Poetin stelt voor, Trump beschikt over

Het lot van de Verenigde Staten en Rusland is onlosmakelijk verbonden met het autoritaire narcisme van hun twee leiders.

In Moskou stelt de Russische president Vladimir Poetin een nieuwe grondwet voor. Ondertussen doet de Amerikaanse president Donald Trump in Washington de oude grondwet af. De eerste is een demonstratie van macht bedoeld om de eenheid van het Russische politieke systeem achter een sterke leider te laten zien. De tweede is een daad van wanhoop die de diepe verdeeldheid van het Amerikaanse politieke systeem en de ultieme zwakte van de president onthult.

Poetin blijft president tot 2024 en bereidt met deze laatste stap mogelijk de grond voor een uitbreiding. Trump wil herkozen worden voor een andere termijn die hem tot 2024 in het Oval Office zou houden, maar hij heeft zes keer ” grapjes gemaakt ” over het presidentschap voor het leven. Het lot van de Verenigde Staten en Rusland is onlosmakelijk verbonden met het autoritaire narcisme van deze twee figuren.

Maar deze mannen maken ook deel uit van een veel langere historische ontwikkeling. Sinds het einde van de Koude Oorlog hebben de Verenigde Staten en Rusland een onverwachte ommekeer ervaren.

Stel je voor dat je in 1999 achter je computer gaat zitten om de toekomst van de Verenigde Staten en Rusland te voorspellen. De banen leken duidelijk genoeg. De Sovjet-Unie was al acht jaar dood, de Berlijnse muur was een decennium voorbij en de Verenigde Staten waren de onbetwiste winnaar van de Koude Oorlog. Als de 20e eeuw de Amerikaanse eeuw was, zou de 21ste zeker ook zo zijn.

Vooruitkijkend naar het nieuwe millennium 

Zeker, de grootste Sovjet-opvolger, Rusland, leek niet langer in de race te zijn. Het BBP bedroeg slechts iets meer dan de helft van wat het in 1989 was geweest. De inflatie woedde op 36%. Miljarden dollars waren   het land uitgeheveld tijdens zijn vermeende ‘overgang’ naar het kapitalisme. Hoewel de levensverwachting in 1988 bijna 70 jaar was,  daalde deze  tot 1994 onder de 65 jaar – een ongekende daling voor een modern, geïndustrialiseerd land dat geen grote oorlog doormaakt.

Ook de opkomende democratie van Rusland was in gevaar. President Boris Jeltsin – vaak dronken, consequent incompetent en vechtend tegen verschillende beschuldigingen van afzetting – nam ontslag op de laatste dag van het millennium en gaf de macht aan zijn premier, Vladimir Poetin. Deze weinig bekende apparatchik, een alumnus van het Sovjet-beveiligingssysteem, stond niet echt voor een uitdaging.

Een generatie voorstanders van democratie was gecompromitteerd door hun steun voor de economische veranderingen die de overgrote meerderheid van de Russen zo duidelijk hadden verarmd. Het land liep in de richting van een mislukte staat. Met secessionistische onrust weer Tsjetsjenië roiling, de integriteit van de Russische Federatie hing in het evenwicht.

Contrastomstandigheden in Rusland in 1999 met die in de Verenigde Staten. Destijds was Amerika de enige grootmacht ter wereld die van zijn uitgebreide unipolaire moment genoot. De Amerikaanse economie was in de jaren negentig de langste economische groei in haar geschiedenis tot op dat moment. Deze uitbreiding, plus een belastingverhoging voor de rijken en een zeer bescheiden reeks bezuinigingen  op militaire uitgaven, stelde de administratie van Bill Clinton in staat het begrotingstekort tegen 1998 te elimineren. In 1999 daalde het werkloosheidspercentage   tot 4,1%, het laagste in 30 jaar.

Het was niet bepaald een progressieve economische agenda, niet met Clinton’s bestraffende welzijnshervorming en bedrijfsvriendelijke NAFTA. Maar het was een economisch paradijs in vergelijking met Rusland.

De regering-Clinton sneed ook in de richting van een groter multilateralisme. Het ondertekende de Statuten van Rome van het Internationaal Strafhof, hoewel het het verdrag niet ter goedkeuring aan de Senaat heeft voorgelegd; de regering George W. Bush trok de Amerikaanse handtekening in 2002 terug. Evenzo ondertekende Clinton de Law of the Seas-overeenkomst, die de Senaat weigerde te ratificeren. Hij drong er ook op aan dat de Verenigde Staten hun onbetaalde rechten aan de Verenigde Naties betalen. Het was een gecompromitteerd multilateralisme – wat Clinton ‘à la carte’ noemde – maar het was een stap verder dan het unilateralisme van het Reagan-tijdperk.

