Nederlandse analisten: ‘In 2020 begint de systeemcrisis en Derde Wereldoorlog’

Komende decennium in teken van grote omwentelingen en oorlogen – Welke systeem gaat de Nieuwe Wereld Orde vormen: het Westerse (totalitaire globalistische superstraat structuren), of het Oosterse (economische samenwerking op basis van respect voor elkaars grenzen en culturen)?

Op de laatste dag van het jaar wenst het Xandernieuws-Team u het allerbeste toe voor 2020, maar draaien we er niet omheen: 2020 wordt vrijwel zeker het jaar waarin alles ‘los’ gaat. De vele voortekenen hiervan zijn voor degenen die al wat langer niet meer in de propaganda en leugens van de gevestigde orde in politiek en media trappen, duidelijk zichtbaar. Toch werden waarschuwingen voor een naderende systeemcrisis en zelfs een Derde Wereldoorlog door velen niet echt serieus genomen. Alles gaat op het oog toch nog steeds ‘goed’? We leven toch in zo’n ‘gaaf’ en ‘succesvol land’? Nederlandse experts en analisten van onder andere het Centrum voor Strategische Studies in Den Haag verwachten die systeemcrisis en het mogelijke begin van WO-3 echter inderdaad in de periode 2020-2022. Bent u er klaar voor? Of laat u zich er liever zoals ‘de rest’ door overvallen. Dan moet u dit artikel maar snel weer vergeten.

Geen complot en geen doemdenken

Onafhankelijke journalisten en websites die over een nieuwe megacrisis en de Derde Wereldoorlog schreven werden jarenlang in de categorie ‘complot- en doemdenkers’ geplaatst. Deze doemdenkers krijgen zeker sinds 2019 steeds vaker bijval van tal van politieke, economische en financiële analisten en andere specialisten. Nu is ook in Nederland het gevreesde woord ‘Derde Wereldoorlog’ gevallen – niet pas over een jaar of 20 of 10, maar al heel snel: in of vanaf 2020-2022, en dat is akelig dichtbij het jaar 2023, het jaar dat in 2011 voor het eerst door mij genoemd werd in het kader van het aanstaande herstel van het Turkse-Ottomaanse Rijk, waar ik sinds 2009 over schrijf.

In de kerstuitzending van het BNR nieuwsradioprogramma Boekestijn & De Wijk praatten Rob de Wijk (Centrum voor Strategische Studies in Den Haag) en historicus Arend Jan Boekestijn onder leiding van Hugo Reitsma met oud marinier Ingo Piepers –die promoveerde op de ‘dynamiek van oorlog en vrede-’ over het onderwerp ‘2020: De Derde Wereldoorlog’. Piepers: ‘Uit data analyse blijkt dat we mogelijk in 2020 –plus of min 2 jaar- een kritiek punt bereiken, een systeemcrisis – laten we het de Derde Wereldoorlog noemen. Het systeem gaat zich organiseren naar een volgende internationale ordening, een VN 2.0..’

Data van 540 jarige periode: Nieuwe cyclus begint met oorlog

Piepers analyseerde data vanaf 1480 tot 1945, zette die in statistieken en publiceerde ze in zijn boeken ‘On the thermodynamics of war and social evolution’ en ‘2020 Warning’. Uit die data bleek dat het systeem vier oorlogscycli genereerde, wat zijn hoogtepunt bereikte in de Tweede Wereldoorlog, die gevolgd werd door de eenwording van Europa. Op dit moment zitten we in de eerste cyclus waarin wordt toegewerkt naar een eenwording op globaal niveau.

Historicus Boekestijn: ‘Voorspellingen kunnen het gedrag van mensen beïnvloeden, dus je kun theoretisch zeggen dat mensen hier zo van onder de indruk raken, dat leiders met elkaar gaan praten om de VN te hervormen.’ Hij denkt overigens ook dat er ‘een enorme crisis, die wel degelijk een oorlog kan zijn’ voor nodig is om Frankrijk en Groot Brittannië hun zetels in de VN Veiligheidsraad op te geven en te overhandigen aan onder meer India.

