Stoppen met betalen: de zorgpremie

U bent waarschijnlijk ook één van de gelukkigen waar er afgelopen week of zo een brief in uw brievenbus zat met het leuke voorstel om uw zorgpremie te betalen.

Op zich hebben wij niets tegen een solidariteitspremie. Je kiest er niet voor om ziek of gehandicapt te worden. Een onverwachts ongeval of zware ziekte kan u inderdaad serieus in de problemen brengen. Dit kan iedereen gebeuren. Als we deze mensen kunnen helpen door een kleine premie te betalen dan graag zelfs.

Het probleem is dat dit geld niet gebruikt wordt voor de zaken waarvoor het zou moeten dienen. De situatie in de Ardennen en het conflict in Oekraïne heeft dit nog maar eens duidelijk gemaakt. De mensen in de Ardennen zijn letterlijk in de kou blijven staan, terwijl er plannen zijn om nooddorpen te bouwen voor Oekraïense vluchtelingen die naast de vele andere acties die al gebeurd zijn. Dan spreken we nog niet over de vele wachtlijsten allerlei die enkel maar langer worden. Er wordt al 2 jaar met geld gesmeten voor nutteloze pcr-testen, het installeren van een controle- en pasjes maatschappij. I.p.v. de zorg te versterken zijn er meer dan 1100 bedden verdwenen. Als er zoveel geld kan besteed worden aan nutteloze zaken, dan kunnen ze zeker een stukje van dit budget gebruiken voor de zorgpremie die ons nu eenzijdig opgelegd wordt.

Nee dank u, wij gaan niet betalen om een oorlog te helpen sponseren of aan de verdere uitbouw van onze digitale gevangenis. Het is gewoon een verkapte vorm van extra belastingen. We hebben al meermaals uitgelegd hoe u 80% van uw inkomen afgeeft aan belastingen. Blijkbaar is dat nog niet genoeg.

Waarom nog extra betalen voor zorg? Alles is al betaald via uw geboortetrust. Dat geboortetrust bestaat net om beroep op te kunnen doen in de situaties zoals hier in deze brief beschreven worden.

U krijgt hier een brief van een organisatie (Christelijke Mutualitiet of andere) waar u vrijwillig bij aangesloten bent (u moet zich verplicht aansluiten bij een zorgkas, maar u kan zelf kiezen dewelke). U ben hier aangesloten, maar u heeft daar GEEN contract mee. Die sturen u dus een brief met melding dat u een factuur MOET betalen. Als u deze niet betaalt dat u een boete moet betalen met verder dreigement dat ze uw vrijwillige aansluiting zullen beëindigen. En dan trekken ze hun paraplu open met melding dat zij deze zorgpremie innen in opdracht van de Vlaamse Overheid.

Stel u eens voor… U krijgt morgen een brief van bedrijf A dat u vanuit het niets een factuur stuurt met melding dat als u deze factuur niet betaalt u een boete krijgt. En ah ja, die factuur is niet van ons hoor. Dat innen we gewoon in naam van bedrijf B. Maar als u de factuur van bedrijf B niet aan ons betaalt, schrappen we u wel als lid.

Hier is ook geen sprake van een factuur. Een factuur om rechtsgeldig te zijn moet een factuurnummer hebben, een factuurdatum, naam/adres/btw-nr van de afzender, naam/adres van de geadresseerde incl. die zijn BTW-nr als dit op een bedrijf gericht is. Hier is dus helemaal geen sprake van een factuur.

U moet aangesloten zijn bij een zorgkas voor uw doktersbriefjes en andere terugbetaald te krijgen. Er wordt een groot stuk van uw loon ingehouden voor de sociale zekerheid. Hier dreigen ze dus met eenzijdige contractbreuk. Langs de ene kant wordt u dood belast voor de sociale zekerheid. Langs de andere kant dreigen ze als u een premie van € 54 niet betaalt uw aansluiting zal beëindigd worden. Betekent dus ook dat in sé uw ziektekosten niet meer terugbetaald worden. Dit is iets wat ze in de realiteit nooit gaan kunnen doen. We hebben ook weet van een aantal mensen die hun gewone ledenbijdrage niet meer betalen en die krijgen hun doktersbriefjes e.d. nog altijd mooi terugbetaald.

