By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Wat handig dat we alvast aan gezichtsbedekking doen

In 2014 waren er ruim 44 miljoen moslims in Europa en naar verwachting zal dit nog voor 2030 gegroeid zijn tot 60 miljoen.

Onze maatschappij wordt dan ook stap voor stap ingericht om op termijn een islamitische gemeenschap te worden.

Wanneer je in ons land iets schrijft over moslims of islam, dan word je eigenlijk al per definitie een islamofoob genoemd door hen die voorstander zijn van een multiculturele samenleving.

image


Islamofobie is een omstreden term die duidt op angst voor en afkeer van alles wat met de islam te maken heeft. Vaak wordt deze term gelinkt aan haat of vooroordelen jegens of discriminatie van moslims.

Daarom wordt er ook weinig aandacht besteed aan wat er stap voor stap gebeurt in ons land en andere West-Europese landen. Of je het nu leuk vindt of niet, stukje bij beetje wordt ons land geschikt gemaakt als toekomstig islamitisch land.

Dat heeft niets te maken met islamofobie, maar wel alles met ontwikkelingen die plaatsvinden. Om dat inzichtelijker te maken hierna een deel uit een artikel van enkele jaren geleden met wat cijfermateriaal:

Gefira is een instituut dat zich bezighoudt met allerlei Europese zaken en vooral ook demografie. Het kijkt, analyseert en onderzoekt wat er gebeurt met een bepaalde bevolking zoals bijvoorbeeld in ons land.

Zij schrijven onder ander het volgende:

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw kregen de mensen in ons land minder kinderen dan voorheen. Dit soort dingen is niet onmiddellijk zichtbaar in de statistieken, want het duurt ongeveer 50 jaar voordat een dergelijk proces zichtbaar en onomkeerbaar is.

Vanaf de jaren zeventig hebben de Westerse landen niet genoeg kinderen gemaakt om hun bevolking te kunnen laten groeien. Het geboortecijfer, het gemiddeld aantal kinderen dat een vrouw baart, ligt veel lager dan 2,1. Dit is het geboortecijfer dat nodig is om de bevolking te kunnen vervangen. Een hoger cijfer zal de bevolking doen groeien en bij een lager cijfer neemt de bevolking af.

Ongeveer 40 jaar na het dalen van het geboortecijfer begint wat men ook wel noemt “de demografische winter”, het moment waarop de bevolking zal imploderen. Dit gevaar is vele malen groter dan welk klimaatprobleem dan ook, want dit zal het land drastisch veranderen.

Volgens de officiële cijfers zullen de bevolkingen van Zweden, Frankrijk en Nederland blijven groeien in de nabije toekomst, ondanks hun te lage geboortecijfer. Dus, hoe kan de bevolking in ons land blijven groeien terwijl het geboortecijfer daarvoor veel te laag is?

Bij Gefira heeft men een computerprogramma ontwikkeld dat ze Cerberus noemen en waarmee met gebruikmaking van officiële cijfers van het CBS kan worden berekend wat er met een bevolking gebeurt.

Uit die berekeningen komt onder andere het volgende plaatje voort:

xxx

De groene lijn is de lijn die het CBS voorspelt over de grootte van onze bevolking tot aan de volgende eeuw. Ze zien voorlopig een groei en daarna zal vanaf 2060 de bevolking stabiel blijven rond het getal van 18 miljoen inwoners.

De blauwe lijn is wat Cerberus heeft berekend voor wat betreft de originele Nederlandse bevolking. De rode lijn is het aantal originele werkende Nederlanders.

De politiek heeft in het verleden altijd verkondigd dat een aantal jaarlijkse immigranten van rond de 50.000 geen noemenswaardig effect zou hebben op de bevolking. Dit was toen 0,3 procent op een bevolking destijds van 14 miljoen.

Op zich is dat waar als het eenmalig zou zijn. Wordt dit proces jaar na jaar herhaald, dan ontstaat een heel ander scenario en ontstaat een structurele verandering.

In ons land gebeurde dat rond 1980, het moment waarop er een gat ontstaat tussen de groei van de totale bevolking en de groei van de originele Nederlanders. In 1980 hebben we dan ongeveer de eerste tien jaar immigratie achter de rug.

De originele Nederlandse bevolking heeft haar hoogtepunt bereikt in 2015 met in totaal 15 miljoen mensen. Ondanks dat was er op datzelfde moment al een gat met de totale bevolking in het land van twee miljoen.

De terugval van de originele Nederlandse bevolking heeft zich nu ingezet en zal volgens de berekeningen van Cerberus snel verminderen naar 12 miljoen originele Nederlanders in 2060 en naar nog maar 9 miljoen aan het eind van deze eeuw.