Centrum Strategische Studies Den Haag bevestigt aanstaande systeemcrisis

Rob de Wijk zegt al geruime tijd wekelijks dat ook de data van het Centrum voor Strategische Studies er inderdaad op wijzen dat er een grote systeemcrisis aankomt. Hij noemt de spanningen in de Zuid Chinese Zee en Oekraïne (De Krim) als tekenen van die crisis. ‘Dat kan inderdaad de opmaat zijn naar een veel grotere crisis… Het hangt onder meer af van hoe sterk de afschrikkende werking van kernwapens is, want alle wereldmachten die bij die spanningen zijn betrokken hebben kernwapens.’

Piepers: ‘Kernwapens hebben ons ervan weerhouden om een oorlog te starten… maar de vraag is ook of India en Pakistan daar ook zo over denken.’ ‘Tot nu toe wel, ‘ reageert De Wijk. Volgens Boekestijn is ook Oekraïne niet uit de hand gelopen vanwege de dreiging van een kernoorlog. ‘Maar er kunnen altijd ongelukken gebeuren. Er hoeft maar één eschatologische (religieuze) gek op een knop te drukken.’

Afbeeldingsresultaat voor derde wereld oorlog

Putin beschuldigd, maar Westen heeft zelf vuile handen

Gewezen wordt op de Russische president Vladimir Putin, die in 2014 rond het conflict in Oekraïne verklaarde dat Rusland ‘een kernwapenmacht’ is. Dat was volgende de heren een ongekend impliciet dreigement. Boekestijn: ‘Maar het Westen moet ook de hand in eigen boezem steken. Putin zei er namelijk ook bij dat ‘jullie Irak hebben gedaan’, wat volstrekt illegitiem was. ‘Jullie hebben Kosovo gedaan. Jullie hebben Libië gedaan.’ Dat is het verhaal wat we niet willen horen.’

Aan dat lijstje had natuurlijk zeker Syrië moeten worden toegevoegd, want in zowel Syrië als Oekraïne werden de conflicten daar niet door Rusland, maar door de regering Obama gestart, net als het aanstichten van de burgeroorlog in Libië.

‘Aan iedere systeemoorlog ging altijd een periode van schijnbare rust en stabiliteit vooraf,’ vervolgt Piepers. ‘Maar de spanningen rond allerlei issues raken steeds meer met elkaar verwezen. De dominostenen worden als het ware klaargezet, en op een gegeven moment is een klein tikje genoeg. Het systeem is dan kritisch, en dan valt alles met een grote klap om.’ Dat kan een klein incident zijn dat op zichzelf genomen weinig voorstelt, zoals een moord in Sarajevo de Eerste Wereldoorlog in gang zette.

‘Eerste systeemoorlog kan lijken op 30 jarige (religieuze) oorlog’

Boekestijn vindt de huidige situatie in de wereld instabieler dan in de 19e eeuw, en dat komt omdat de meeste mogendheden totaal verschillende waarden hebben. Piepers: ‘Er is inderdaad een hoge mate van fragmentering. Wat ter discussie staat is een aantal basis beginselen op basis waarvan wij een volgende ordening zouden moeten inrichten’ (de totalitaire globalistische superstaat-structuren van het Westen versus de vrije economische samenwerking op basis van respect voor elkaars soevereiniteit en cultuur door Rusland en China).’

‘De eerste systeemoorlog van deze cyclus zou daarom meer kunnen lijken op de 30 jarige oorlog (een religieus conflict) dan op de Tweede Wereldoorlog,’ denkt Piepers. Zowel hij als zijn gesprekspartners vinden dat geen geruststellende gedachte, omdat ‘religieuze oorlogen de meeste bloedige zijn.’