Deze brief is ook niet gericht aan u als levende mens, maar aan uw persoon. We worden hier aangeschreven als “de heer Jan JANSENS (fictieve naam). Voor wie niet vertrouwd is met het verschil tussen een mens en een persoon leest u best even dit artikel of onze juridische toolkit.

Ik ben niet “De heer Jan JANSENS”. Ik ben gewoon Jan. Die “De heer” en het feit dat JANSENS in drukletters staat wijst erop dat ze hier mijn persoon aanschrijven en gezien die naam ook nog in drukletters staat lijkt erop te wijzen dat deze gericht is op onze Cestui Que Vie trust. Dit kan ook onmogelijk gericht zijn op ons als levende mens, voor het simpele feit dat toen we ons aangesloten hebben bij de CM, we ons geïdentificeerd hebben met onze identiteitskaart, dus als persoon. Tenzij u uw geboortetrust beneficiair aanvaard hebt en deze kunnen afwikkelen heeft, kent de overheid u ook enkel als persoon en niet als levende mens. U als levende mens bent immers nog steeds vermist op de zee.

U krijgt dus een schrijven van een bedrijf waar u in sé vrijwillig aangesloten bent, maar waar u geen contract mee heeft. Een schrijven gericht op uw persoon en niet op u als levende mens. Dit bedrijf wil in opdracht van een ander bedrijf een betaling innen, en dreigt direct met boetes als u niet betaalt. Het is niet voor niets dat we de overheid al meermaals vergeleken hebben met de maffia. Die hanteren hetzelfde principe. Die gebruiken geweld om u te doen betalen. Zolang u braafjes betaalt, laten die u gerust. Eens u niet meer betaald komen ze u bond en blauw slaan. De overheid doet hetzelfde met boetes en sturen desnoods een deurwaarder op u af om uw hebben en houden af te nemen.

Helemaal tergend is de verwijzing naar mytrusto.eu. Hier kan u een beroep op doen als u uw zorgpremie niet (tijdig) kan betalen. Hidden in plain sight!!! Dus eerst wil men u een premie doen betalen voor mensen die een zorgbudget nodig hebben. Dit budget moet deze mensen dus helpen om zaken te betalen die ze anders niet kunnen betalen. Deze kunnen niet betalen en worden geholpen. U kan uw zorgpremie niet betalen, dus moet u deze maar betalen via mystrusto ofte via uw geboortetrust.

Wij hebben dus besloten om vanaf heden deze zorgpremie niet meer te betalen. Dit factuur is niet aan ons gericht maar aan onze legale fictie, onze stroman, onze persoon. Dit factuur wordt ons toegestuurd door een bedrijf waar we geen contract mee hebben. Kunnen ze ons bewijzen dat dit geld enkel en alleen gebruikt wordt om dit zorgbudget te betalen en voor niets anders?

Deze brief gewoon in de vuilbak smijten en niet betalen is geen optie: zwijgen is toestemmen. We moeten dus op deze brief reageren. Als u zelf deze zorgpremie niet meer wil betalen, kan u onderstaande voorbeeldbrief gebruiken.

We raden u ten stelligste aan om u eerst goed te verdiepen in het aspect autonomie. Weet wie u bent. U bent de levende mens, niet de persoon die de overheid bij uw geboorte geschapen heeft. Weet wat uw rechten zijn. Zo niet, lees u eerst zo goed mogelijk in vooraleer u op deze brief gaat reageren. Als u niet stevig in uw schoenen staat en weet waarmee u bezig bent, komt u hopeloos in de problemen. Bent u zelf ziek, gehandicapt,… en u doet een beroep op deze zorgpremie dan raden we u aan om deze premie braafjes te betalen.

U bent een vrije, autonome mens verantwoordelijk voor uw eigen handelingen. Indien u wenst, kan u gebruik maken van onderstaande voorbeeldbrief. Dit is volledig op uw eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen geenszins aansprakelijk gehouden worden voor de eventuele gevolgen. We gaan mensen ook niet helpen om brieven te schrijven eens u antwoord krijgt op onderstaande reactie. Zoals hierboven: het is de bedoeling dat u zich eerst goed inleest zodat u goed weet waarmee u bezig bent zodat u ook zelfstandig kan reageren op brieven. Voor de rest is het een leerproces met vallen en opstaan. De brief hieronder hebben wij geschreven zoals wij denken dat dit moet en een brief waarbij wij zelf achter staan. Dit wil niet zeggen dat we hier succes mee gaan boeken. U kan deze brief letterlijk overnemen. Als u vindt dat u daar een aantal zaken aan moet veranderen, moet u dat zeker doen. Maak hier uw eigen document van. Wij hebben ons bestuursrecht opgezegd, we hebben onze geboortetrust beneficiair aanvaard en we zijn tevens bezig met het in orde brengen van onze zekerheidsstellingsovereenkomst (schrijven we in de toekomst nog wel eens een artikel over). Onderstaande brief is dan ook geschreven met al deze zaken in het achterhoofd.

Deze brief verstuurt u aangetekend. Haal op voorhand bij Bpost zo’n briefje voor een aangetekende zending. Het volgnummer op dit briefje heeft u nodig om op onderstaande brief te vermelden (optioneel).

Reactie-brief-CM-zorgpremieDownload


Hoe dit document gebruiken:

 • Vanzelfsprekend uw eigen naam en adres gebruiken
 • Pas rechts bovenaan de datum aan
 • Pas in de brief het kenmerk aan (XXX)
 • Wij zijn aangesloten bij de CM (Christelijke mutualiteit). De brief is ondertekend door die Ann Baeyens. Dus we schrijven haar aan met verwijzing naar het ondernemingsnummer van de CM dat we opgezocht hebben in de KBO. Als u bij een andere zorgkas aangesloten bent, moet u daar het ondernemingsnummer van opzoeken in de KBO en aanpassen in deze brief. Tevens de naam van de geadresseerde
 • Links onderaan onderteken je als levende mens. Dit wil zeggen dat u daar met rode inkt een vingerafdruk plaats van uw linker wijsvinger of duim. Wij hebben dat gedaan met onze duimafdruk. Daar vlak onder komt dan de

  By
  :Voornaam :Naam
  All rights reserved

 • Rechts teken je met de handtekening waar je al gans uw naam mee ondertekent en uw naam
 • Dat volgnummer document is gewoon het traceernummer van de aangetekende zending. Als we dit soort brieven sturen halen we op voorhand al zo’n briefje voor een aangetekende zending te versturen. Op dit brief staat het traceernummer al vermeld. Dan gebruiken we dit traceernummer als documentnummer. Als u in de toekomst naar dit schrijven verwijst, heeft u direct het volgnummer bij de hand. Dit is geen must, maar lijkt ons gewoon handig. U kan ook kiezen om verwittigd te worden als deze aangetekende zending aangekomen is. Wat ons betreft niet nodig. U krijgt sowieso reactie op deze brief. Deze reactie is ook direct het bewijs dat ze uw aangetekend schrijven ontvangen hebben.


Mogelijk zijn er mensen die op hun identiteitskaart hun handtekening verander heb (By Voornaam Naam, All Rights Reserved). Wij hebben dit (nog) niet gedaan. Wij hebben rechts onderaan dus nog met onze gewone handtekening ondertekent. Als u uw handtekening veranderd heeft, ondertekent u rechts onderaan ook met die By … All Rights Reserved.

