UNHCR: Vluchtelingen zijn gezagsgetrouwer dan Duitsers 

Volgens de UNHCR zijn vluchtelingen minder crimineel dan Duitsers. Een andere soort feitencheck.

De UNHCR (Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen) is een persoonlijk bureau van de VN (Verenigde Naties). Het is verantwoordelijk voor de bescherming van vluchtelingen en staatlozen, en is ook actief op het gebied van humanitaire hulp. De organisatie is gevestigd in Genève en is als gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties verantwoording verschuldigd aan de Algemene Vergadering, schrijft Guidograndt.

Op de Duitse homepage van UNO Flüchtlingshilfe (Duits voor UNHCR) staat een “feitencheck”:

Vooroordelen tegen vluchtelingen worden op de proef gesteld.

Hier:

Daar staat:

“Ze blijven hardnekkig bestaan, vergiftigen het politieke klimaat en maken een objectieve discussie over de onderwerpen vluchten en verdrijving onmogelijk: vooroordelen. Ze maken het moeilijker voor vluchtelingen om te integreren, voor mensen en organisaties die hen willen helpen, en het kunnen werken. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat ze geen recht doen aan de complexe sociale realiteit of elke basis missen. De VN-vluchtelingenhulp heeft een aantal gemeenschappelijke vooroordelen onderzocht en hun waarheidsgetrouwheid geverifieerd. Lees de feitencheck hier. Een onderwerp van deze feitencheck is onder andere ook het onderwerp ‘vluchtelingen zijn misdadig’.”

Lees hier:

“Erkende vluchtelingen en andere asielzoekers maakten in 2017 slechts 0,5% van alle verdachten uit, waardoor ze nog meer gezagsgetrouw zijn dan Duitsers. Ook de criminaliteit is in 2018 gedaald – ondanks de 161.000 nieuwkomers die asiel hebben aangevraagd. Daarnaast is crimineel gedrag het gevolg van een verscheidenheid aan invloeden en kan het niet alleen verklaard worden door afkomst of cultuur. Wanneer cijfers worden gegeven in verband met vluchtelingen en criminaliteit, worden deze meestal ontleend aan de statistieken van de politiecriminaliteit (PKS). De PKS verstrekt echter geen informatie over de werkelijke criminaliteit, of het nu gaat om criminaliteit onder autochtonen of vluchtelingen. Het verzamelt alleen het aandeel van de zogenaamde immigranten in het totale aantal verdachten van strafbare feiten. De categorie ‘immigranten’ omvat echter niet alleen erkende vluchtelingen, maar ook alle personen die recht hebben op bescherming en alle personen die zonder toestemming in Duitsland verblijven. Aangezien er, op enkele uitzonderingen na, geen onderscheid wordt gemaakt naar verblijfsstatus, is er vrijwel geen informatie beschikbaar over het aantal verdachte vluchtelingen.”

Collisie deugmens versus realiteit: Asielzoekers verwoesten huurwoning – maar de overheid vergoedt niets

Maar dan moet zelfs de UNHCR bekennen:

“In 2018 was in totaal 8,6 procent van alle verdachten immigranten*. Dit is hoger dan hun aandeel in de totale bevolking.”

Maar dit wordt meteen weer  gerelativeerd:

“In tegenstelling tot de wijdverbreide veronderstellingen heeft dit echter weinig te maken met hun afkomst of de veel aangehaalde culturele karakter, maar wordt het veroorzaakt door een complex samenspel van factoren. Deze omvatten enerzijds de sociale structuur van de immigrantengroep. 65% van degenen die tussen 2015 en 2018 een asielaanvraag hebben ingediend, zijn mannen, waarvan 73% jonger is dan 30 jaar. De mannelijke bevolkingsgroep tussen 14 en 30 jaar wordt in alle landen van de wereld gekenmerkt door een bijzondere risicobereidheid en is oververtegenwoordigd in gewelddadige misdrijven – ongeacht de oorsprong ervan. Naast leeftijd en geslacht spelen concrete levenssituaties en het perspectief om te blijven een belangrijke rol. Statistisch gezien is de kans groter dat getolereerde personen en mensen die zonder toestemming in Duitsland verblijven, criminelen* worden omdat ze lijden onder de onveiligheid en het gebrek aan perspectief die hun situatie met zich meebrengt. Moeilijke sociale leefomstandigheden, zoals die welke het gevolg zijn van onderdak in massale huisvesting, bevorderen ook crimineel gedrag, bijvoorbeeld gewelddadig gedrag. Anderzijds betekenen een verblijfsvergunning en de bijbehorende werkvergunning de kans op een voorspelbare, zelfbepaalde toekomst die niemand licht op het spel zet. Niet voor niets vormen erkende vluchtelingen en andere beschermde personen slechts een kleine fractie van alle verdachten. Ten slotte hangt de waarschijnlijkheid dat een misdrijf zal worden gemeld sterk af van de etniciteit van de verdachten. Meldingsgedrag is een belangrijke verstorende factor, aangezien kan worden aangenomen dat overtredingen ten minste tweemaal zo vaak worden gemeld wanneer ze door vluchtelingen worden begaan. Dit geeft hen een veel grotere zichtbaarheid.”

Originele bron: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/faktencheck/

Kortom: zelfs de UNO/UNHCR verklaart Duitsers “crimineler” dan vluchtelingen (“Erkende vluchtelingen en asielzoekers waren in 2017 slechts goed voor 0,5% van alle verdachten en waren dus nog meer gezagsgetrouw dan Duitsers”)!

Duitsland: Oma Angela (61) moest in asielhuis wonen – gepensioneerde werd prompt door een Afrikaan verkracht

Rommel

© Fenixx

 

Reacties

Reageer hieronder!
Reeds Geregistreerd? Hier Aanmelden
Gast
vrijdag 06 december 2019

Jouw account

Laatste reacties....

NAVO verklaart naast Rusland nu ook China officieel tot vijand
05 december 2019
Ja joh,want er is nog geen ellende genoeg. 😩
Onder voormalig wethouder Asscher werd christelijk symbool mijter Sinterklaas in A'dam verwijderd
05 december 2019
Vieze spelletjes allemaal. Er gebeuren vreemde di...

Updates

Pinned Items
Recent Activities
  • Deborah Dogan is nu vrienden met Sandra
    Bericht wordt gecontroleerd
    Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream
  • De Theorist is nu vrienden met Sandra
    Bericht wordt gecontroleerd
    Stream item succesvol gepubliceerd. Item is nu zichtbaar op uw stream
Er zijn hier nog geen activiteiten

Zoeken