De Wijk: ‘Voorspellen is moeilijk, dus je kunt nooit 100% zeker zeggen dat het die kant op gaat.. We hebben allerlei nieuwe wapensystemen zoals kernwapens, waardoor die cyclus misschien doorbroken wordt.’

Neergang Amerika versnelt systeemverandering

‘De wereldorde is anarchisch (anarchistisch), chaotisch,’ vult Boekestijn aan. ‘Het weer is over een week al lastig te voorspellen. Ik zou zeggen dat sociale wetenschappen nog moeilijker zijn, omdat er nog meer variabelen zijn.’ Piepers: ‘Als je kijkt naar die stabiele perioden (in de geschiedenis) met kleine oorlogen, dan zijn die intrinsiek onvoorspelbaar, terwijl die grote oorlogen wel voorspelbaar zijn.’

De omvang van die kleinere conflicten neemt volgens hem sinds 2011 af, wat een probleem is, omdat die kleine conflicten bepaalde spanningen reguleerden. ‘Dat gebeurt niet meer, waardoor je nu een enorme spanningsopbouw ziet… De onrust en onzekerheid die we allemaal voelen is typisch voor deze periode, want de spanningen kunnen nergens meer naartoe.’

De Wijk wijst erop dat de financiële crisis van 2009 de neergang van Amerika heeft versnelt, waardoor Rusland en China veel meer speelruimte kregen. ‘In die zin ga je naar een systeemverandering toe.’

Van de 16 conflicten om de (wereld)macht ging het 12 keer fout

Vanaf 1500 zijn er 16 conflicten geweest tussen heersende en opkomende machten. Van de 16 keer ging het maar liefst 12 keer fout. ‘En het Atlantische bondgenootschap (de NAVO) is dood. De afschrikking ligt op zijn gat,’ gaat Boekestijn verder. ‘Nu is de grote vraag of Europa zijn ‘act together’ krijgt. Als dat niet gebeurt, en dat zou zomaar kunnen, ontstaat er een machtsvacuüm en valt Europa misschien uit elkaar.’  De grote vraag is naar zijn mening hoe Rusland en China daarop gaan reageren.

Helaas wordt over deze zaken in het politieke en publieke debat niet gediscussieerd, zegt de Wijk. Op de vraag of we ook zonder wereldoorlog naar een nieuwe wereldorde kunnen, antwoordt Piepers beslist: ‘Dat is ons tot op heden niet gelukt. De data analyse wijst erop dat we weer voor zo’n moment zitten. Laten we hopen dat het verstand zegeviert en we om de tafel gaan zitten.’

Afbeeldingsresultaat voor derde wereld oorlog

‘Systeemoorlog MOET je winnen’

Boekestein, bijna onheilspellend: ‘En als het dan wel allemaal misgaat, moet je er natuurlijk voor zorgen dat je die volgende systeemoorlog WINT. Want anders krijg je met Chinese spelregels te maken.’ De Wijk is het daarmee eens. ‘In zo’n systeemoorlog staat op het spel hoe je de volgende internationale orde gaat organiseren. Die systeemoorlog móet je winnen, zo simpel zit het in elkaar. Liberale democratie is geen vanzelfsprekendheid. Daar zullen we voor moeten vechten.’

Inderdaad. Maar toen hadden de heren wat mij betreft moeten ingaan op de totalitaire superstaat die de EU in snel tempo aan het worden is, en die onze liberale Nederlandse democratie al compleet heeft uitgehold en ook de resten daarvan totaal aan het afbreken is. Het grote gevaar voor onze vrijheid komt niet direct van Rusland of China, maar van binnenuit: uit Brussel, en van de eurofiele ‘weg met ons’ partijen in Den Haag (en dat zijn ze helaas bijna allemaal).

Oorlog zonder winnaars, of omwenteling zonder één schot zoals in 1989?

De Wijk: ‘Ik zie in dit plaatje de piek van de oorlogen wel steeds groter worden. Dan zou ik denken dat als er nu een nog grotere piek komt, er helemaal niemand wint.’ Piepers vindt dat een goede opmerking, maar volgens hem is het risico van zo’n totale (kern)oorlog minder groot. ‘Het model voorspelt een lager aantal slachtoffers (dan WO-2).’