Op politiek vlak werd Clinton ook geconfronteerd met beschuldiging en een proces. Omdat de senaat voor geen van beide tellen een tweederde meerderheid kon opbrengen – onder ede liggen, obstructie van rechtvaardigheid – bleef Clinton in functie. De ‘ enorme rechtse samenzwering ‘ – de broers Koch, de neocons, de voorouders van alt-right – brulden uit de marge, maar zonder veel effect.

In 1999 leek de Amerikaanse democratie tenminste in redelijk goede staat te zijn, tenminste in vergelijking met wat later gebeurde: het schandalige oordeel van het Hooggerechtshof in de verkiezingen van 2000, de transformaties die door de regering Bush na 9/11 werden doorgevoerd en de Citizens United beslissing over geld in de politiek, om er maar drie te noemen.

Dus als je in 1999 achter je computer zat, dacht je waarschijnlijk niet veel aan Rusland, de vooruitzichten om terug te keren naar de superkrachtstatus of een verwoestende botsing tussen Moskou en Washington. Als je je ergens zorgen over maakte, was het Y2K, gevolgd door misschien China, dat een decennium van dramatische economische groei afrondde. Rusland werd insulairer, meer illiberaal, meer nationalistisch. De Verenigde Staten vergrootten hun macht, economisch en militair, maar ook op weg naar een grotere diplomatieke betrokkenheid met de wereld.

De geschiedenis, zo leek het, had zijn beslissing genomen. De Verenigde Staten hadden enorm geprofiteerd van het einde van de Koude Oorlog. Rusland had dat niet. Zaak gesloten.

Twintig jaar later

Tegen 2019 hadden de Verenigde Staten in veel opzichten met Rusland geruild. Denk bijvoorbeeld aan Amerikaans leiderschap. Donald Trump is niet dronken zoals Jeltsin, maar je zou denken dat hij het was, gezien de incoherentie van zijn niet-geschreven opmerkingen. De Amerikaanse president is duidelijk incompetent, wat zelfs het Pentagon erkent, zoals het  nieuwe boek  van Carol Leonnig en Philip Rucker beschrijft. En nu staat hij ook voor afzetting.

Als hij ontslag zou nemen, zoals Jeltsin, zou Trump worden vervangen door iemand die erg op Vladimir Poetin lijkt. Mike Pence is een stille, meedogenloze, illiberale bedrijfsman die de Trumpiaanse agenda competenter en dus effectiever zou voortzetten. (Eerste prijs in de impeachment-sweepstakes: Trump blijft in functie. Tweede prijs: Trump treedt af en Pence neemt het over. Booby-prijs: Trump wordt afgezet en Pence gebruikt zijn huidige status om de 2020-verkiezingen te winnen).

De politieke opkomst van Trump viel samen met een verdieping van de verdeeldheid in de Verenigde Staten. Om de macht te bereiken en zijn agenda te pushen, heeft de president die verdeeldheid over vrijwel elk onderwerp uitgebuit.

Trump is geen Russische marionet. Hij is niet eens een boodschapper, zoals Jeltsin voor de Verenigde Staten was. Trump houdt van Poetin omdat hij zich aangetrokken voelt tot sterke, illiberale leiders die hun publieke beelden zorgvuldig construeren. Hoewel hij zijn bevelen van het Kremlin niet aanneemt, doet Trump toch precies wat Poetin van een Amerikaanse leider zou willen: Amerika politiek verlammen, elke rol voor mensenrechten in het buitenlands beleid van de VS wegnemen, onenigheid zaaien in de NAVO en wegkomen De weg van Rusland langs zijn grenzen en in het Midden-Oosten.

Op het niveau van economische indicatoren kan de Amerikaanse economie niet meer verschillen van Rusland rond 1999. Werkloosheid en inflatie zijn beide laag; Wall Street is booming. Maar in andere opzichten lijkt de Amerikaanse economie op de go-go-dagen van Rusland in de jaren negentig. De rijken maken enorme winsten en brengen  ze weg  naar belastingparadijzen overzee. Rijke oligarchen wachten op de nieuwste uitreiking van de overheid – een huurcontract om in openbare gronden te graven, een enorm militair contract. De overheid stapelt enorme hoeveelheden schulden op, net als consumenten. Er is een afrekening aan de horizon.