We hebben onze naam geschreven in quantum grammar, vandaar de dubbele punten. Het is uw persoon die aangeschreven werd. Het is in sé niet verplicht om deze brief te beantwoorden als levende mens. Met al een aantal zaken in het achterhoofd hebben wij besloten om dit wel te doen. Door onze naam te schrijven in quantum grammar met de dubbele punten ervoor willen we ook onderscheid maken tussen onze naam als levende mens en de naam van onze persoon. Uit deze brief zou dus moeten blijken dat we een schrijven ontvangen hebben, gericht op onze persoon. Wij antwoorden hierop als levende mens maar in opdracht van onze persoon.

De rode kader verwijst naar onze status van levende mens. Rood is de kleur van ons bloed, vandaar ook dat we met een rode vingerafdruk onderschrijven. Hier maken we ook gebruik van de 4 corners rule. Als u een brief krijgt waar een stuk van de tekst in een kader staat, is enkel de tekst binnen deze kader van toepassing. Alle andere test is in sé onbestaande. Door een kader rond gans de pagina te gebruiken, betekent dit dus dat alle tekst op deze brief van toepassing is. Door deze kader in het rood te zetten, willen onze status van levende mens benadrukken.

Let op hoe deze brief opgesteld is. We weigeren nergens om te betalen. Dit is een “conditional acceptence” (aanvaarding onder voorwaarden). We vermelden uitdrukkelijk dat we dit willen betalen op voorwaarde dat ze ons het contract tussen hun bedrijf en onze natuurlijke persoon kunnen tonen.

Net als u X aantal dagen tijd krijgt om deze “factuur” te betalen, geeft u ze X aantal dagen tijd om op uw schrijven te reageren.

Je behoudt hier alle recht voor. Dit betekent dat je geen afstand doet van uw rechten. Mocht je per abuis in deze brief iets geschreven hebben dat er toch op wijst dat je afstand neemt van bepaalde rechten dan is dit niet van toepassing.

Deze brief is zo kort en bondig mogelijk opgesteld en to-the-point zonder in details te vervallen. We gaan hier nergens beginnen schelden of dreigen. Als persoon worden we aanzien als pauper, dom, onbekwaam. We willen deze bief dus op een vriendelijke, zakelijke toon schrijven om onze eer te behouden zodat we het tegendeel kunnen bewijzen. We willen in geen enkel geval de andere partij oneer aandoen door te beginnen schelden en dreigen. Ook in toekomstige brieven blijft u emotieloos. Kwaad worden omdat u € 500 boete moet betalen? Dat ze eerst bewijzen dat er een contract is. Als er geen contract is, kan er ook geen boete zijn. Dan maakt het ook niet uit of dit nu een boete is van € 5 of € 500.000. Dus is er ook niets om kwaad over te worden.

Betekent dit nu dat hier de kous mee af is? Verre van. Na versturen van deze brief mag u er verdomd zeker van zijn dat u een reactie krijgt waarin ze u terug zullen zeggen dat u dit moet betalen voor reden si en la. Zullen ze zeker verwijzen naar bepaalde wetten en decreten. Maar denk eraan: u heeft (hopelijk) uw bestuursrecht opgezegd. Hier is geen 3de partij gekwetst. Deze wetten en decreten vallen dus onder het bestuursrecht. Met andere woorden niet langer van toepassing op u.

Daarenboven ben u de levende mens van vlees en bloed: niet doden, niet stelen, niet dwingen. Niemand anders zijn rechten schenden. Dit zijn de wetten die van u op toepassing zijn. Al de rest is puur commerce en is niet van toepassing op u. Dat is enkel van toepassing op uw persoon en dat ben jij niet.

To be continued….

De Theorist

wakkernieuws.be
 

Reacties

Reageer hieronder!
Gast
zondag 23 juni 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://detheorist.nl/

Privé Facebookgroep

Klik hier voor de FB groep!
Studio ViaNova

of scan deze code!

Inloggen

Uit het archief....

What's wrong with the world

Partner

New World Order!

Laatste bezoekers

Laatste bezoekers