‘Vermijdelijk of niet, we gaan de verkeerde kant op,’ waarschuwt de Wijk. Hij wijst op de Strategische Monitor die het Centrum voor Strategische Studies en het Clingendael Instituut jaarlijks maken. Die is ook gebaseerd op data analyses, en ook daaruit blijkt dat er een crisis aankomt.

Tegelijkertijd ‘is het mensenwerk’, dus onvoorspelbaar. Zo viel het IJzeren Gordijn in 1989 zonder dat er een schot werd gelost. Het feit dat de presidenten Reagan en Gorbatsjov toen om de tafel gingen zitten en zeiden dat het anders moest, geeft dan toch wat hoop dat de Derde Wereldoorlog niet per se hoeft uit te breken. ‘Zoiets gebeurt niet vaak, maar het kan.’ (1)

Herstel Turkse-Ottomaanse Rijk; oorlog Israël-Iran

Volgens mij zijn er dermate veel brandhaarden die de potentie hebben in een wereldoorlog te ontaarden, dat de kans op een ‘goede afloop’ gering is. Zo voorspel ik al jaren dat de Turkse moslimdictator Erdogan steeds gevaarlijker zal worden, en oorlogen zal beginnen om het Ottomaanse Rijk te doen herleven. Gezien de Turkse acties in Syrië en nu ook in Libië, plus de almaar agressievere houding tegenover Cyprus en Israël, lijken die islamo-imperialistische oorlogen –die uiteindelijk ook tegen Europa zullen worden gevoerd- heel dichtbij te zijn gekomen.

Daarnaast neemt ook de dreiging van een grote oorlog tussen Israël (/ de VS) en Iran weer toe. Afgelopen week hebben Amerikaanse drones voor het eerst rechtstreeks vijf Iraanse bases op de grens van Irak en Syrië bestookt. Daarbij kwamen zeker 25 militairen, waaronder ook Iraniërs, om het leven (2). Israël heeft al tientallen keren Iraanse doelwitten in Syrië met bommen en raketten bestookt. Iran hield deze week juist oefeningen met de Russische en Chinese marine, en verklaarde dat het tijdperk van de Amerikaanse overheersing in de Golf voorbij is.

Opzettelijke economische crash VS om Trump te saboteren

Een mogelijk nog groter direct gevaar zijn de pogingen van de ‘Deep State’ globalisten om president Trump af te zetten of niet herkozen te laten worden. Het lijkt er sterk op dat ze in 2020 hiervoor opzettelijk de Amerikaanse economie zullen laten crashen, waarna de Democraten en alle mainstream media Trump als schuldige zullen aanwijzen. Een zeer instabiele, mogelijk deels ingestorte VS creëert over de hele wereld een groot machtsvacuüm, waar allerlei zenuwachtig geworden partijen (Israël / Iran?) gebruik van zouden kunnen maken.

Gebruik kernwapens waarschijnlijk

Ik denk dan ook dat in een van de grotere oorlogen die we in de komende jaren gaan meemaken kernwapens zullen worden gebruikt. Die kernwapens zouden voor het eerst op beperkte schaal door India en Pakistan kunnen worden ingezet, maar mogelijk ook bij een plotselinge massale Iraanse en/of Turkse verrassingsaanval op Saudi Arabië (al dan niet inclusief bondgenoot de Verenigde Arabische Emiraten). Zodra Saudi Arabië is vernietigd verschuift het centrum van de islam definitief naar Turkije (Istanbul), en neemt Iran het monopolie over de almaar belangrijker wordende olieproductie over.