Omdat dit allemaal zo is, worden er verdere voorbereidingen getroffen voor de nieuwe maatschappij zoals die zich in de nabije toekomst zal ontwikkelen.

Minister Arie Slob van onderwijs heeft de komst van een islamitische school voor mavo, havo en vwo in Den Haag goedgekeurd. De school moet na de zomer van 2021 opengaan. De goedkeuring is opvallend, omdat tot dusver alle aanvragen voor islamitisch voortgezet onderwijs zijn afgewezen op grond van leerlingenprognoses. Hieruit zou blijken dat zo’n school niet levensvatbaar is.

We hebben natuurlijk al het omstreden Cornelis Haga Lyceum in Amsterdam en nu zal ook Den Haag mogen genieten van middelbaar islamitisch onderwijs.

Er is op zich juridisch weinig tegen in te brengen omdat wij in ons land nu eenmaal vrijheid van godsdienst kennen en de wet telt in principe voor iedereen.

In dat kader van het nieuwe Nederland is er slecht nieuws voor ook de inwoners van Almere, want zij krijgen ongevraagd nu te maken met een versterkte oproep tot gebed, ook wel kattengejank genoemd.

Versterkte gebedsoproep moskeeën mag volgens grondwet. Tijdens de raadsvergadering werd al snel duidelijk dat een meerderheid niet tegen de versterkte gebedsoproep is. Er werden vier moties ingediend die opriepen om het gebed via luidsprekers te verbieden of aan banden te leggen. Geen van de vier moties werden gehaald, meldt Omroep Flevoland.

Wanneer dingen op een manier gaan die moslims niet aan staat, dan komen al heel snel de doodsbedreigingen om de hoek kijken.

NPO-zender FunX stopt per direct met het uitzenden van het programma Ramadan Late Night. De zender heeft hiertoe besloten nadat meerdere medewerkers van FunX via sociale media doodsbedreigingen hebben ontvangen. DJ Morad El Ouakili deed vorige week aangifte van een aantal doodsbedreigingen.

En dus wordt er weer toegegeven:

De dreigers vinden dat muziek draaien tijdens de ramadan niet gepast is. “Aangezien de veiligheid van onze medewerkers voorop staat, hebben we extra beveiliging in moeten huren. Een voor ons onacceptabel gevolg van een initiatief dat bedoeld was om mensen samen te brengen,’ meldt de zender in een verklaring op zijn website.

Degenen die dit alles hebben veroorzaakt zijn onze bestuurders die al jaren en jaren bezig zijn met de uitvoering van het inmiddels beruchte Kalergiplan, waarbij het land en de maatschappij zoals wij die eens kenden volledig zal verdwijnen.

De originele bevolking wordt een minderheid in eigen land en vervolgens wordt het land met alle legale middelen (en als t niet in de wet staat, illegaal dus, dan passen we die toch gewoon aan) langzaam maar zeker omgebouwd tot een natie die geschikter is voor nieuwkomers met een migratieachtergrond, zoals dat tegenwoordig heet.

De essentie van het plan van Kalergi.

In zijn boek “Praktisch Idealisme” legt Kalergi uit dat de bewoners van het toekomstige Europese Rijk niet langer de mensen zijn die er historisch altijd hebben gewoond, maar dat in plaats daarvan er een soort sub-menselijke soort zal ontstaan door het vermengen van rassen. Hij stelt dat de oorspronkelijke bewoners vermengd moeten worden met andere rassen en culturen zoals donkere of Aziatische mensen, waarbij uiteindelijk een “kudde” zal ontstaan zonder enige identiteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.

Kalergi pleit verder dat de individuele landen niet langer zelfbeschikkingsrecht zullen hebben en deze individuele landen zullen door gebruik te maken van etnisch separatistische bewegingen en massa-immigratie uiteindelijk geheel verdwijnen. Om Europa door de elite te kunnen laten controleren wil Kalergi de oorspronkelijke bevolking veranderen in een mengsel van zwarten, witten en Aziaten.

"Gelukkig" kunnen wij dankzij het coronavirus alvast een beetje wennen aan gezichtsbedekking en is er intussen gezichtsherkenningssoftware die ook door gezichtsbedekking heen kan kijken. Anderzijds blijkt de mens gelukkig ook telkens weer een inventief wezen!

Redactie

© niburu.co

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zaterdag 23 januari 2021

Jouw account

New World Order
Populair deze week
Nieuwste leden
.

Laatste reacties....

Willekeurige partner