. Als anderhalve meter zo belangrijk is, hoe kan het dan zijn dat in het huis van een zieke maar zo’n relatief klein deel besmet raakt? Daar is een hele belangrijke verklaring voor.’ Daarbij wijst De Hond op een zeer recente Duitse studie, ‘het beste en belangrijkste onderzoek tot nu toe, maar de Nederlandse media? Nul belangstelling.’

Belangrijkste resultaat van dat onderzoek is dat bij ‘super spreading’ events, zoals een feest in een zaal met dichte ramen, mensen via aerosols niet alleen veel sneller besmet raken, maar ook nog eens eerder, vaker en erger ziek worden dan thuis. ‘Dan zie je dat de besmettingsweg niet gaat via die anderhalve meter, maar via het gedurende een langere tijd inademen van het virus. En dat gebeurt binnenshuis als er geen ventilatie is en als de luchtvochtigheid te laag is. DAT zijn de echt gevaarlijke momenten.’

Goede ventilatie veel belangrijker; ‘buiten wordt bijna niemand besmet’

In het Openbaar Vervoer dat niet of nauwelijks ventilatie heeft moet je dus mondkapjes dragen. ‘Wat moet worden aangeraden, maar wat niet wordt gedaan, is dat je in bussen en treinen de ramen open moet houden… Maar dat punt van de aerosols wordt bijna ontkend door de WHO, en dus ook door het RIVM. Alle adviezen gaan dus in op anderhalve meter, terwijl  er steeds meer bewijs is dat je vooral ergens besmet wordt waar het virus een tijdje rondhangt.’

‘Op scholen zou de echte instructie dus niet ‘anderhalve meter’ moeten zijn, maar ‘doe de ramen open’, ‘ga veel naar buiten’, maar ‘ga niet met elkaar zingen’. En doe, als de condities slecht zijn, dan maar mondkapjes op.’

‘Het anderhalve meter advies is voor een deel zelfs verkeerd, want allerlei onderzoeken laten zien dat BUITEN bijna niemand wordt besmet. In China was een onderzoek: van de 1200 besmettingen slechts 2 buiten. Japan, Duitsland, inmiddels ook in Nederland (zelf in te vullen via corona.nl): idem dito. Bijna niemand raakt buiten besmet. Dat komt NIET door die anderhalve meter, maar omdat de aerosols (met het virus) buiten niet blijven hangen. De buitenlucht is dus een compleet veilige omgeving.’

Hogere luchtvochtigheid gaat verspreiding binnenshuis tegen

Verder hoef je niet exact te weten hoe die ziekte in medisch opzicht verloopt om de patronen te kunnen herkennen, zo betoogt De Hond. Virologen zijn het lang niet altijd met elkaar eens, en dat komt omdat Covid-19 een nieuwe ziekte is, plus dat ze hun kennis vooral baseren op hun ervaringen met influenza, waar juist nog steeds heel veel onduidelijkheden over zijn.

Klassieke virologen hebben daarom geen goede verklaring waarom het in Afrika en India amper is uitgebroken. In India hebben ze iets van 1000, misschien 3000 doden op 1,2 miljard mensen. Van Galen: ‘Dat is verwaarloosbaar.’

De Hond: ‘Het is daar niet gigantisch uitgebroken, precies om wat ik nu zeg. Een ander heel belangrijk component bij die aerosols is de luchtvochtigheid. Als die binnen boven een bepaald niveau is, gaan die aerosols ook niet zweven. Die doen dat bij een droge lucht.’

‘Deel adviezen overheid contraproductief’

‘Met al deze kennis en onderzoeken schokt het me dat een deel van de adviezen (van de overheid) contraproductief zijn,’ vervolgt hij. ‘Het advies op scholen moet onmiddellijk ‘ventilatie, ventilatie’ zijn.’ Het virus blijkt zich vooral door interne luchtcirculatiesystemen die te weinig verse lucht aanzuigen (kantoren, schepen, zorginstellingen) en die de lucht vooral recyclen, snel te verspreiden.’

‘Waarom we daar niets over horen? Omdat de WHO en RIVM alleen ‘anderhalve meter’, en ‘via de lucht is helemaal niet belangrijk’ zeggen. Daarom zeggen ze ook dat mondkapjes niet belangrijk zijn. Maar dat zijn ze (in besloten plekken, zoals OV en eigenlijk ook winkels) wel, omdat je dan veel minder aerosols uitademt. Daarom heb je in Oost Azië 1 tot 4 doden per 1 miljoen inwoners, en wij ongeveer 500. Maar het is niet de mantra van de WHO en het RIVM, dus hoor je het niet.’

Media houden sfeer van angst in stand

‘Je moet niet de hele maatschappij in anderhalve meter wrikken, waardoor we nog meer economische en sociale schade aanrichten. Wat doen we al die jongere mensen aan? Zij lopen een risico van maar 1 op de 40.000 dat ze doodgaan aan die ziekte. Die doen we dus in een anderhalve meter mal, die ook nog eens niet goed gebaseerd is op wetenschap.’