Lees ook:  Amerikaanse betrekkingen met China zijn zojuist vernietigd dankzij Trump

Rusland is ondertussen hersteld van de verwoestingen van de jaren negentig. Tussen 1999 en 2008 is het bbp van Rusland met 94% gestegen en is het bbp per hoofd van de bevolking verdubbeld. Meer recent bereikte de economische groei in 2018  een hoogtepunt van zes jaar . Het officiële werkloosheidspercentage  is momenteel 4,9%  (hoewel het waarschijnlijk hoger is). Terwijl de Amerikaanse levensverwachting gedurende drie opeenvolgende jaren is  gedaald , is die van Rusland hersteld tot 72 jaar. In nominale termen staat de Russische economie  11e in de wereld , achter Canada en Brazilië. In termen van koopkracht staat Rusland echter op de zesde plaats.

Natuurlijk is dit ver verwijderd van de hoogtijdagen van de Sovjetmacht. Bovendien is de economische groei het afgelopen jaar tamelijk anemisch geweest, is het aantal mensen dat in armoede leeft  toegenomen en blijft het land gevaarlijk afhankelijk van zijn energie-export. Toch, in een land waar 70% van de bevolking gelooft dat Stalin een positieve rol speelde in de Russische geschiedenis, heeft Vladimir Poetin’s ijzeren vuistbeleid hem een populariteitsscore gegarandeerd die ook rond de 70% zweeft.

Het is niet alleen een gestabiliseerde economie. Het is ook Poetins naakte militarisme. Tijdens zijn 20-jarige regering heeft de Russische leider de Tsjetsjenen brutaal onderdrukt, oorlog gevoerd in Georgië en Oekraïne, enorme legers ingezet aan de grens van de Baltische landen, het Russische leger herbouwd, alle nieuwkomers voorzien van wapens en zonder onderscheid grote delen van gebombardeerd Syrië. In de ogen van veel Russen heeft Poetin inderdaad zijn land weer groot gemaakt.

Poetin begon niet als een nationalist. Maar vooral na de Russische militaire campagne namens secessionisten in het oosten van Oekraïne begonnen de oproepen van Poetin een nationalistische toon aan te nemen. Een subtiele verandering in vocabulaire vertelt het allemaal. Er zijn twee woorden in het Russisch die kunnen worden gebruikt om Russen te beschrijven:  russkiy  en  rossiysky . De eerste geeft etnische Russen aan; de tweede omvat alle mensen die in Rusland wonen, ongeacht hun etniciteit. In zijn toespraken is Poetin begonnen de eerste te gebruiken boven de laatste.

In misschien wel de meest dramatische verandering in het Russische buitenlands beleid, heeft Poetin de betrokkenheid met de Verenigde Staten grotendeels verlaten. Hij heeft vooral het belang van Russische soevereiniteit benadrukt en heeft teruggedrongen tegen de NAVO-inbreuk op zijn grenzen. Voor het grootste deel heeft hij een insluitingsbeleid gesteund dat onderhandelingen mogelijk maakt, bijvoorbeeld over wapenbeheersing. Maar hij heeft niet geaarzeld om ook een beleid van terugdraaien te voeren.

Deze terugdraaibenadering heeft drie tanden. De eerste betreft het vergroten van de kloof tussen Europa en de Verenigde Staten en binnen Europa tussen illegale en liberale regeringen (bijvoorbeeld Hongarije en Duitsland). Deze strategie omvat de financiering en ondersteuning van extreem-rechts in Europa en andere euroskeptische krachten. Het tweede punt is de Verenigde Staten uit nabijgelegen regio’s – Afghanistan, Syrië, Irak – te duwen door middel van belangrijke allianties en strategische militaire campagnes.

Ten slotte brengt Poetin de strijd naar de Verenigde Staten zelf. Door desinformatiecampagnes uit het Sovjettijdperk bij te werken in een tijdperk van sociale media, heeft Poetin meer gedaan om de Verenigde Staten te verzwakken dan alles wat de Communistische Partij ooit durfde overwegen.

De Russische campagnes hebben Trump misschien niet gekregen in 2016 – het is moeilijk om te weten welke combinatie van factoren in totaal 80.000 kiezers in drie swingstaten ertoe heeft aangezet de Republikeinse kandidaat te ondersteunen – maar ze hebben zeker bijgedragen aan het ondermijnen van het Amerikaanse geloof in democratische instellingen. Alle indicaties  suggereren  dat Rusland zich opmaakt voor een encore-prestatie in 2020.