 

Xander

gebaseerd op (1) BNR.nl
(2) DEBKA
(3) Afbeelding: Pixabay (rechtenvrij)

Zie ook o.a.:

27-12: Top militaire analist in VS: NAVO heeft geen enkele defensie tegen nieuwe Russische wapens
21-12: Egypte stuurt tanks naar Libië om Turkse militaire interventie af te weren

05-12: NAVO verklaart naast Rusland nu ook China officieel tot vijand
25-11: ‘Aanslag met gif op Trump mislukte, voedseltester met spoed naar ziekenhuis’
02-11: ‘Trump houdt mariniers paraat om staatsgreep door Democraten te stoppen’
01-11: Twee oud-CIA directeuren erkennen bestaan Deep State en doelstelling om Trump uit te schakelen
16-10: Turkse minister Defensie twittert kaartje met geplande verovering Syrië, Irak, Armenië, Griekenland, Cyprus en Bulgarije
15-10: Erdogan gijzelt 50 Amerikaanse kernbommen op luchtmachtbasis Incirlik
03-10: ‘Miljoenen Amerikanen pakken wapens op als Democraten Trump afzetten’ (/ Trump: ‘Dit is geen impeachment, maar een coup’ – Ron Paul: ‘Dit lijkt een CIA staatsgreep’)

22-09: Kremlin boos op Amerikaanse generaal die dreigt met vernietiging Russische afweerraketten
05-09: Erdogan zegt kernwapens te willen, maar werkt daar in het geheim al jaren aan (? Nucleair bewapend Turkije zal op Ottomaanse veroveringstocht door het Midden Oosten, Centraal Azië en Noord Afrika gaan, en ook Europa inlijven)
21-07: Turkse dictator Erdogan dreigt met militaire invasie van Cyprus
09-04: ZDF journaal schokt kijkers met aankondiging oorlog tussen NAVO en Rusland
08-04: Poolse oud topgeneraal suggereert preventieve kernaanval op Rusland
12-03: Westen verliest alle Derde Wereldoorlog simulaties kansloos van Rusland en China
22-02: Oekraïne neemt lidmaatschap EU en NAVO in grondwet op (/ NAVO verplicht tot oorlog tegen Rusland als Oekraïne lid wordt)

19-02: Turkije dreigt met invasie Griekse eilanden (/ Herstel Turks-Ottomaanse Rijk door militaire veroveringen steeds dichterbij – Jaren ’30 op herhaling: Europa doet opnieuw niets substantieels tegen almaar agressiever wordende dictator)

2018:
17-12: Analist London Global Policy Institute: 70% kans op oorlog tussen NAVO en Rusland
02-12: Invloedrijk Atlantische Raad roept Oekraïne op tot oorlogsdaad tegen Rusland
27-11: Gelekte documenten bewijzen Westerse psy-op informatie oorlog tegen Rusland
15-10: ‘Militaire confrontatie dichterbij door NAVO cyberoorlog tegen Rusland’
07-10: ‘Aanhoudende oorlog Oekraïne wordt voorwendsel voor NAVO aanval op Rusland’
05-10: NAVO ambassadeur dreigt Rusland openlijk met militaire aanval

2011:
12-07: Turkije wil leger verdubbelen naar 1 miljoen man (/ Erdogan impliceert nieuw Ottomaans Rijk inclusief Sarajevo en Jeruzalem)
09-06: Turkse opperrechter: Erdogan is tiran en wil sultan van het Midden Oosten worden

 

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

© Xandernieuws

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zaterdag 19 september 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Nieuwsbox

Jouw account

Nieuwste leden

Protest agenda

Laatste reacties....

Eindelijk het verband tussen 5G en het coronavirus
11 september 2020
100% mee eens! De elite probeert ons de mond te snoeren, maar moet ges...
Voorspellingen 2020
07 september 2020
lol hoe 10 minuten verspillen in uw leven, wat een paranoid gedoe, en ...
Onthulling: “Wat Covid-19 wordt genoemd is geen virus, maar chromosoom 8, een essentieel onderdeel van het menselijke DNA”
24 augustus 2020
Vandaar dat ze dna veranderende vaccin nodig hebben om het te bestrijd...
Willekeurige partner