‘Vanaf half maart zitten veel mensen in een modus van een soort doodsangst,’ en dat komt vooral door de media. Die laten dan beelden zien van mensen die met mooi weer naar buiten gaan, en zeggen daarbij ‘moet je eens kijken wat erg! moeten we geen maatregelen nemen?’ Terwijl alle nieuwe gezaghebbende onderzoeken in bijvoorbeeld de VS aantonen dat het advies juist ‘NAAR BUITEN’ zou moeten zijn.

‘Maar dit zijn mensen die eigenlijk bang zijn voor zichzelf. Iedereen die iets anders doet dan de voorschriften is dan een bedreiging… Dan merk je dat de virologen aan tafel (van die praatprogramma’s zoals Op1 e.d.) deze sfeer in stand houden. Die krijgen een soort heldenrol, dus iedereen die een tweede golf aankondigt, komt aan tafel.’

‘Ik zie Nederland helemaal kapot gaan’

Van Galen: ‘Wat drijft je nou om dit zo te onderzoeken? Je hebt immers geen eigen belang, geen politiek belang, geen financieel belang, toch?’

‘Ik heb wel een eigen belang,’ antwoordt De Hond. ‘Ik ben Nederlander, en ik zie Nederland helemaal kapot gaan. Er worden allerlei maatregelen genomen die de samenleving heel veel schade doen. In eerste instantie economisch; het zal mij niet verbazen als over een tijdje 1 miljoen mensen werkloos zijn. Wat heeft dat voor sociale en psychologische consequenties, voor de volksgezondheid? DAT is mijn belang.’

‘Ik ben een statisticus, wetenschapper en een hele goede data analist… Als ik dan weer hoor wat voor onzin er elke keer wordt gezegd! Ik heb laatst bijna een schoen naar de TV gegooid. Toen zag ik (Ab) Osterhaus antwoorden op de vraag waarom er in Californië veel minder doden zijn dan in New York, dat er daar ‘veel betere maatregelen zijn genomen’. Nou, daar zijn ze één dag eerder dan in New York in lockdown gedaan. Dus keer op keer hoor ik dingen zeggen waarvan ik denk ‘hoe durf je dat serieus te zeggen!’.’

‘Je krijgt voortdurend informatie waarvan je bijna denkt, ‘menen ze dat nu serieus?’. Zoals bijvoorbeeld bij een hoorzitting in de Tweede Kamer met (speciale gezant voor de coronacrisis Feike) Sijbesma, overigens een fantastische man, hadden we er maar meer zo. Die wordt dan gevraagd over het feit dat er weinig getest wordt. Dan zegt ie dat we ‘meer testen dan in Zuid Korea’. Ja, maar waarom is dat? Omdat het daar bijna over is!’

‘En als de Tweede Kamer (RIVM directeur) Van Dissel ondervraagt, komt er nooit een discussie. Als er bij Op1 of de andere talkshows iets gezegd wordt, dan is er bijna nooit tegenwicht, omdat de interviewer er te weinig van weet.’

‘Middel is al veel erger dan de kwaal’

‘Als we zien hoe de GGD opereert, en de hele situatie rond contact organiseert, dan heb ik ontzettend weinig vertrouwen dat als we in Nederland zeg maar 40 of 50 gevallen per dag hebben, dat die goed worden aangepakt. Hun track record was –begrijpelijk- niet zo geweldig. Maar het zijn geen data analisten.’

‘We hoeven de (corona) curve niet te ‘crushen’; dat hoeft niet, vanwege het weer en andere omstandigheden, zoals het feit dat we die grote evenementen niet meer doen. We lopen dus geen groot risico dat het tot het najaar weer snel stijgt. Waar we WEL een groot risico op lopen is dat alle maatregelen die we hebben genomen, en die ook weer worden doorgezet, de economie NOG meer schade doen, zodat per saldo –en dit is 100% zeker– het middel al vele malen erger is dan de kwaal.’

 

Xander

(1) Café Weltschmerz (YouTube)

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen maanden hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

Xander

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
vrijdag 18 september 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Nieuwsbox

Jouw account

Nieuwste leden

Protest agenda

Laatste reacties....

Eindelijk het verband tussen 5G en het coronavirus
11 september 2020
100% mee eens! De elite probeert ons de mond te snoeren, maar moet ges...
Voorspellingen 2020
07 september 2020
lol hoe 10 minuten verspillen in uw leven, wat een paranoid gedoe, en ...
Onthulling: “Wat Covid-19 wordt genoemd is geen virus, maar chromosoom 8, een essentieel onderdeel van het menselijke DNA”
24 augustus 2020
Vandaar dat ze dna veranderende vaccin nodig hebben om het te bestrijd...
Willekeurige partner