Overwinning van illiberalisme

Het liberale tijdperk, met de Verenigde Staten die het presideren, is voorbij. Illiberale leiders hebben nu de leiding over de Verenigde Staten, Brazilië, India, China, Rusland. Uiterst rechts is stijgende verkiezingsberekeningen in Europa. De uitbreiding van de liberale democratie die in de jaren negentig als een onvermijdelijk traject werd gepresenteerd, lijkt nu net zo lachwekkend als een wereld van Betamax en dial-up internet.

Rusland vertegenwoordigt de nieuwe politieke norm: geleide democratie met autoritaire neigingen. China, in de nasleep van de crisis in Tiananmen in 1989, schuwde opzettelijk het Gorbatsjov-model van bescheiden democratisering. In de toekomst kan Beijing echter wel besluiten dat het model van Poetin, met zijn illusie van democratie, de toekomst is. Volgens een  nieuwe convergentietheorie zou het Chinese leninisme de Russische liberale democratie geleidelijk benaderen om de ergste hybride politieke economie te creëren.

Poetin is, ondanks zijn Sovjetachtergrond en vriendschappen met vermeende socialistische leiders in Cuba en Venezuela, een uiterst rechtse leider. Hij is pro-religie en anti-LGBT. Hij omarmt een zakelijke (en corporatistische) agenda. Hij is een militarist. Hij geeft niets om mensenrechten of democratie. Met betrekking tot zijn buitenlands beleid, is het misschien juister om Poetin gewoon als illegaal te beschrijven. Het verklaart waarom hij zowel rechts-extremisten in Europa als linksen in Latijns-Amerika steunt.

Eén ding is Poetin echter niet een populist. Hij pleit niet voor een binnenlandse elite, zoals Trump. Poetin heeft immers zorgvuldig een binnenlandse elite uit de bedrijfssector (de oligarchen) en de veiligheidssector (de siloviki ) gekweekt  . Evenmin bekritiseert hij globalisten, zoals Trump. Poetin wil heel graag een plaats aan de wereldwijde tafel, bijvoorbeeld om weer lid te worden van de G7.

Na 20 jaar heerschappij vertoont Poetin weinig tekenen van weglopen van macht. Zijn huidige ambtstermijn loopt tot 2024. Volgens de huidige grondwet kan hij niet meer lopen. Maar onlangs kondigde Poetin plannen aan voor een nieuwe grondwet . Op het eerste gezicht zou de nieuwe grondwet van Rusland de president beletten meer dan twee termijnen te dienen, periode. Poetin heeft ook de nieuwe machten aangeprezen die de grondwet het parlement zal verlenen, zoals het benoemen van de premier.

Maar de president zou de bevoegdheid behouden om ministers en rechters te ontslaan. En de nieuwe grondwet zou de staatsraad, een adviesorgaan onder voorzitterschap van de president, institutionaliseren. Een scenario zou zijn dat Poetin aftrekt als president, maar zijn intrek neemt bij de nieuw bevoegde staatsraad om de Russische regering te blijven presideren. Of Poetin zou zomaar een ander referendum in 2024 kunnen bellen om de grondwet opnieuw te wijzigen zodat hij weer kon rennen.

Geen wonder dat Donald Trump van deze kerel houdt. Poetin kan de regering schijnbaar naar wens herstructureren, allemaal in dienst van zijn eigen macht. Trump heeft geprobeerd hetzelfde argument in de Amerikaanse context aan te voeren door in  wezen te zeggen  dat hij niet kan worden afgezet. Helaas zullen senaatsrepublikeinen achter de president zombie lopen, omdat hun hersenen ooit ergens zijn opgegeten.

Na de beschuldiging zal Trump waarschijnlijk op een nog meer ongeschokte (en loshangende) manier handelen. Hij zal er alles aan doen om tot 2024 in functie te blijven. Misschien kan Trump, net als zijn vriend in Moskou, een referendum roepen om de Amerikaanse grondwet te wijzigen zodat hij een derde keer kan lopen.

Tegen die tijd, aan het einde van Trump’s tweede termijn, zal de economische zeepbel van Amerika zijn uitgebroken. Armoede en corruptie zullen endemisch zijn, en de democratische vangrails zullen zijn afgevoerd voor schroot. Dat is wanneer de omkering van fortuinen voltooid zal zijn, Amerikanen een echte smaak van post-imperiale achteruitgang zullen hebben en Rusland de overwinnaar van het na-Koude Oorlog-tijdperk zal worden.

Afbeeldingsresultaat voor putin trump

Indignatie redactie

© Indignatie

 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
maandag 08 augustus 2022

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Inloggen

What's wrong with the world

Partner

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers